آشنایی با موضوع

هورمون رشد (Growth hormone) که به اختصار با حروف GH نیز نشان داده می شود نوعی هورمون پپتیدی با 192 واحد آمینو اسید می باشد و پلی پپتیدی تک زنجیره ای است. این هورمون که سوماتوتروپین (somatotropin) نیز نامیده می شود، سبب رشد، تقسیم سلول ها و بازسازی آن ها می شود که در نتیجه رشد ماهیچه و استخوان و در مجموع رشد انسان را در پی دارد. هورمون رشد در بخش قدامی غده هیپوفیز تولید، ذخیره و ترشح می شود. سوماتوتروپین همچنین غلظت گلوکز و اسید های چرب آزاد را افزایش داده و محرک هورمون IGF-1 نیز می باشد. غلظت هورمون رشد در بافت هیپوفیزی 15 - 5 میلیگرم بر گرم یعنی بیشتر از غلظت سایر هورمونهای هیپوفیزی است. وزن مولکولی این هورمون 22 هزار دالتون است. همانند بیشتر هورمونهای هیپوفیزی ترشح هورمون رشد، حالت یک جریان دائمی و یکنواخت را ندارد، بلکه به صورت جریانات ضربانی (Pulsatile) انجام می‌پذیرد. میزان ترشح این هورمون تحت تاثیر تحریکات عصبی و خواب و بیداری می‌باشد. بطوریکه غلظت پلاسمایی این هورمون، ممکن است در ظرف چند دقیقه 10 برابر شود. هورمون رشد در متابولیسم پروتئین، کربوهیدرات و لیپید ها دخالت دارد و هدف نهایی آن افزایش بیوسنتر پروتئین ها در سلول است تا بدین وسیله، سبب رشد ابعادی و تعدادی سلولها شود. همچنین این هورمون سبب تحریک صفحات رشد استخوان های طویل، قبل از سن بلوغ میشود اما بعد از سن بلوغ به دلیل استخوانی شدن این صفحات، رشد استخوان ها به صورت قطری ادامه خواهد داشت. هورمون رشد علاوه بر افزایش قد اثر گذاری‌های دیگری نیز دارد: کاهش جذب گلوکز توسط کبد، افزایش گلوکونئوژنزی در کبد، نقش داشتن در هومئوستازی. هورمون رشد از سلول های سوماتوتروپیک واقع در هیپوفیز قدامی آزاد می شود. تنظیم این فرایند توسط غده هیپوتالاموس صورت می گیرد. به عبارتی هیپوتالاموس با دو نوع هورمون تحت عناوین “هورمون آزاد کننده هورمون رشد (GHRH) یا سوماتوکرینین” و “هورمون مهار کننده هورمون رشد (GHIH) یا سوماتوستاتین” میزان تولید و ترشح هورمون رشد توسط هیپوفیز قدامی را تنظیم می کند. پس می توان گفت که گاهی اوقات اختلالات در زمینه هورمون رشد، جدا از مشکلات غده هیپوفیز می تواند مربوط به هیپوتالاموس باشد، چرا که ترشح هورمون رشد وابسته به میزان تعادل این دو هورمون است که از غده هیپوتالاموس به رگ های اطراف هیپوفیز وارد می شود. بیشترین افزایش هورمون در پلاسما مدت کوتاهی پس از به خواب رفتن رخ می‌دهد. عوامل موثر در ترشح هورمون رشد عباتند از: شوک وتنشهای عصبی، درد، سرما، عمل جراحی، گرسنگی، هیپوگلسیمی، ورزش، خوردن غذاهای پروتئینی و بالاخره اسید آمینه آرژینین. شوکهای عصبی از طریق تاثیر کوتاکولامینها بر روی هیپوتالاموس موجب زیاد شدن ترشح هورمون می‌گردند. اثرات کلیه عوامل نامبرده شده با توجه به خاصیت فیزیولوژیک بسیار مهم هورمون رشد که همواره از مصرف گلوکز در بدن جلوگیری می‌کند، توجیه پذیر است. زیرا به هنگام وقوع شوک عصبی، هیپوگلیسمی، گرسنگی و خواب، هورمون رشد از یک سو با بکار انداختن واکنشهای لیپولیز مقدار بیشتری اسیدهای چرب آزاد را به سلول می‌رساند و از سوی دیگر ورود اسیدهای آمینه به داخل سلول را زیاد می‌کند (واکنشهای نوسازی گلوکز)، تا به این ترتیب از مصرف گلوکز جلوگیری نموده و آن را برای نیازهای سلولهای مغزی حفظ کند.
