آشنایی با موضوع

متیلاسیون DNA(به انگلیسی: DNA methylation) پدیده ای است که در آن یک گروه متیل (CH3) به موقعیت 5 حلقه سیتوزین اضافه می شود. به این نوع تغییرات، تغییرات اپی ژنتیک گفته می شود به این معنی که این تغییر می تواند حذف بشود و یا بدون اینکه در ماهیت DNA تغییری ایجاد کند به نسل‌های بعدی انتقال یابد. متیلاسیون DNA یک خصوصیت معمول در مهره داران است، در بعضی گونه ها زیاد و در بعضی کمتر دیده می شود. متیلاسیون DNA بیشتر در جزایر CPG اتفاق می افتد یعنی مناطقی که سیتوزین کنار گوانین قرار گرفته است. مناطق غیر متیله شده CPG در جای جای ژنوم در سلول های بینابینی مشاهده شده است. متیلاسیون DNA در تکوین موجودات (از بدو تولد تا بلوغ)، غیر فعال شدن یکی از دوکروموزوم Xدر پستانداران ماده، genetic imprinting، مهار ژنی و سرطان زایی ضروری است. متیلاسیون در سیتوزین نواحی CpG که معمولا در نواحی 5’ ژن)نواحی تنظیمی ژن) قرار دارد صورت می گیرد. جزایر CpG به صورت پالیندرومی هستند. در ژنوم انسان 29000 توالی موثر CpG وجود دارد. برخی جزایر CpG در همه سلولها غیر متیله و برخی در همه متیله و برخی تنها در سلول هایی که ژن بیان نمی شوند متیله هستند. جزایر CpG در اطراف پروموتر ژنهایی که همیشه بیان می شوند غیر متیله می باشند. دمتیلاسیون در پروموتر برای در دسترس قرار دادن آن ضروری است و متیلاسیون باعث مهار رونویسی می شود. دو پروتئین متصل شونده به جزایر CpG: MeCP1 و MeCP2 MeCP1: برای اتصال به چند گروه متیل نیاز دارد : MeCP2برای اتصال به یک جفت باز CpG نیاز دارد MeCP2 به طور مستقیم از رونویسی به واسطه ایجاد میانکنش با کمپلکس های موجود در پرومتور جلوگیری می کند{کمپلکس باز دارنده ) Sin3فعالیت هیستون داستیلاز)و. . . } متیل ترانسفرازها: متیلاز: انتقال گروه متیل به کربن 5 سیتوزین دمتیلاز: حذف گروهای متیل در ارتباط با دخالت متیلاسیون DNA در سرکوب رونویسی ژن‌ها، دو مکانیسم پیشنهاد شده است: نخست اینکه، متیلاسیون DNA به طور مستقیم از اتصال فاکتورهای رونویسی (Transcription Factors) حساس به متیلاسیون مانند c- AP2 E2F cMyb SP1 ATF/CREB ETS NFkB Myc/Myn به نواحی اتصالی‌شان در پروموتر ژن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد. در این مکانیسم باید دی نوکلئوتیدهای CpG، درون جایگاه‌های اتصال این فاکتورهای رونویسی حساسی به متیلاسیون قرار داشته باشند. مکانیسم دیگر این است که اتصال فاکتورهای دارای دمین MBD به DNA متیله شده، سبب مهار رونویسی ژن‌ها می‌شود مکانیسم imprinting: یک مکانیسم فعال است (dynamic). به این مفهوم که سیستم باید بتواند هم imprinting را حذف و هم در باند مستقر کند. ماهیت imprinting اپی ژنتیک است. در سلول های ژرمینال imprinting حذف شده است ولی بعدا بسته به جنس موجود برقرار می شود و در اووسیت imprinting والد مادری برقرار خواهد شد. در گیاهان و پستانداران دو مکانیسم در استقرار imprinting درگیر هستند: 1- متیلاسیونmethylation DNA DNA 2- تغییرات هیستون ها histone modification جمع شدن این ژن ها به صورت کلاستر باعث می¬شود که یک مکانیسم کنترل ژنتیکی و عوامل ژنتیکی مشترک وجود داشته باشد مثل non coding RNAS و DMRS=differently methylated regions
در این صفحه تعداد 2783 مقاله تخصصی درباره متیلاسیون DNA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متیلاسیون DNA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; CNV; copy number variation; DEGs; differentially expressed genes; DMSs; differentially methylated sites; DNAm; DNA methylation; FDR; false discovery rate; GO; Gene Ontology; GWAS; genome-wide association studies; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Geno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; 5mc; 5-methyl cytosine; 5hmc; 5-hydroxymethylcytosine; ALL; Acute Lymphoblastic Leukemia; ASE; Allele-specific gene