آشنایی با موضوع

تست الیزا یا الایزا ELISA test)) و از سرنام (Enzyme-linked immunosorbent) روشی عمومی در بیوشیمی غربالگری است. تست الیزا در اصل برای کنترل کیفیت در گیاه‌پزشکی بوجود آمد و ابتدا در دامپزشکی به منظور تشخیص بیماری های عفونی استفاده شد سپس به عنوان روش تشخیص آزمایشگاهی در برخی بیماری‌های انسان بکار گرفته شد. تست الایزا را در حالت معمول برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی بکار می برند بدین ترتیب که یکی از این دو ماده در بستر جامد ثابت می شود و برای ردیابی دومی بکار گرفته می شود، اما اساسا برای ردیابی هر جفت ماده ای که مثل جفت آنتی ژن و آنتی بادی به هم گرایش داشته و قدرت اتصال مناسبی نسبت به هم دارند میتواند بکار گرفته شود. البته این پدیده یعنی اتصال بین دو ماده ای که آنتی بادی و آنتی ژن نیستند اما گرایش به هم دارند اغلب اوقات مشکل آفرین است و برای بالا بردن حساسیت و اختصاصیت اتصال بین آنتی بادی و آنتی ژن در الایزا باید این اتصالات ناخواسته را به طریقی مهار کرده و یا کارهای جبرانی لازم را در نظر گرفت. برای انجام الایزا باید کارهای زیر را انجام داد: ۱) ابتدا باید پروتئین مورد نظر را به کف پلیت چسباند. ۲ ) نقاط اتصال باقی مانده را باید با محلول پروتئینی مناسب مسدود کرد. ۳ ) محلول مورد آزمایش را اضافه کرد تا دو ماده همدیگر را پیدا کرده و متصل شوند ۴ ) سیستم های تقویتی اولیه را برای افزایش حساسیت آزمایش بکار گرفت ۵ ) سیستم آنزیمی نهایی را به راه انداخته و رنگ نهایی تولید شده را اندازه گرفت. آزمایش الایزا، از انواع تست های سنجش آنتی بادی برای تشخیص ویروس اچ آی وی می باشد. براساس سنجش پادتن ضد اچ‌آی‌وی بوده و حساسیت بالایی دارد. میزان اختصاصی بودن این روش کم است ولی با تکرار آن افزایش می یابد. چون کیت های این آزمایش برای تعدادی از نمونه ها با هم باید انجام شود تا مواد آن هدر نرود و هزینه آزمایش کم شود، در مراکز کوچک ممکن است مجبور باشند چند روز منتظر شوند تا نمونه های کافی جمع شود بعد آزمایش را انجام دهند. پاسخ مثبت یا فعال در این آزمایش نیاز به آزمایش تاییدی دیگری به نام وسترن بلات (western blot) جهت رسیدن به تشخیص نهایی دارد.
