آشنایی با موضوع

سیتوکروم پی۴۵۰(به انگلیسی: Cytochrome P450) پروتئین حامل و رنگدانه‌ای است که در تمام یاخته‌های هوازی و برخی باکتری ها وجود دارد. سیتوکروم ها اغلب به غشا (مانند غشای داخلی میتوکندری) متصل می‌شوند و در زنجیره انتقال الکترون و تشکیل ATP فعالند. سیتوکروم‌ها مجموعه بزرگی از هموپروتئین ها (ترکیب آهن و پروتئین) هستند که در آن‌ها آهن موجود با دریافت یا از دست دادن الکترون تحت واکنش‌های اکسایش-کاهش قرار می‌گیرد. بسیاری از سیتوکروم‌ها در دسته دهیدروژنازها و بعضی از آن‌ها همچون سیتوکروم aa3 از دسته اکسیدازها یا سیتوکروم p450 از آنزیم‌های هیدروکسیلازها محسوب می‌شوند. سیتوکروم پی ۴۵۰ با نام کوتاه شده CYP یک خانواده گسترده از آنزیم هموپروتئینی است که در تمام موجودات زنده وجود دارد. بخش بزرگی از آنزیم‌های پی۴۵۰ (یا چیپ) وظیفه کاتالیز کردن روند اکسیداسیون ترکیبات آلی را به عهده دارند. سوبستراها در آنزیم CYP شامل واسطه‌های متابولیک مانند لیپیدها و هورمون‌های استروئیدی، و همچنین به عنوان مواد زنوبیوتیک. مانند مواد مخدر و سایر مواد شیمیایی سمی هستند. ایزوآنزیم CYP وظیفه عمده متابولیزم داروها را انجام می‌دهد. همچنین فعال شدن بسیاری ترکیبات شیمیایی در درون بدن توسط همین ایزوآنزیم‌ها انجام می‌گیرد. وجود آنزیم‌های سیتوکروم پی۴۵۰ در برخی ویروس‌ها نیز مشاهده شده‌است. تا امروز حدود ۱۱۰۰۰ گونه از این چیپ شناسایی شده است. سایت فعال در سیتوکروم P450 شامل یک هم (کوفاکتور دارای اتم آهن) است. آهن از طریق یک لیگاند تیول مشتق شده از باقی‌مانده سیستئین به پروتئین P450 باند می‌شود. این سیستئین دارای کناره‌های آزاد برای پیوند است. چیپ‌ها در شاخه فارماکوکینتیک اهمیت می‌یابند٬ چراکه در متابولیزم داروهای مختلف شرکت دارند. اما در متابولیز کردن هرگروه از داروها نقش یک چیپ ویژه آن گروه و اثر سایر مواد بر این چیپ‌ها در فارماکولوژی نمود پیدا می‌کند. انسان دارای ۵۷ ژن و ۵۹ شبه‌ژن است که به ۱۸ خانواده ژنتیک سیتوکروم و ۴۳ زیرخانواده آن تقسیم‌بندی می‌شود. ژن‌ها آنزیم CYP را رمزگذاری کرده و هرآنزیم با نام اختصاری CYP عنوان می‌گردد، سپس توسط یک عدد که نشان دهنده خانواده ژن است آمده و یک حرف لاتین بزرگ نشان دهنده زیرخانواده و بر اساس اعداد دیگری که بیان‌گر ژن منحصربه‌فرد تعیین شده است اضافه می‌شود. مثلاً CYP 2E1(یک گونه از چیپ) نام یک ایزوآنزیم دخیل در متابولیسم استامینوفن است. که پس از واژه CYP عدد 2 نشان خانواده ژن و حرف E نماینده زیرخانواده آن و در پایان عدد 1 نماد ژن انحصاری خواهد بود. و بنابراین نامیدن پی۴۵۰ به شکل چیپ۴۵۰ اشتباهی جا افتاده در بین کاربران زیست‌شیمی است. گاهی برای نام‌گذاری برخی آنزیم‌ها از روش دیگر نیز استفاده می‌شود. مثلاً به‌جای CYP5A1 از نام (ترومبوکسان) TBXAS1 استفاده می‌شود. که سرنام واژه (ThromBoXane A2 Synthase 1) است.
