آشنایی با موضوع

کاتالاز(به انگلیسی: Catalase) آنزیمی است که تقریباً در همه موجودات زنده یافت می‌شود. این آنزیم در اکثر ارگان‌های بدن یافت می‌شود. این آنزیم آب اکسیژنه را به اکسیژن و آب تجزیه می‌کند. همچنین این آنزیم یکی از مهم ترین آنزیم‌ها در محافظت از سلول در مقابل آلودگی اکسیدی بوسیله آب اکسیژنه را دارد. به علاوه این آنزیم یکی از آنزیم‌هایی است که دارای قدرت تجزیه بالا می‌باشد، به طوری که یک مولکول کاتالاز قادر به تجزیه میلیون‌ها مولکول آب اکسیژنه به آب و اکسیژن در هر ثانیه می‌باشد. کاتالاز ماده‌ای است که از چهار زنجیره‌های پلی پپتیدی تشکیل که هر کدام دارای بیش از ۵۰۰ آمینو اسید است. این شامل چهار پورفیرین (آهن) است که اجازه واکنش با آب اکسیژنه را می‌دهد. حالت مطلوب برای PH کاتالاز انسان تقریباً هفت است. حالت مطلوب برای بقیه کاتالازها بین چهار تا یازده است که به نوع ان‌ها بستگی دارد این یک آنزیم عمومی می باشد که در اکثر میکروارگانیسم ها یافت شده است که پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل می کند و کاتالاز دارای عدد Turnover بالایی دارد و دارای ساختار تترامری می باشد که دارای 4 زنجیره پلی پپتیدی 500 اسیدآمینه ای است و شامل 4 گروه پورفیرینی هم می باشد که باعث می شود که با پراکسید هیدروژن واکنش دهد. آنزیم کاتالاز نقش مهمی در فیزیولوژی وبیماریزایی و تعیین هویت باکتریها دارد. باکتریهای هوازی و بی هوازی اختیاری در تنفس هوازی خود به دلیل داشتن دو آنزیم کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز می توانند فشارهای اکسیژن را تحمل کرده و آب اکسیژنه ناشی از زنجیره انتقال الکترون و ناشی از سلولهای فاگوسیستیک را تجزیه نمایند. این آنزیم نه تنها در سم زدایی آب اکسیژنه نقش دارد بلکه امروزه به عنوان یک مارکر اولیه در کنترل آلودگی محیطی در صنایع غذایی و به عنوان یک شاخص حضور باکتریها در مواد غذایی و حتی به عنوان مدرکی دال بر حیات در کره ماه می باشد. کاتالاز واکنش تجزیه پراکسید هیدروژن را کاتالیز نموده و آن را به آب و اکسیژن مولکولی تبدیل می نماید کاتالاز با دو روش این کار را انجام می دهد: 1) روش کاتالازی که در آن دهنده الکترون مولکول پراکسیدهیدروژن دیگری است. 2) روش پراکسیدازی که نیاز به یک دهنده هیدروژن دارد. کاتالاز به 3 گروه زیر تقسیم می شود: 1) کاتالازهای تک عملکردی که بیشتر مطالعات بر روی این می باشد. 2) کاتالازپراکسیداز 3) Mn کاتالاز تاثیر کاتالاز بر روی بیماریزایی باکتری: همانطور که می دانیم سیستم ایمنی بدن کارایی بالایی در جهت تشخیص مواد با منشا خارجی دارد. میکروارگانیسم های انگل پس از عبور از سدهای پوستی و یا غشاهای مخاطی با 4 سیستم تشخیص ایمنی مواجه می شود: کمپلمان – سلولهای فاگوسیت کننده – آنتی بادی و ایمنی سلولی. هنگامی که بدن برای اولین بار با یک آنتی ژن بیگانه مواجه می شود ‚ پاسخ های ایمنی سلولی و آنتی بادیها پس از گذشت چندین روز بارز می شود ‚ در حالی که کمپلمان و سلولهای فاگوسیت کننده از همان ابتدای برخورد با آنتی ژن وجود داشته و در همان دقایق اول ورود آنتی ژن وارد عمل می شوند. هم چنین عوامل طبیعی ویژه مانند لیزوزیم ‚ اینترفرون و غیره نیز می توانند با ویژگی کم وبیش شبیه آنتی بیوتیک ها در همان لحظات اولیه برخورد بدن با آنتی ژن بیگانه وارد عمل شوند. سلولهای فاگوسیت کننده مثل نوتروفیل و ماکروفاژها برای برخورد با این عوامل خارجی تولید یکسری مواد می کنند کهدر زیر توضیح داده شده است. آنزیم کاتالازی که در پاسخ به ایمن مواد تولید شده توسط فاگوسیت کننده ها داده می شود در واقع مکانیزمی برای زنده ماند باکتری می باشد و به همین دلیل است که در بیماریزایی آن نقش داردتمام آنزیم‌ها سرعت واکنشی را که کاتالیز می‌کنند، حداقل تا 10 برابر نسبت به حالت عادی افزایش می‌دهند‌، فکر می کنید برای اندازه گیری سرعت آنزیم از چه روشی باید استفاده کرد. کمی فکر کنید. در هر واکنش پیش ماده به فرآورده تبدیل می شود. یعنی به مرور زمان و با پیشرفت واکنش از مقدار پبش ماده کاسته شده و به مقدار فرآورده افزوده می شود. در صورتی که بتوانیم سرعت کاهش پیش ماده و یا سرعت افزایش فرآورده را به نحوی محاسبه کنیم می توانیم آن را به عنوان سرعت واکنش در نظر بگیریم. معمولاً افزایش غلظت فرآورده در واحد زمان معیار مناسبی برای تخمین سرعت آنزیم است. البته به غیر از سرعت، ویژگی‌های دیگری (‌مانند کارآیی آنزیم) نیز برای آنزیم‌ها اندازه‌گیری می‌شود تعدادی از آنزیم ها نقش آنتی اکسیدانی مهمی را در برابر حمله ی گونه های فعال اکسیژن ایفا می کنند. مهمترین این آنزیم ها،سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون ردوکتاز وگلوتاتیون پراکسیداز می باشد. در مقاله ی پیشین آنزیـــم سوپراکسید دیسموتاز مورد بررسی قرار گرفت.