در این صفحه تعداد 2043 مقاله تخصصی درباره تست الیزا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تست الیزا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ALT, alanine aminotransferase; dw, dry weight; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; eGFR, estimated glomerular filtration rate; Hb, hemoglobin; LIC, liver iron concentration; LVEF, left ventricular ejection fraction; MRI, magnetic resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HHP, high hydrostatic pressure; IFN, interferon; IG, intragastric; IL, interleukin; PBS, phosphate-buffered saline; PCR, polymerase chain reaction; SD, standard deviation; SPT, skin prick test; PN, Ara h 2 in pean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Bt, Bacillus thuringiensis; ELISA, Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay; EPSPS, 5-EnolPyruvyl Shikimate-3-Phosphate Synthase; GM, Genetically Modified; IPM, Integrated Pest Management; PAT, Phosphinothricin Acetyl Transferase; PCR, Polymerase Chain Reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Naringin; Monoclonal antibody; Sandwich enzyme-linked immunosorbent assayBSA, Bovine Serum Albumin; CBS, Carbonate Buffer Solution; CR, cross-reactivity; ELISA, Enzyme-linked immunosorbent assay; GPBS, 1% gelatine in PBS; HAT, hypoxanthine–aminopterin–thy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; APC, allophycocyanin; CKD, chronic kidney disease; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FITC, fluorescein isothiocyanate; IFN, interferon; IL, interleukin; iNOS, inducible nitric oxide synthase; LPS, lipopolysaccharide; mAb, monoclonal antibody; MFI,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Nanoplasmonic biosensor; Plasma; Serum; Colorectal cancer; Autoantibodies; Clinical diagnosisCRC, colorectal cancer; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; LSPR, localized surface plasmon resonance; POC, point of care; RI, refractive index; SAM, self-a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; CGRP, calcitonin gene-related peptide; DAB, diaminobenzidine; DRG, dorsal root ganglion; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; ERK, extracellular signal-regulated kinases; IGF, insulin-like growth factor; NGF,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ACTH, adrenocorticotropic hormone; CMS, chronic mild stress; CNS, central nervous system; CORT, corticosterone; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FST, forced swimming test; GR, glucocorticoid receptor; HPA axis, hypothalamic-pituitary-adrenal axis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Bronchoalveolar lavage fluid; Gelsolin; Interstitial pneumonia; Proteomics; Rheumatoid arthritisABPs, actin binding proteins; BAL, bronchoalveolar lavage; CRP, C-reactive protein; ELISA, Enzyme-linked immunosorbent assay; GM, gel matching; GSN−/−, gelsoli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Arg1, arginase-1; CNS, central nervous system; CAMK, Ca2 +/calcineurin-dependent protein kinase; DCs, dendritic cells; DMEM, Dulbecco's modified Eagle medium; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FCM, flow cytometry; IFN-γ, interferon-γ; iNOS, induci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ANOVA, one-way analysis of variance; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FATP1, fatty acid transport protein 1; FATP4, fatty acid transport protein 4; FAT/CD36, transporter fatty acid translocase; FABPpm, plasma membrane-associated fatty acid protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Variable lymphocyte receptors; Hagfish; Hemagglutinin of avian influenza virus; Adaptive immune responseBCRs, B-cell receptors; BclA, Bacillus anthracis spore surface protein; CP, connecting peptide; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; GLM, General
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ANOVA, analysis of variance; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; DTNB, 5,5-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FST, forced swimming test; HC, hippocampus; IL-1β, interleukin 1β; IL-6, interleukin-6; IMI, imipram
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Gold nanoparticle; Zanamivir; Neuraminidase; Electroanalysis; Enzymatic inhibitionNA, neuraminidase; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; Au–BDD, gold-modified boron-doped diamond; BDD, boron-doped diamond; AuNPs, gold nanoparticles; LOD, limit of de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; KinExA; Baculovirus; Monoclonal antibody; Affinity; Dissociation constant; Robo1mAb, monoclonal antibody; Kd, dissociation constant; SPR, surface plasmon resonance; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; KinExA, kinetic exclusion assay; BV, budded bacu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; AFP, α-fetoprotein; BTV, blue tongue virus; CA, cancer antigen; CD, compact disc; CEA, carcinoma embryonic antigen; DNA, deoxyribonucleic acid; E coli, Escherichia coli O157:H7; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; hCG, human chorionic gonadotropin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; DMEM, Dulbecco's Modified Eagle's Medium; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; EMSA, electrophoretic mobility-shift assay; H2DCFDA, 5,6-chloromethyl-2′,7′- dichlorodihydrofluorescein diacetate, acetyl ester; HGF, human gingival fibroblast; IKK, inhib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; bFGF, basic fibroblast growth factor; CdM, conditioned medium; EGF, epidermal growth factor; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; GFP, green fluorescent protein; HGF, hepatocyte growth factor; LVESP, left ventricle end systolic pressure; LVEDP, left
