آشنایی با موضوع

الکتروفورز (به انگلیسی: Electrophoresis) به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. به سبب اینکه ماکرومولکولهای زیستی مانند دی‌ان‌ای و پروتئینها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی، آنها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. روش‌های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکولها اعم از اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین‌ها ابداع شده‌است. الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید (به انگلیسی Polyacrylamide gel electrophoresis PAGE) تکنیکی است که به طور گسترده در بیوشیمی، پزشکی قانونی، ژنتیک، بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی به منظور جداسازی ماکرومولکول‌هایی همچون پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. جداسازی ماکرومولکول‌ها بر اساس حرکت اللکتروفورتیک آنها انجام می‌گردد. میزان این حرکت به طول، کونفورماسیون و بار مولکول بستگی دارد. برخی مواقع ما از طریق این تکنیک ساختار طبیعی ماکرومولکول‌ها را بررسی می‌کنیم (Native PAGE). گاهی نیز به آن مواد شیمیایی دناتوره کنند ه می‌افزاییم تا درهم پیچیدگی‌ها و ساختار طبیعی از بین برود و مولکول‌ها تنها بر اساس طول و نسبت بارشان از یکدیگر جدا شوند. به این روش SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) گفته می‌شود. در این روش مولکول‌ها بر اساس تفاوت در وزن مولکولیشان از یکدیگر جدا می‌گردند. زمانی که این مولکول‌ها در میدان الکتریکی قرار می‌گیرند، رشته‌های پلی پپتیدی که بار منفی دارند، بر اساس میزان بارشان، به سمت آند حرکت می‌کنند. میزان فاصله پیموده شده، با وزن مولکولی آنها نسبت عکس دارد. با مقایسه نسبت فاصلهٔ طی شده پروتئین به طول ژل(Rf)، می‌توان به وزن مولکولی نسبی پروتئین دست یافت. به طور معمول به منظور دناتوره کردن اسیدهای نوکلئیک از اوره استفاده می‌شود. در حالی که به منظور دناتوره کردن پروتئین‌ها عموماً از سدیم دودسیل سولفات(SDS) استفاده می‌گردد. همچنین ممکن است از ۲-مرکاپتواتانل نیز جهت از بین بردن پیوندهای دی سولفیدی در بین کمپلکس‌های پروتئینی استفاده شود. این ژل از پلیمرهای آکریلامید ساخته میشود که بیس آکریلامید به صورت نوارهای عرضی این پلیمر را به طور منظم به هم ارتباط میدهد طوری که منافذ با قطر معین و یکسان در ژل ایجاد میشود پلیمریزاسیون ژل با اضافه کردن آمونیوم پرسولفات (یا ریبوفلاوین) شروع میشود و با افزودن TEMED (یا DMAPN ) تسریع میشود. TEMED = N،N،N’،N’–tetramethyethylenediamine DMAPN=3-dimethylamino-propionitrile TEMED موجب تشکیل رادیکال های آزاد از پرسلفات آمونیوم میشود و این رادیکال‌ها پلیمریزاسیون را باعث میشوند چون باز آزاد موجود در TEMED برای این پروسه ضروری است لذا در pH پایین پلیمریزاسیون است و یا کاملا متوقف میشود. افزایش TEMED (یا APS) سرعت پلیمریزاسیون را افزایش میدهد.