در این صفحه تعداد 3621 مقاله تخصصی درباره سیتوکروم پی۴۵۰ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سیتوکروم پی۴۵۰
مقالات ISI سیتوکروم پی۴۵۰ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; AhR; AhR nuclear translocator (ARNT); Liver; TCDD; Dioxin; Fibrosis; Hepatic stellate cells; NASH; PCB; Hydrocarbons; Chronic liver diseases; CLDs; Cirrhosis; Agent orange; Transforming growth factor-β; Furans; Nrf2; Cytochrome P450; Hyperhomocysteinemia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; AE; adverse event; AED; antiepileptic drug; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; CBZ; carbamazepine; CYP; cytochrome P450; EIAED; enzyme-inducing antiepileptic drug; LOCF; last observation carried forward; OC; observed case; PB; ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; Neonicotinoids; Aldehyde Oxidase; DNA damage; Oxidative stress; Telomerase; IMI; imidacloprid; IMI + NH; desnitro-imidacloprid; CBMN; cytokinesis block micronucleus assay; BNMN; binucleated cells with micronucleus; CBPI; cytokinesis block proliferatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; Obesity; Polyphenol; Adipogenesis; PPARγ; Lipid; Rice; ABTS; 2,2′-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; ACO; acyl-CoA oxidase; CYP4A10; cytochrome P450; AMPK; AMP-activated protein kinase; AT; adipose tissue; C/EBP∂; CAAT/enhancer-bindin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; EROD; ethoxyresorufin O-deethylase; CYP; cytochrome P450; VTG; vitellogenin; HSI; hepatosomatic index; GSI; gonadosomatic index; POCIS; polar organic compounds integrative sampler; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; SPMD; semipermeable me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; ABCB1; ATP-binding cassette subfamily B member 1; ABCC2; ATP-binding cassette subfamily C member 2; CDS; clinical decision support; CPIC; clinical pharmacogenetics implementation consortium; CYP; cytochrome P450; MDR 1; multidrug resistance 1 gene; EHR; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; AIDS; acquired immunodeficiency syndrome; AUC; area under the plasma concentration versus time curve of NVP in absence of NT; AUCI; area under the plasma concentration versus time curve of NVP in presence of NT; AUCratio; ratio between AUCI and AUC (AUCI/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; AL; alantolactone; AL-GSH; glutathione conjugate of alantolactone; AL-Cys; cysteine conjugate of alantolactone; AUC; area under the concentration-time curve; Cys; cysteine; CYP450; cytochrome P450; DAD; diode array detector; GSH; glutathione; GST; glutath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; Vildagliptin; Drug-induced liver injury; Hypersensitivity; Covalent binding; Nucleophilic trapping agents; ALG; alogliptin; ANG; anagliptin; CRP; C-reactive protein; CYP; cytochrome P450; DILI; drug-induced liver injury; DLST; drug-induced lymphocyte stim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; AKR; aldo-keto reductase; AOX1; aldehyde oxidase 1; 11β-HSD; 11β-hydroxysteroid dehydrogenase; CBR; carbonyl reductase; CYP; cytochrome P450; EDTA; ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid; G-6-P; glucose-6-phosphate; G-6-PDH; glucose-6-phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; 11βHSD; 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase; ABC; ATP-binding cassette; AhR; aryl hydrocarbon receptor; ARNT; aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator; BCRP; breast cancer resistance protein; CAR; constitutive androstane receptor; CYP; cytochrome P45
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; AHR; aryl hydrocarbon receptor; AR; androgen receptor; As; arsenic; BaP; benzo[a]pyrene; CASP; caspase; CRISPR; clustered regularly interspaced short palindromic repeats; CTD; Comparative Toxicogenomics Database; CYP; cytochrome P450; CXCL8; chemokine (C-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; drug-drug interactions; psychiatric disorders; psychopharmacology; ASA; aspirin; BDI; Beck Depression Inventory; BZD; benzodiazepine; CAD; coronary artery disease; CHD; coronary heart disease; CV; cardiovascular; CVD; cardiovascular disease; CYP; cytochro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; ABC; ATP binding cassette; ACE; angiotensin converting enzyme; AT1; angiotensin 2 receptor type 1; CES; carboxylesterase; CYP; cytochrome P450; GI; gastrointestinal; P-gp; permeability glycoprotein; UGT; uridine 5′-diphospho-glucuronosyltransferase; Gut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; NTM; nontuberculous mycobacteria; Mtb; Mycobacterium tuberculosis; SAR; structure activity relationship; Mbs; Mycobacterium abscessus ATCC 19977; MIC; minimum inhibitory concentration; RHS; right hand side; LHS; left hand side; ADME; absorption, distribut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; oral drug delivery; in silico modeling; cytochrome P450; drug interactions; food interactions; gastrointestinal transit; transporters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; AOO; acetone olive oil; DMSO; dimethyl sulfoxide; PBS; phosphate buffer saline; ECVAM; European Centre for the Validation of Alternative Methods; RI; replicative index; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; 15-PGDH; 15-hydoxyprostaglandin dehydrogenase; AA; arachidonic acid; AF; atrial fibrillation; AKI; acute kidney injury; Akt; alpha serine/threonine-protein