در این صفحه تعداد 3282 مقاله تخصصی درباره کاتالاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاتالاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; APX; ascorbate peroxidase; ASA; ascorbic acid; CAR; carotenoids; CAT; catalase; GSH; reduced glutathione; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; ROS; reactive oxygen species; Acclimation; Oxidative stress; Pistacia vera; Pretreatment; Rootstock;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; AA; amino acids; APX; ascorbate peroxidase; ATP; adenosine triphosphate; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; CCO; cytochrome c oxidase; CAT; catalase; CI; chilling injury; CS; cysteine synthase; DCD; d-cysteine desulfhydrase; EL; ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Fish; Zinc; Cadmium; Immunity; Post-exposure; nrf2; NF-E2-related factor 2; Cu/Zn-SOD or sod1; copper/zinc-superoxide dismutase; CAT or cat; catalase; hsf1; heat shock factor 1; hsp70; heat shock protein 70; p65; nuclear transcription factorκB; il-6; int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; , aspartate transaminase; CA; clofibric acid; CAT; catalase; CF; clofibrate; CF-HT; hydroxytyrosol-clofibrate 13C NMR, 13C-nuclear magnetic resonance; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; DMF; N,N-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Neonicotinoids; Aldehyde Oxidase; DNA damage; Oxidative stress; Telomerase; IMI; imidacloprid; IMI + NH; desnitro-imidacloprid; CBMN; cytokinesis block micronucleus assay; BNMN; binucleated cells with micronucleus; CBPI; cytokinesis block proliferatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; ATR; atropine; CAT; catalase; DAI; Disease Activity Index; DMSO; dimethyl sulfoxide; DSS; dextran sulfate sodium; GSH; reduced glutathione; HE; hematoxylin & eosin; IBD; inflammatory bowel disease; IEC-6; intestinal epithelial cell; LOOH; lipid hydroperox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; AI; atherogenic index; ALT; alanine aminotransferase; b.w; body weight; CAT; catalase; CCl4; carbon tetrachloride; CK; creatine phosphokinase; CK-MB; creatine phosphokinase-MB; FCM-LLC; fermented camel milk by lactococcus lactis subsp cremoris; GPx; gluta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; SA; sinapic acid; BLM; bleomyci; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; LDH; lactate dehydrogenase; ALP; alkaline phosphatase; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; TNFα; tumor necrosis factor-alpha; IL-β; interleukin-1β; MPO; myel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; MSC; mesenchymal stromal cells; hMSC; human bone marrow-derived mesenchymal stromal cells; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; OVA; ovalbumin; HE; haematoxylin and eosin; NO; nitric oxide; GPx; glutathione peroxidase; SOD; supero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Atherosclerosis; Omega-3 fatty acids; Plant sterols; Polyphenols; Responders; ARA; arachidonic acid; CAT; catalase; CEC; cholesterol efflux capacity; CVD; cardiovascular disease; DHA; docosahexaenoic acid; EGCG; epigalocatechin gallate; EPA; eicosapentaen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Streptozotocin (PubChem CID: 29327); 2,4-Dinitrophenylhydrazine (PubChem CID: 3772977); Digitonin (PubChem CID: 6474107); Streptomycin sulfate (PubChem CID: 19648); 5,5′-Dithiobis-2-nitrobenzoic acid (PubChem CID: 6254); Titanium (IV) oxysulfate-sulfuri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Type 1 D.m.; Naringin; Oxidative stress; Bone mineral density; TRAP(+) cells; Adipocytes; D.m; Diabetes mellitus; BMD; bone mineral density; STZ; streptozotocin; OB; osteoblasts; OC; osteoclasts; NA; naringin; BMC; bone mineral content; DXA; dual energy X
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; APX; ascorbate peroxidase; Arabidopsis; Arabidopsis thaliana; ASA; reduced ascorbate; ASC; total ascorbate; CAT; catalase; CAE; chlorogenic equivalents; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; DHA; dehydroascorbate (oxidised ascorbate); DW; dry weight;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; LCT; Lambda-cyhalothrin; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; TSH; thyroid-stimulating hormone; MDA; malondialdehyde; AD; Alzheimer's disease; PD; Parkinson's disease; PCO; protein carbonyl; T3; triiodothyronine, T4, thyroxine; PAS; Periodic acidâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; AAP; 4-aminophenazone; ALP; alkaline phphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; CAT; catalase; CYPs; cytochrome P 450s; DHBS; 3,5-Dichloro -2-hydroxybenzene sulfonic acid; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GGT; gamma g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Alternative oxidase; Chickpea; Cold stress; Damage indices; Gene expression; Mitochondrial responses; AOX; alternative oxidase; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; CS; cold stress; CT; cold tolerance; COX; cytochrome c oxidase; ELI; electrolyte leak
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; CAT; Catalase; DAI; Disease activity index; DSS; Dextran sulfate sodium; ELISA; Enzyme linked immunoassay; IBD; Inflammatory bowel disease; IL; Interleukin; α-LA; Alpha-lipoic acid; MDA; Malondialdehyde; NF-κB; Nuclear factor-kappa-B; PBS-BSA; Phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; A; CO2 assimilation rate; APX; ascorbate peroxidase; Ci; internal CO2 concentration; CAT; catalase; E; transpiration; EiC; instantaneous carboxylation efficiency; FW; fresh weight; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; ACE-Is; angiotensin-converting enzyme inhibitors; AH; arterial hypertension; ARBs; angiotensin II receptor antagonists; BMI; body mass index; BP; blood pressure; CA; carbonic anhydrase; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CAT; catalase; CRP; C-reactive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; ABA; abscisic acid; BR; brassinolide; Chl; chlorophyll; CAT; catalase; DW; dry weight; FC; field capacity; FW; fresh weight; Gs; stomatal conductance; MDA; malondialdehyde; RWC; relative water content; Pn; net photosynthetic rate; POD; peroxidase; RC; rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; BLC; bovine liver catalase; CD; circular dichroism; FIP; 2-(furan-2-yl)-1H-pmidazo[4,5-f] [1,10]phenanthroline; dach; 1,2-diaminocyclohexane; Catalase; Enzymatic activity; Fuorescence; Circular dichroism; FIP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Whey protein; In vitro digestion; Bioactive peptide; Glucagon-like peptide-1; Dipeptidyl peptidase IV inhibitor; Antioxidant activity; α-LA; α-lactalbumin; β-LG; β-lactoglobulin; ABAP; 2,2′-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride; AMC; H-Gly-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Erythrocytes; Elements; Interactions; Lipid peroxidation; Magnesium; Vanadium; A; antagonistic; AMV; ammonium metavanadate; CAT; catalase; CCS; copper metallocharperone; CRMs; certified reference materials; DL (LOD); limit of detection; DMT-1; divalent me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; ACR; albumincreatinine ratio; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartic transaminase; BUN; blood urea nitrogen; BW; body weight; CAT; catalase; CK; creatine kinase; Col1α1; collagen1α1; CREA; creatinine; GCLC; glutamate-cysteine ligase catalytic subu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; AA; Antimycin A; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; AMPK; AMP-activated protein kinase; ATP; adenosine triphosphate; CAT; catalase; CR; caloric restriction; CS; citrate synthase; cyt b; cytochrome b; ESRRA; estrogen-related receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; SHR; spontaneously hypertensive rats; DCE; dried chokeberry fruit extract; ROS; reactive oxygen species; SAP; systolic arterial pressure; DAP; diastolic arterial pressure; MAP; mean arterial pressure; PP; pulse pressure; CI; cardiac index; HR; heart rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; 5-HT; serotonin; DA; dopamine; MPO; myeloperoxidase; NO; nitric oxide; CAT; catalase; H2O2; hydrogenperoxide; ROS; reactive oxygen species; Waterpipe smoke; Amiodarone; Carob aqueous extract; Brain; Lung; Rat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; APX; aseorbateperoxidase; CAT; catalase; CuO NPs; Copper Oxide nanoparticles; Cys; cysteine; DES1; l-Cysteine desulfhydrase 1; GSH; glutathione; H2S; hydrogen sulfide; LCD; l-Cysteine desulfhydrase; MTs; metallothioneins; OASA1; O-acetylserine(thiol)lyase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; As; arsenic; CAT; catalase; CK; control experiment; GSH; glutathione; HA20; 20-nm hydroxyapatite; HA40; 40-nm hydroxyapatite; HGO; high-quality graphene oxide; MDA; malondialdehyde; MGO; multilayer graphene oxide; nFe; nano-zerovalent iron; nFe3O4; nano-F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; CAT; catalase; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylene diamine tetra acetic acid; EDS; energy dispersive spectroscopy; GAE; gallic acid equivalent(s); GPX; guaiacol peroxidase; NP; nanoparticle; NADP+; oxidized nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate); N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Oxidative stress; Lipid peroxidation; Catalase; Negative symptoms; Estrés oxidativo; Peroxidación lipídica; Catalasa; Síntomas negativos;