در این صفحه تعداد 3304 مقاله تخصصی درباره الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Faba bean protein; Microbial transglutaminase; Emulsifying property; Emulsion; Oxidative stability; CDs; conjugated dienes; EAI; emulsifying activity index; FBPI; faba bean protein isolate; FI; fluorescence intensity; FUCD; far-ultraviolet circular dichro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; HCG; human chorionic gonadotropin; E2; serum estradiol; P; progesterone; T; testosterone; LH; luteinizing hormone; FSH; follicle-stimulating hormone; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; ERβ; estrogen receptor beta; IVF; in vitro fertilization; PCOS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; WNV; West Nile virus; EDIII; envelope protein domain III; C; capsid; E; envelope; NS; nonstructural; IB; inclusion bodies; IMAC; immobilized metal affinity chromatography; IEX; ion exchange; LB; Luria Bertani; TB; terrific broth; IPTG; isopropyl β-d-1-th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; SeNPs; selenium nanoparticles; Blg; beta-lactoglobulin; DLS; dynamic light scattering; TEM; transmission electron microscopy; UV/Vis; ultraviolet-visible spectrophotometry; FTIR; fourier-transform infrared spectroscopy; ANS; 8-anilino-1-naphthalenesulfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; CBP; chronic benzene poisoning; 2D-DIGE; two dimension difference gel electrophoresis; MALDI-TOF-MS; matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry; DTT; DL-dithiothreitol; Tris; tris(hydroxymethyl) aminomethane; CHCA; a-cyan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Durum wheat; Glutenins; Gliadins; Quality; HMW-GS; High Molecular Weight Glutenin Subunits; LMW-GS; Low Molecular Weight Glutenin Subunits; SDS-PAGE; Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis; SDSS; Sodium Dodecyl Sulphate Sedimentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; DHEA; dehydroepiandrosterone; DHEAS; dehydroepiandrosterone sulfonate; DMSO; dimethyl sulfoxide; HEK; human embryonic kidney cells; HRP; horseradish peroxidase; PAPS; 3′-phosphoadenosine 5′-phosphosulfate; PCR; polymerase chain reaction; PVDF; polyvin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; ANOVA; analysis of variance; Ca2+;  calcium; CSA; cross-sectional area; DEXA; dual-energy x-ray absorptiometry; EGTA; ethylene glycol-bis(2-amino-ethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; h; Hill coefficient; MHC; myosin heavy chain; n; number of fiber
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; NDMA; N′-Nitrosodimethylamine; Rsvtrl; resveratrol; LFT; liver function test; H&E; hematoxylin and eosin; IHC; immunohistochemistry; ALP; alkaline phosphatase; AST; aspartate aminotransferases; ALT; alanine aminotransferases; TBil; total bilirubin; α-S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; CMC; Chemistry, Manufacturing and Controls; CoG; cost of goods; CRO; Contract Research Organization; DTT; dithiothreitol; DSP; downstream process; Fd; heavy chain fragment; GP; glycoprotein; HRP; horseradish peroxidase; IEF; Isoelectrofocusing; Mr; relati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Ascophyllum nodosum extract; Tomato; Drought stress; Dehydrin; Osmolytes; Plant biostimulant; Abiotic stress tolerance; 2-ME; 2-mercapthoethanol; ABA; abscisic acid; ANE; Ascophyllum nodosum extract; DW; dry weight; EBIC; European Biostimulant Industry Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; HEHP; hydro-electrostatic hybrid priming; PCA; principal component analysis; PBS; phosphate-buffered saline; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; CD; circular dichroism; EPR; electron paramagnetic resonance; MDA; malondiald
