آشنایی با موضوع

پلاسمودیم نوعی تک سلولی جانورمانند است که در انسان عامل بیماری مالاریا است. ناقل این بیماری پشه ی آنوفل است که با نیش زدن فرد سالم این انگل را به بدن او انتقال میدهد. پلاسمودیم در درون بدن این فرد (درکبد) چندین بار تولید مثل کرده وسپس وارد خون و گلبول های قرمز میشود. غشاء گلبول قرمز را پاره کرده و فرد را دچار بیماری خونی میکند. سیر تکاملی پلاسمودیم انگلهای پلاسمودیوم انسانی در طول زندگی خود وابسته به دو میزبان می باشند. یک مرحله جنسی بدون تکثیر یا لقاح و یک مرحله غیر جنسی دارای تکثیر Sporogony Cycle)) در پشه آنوفل ماده بعنوان میزبان اصلی و دو مرحله غیر جنسی همراه با تکثیر (Schizogony) در انسان بعنوان میزبان واسط انجام می شود و این مراحل عبارتند از: ۱ – لقاح (Fertilization)، مرحله جنسی است که در معده پشه انجام می شود. ۲- اسپوروگونی (Sporogony)، اولین مرحله غیرجنسی است که در دیواره معده و در بدن پشه سپری می شود. ۳- شیزوگونی نسجی (Exoerythrocytic Schizogony)، دومین مرحله غیرجنسی که در کبد انسان سپری می شود. ۴ – شیزوگونی خونی (Erythrocytic Schizogony)، سومین مرحله غیر جنسی که در گلبولهای قرمز خون انجام می شود. انواع پلاسمودیم تاکنون بیش از ۱۵۶ گونه پلاسمودیوم شناخته شده است که برای پستانداران، پرندگان و خزندگان بیماریزا هستند و توسط پشه های کولکس، آنوفل و آئدس منتقل می شوند. از این تعداد ۴ گونه در انسان ایجاد بیماری می نمایند که عبارتند از: پلاسمودیوم ویواکس ( P. vivax ) پلاسمودیوم فالسیپارم ( P. falciparum ) پلاسمودیوم مالاریه ( P. malariae ) پلاسمودیوم اووال ( P. ovale ) طول عمر مالاریا: در پلاسمودیوم فالسیپارم که فرم هیپنوزوئیت وجود ندارد بندرت ممکن است که انگل بیش از ۱ سال در بدن دوام بیاورد. طول عمر متوسط انگل ۲۲۲ روز و طولانی ترین دوره عفونت مشاهده شده ۵۰۳ روز بوده است. در پلاسمودیوم ویواکس مدت دوام انگل معمولا ۵- ۳ سال و در پلاسمودیوم مالاریه مدت دوام انگل ۳۰-۱۰ سال می باشد. میزان آلودگی گلبولهای خون: پلاسمودیوم فالسیپارم بالاترین درصد آلودگی گلبولهای قرمز را دارد و در هر ۳mm ۱ خون ۵۰۰ -۲۰ هزار انگل میتواند وجود داشته باشد، این میزان در پلاسمودیوم ویواکس ۲۰ هزار، در پلاسمودیوم اووال ۹ هزار و در پلاسمودیوم مالاریه ۶ هزار می باشد.
در این صفحه تعداد 818 مقاله تخصصی درباره پلاسمودیم، انگل مالاریا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلاسمودیم، انگل مالاریا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; Plasmodium; Malaria; Liver stage; Host-parasite interactions; Liver-stage tubovesicular network; Autophagy; Lipids; Nutrient uptake;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; Plasmodium; Gametogenesis; Exflagellation; Quantitative proteomics; Phosphopeptide; Mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; Antiprotozoal activity; Medicinal plants; Peruvian Amazon; Plasmodium; Leishmania; Trypanosoma; Ethnopharmacological survey;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; 1.12:Infections; 2.392: malaria; 2.564: synergy; 2.645: Traditional medicine Meso- and Southern America; 2.096: antispasmodic; Antimalarials; Ethnopharmacology; Drug Interactions; Plasmodium; Curarea toxicofera;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; GLRLM; Gray Level Run Length Matrix; HoG; Histogram of Gradient; HSV; Hue Saturation Value; IEEE; Institute of Electrical and Electronics Engineers; LBP; Linear Binary Pattern; LED; Light Emitting Diode; NIH; National Institute of Health; NLM; National Li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; AMA-1; apical membrane antigen 1; 2 -APB; 2-aminoethoxydiphenyl borate; BMP; bis (monoacylglycerol)phosphate; CDP; cytidine diphosphate-choline; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; D; aspartate; DAG; diacylglycerol; EBA175; erythrocyte binding antigen 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; Avian malaria; Florida; Haemoproteus plataleae; haemosporidia; Pelicaniformes; Plasmodium; Wading birds; White Ibis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; Plasmodium; Erythrocyte; Malaria; IC50 value; Redox; Albumin; Ascorbate; Diamide; DTT; H2O2; N-acetylcysteine; DTT; dithiothreitol; H2O2; hydrogen peroxide; NAc; N-acetyl-L-cysteine; tBOOH; tert-butyl hydroperoxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; Malaria; Plasmodium; Population genetics; Population genomics; Transmission; Diversity; Control; Elimination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; CH2THF; 5,10-methylene tetrahydrofolate; DCD; dCTP deaminase; DCD-DUT; bifunctional dCTP deaminase-dUTPase; DUT; dUTPase; DHF; dihydrofolate; DHFR; dihydrofolate reductase; DHFR-TS; bifunctional dihydrofolate reductase - thymidylate synthase; FAD; f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; NTS; non-typhoidal Salmonella serotypes; GI; gastrointestinal; RBC; red blood cell; H1; histamine receptor 1; H2; histamine receptor 2; i.p.; intraperitoneally; CFU; colony forming units; PBS; phosphate-buffered saline; LB; Luria-Bertani medium; TBST; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; WHO; World Health Organization; TNF; tumor necrosis factor; IL; interleukin; HSC; hematopoietic stem cell; NSG; NOD/SCID/γc−/−; NK; natural killer; DC; dendritic cell; TCR; T cell receptor; DTH; delayed type hypersensitivity; HLA; human leukocyte ant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; Aedes; Anopheles; Artemisinin; Chloroquine; Culex; Dengue; Malaria; Mosquito vector control; Plasmodium; Tumor; Zika virus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمودیم، انگل مالاریا; Chemical genetics; Mass spectrometry; Malaria; Phosphoproteome; Phosphorylation; Plasmodium; Protein kinase; Proteome; Parasite