expression; B-All; B-cell precursor lineage ALL; CpG; CG dinucleotide; CGI; CpG island; CIMP; CpG island methylator phenotype; DMCs; Differ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; PM2.5; particulate matter with a diameter ≤ 2.5 μm; IQR; interquartile range; CLOCK; Circadian Locomotor Output Cycles Kaput; BMAL1; Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator-like Protein 1; NPAS2; Neuronal PAS domain-containing protein 2; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; VIN; Vinclozolin, or 3-(3,5-dichlorophenyl)-5-methyl-5-vinyloxazolidine-2,4-dione; EDC; Endocrine disrupting compound; M1; 2-[[(3,5-dichlorophenyl)-carbamoyl]oxy]-2-methyl-3-butenoic acid; M2; 3′,5′-dichloro-2-hydroxy-2-methylbut-3-enanilide; AR; Andr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; Epigenetics; DNA methylation; microRNA; biomarker; allergy; asthma; forkhead protein 3; epigenetic editing; antagomirs; antisense molecules; oligonucleotide therapy; EV; Extracellular vesicle; EWAS; Epigenome-wide association study; FOXP3; Forkhead protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; Decitabine (PubChem CID:451668); Vorinostat (PubChem CID:5311); Romidepsine (PubChem CID:57515973); Panobinostat (PubChem CID:6918837); RG108 (PubChem CID:702558); SAHA (PubChem CID:5311); Valproic acid (PubChem CID:3121); Anacardic acid (PubChem CID:5388
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; MGE; medial ganglionic eminence; POA; pre-optic area; CGE; caudal ganglionic eminence; GABA; Glutamate; DNMT1; DNA methylation; Histone modifications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; Obsessive-compulsive disorder; Serotonin transporter (SLC6A4); DNA methylation; rs25531; rs25332; rs16965628; 5-HTTLPR; Biomarker; RNA; Gene expression; Cortisol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; AhR; aryl hydrocarbon receptor; ARNT; aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator; DMR; differentially methylated region; EDCs; endocrine disrupting chemicals; ERα; estrogen receptor alpha; ESHRE-SIGA; European Society of Human Reproduction and Embryo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; AUC; area under the ROC curve; CCA; cholangiocarcinoma; EAC; esophageal adenocarcinoma; ESCC; Esophageal squamous cell carcinoma; FDA; US Food and Drug Administration; FIT; fecal immunochemical test; FOBT; fecal occult blood test; GI; gastrointestinal; HC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; Cannabinoid; Prenatal development; Adolescence; Multigenerational inheritance; Epigenetics; DNA methylation; Chromatin; Transcription; Synaptic plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; 5mC; 5-methylcytosine; a-DMR; age-differentially methylated region; Avy; agouti viable yellow; cfDNAs; cell-free DNA; COBRA; combined bisulfite restriction analysis; ERE; endogenous retroelement; ETns; early transposons; hADSC; human adipose derived mesen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; Chronic Myeloid Leukemia; Epigenetics; Leukemia stem cells; DNA methylation; Histone modifications; Micro RNA; Cancer; Therapies; Chronic phase; Advanced/accelerated phase; Blast phase/crisis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیلاسیون DNA; Chromatin; DNA methylation; Histone modification; Next generation sequencing; Neuronal differentiation; Photoreceptor; Retina neurodegeneration;