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; ibroblasts; surgical adhesions; proteoglycan 4; AlphaLISA; amplified luminescent proximity homogeneous assay; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; ECM; extracellular matrix; mAb; monoclonal antibody; PBS; phosphate buffered saline; PRG4; proteoglycan 4/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BF; bifenthrin; AB; antibody; BCA; bicinchoninic acid; BW; body weight; CNS; central nervous system; COX; cyclooxygenase; IL; interleukin; mPGES; microsomal prostaglandin E synthase; Nrf2; nuclear erythroid-2 like factor-2; NF-kB; nuclear factor kappa-lig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; FPPS; farnesyl pyrophosphate synthase; MIR; myocardial ischemia/reperfusion; HR; hyproxia/reoxygenation; ROS; reactive oxygen species; FPP; arnesyl pyrophosphate; GGPP; geranylgeranyl pyrophosphate; SHR; spontaneously hypertensive rats; DMEM; Dulbecco's m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Prion; Biological safety level; Protein; Expression; Purification; Refolding; PrPC; major prion protein of higher animals (cellular form); PrPSC; major prion protein of higher animals (scrapie form); SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; DM2; diabetesmellitus type 2; MS; massspectrometry; 2DGE; 2dimensional gel electrophoresis; SDS-PAGE; sodiumdodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; OGTT; oralglucose tolerance test; HbA1c; glycatedhemoglobin A1c; HPLC; high performance liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; NCCLs; National Center for Clinical Laboratories of China; EQA; external quality assessment; VLPs; virus-like particles; M; matrix protein gene; NP; nucleoprotein gene; NS; nonstructural protein gene; HA; hemagglutinin gene; NA; neuraminidase gene; SDS-PA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BSA; bovine serum albumin; CL; cardiolipin; Dd; dodecahedron; ECL; enhanced chemiluminescence; FBS; fetal bovine serum; GUV; giant unilamellar vesicle; HAd3; human adenovirus serotype 3; HRP; horseradish peroxidase; HSPG; heparan sulphate proteoglycan; LU
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; GR; glutathione reductase; ROS; reactive oxygen species; 2-AAPA; 2-Acetylamino-3-[4-(2-acetylamino-2-carboxyethylsulfanylcarbonylamino) phenyl carbamoylsulfanyl] propionic acid; EMT; epithelial-to-mesenchymal transition; FBS; fetal bovine serum; PBS; phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Plasmodium falciparum; Plasmodium berghei ANKA; Terpenes; Experimental cerebral malaria; Protein isoprenylation; Cytokines; [3H]-FPP; [1-(n)-3H]farnesyl pyrophosphate triammonium salt; [3H]-GGPP; [1-(n)-3H]geranylgeranyl pyrophosphate triammonium salt; CB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; Cx43; connexin43; AJ; annular junction; SDS-PAGE; sodium dodecylsulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; TPA; 12-O-tetradeconoylphorbol-13-acetate; ZO-1; zonula occludens-1; EG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Hydatidosis; Antigen-antibody reaction; Hydatid patient serum; Hydatid membrane; 125I Radiolabeling; Radioimmunological techniques; In vitro studies; CRIA; competitive radioimmunoassay; WB; western blotting; IHA; indirect hemagglutination; HHF-Ag; human
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Angelica sinensis; Glycoprotein; Pathogenesis-related (PR) class 10 protein; Purification; Ribonuclease activity; Isoform; ASPR; pathogenesis-related class 10 protein from Angelica sinensis; PAGE; polyacrylamide gel electrophoresis; PAS; periodic acid-Sch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; ATP; adenosine triphosphate; PEG; polyethylene glycol; MDA; malondialdehyde; PS II; photosystem II; Fo; initial fluorescence; Fv; variable fluorescence; Fm; maximum fluorescence; SDS; sodium dodecyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; EDTA; ethylenediamine tetraacetic acid; HA; hyaluronic acid; HMW; high molecular weight; IMAC; immobilised metal affinity chromatography; IPTG; isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside; LMW; low molecular weight; MALDI-MS; matrix-assisted laser desorption i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; 1-DE/2-DE; one-dimensional/two-dimensional electrophoresis; ASC; ascorbic acid; CAT; catalase; DAP; differently accumulated protein; DTT-1,4; Dithiothreitol; DW; dry weight; EL; electrolyte leakage; FW; fresh weight; HSP; heat shock protein; MDA; malondia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; LDL; low-density lipoprotein; HDL; high-density lipoprotein; NP; nanoparticle; VLDL; very low-density lipoprotein; ITC; isothermal titration calorimetry; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; PS-NP; polystyrene nanoparticle; TEM; transmission el
