آشنایی با موضوع

فیلوژنی(به انگلیسی: Phylogeny) تکامل و شاخه شاخه شدن تدریجی موجودات می باشد. الگوهای واقعی تاریخچه تکامل، فیلوژنی یا درخت تکاملی نامیده می شود. در واقع مطالعه ارتباط های تکاملی میان ژن ها و گونه ها است یک درخت نیز یک ساختار ریاضیاتی است که جهت مدل کردن تاریخچه واقعی تکامل یک گروهی از توالی ها یا ارگانیسم ها استفاده می شود. داده های مورد استفاده برای تحلیل فیلوژنتیکی مولکولی نوکلئوتید ها و آمینو اسید ها هستند (قبلا رده بندی بر اساس خصوصیات ریخت شناسی بوده است) فیلوژنتیک مطالعه ی تاریخچه تکاملی موجودات زنده با استفاده ازنمودارهای (دیاگرام های) درختی شکل جهت نشان دادن اجداد و شجرنامه ارگانیسم ها است. الگوی انشعاب (شاخه ای) درخت که نشان دهنده واگرایی تکاملی است فیلوژنی نامیده می شود. قبل از تکامل مولکولی، برای استنباط فیلوژنی داده ها از منابعی نظیر مورفولوژی (ریخت شنای Morphology)، رفتار، توزیع جغرافیایی و غیره استفاده می شد. همه جانوران روی یک شاخه بزرگ و همه گیاهان روی یک شاخه دیگر قرار دارند. بنابراین هر کدام از این شاخه های بزرگ نمایانگر نیای مشترک جاندارانی ست که روی سر شاخه های آن قرار دارند. بنابراین طبیعی است که وقتی صحبت از گروهی از جانداران میکنیم این بدین معنی است که همه آنها نیای مشترک ویژه ای دارند و ویژگی های مشترک و شباهت های ایشان نیز، در حقیقت بازمانده ی ویژگی های این نیای مشترک است. فیلوژنی بیان روابط تکاملی میان گروهی از خصوصیات همولوگ است. بر اساس نظریه Fitch همولوژی رابطه دو خصوصیت به ارث رسیده و معمولا همگرا است و این خصوصیت در جد آن ها وجود داشته است. صفت می تواند هر چیزی باشد، توالی DNA، توالی پروتئین، صفات ظاهری یا ویژگی های رفتاری. در واقع فیلوژنی را می توان از طرق مختلف مورد مطالعه قرار داد. بررسی ها معمولا با استفاده از فسیل هایی که دارای اطلاعات ریخت شناسی اجداد گونه ی فعلی و فاصله زمانی واگرایی باشد، انجام می گیرد. اما فسیل ها محدودیت های زیادی دارند; آن ها شاید تنها برای گونه های خاصی در دسترس باشند. داده های فسیل های موجود می تواند ناقص باشد و جمع اوری آنها معمولا به علت فراوانی، محل زندگی، گستره جغرافیایی و فاکتورهای دیگر محدود می شود. تفاسیری که از ویژگی های ریخت شناسی آنها می شود به علت نقش عوامل ژنتیکی گوناگون معمولا با ابهام همراه است. از این رو، استفاده از فسیل ها جهت تعیین ارتباط فیلوژنتیکی، می تواند گمراه کننده و یا جهت گیری غیر صحیح گردد. از سوی دیگر برای میکرواورکانیسم ها میکروبی فسیلی وجود ندارد و در نتیجه مطالعه ی فیلوژنی آنها از این طریق امکان پذیر نیست. حقیقت فیلوژنی را میتوان معادل نه چندان دقیق اصطلاح تکامل کلان در نظر گرفت ـ در برابر تکامل خرد که به تغییرات گونه ها می پردازد ـ اگر بخواهیم همه تکامل را بر روی یک درخت یا روی یک نمودار تصویر کنیم، همه جانداران نیای مشترکی دارند که در پایه ی درخت فیلوژنتیک قرار میگیرد و هر سرشاخه این درخت نیز مربوط به یک گونه خواهد بود. اگر از پایه این درخت اندکی بالاتر بیاییم با شاخه های قطوری مواجه خواهیم شد که هر کدام نیای گروه بزرگی از جانداران هستند.
در این صفحه تعداد 4724 مقاله تخصصی درباره فیلوژنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فیلوژنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلوژنی; Coproheme decarboxylase; Phylogeny; Heme biosynthesis; Archaea; Nitrospirae; ABTS; 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid); Ahb; alternative heme biosynthesis; CdChdC; coproheme decarboxylase from Corynebacterium diphteriae; CgdC; copropor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلوژنی; EST; expressed sequence tag; ID; intron detention; IR; intron retention; IRT; intron-retaining transcripts; mRNA; messenger RNA; NMD; nonsense mediated decay; PTC; premature termination codon; qRT-PCR; quantitative reverse transcription polymerase chain r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلوژنی; Genus Streptococcus; Species groups; Evolutionary relationships; Phylogeny; Conserved signature indels; Genome sequences; Pneumoniae group; Suis group; Gordonii group; Halotolerans group; Mitis group; Pyogenes group; Group A Streptococci; Molecular marker
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیلوژنی; pattern of dengue outbreak; hematological profile; dengue; molecular epidemiology; genotype sequence analysis; phylogeny; AGE; age; AL%; percentage of atypical lymphocytes; C; Capsid; DENV; Dengue virus; IBGE; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatíst