آشنایی با موضوع

پاتولوژی یا آسیب شناسی (Pathology ) از نظر لغوی از دو واژه پاتو(Patho= pathos ) به معنی رنج، درد و عذاب و لوژی (logy= logos) به معنی مطالعه تشکیل شده است. به عبارت اختصاصی تر آسیب شناسی، دستورالعملی است ارتباطی که علوم پایه و تجربیات بالینی را در بر گرفته و به منظور مطالعه تغییرات ساختاری وعملکردی در سلولها، بافتها و اندامها که زمینه بیماریها(Diseases) را بوجود می آورند اختصاص یافته است. آسیب شناسی عبارت است از مطالعه اختلال در مولکولها، سلولها، بافتها و عملکرد که در ارگانیسم های زنده در پاسخ به عوامل آسیب رسان یا محرومیتها رخ می دهد. بسیاری از این عوامل ترکیبات شیمیایی هستند که اغلب شامل فرآورده های دیگر ارگانیسم ها که مهمترین آنها میکروارگانیسم های پاتوژن( بیماری زا )، می باشند. دیگر عوامل آسیب رسان اشکال متنوع انرژی از قبیل گرما، تشعشعات و نیروهای مکانیکی هستند که در مقادیر زیادی اعمال می شوند. ضمن اینکه بیشتر شرایط مرضی، ناشی از در معرض قرارگرفتن بافتهای بدن با مواد آسیب رسان می باشد. آسیب شناسی به دو شاخه اصلی آسیب شناسی بالینی (Clinical pathology) و آسیب‌شناسی تشریحی (Anatomical pathology) تقسیم میشود. آسیب شناسی بالینی یکی از تخصص های پزشکی است که به امر تشخیص بیماریها بر پایه مطالعه و بررسی مایعات و سایر نمونه های اخذ شده از بدن همانند ادرار، خون، مدفوع و. . . می پردازد و به زیرشاخه های بیوشیمی شیمی بالینی، میکروب شناسی بالینی میکروبیولوژی پزشکی، خون‌شناسی بالینی (Hematopathology)، آسیب شناسی مولکولی (Molecular pathology) و ژنتیک بالینی ژن‌شناسی پزشکی، ایمنی شناسی بالینی (Immunopathology) تقسیم میشود. آسیب شناسی تشریحی (Anatomical pathology) به مطالعه میکروسکوپی و بررسی ظاهری نمونه های بافتی که توسط خود پاتولوژیست یا توسط سایر پزشکان از بدن انسان برداشته میشود می پردازد. برای پاتولوژی از دو نوع نمونه اصلی استفاده می کنند: نمونه بیوشیمی ها: منظور از نمونه بیوشیمی قطعه های ریز و کوچکی از بافت ها می باشد که در مرحله اول برای تشخیص آسیب شناسی گرفته می شود و در بیشتر حالات منجر به تشکیل قطعی می شود. نمونه برداشته های جراحی: در بیوپسی incisional با کمک برداشت های جراحی از قسمت مشکوک بافت کوچکی خارج می شود و برای آسیب شناسی ارسال می گردد. چهار قسمت یک بیماری که محور اصلی آسیب شناسی را تشکیل می دهند عبارتند از: علت بیماری (Etiology)، مکانیسم های رشد و پیشرفت آن (Pathogenesis)، تغییرات سلولی ایجاد شده در سلولها و ارگانهای بدن Morphologic changes))، پیامدهای فونکسیونال ناشی از تغییرات مرفولوژیک (clinical significances).
در این صفحه تعداد 2605 مقاله تخصصی درباره پاتولوژی یا آسیب شناسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پاتولوژی یا آسیب شناسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتولوژی یا آسیب شناسی; Cervical cancer; Clear cell adenocarcinoma; Proliferation index; Precancerous conditions; Pathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتولوژی یا آسیب شناسی; Pathology; Substantia nigra; Lewy bodies; l-dopa; Levodopa; Dopamine; Genetics; Alpha-synuclein; Rogue protein; Deep brain stimulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتولوژی یا آسیب شناسی; Progesterone receptor; Hormone receptor; Breast cancer; Diagnosis; Pathology; Monoclonal antibody; Clone 1E2; Clone 636; Clone 1A6; Clone 16;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتولوژی یا آسیب شناسی; Tracheal tumors; Pathology; Adenoid cystic carcinoma; Squamous cell carcinoma; Mucoepidermoid carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتولوژی یا آسیب شناسی; prostatic neoplasms; watchful waiting; genomics; risk factors; pathology; surgical; GPS; Genomic Prostate Score™; GrdGrp; Gleason grade group; LFP; likelihood of favorable pathology; LR; low risk; NCCN®; National Comprehensive Cancer Network®; PSA; pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتولوژی یا آسیب شناسی; Active surveillance; Biopsy; Cancer location; Cumulative cancer locations; Diagnosis; Discontinuation; Gleason upgrade; Prostatic neoplasms; Pathology; Survival;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتولوژی یا آسیب شناسی; urinary bladder neoplasms; hematuria; pathology; molecular; RNA; messenger; early detection of cancer; ABL1; ABL proto-oncogene 1; ANXA10; annexin 10; BCa; bladder cancer; BCG; bacillus Calmette-Guérin; CIS; carcinoma in situ; CRH; corticotropin releasin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتولوژی یا آسیب شناسی; Diabetes mellitus; Diabetic nephropathy; Glomerular lesion; Nodular glomerulosclerosis; Renal structural-functional relationships; Pathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتولوژی یا آسیب شناسی; Pseudotumor cerebri; Benign intracranial hypertension; Pulsatile intracranial pressure; Brain capillary basement membrane; Pericyte coverage; Pathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتولوژی یا آسیب شناسی; calcification; imaging; pathology; stable plaque; unstable plaque; ACS; acute coronary syndrome(s); AMI; acute myocardial infarction; BMP; bone morphogenetic protein; CAC; coronary artery calcification; CHD; coronary heart disease; CT; computed tomography