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; 2D-DIGE; two-dimensional differential gel electrophoresis; 2DE; two-dimensional gel electrophoresis; ANOVA; analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; BVA; biological variation analysis; CBB; Coomassie brilliant blue; CHAPS; 3-((3-cholamidopropyl) d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; AAT; alpha-1 antitrypsin; AATD; alpha-1 antitrypsin deficiency; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; hAAT; human alpha-1 antitrypsin; prAAT; plant recombinant alpha-1 antitrypsin; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfide-polyacrylamide gel electrophoresis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; bFGF; basic fibroblast growth factor; CMH; 1-hydroxy-3methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethylpyrolidin; EC; endothelial cell; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGM-2; endothelial cell growth medium; EPR; electron paramagnetic resonance; ERα; estrogen re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; LDH; lactadherin; LF; lactoferrin; LTLT; low temperature-long time; HHP; high hydrostatic pressure; HTST; high temperature-short time; IgG; immunoglobulin G; MFGM; milk fat globule membrane; PBS; phosphate buffered saline; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; α-LA; α-lactalbumin; HoP; holder pasteurization; HTST; high temperature-short time; HHP; high hydrostatic pressure; IgA; immunoglobulins A; LDH; lactadherin; LF; lactoferrin; Lyz; lysozyme; MEM; minimum essential medium; MFGM; milk fat globule membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Urechis unicinctus; Invertebrate-type lysozyme; Protein isolation; Recombinant protein production; Non-enzymatic antibacterial activity; AA; amino acid; CFU; colony forming unit; HEWL; hen egg white lysozyme; HPLC; high performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BA; betulinic acid; Cd; CdCl2; ALT; serum alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BUN; blood urea nitrogen; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Bax; Bcl-2-associated X; EDTA; ethylene diamine tetraacetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Fusion protein; Expression; Solubility; Purification; Solubility-enhancing tag; Affinity tag; R9AP; RGS9-1 anchor protein; CMC; critical micellar concentration; GST; glutathione S-transferase; IMAC; immobilized metal affinity chromatography; IPTG; 1-Propy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; BoNT; botulinum neurotoxin; TC; toxin complex; NTNHA; nontoxic nonhemagglutinin; HA; hemagglutinin; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; SAXS; small-angle X-ray scattering; QCM; quartz crystal microbalance; DAM; dummy atom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; SPI; soy protein isolate; SFE; steam flash-explosion; HPSEC; high performance size exclusion chromatography; SDS-PAGE; sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; Native-PAGE; Native-polyacrylamide gel electrophoresis; MW; molecular weight; CD; circular d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; HC; high cholesterol group; HL; HC with 20 mM luteolin at 5 mL/kg body weight group; HMGCR; HMG CoA reductase; HNF4α; hepatocyte nuclear factor 4α; HQ; HC with 20 mM querceti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Disulfide engineering; Oligomeric proteins; Protein nanomaterials; Quaternary structure; GST; glutathione-S-transferase; H6-Lsmα; recombinant His-tagged variant of Lsmα protein from Methanobacterium thermoautotrophicum; IPTG; isopropyl-β-d-thiogalactop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Fatty liver; High-fat diet; Caloric intake; De novo lipogenesis; Mitochondria; HFLC; high-fat, low-carbohydrate; DNL; de novo lipogenesis; SD; Sprague-Dawley; GOT; glutamic-oxaloacetic transaminase; GPT; glutamic-pyruvic transaminase; TG; triglyceride; H&
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; ACN; acetonitrile; BAL; bronchoalveolar lavage; CHCA; cyano-4-hydroxy-cinnamic acid; CLSI; Clinical and Laboratory Standards Institute; DHB; 2,5-dihydroxybenzoic acid; FA; formic acid; FDA; Food and Drug administration; HPLC; high performance liquid chrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید; Termite gut; PY12; MX5; LiP; 16S rRNA; Recombinant Lactococcus lactis; LiP; lignin peroxidas; MnP; manganese peroxidase; Lac; laccase; PCR; polymerase chain reaction; SDS-PAGE; Sodium dodecyl sulfate-Polyacrylamide gel electrophoresis; VA; veratryl; E.col