در این صفحه تعداد 2600 مقاله تخصصی درباره هورمون رشد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هورمون رشد
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; Cavernous sinus; Meningioma; Moyamoya disease; Tuberculum sellae; ACA; Anterior cerebral artery; ECA; External carotid artery; EDMS; Encephaloduromyosynangiosis; EMS; Encephalomyosynangiosis; GH; Growth hormone; ICA; Internal carotid artery; IGF-1; Insuli
مقالات ISI هورمون رشد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; CHD; coronary heart disease; CUG; catch-up-growth; DOHaD; developmental origins of health and disease; GH; growth hormone; IGF1; insulin-like growth factor 1; IGFBP-3; insulin-like growth factor binding protein 3; IUGR; intrauterine growth restriction; rh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; children; adolescents; height; growth; major depressive disorder; selective serotonin reuptake inhibitors; BMI; Body mass index; GH; Growth hormone; IGF; Insulin-like growth factor; SSRI; Selective serotonin reuptake inhibitor; TORDIA; Treatment of Resist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; ACTH; adrenocorticotropin hormone; ALGS; arteriohepatic dysplasia; CH; central hypothyroidism; DWS; Dandy-Walker syndrome; FT3; free triiodothyronine; FT4; free thyroxine; GH; growth hormone; HCG; human chorionic gonadotropin; IGDF1; immunogobulin superfa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; pituitary surgery; brain tumor; sodium abnormalities; ACTH; Adrenocorticotropin hormone; ADH; Antidiuretic hormone; BMI; Body mass index; CSF; Cerebrospinal fluid; CSW; Cerebral salt wasting syndrome; DI; Diabetes insipidus; GH; Growth hormone; NIH; Natio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; MMA; Methylmalonic acidemia; PA; Propionic acidemia; αFP; alpha-fetoprotein; ID; intellectual disability; IQ; intelligence quotient; GH; growth hormone; GGT; gamma-glutamyltranspeptidase; GFR; glomerular filtration rate; MRI; magnetic resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; Hydrogen sulfide; Gasotransmitter; Sulfhydration; Neurodegeneration; Oxidative stress; Antioxidants; 3-MST; 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; Aβ; β-Αmyloid; AD; Alzheimer's disease; ALS; Amyotro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; ANS; autonomic nervous system; ANSD; autonomic nervous system dysfunction; APOE; apolipoprotein E; ATS; American Thoracic Society; BMI; body mass index; CARe; Candidate Gene Association Resource; CCHS; congenital central hypoventilation syndrome; CFS; Cle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; AHA; anterior hypothalamus area; ARC; arcuate nucleus; EU; European Union; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GH; growth hormone; GHRH; growth hormone-releasing hormone; IR; immunoreactive; MBH; mediobasal hypothalamus; ME; median eminence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; PTP1B; protein tyrosine phosphatase 1B; CNS; central nervous system; HFD; high fat diet; NPY; neuropeptide Y; AMPK; 5' AMP-activated protein kinase; BAT; brown adipose tissue; AF; albiflorin; hAMSCs; human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; PP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; Craniopharyngioma; Growth hormone; Growth hormone-replacement therapy; Pediatrics; Recurrence; CI; Confidence interval; GHD; Growth hormone deficiency; GHRT; Growth hormone-replacement therapy; IGF-1; Insulin-like growth factor 1; NOS; Newcastle-Ottaw
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; Ala; alanine; Arg; arginine; CR; caloric restriction; GH; growth hormone; GHR; growth hormone receptor; GHRH; growth hormone-releasing hormone; IGF-1; insulin-like growth factor 1; IL; interleukin; IKKα/β; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase α/Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; GHSR; Ghrelin; Exercise; Treadmill; Endurance; Food intake; ACC; acetyl coA carboxylase; AMP 5′; adenosine monophosphate; AMPK; AMP-activated protein kinase; CNS; central nervous system; COX IV; cytochrome c oxidase subunit 4; G6P; glucose-6-phosphatase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; Sporadic/hereditary pituitary tumors; Whole genome/exome sequencing; USP8 mutation; Pituitary adenoma progression; Pituitary carcinoma; Pituitary tumor senescence; AIP; aryl hydrocarbon-interacting protein; BC; bromocriptine; bFGF; basic fibroblast growth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; AMPK; AMP-activated protein kinase; cck; cholecystokinin; gh; growth hormone; igf1; insulin-like growth factor I; IGFBP2; insulin-like growth factor-binding protein 2; NPY; neuropeptide Y; SA; soybean saponins; TOR; target of rapamycin; Soybean saponin; Z
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; Parkinson's disease; Ghrelin; Dementia; AHN; adult hippocampal neurogenesis; AD; Alzheimer's Disease; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AMPK; AMP-activated protein kinase; AB; amyloid-β; ATG; autophagy-related; BBB; blood brain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; Airway stenosis; Pharyngeal soft tissue hypertrophy; Apnoea/hypopnea index; Excess growth hormone; GH; growth hormone; IGF-1; insulin-like growth factor 1; OSAHS; obstructive sleep apnoea/hypopnea syndrome; AHI; apnoea/hypopnea index; SHP; straight head p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; GLP-1; GLP-1 receptor agonists; Energy expenditure; Systematic review; AIEE; activity-induced energy expenditure; BM; body mass; BW; body weight; CHF; chronic heart failure; CHO; carbohydrate; CI; confidence interval; DIT; diet-induced thermogenesis; EE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; Aβ; β-amyloid; Aβo; oligomers of Aβ; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AD; Alzheimer's disease; AMPA; amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl) propanoic acid; APP; amyloid-precursor protein; AT; angiotensin; BBB; blood brain barrier; BCM; Bienens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; Depressive disorder; Inflammation; ECT; Immune; Cortisol; ACTH; Adrenocorticotropic hormone; AVP; arginine vasopressin; BDI; Beck Depression Inventory; BL-BT; Bilateral-Bitemporal; BP; Bipolar Disorders; CMI test; serotonin uptake inhibitor clomipramine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; GH; growth hormone; IGF-1; insulin-like growth factor-1; ACTH; adrenocorticotropic hormone; PRL; prolactin; PUMCH; Peking Union Medical College Hospital; TSS; transsphenoidal surgery; IHD; ischemic heart disease; COPD; chronic obstructive pulmonary diseas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون رشد; Small for gestational age; Growth hormone; Treatment outcome; Public hospitals; Pequeño para la edad gestacional; Hormona de crecimiento; Respuesta terapéutica; Hospitales públicos;