kinase; ALA; alpha-linolenic acid; AMD; age-related macular degeneration; Ang II; angiotensin II; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; β-HCH; β-hexachlorocyclohexane; µg/l; microgram per liter; µM/l; micromolar per liter; Æ©; total; 1-HP; 1-hydroxypyrene; 2; 3-DHBA, 2,3-dihydroxybenzoic Acid; 2cx-MMHP; mono-(2-carboxymethylhexyl) phthalate; 3PBA; 3-phenoxybenzoic acid; 4F3PBA; 4-fluo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; NTDs; neural tube defects; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; BaP; benzo[α] pyrene; ROS; reactive oxygen species; CYP; cytochrome P450; AhR; aryl hydrocarbon receptor; Sod; superoxide dismutase; Gpx; glutathione peroxidase; Cat; catalase; 8-OHdG; 8-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; 2D-sw; 2D-sandwich; AMI; amiodarone; APAP; acetaminophen; BA; bile acid; BC; bile canaliculi; BOS; bosentan; BSEP; bile salt export pump; CPZ; chlorpromazine; CSA; cyclosporine A; CYP450; cytochrome P450; DIC; drug-induced cholestasis; DICI; drug-induced
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; 4-ABP; 4-aminobiphenyl; CI; confidence interval; CrI; credible interval; AA-Hb; acrylamide-hemoglobin; AcE; acetylcholinesterase; AhR; aryl hydrocarbon receptor; APFO; ammonium perfluorooctanoate; AR; androgen receptor; BBMP; 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-prop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; Pyrethroids; Gammarus pulex; Seasonality; Biomarkers; Pulse exposure; BSA; Bovine serum albumin; CYP; Cytochrome P450; DOC; Dissolved organic carbon; DTT; DL-dithiothreitol; ECOD; 7-ethoxycoumarin-O-dealkylation; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid diso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; ADH; alcohol dehydrogenase; COX; cyclooxygenase; CYP; cytochrome P450; EC; endocannabinoid; ECL; endocannabinoid-like compound; FAAH; fatty acid amide hydrolase; LOX; lipoxygenase; NOS; nitric oxide synthase; NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drug; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; High-throughput; Hepatotoxicity; Organotypic culture models; Multi-cellular; Chemical mixtures; ADH; Alcohol dehydrogenase; APAP; acetaminophen; CS; collagen sandwich; CYP; cytochrome P450; EtOH; ethanol; GSH; glutathione; HFC; 7-hydroxy-4-(trifluoromethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; AA; Arachidonic acid; AhR; Aryl hydrocarbon receptor; BBB; Blood-brain barrier; cDNA; Complementary DNA, deoxyribonucleic acid; CNS; Central nervous system; CP; Chlorpyrifos; CPO; Chlorpyrifos-oxon; CPR; Cytochrome p450 reductase; CYP; Cytochrome P450; EE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; Car3; carbonic anhydrase 3; CAT; Catalase; CK; control check; CYP450; cytochrome P450; DAVID; Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery; DTNB; 5,5′-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); FB; fava bean; G6P; d-glucose-6-phosphate; G6PD; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; AOX; aldehyde oxidase; AUC; area under the plasma concentration time curve; CYP; cytochrome P450; DDI; drug-drug interaction; LC; liquid chromatography; MBE; minimum binding energy; MS/MS; tandem mass spectrometry; ESI; electrospray ionization; PK; phar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; BDNF; brain-derived neurotropic factor; CerS; ceramide synthase; CNS; central nervous system; CPL; cecal ligation and puncture; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; CSA; cyclosporine A; CTL; cytotoxic T lymphocytes; CYP45
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; ASBT; apical sodium-dependent bile acid transporter; ASDs; amorphous solid dispersions; BACS; bile acid-CoA synthase; BAT; bile acid-amino acid transferase; BCS; biopharmaceutics classification system; BSH; bile salt hydrolase; C4; 7α-hydroxy-4-cholesten
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; CYP; cytochrome P450; DHA; docosahexaenoic acid; EET; epoxyeicosatrienoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDL; high density lipoprotein; HPETE; hydro(pero)xyeicosatetraenoic acid; HPODE; hydro(pero)xyoctadecadienoic acid; IsoP; isoprostane; LDL; low den
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; ADAM; advanced dissolution, absorption, and metabolism; AED; antiepileptic drug; AUC; area-under-the-curve; B/P; blood to plasma ratio; BID; twice daily; BMI; body mass index; CBZ; carbamazepine; CLint; intrinsic clearance; CLR; renal clearance; CL; clear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; 2-AG; 2-arachidonoyl glycerol; 11-nor-THC-COOH; 11-nor-tetrahydrocannabinol-9-caboxylic acid; 11-OH-THC; 11-hydroxy-tetrahydrocannabinol; 8-OH-THC; 8-hydroxy-tetrahydrocannabinol; CB; cannabinoid; CB1R; Type I cannabinoid receptor; CB2R; Type II cannabino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; Androgens; Intracrinology; Steroid biosynthesis; Hormone-dependent cancer; Testosterone; 11-oxygenated androgens; 11KA4; 11-keto-androstenedione; 11KDHT; 11-keto-5α-dihydrotestosterone; 11KT; 11-keto-testosterone; 11OHA4; 11β-hydroxy-androstenedione; 11
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکروم پی۴۵۰; Oxysterols; Cancer; Polymorphism; Risk; Genetics; Cholesterol; 25(OH)D; 25-hydroxyvitamin D; ABC; ATP-binding cassette; AEBS; antiestrogen-binding site; BC; breast cancer; BCR; biochemical recurrence; CETP; cholesteryl ester transfer protein; CH25H; chole