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; IAQ, Indoor air quality; mAb, Monoclonal antibody; OR, Odds ratio; SAP, Standard assessment procedure; VOC, Volatile organic compoundAllergenic fungi; Asthma; Monoclonal antibody; Antigen; ELISA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ANOVA, analysis of variance; AP-1, activator protein-1; BBB, blood–brain barrier; COX-2, cicloossigenasi-2; DMSO, dimethyl sulfoxide; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; IL-1β, interleukin-1β; IL-6, interleukin-6; MAPK, mitogen-activated protein kin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; aHUS, atypical hemolytic uremic syndrome; AP, alternative complement pathway; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; ESRD, end-stage renal disease; CKD, chronic kidney disease; FB, factor B; FH, factor H; FI, factor I; MODS, multiple organ dysfunction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Glycosaminoglycans; High energy shock wave; Osteogenesis; Bone fractures therapyBMP, bone morphogenic protein; Cetavlon, cetyl trimethylammonium bromide; CS, chondroitin sulfate; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; GAG, glycosaminoglycan; HA, hyalur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ANGPTL, angiopoietin-like protein; ANOVA, analysis of variance; apo B, apolipoprotein B; BMI, body mass index; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HDL, high density lipoprotein; HDL-C, high density lipoprotein cholesterol; IVFTT, intravenous fat tol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; PTE, prenatal tobacco exposure; ANS, autonomic nervous system; HR, heart rate; NE, nonexposed; TLFB, Timeline Followback Interview; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; LC-MSMS, liquid chromatography-tandem mass spectrometry; HLM, hierarchical multil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; MCV, measles-containing vaccine; IgM, immunoglobulin M; IgG, immunoglobulin G; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; RT-PCR, reverse transcription-polymerase chain reaction; RNA, ribonucleic acid; CDC, center for disease control and prevention; IV roo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; AP, alkaline phosphatase; EIA, enzyme immunoassay; IgG, immunoglobulin G; HRP, horseradish peroxidase; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; BSA, bovine serum albumin; SA, streptavidin; SABC, streptavidin–biotin complexAlkaline phosphatase; Label-free
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Fibroblast growth factor 21; Body composition; AgingFGF-21, Fibroblast growth factor 21; BMD, bone mineral density; BMI, body mass index; DXA, dual-energy x-ray absorptiometry; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; CV, coefficient of variation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; ERK, extracellular signal-regulated kinase; GM-CSF, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; HNE, human neutrophil elastase; IL, interleukin; MAPK, mitogen-activated protein kinase; PAR-2, protease-activa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; AD, atopic dermatitis; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; H&E, hematoxylin and eosin; HPF, high power fields; KLKs, kallikrein-related peptidases; lgE, immunoglobulin E; OVA, ovalbumin; PAR2, protease-activated receptor-2Atopic dermatitis; Pruritus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Asthma; Eosinophils; Interleukin-17A; Interleukin-23; Th17BALF, bronchoalveolar lavage fluid; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; GAPDH, glyceradehyde-3-phosphate dehydrogenase; HDM, house dust mite; IFN-γ, int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Cytokine profile; Elastase; Eosinophil-derived neurotoxin; Eosinophilic otitis media; Secretory otitis mediaBAL, bronchoalveolar lavage; bFGF, basic fibroblastic growth factor; CRS, chronic rhinosinusitis; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; EDN, eo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; SOD, superoxide dismutase; ∆SOD, the SOD mutant; DHα, 2-oxoisovalerate dehydrogenase α subunit; GST, S-transferase; IPTG, isopropyl-β-d-thiogalactoside; IgG, immunoglobulin G; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; Co-IP, co-immunoprecipitation; PBS, p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HNE, human neutrophil elastase; IL, interleukin; IFN, interferon; MAPK, mitogen-activated protein kinase; NETs, neutrophil extracellular traps; PMA, phorbol myristate acetate; PAR-2, protease-activated receptor-2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Bronchial asthma; Children; Japanese; Omalizumab; Quality of lifeAE, Adverse event; ELISA, Enzyme-linked immunosorbent assay; ER, Emergency room; FEF25–75%, Forced expiratory flow rate at 25%–75% of forced vital capacity; FEV1, Forced expiratory volume in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; EB, Evan's blue; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; GSH, reduced glutathione; HPLC, high performance liquid chromatography; I/R, ischemia/reperfusion; IFN, interferon; IL-6, interleukin-6; IL-10, interleukin-10; LDH, lactate dehydrogenase; MPO, mye
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; CCD, charge-coupled device; CDR, complementary determination regions; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; hr-L8, human recombinant interleukin 8; HRP, horseradish peroxidase; HT, high-throughput; Ig, immunoglobulin; LH, light chain; NCBI, national c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ECM, extracellular matrix; VSMC, vascular smooth muscle cell; Col, collagen; Fn, fibronectin; Ln, laminin; kPa, kilopascal; PAAM, polyacrylamide; AFM, atomic force microscopy; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; DMEM, Dulbecco's modified Eagle mediu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; CHO, Chinese hamster ovary; SCE, sister chromatid exchange; PARP, poly(ADP ribose) polymerase; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; IC50, concentration at which 50% of activity is inhibited; ROS, reactive oxygen species; 3-AB, 3-aminobenzamide; SSB,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; AIP, atherogenic index of plasma; BMI, body mass index; CVD, cardiovascular disease; DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HDL-c, high-density lipoprotein; HDRS, Hamilton Depression Rating
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Obesity; Weight loss; Inflammatory response; Cell-mediated immune responseCon A, concanavalin A; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HMW, high molecular weight; IFN, interferon; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; PBMC, peripheral blood mononu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; AAV, adeno-associated viral vector; AMD, age-related macular degeneration; ANOVA, analysis of variance; DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; GO, Gene Ontology; ONH, optic nerve head; ONL, outer nuclear layer; OS,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; 24-DCP, 2,4-dichlorophenol; 25-DCP, 2,5-dichlorophenol; BP-3, benzophenone-3; BPA, bisphenol A; B-PB, butyl paraben; CPR, c-reactive protein; DEHP, di-2-ethylhexyl phthalate; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; ER, estrogen receptor; GM, geometric m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; Allergen-specific immunotherapy; Component-resolved diagnosis; Japanese cedar pollinosis; Oral allergy syndrome; Seasonal rhinitisCRD, component-resolved diagnosis; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; IgE, immunoglobulin E; JCP, Japanese cedar polle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; CD, Circular dichroism; CLSM, confocal laser scanning microscopy; ELISA, Enzyme-linked immunosorbent assay; l-leu, l-leucine; NGI, next generation impactor; NPs, Nanoparticles; NCMPs, Nanocomposite microparticles; PGA-co-PDL, poly(glycerol adipate-co-ω-pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; LPS, lipopolysaccharide; NOD, non-obese diabetic; T1D, type 1 diabetes; TLRs, Toll-like receptors; Tregs, regulatory T cells; DCs, dendritic cells; APC, allophycocyanin; BMDCs, bone marrow-derived dendritic cells; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; BM DC, bone marrow-derived dendritic cell; CpG, non-methylated CpG oligo DNA; DC, dendritic cell; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FCS, fetal calf serum; GM-CSF, granulocyte–macrophage colony stimulating factor; Ig, immunoglobulin; IL, interleuki
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; CNS, central nervous system; CM, conditioned medium; DAPI, 4′, 6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride; DMEM, Dulbecco's modified Eagle medium; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; ERK, extracellular signal-regulated kinase; FBS, fetal bovine seru
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تست الیزا; ANOVA, analysis of variance; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; Cur, curcumin; DMSO, dimethyl sulfoxide; IL, interleukin; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; iNOS, inducible nitric oxide synthase; NF-κB, nuclear factor-κB; Nox2, nicotinamide a