آشنایی با موضوع

واکنش زنجیرهٔ پلیمراز (به انگلیسی: Polymerase Chain Reaction) که مخفف آن (PCR) می‌باشد. این تکنیک نام خود را از یکی از ترکیبات کلیدی خود، DNA پلیمراز، که جهت تهیه تعداد بسیار زیادی از کپی از یک رشته DNA مورد نظر بکار گرفته می شود؛ می گیرد. با ادامه روند PCR از تعداد کپی های اولیه یک قطعه DNA، که ممکن است یک یا تعداد بسیار کمی باشند، به عنوان الگو استفاده شده و به میزان بسیار زیادی در حد چندین میلیون کپی تولید می گردد. که محصول نهایی PCR را به طور کلی آمپلیکون (Amplicon) گویند. که به معنی ماده تقویت شده یا آمپلی فاید شده است. یک واکنش PCR پایه ای نیازمند چندین جزء است است: دی ان ای الگو که حاوی ناحیه DNA ی هدف برای تکثیر است. تگ پلیمراز که یک DNA پلیمراز مقاوم به حرارت است. دو پرایمر DNA که مکمل انتهای 3’ رشته های سنس و آنتی سنس DNA ی الگو هستند ( بدون پرایمرها، جایگاه آغاز دورشته ای که DNA پلیمراز بتواند به آن متصل شود شناخته نمی شود). پرایمرهای خاصی که مکمل DNA هدف هستند از قبل انتخاب شده و به شکل سفارشی در آزمایشگاه ساخته یا از تامین کنندگان خریداری می شوند. دزوکسی نوکلئوتیدهای سه فسفاته یا dNTPs بلوک های ساختاری هستند که DNA پلیمراز با استفاده از آن ها رشته های جدید را می سازد. یک محلول بافری که محیط شیمیایی مناسبی برای بهبود فعالیت و پایداری DNA پلیمراز فراهم می کند. کاتیون های دوظرفیتی مانند منیزیوم (Mg) یا منگنز (Mn)؛ کاتیون Mg2+ متداولتر است. همچنین کاتیون Mn2+ می تواند برای جهش زایی DNA ی حاصل از PCR استفاده شود و غلظت بالای این یون نرخ خطا را در طول سنتز افزایش می دهد. کاتیون های تک ظرفیتی، معمولاً یون های پتاسیم (K) بافر 10X واکنش معمولاً در حجم ۱۰ تا ۲۰۰ میکرولیتر در لوله های کوچک واکنش (با حجم ۲/۰-۵/۰ میلی لیتر) و در یک چرخه حرارتی انجام می شود. چرخه های حرارتی لوله های واکنش را به منظور فراهم کردن دمای لازم در هر مرحله سرد و گرم می کنند. بسیاری از چرخه های حرارتی پیشرفته از اثر پلتیر Peltier effect که اجازه گرم و سرد کردن لوله های PCR را بوسیله معکوس کردن جریان الکتریکی می دهد استفاده می کنند. اساس تکنیک PCR چرخه های حرارتی است. این چرخه ها شامل چرخه های گرمایی و سرمایی تکراری، ذوب DNA و تکثیر آنزیمی DNA است. پرایمرها (قطعات کوتاه DNA) که حاوی توالی مکمل ناحیه هدف اند به همراه یک DNA پلیمراز، اجزای اصلی واکنش PCR برای انتخاب و تکثیر قطعه مورد نظر را تشکیل می دهند. طی فرآیند PCR الگوی DNA بصورت لگاریتمی تکثیر می شود و DNA تکثیر شده خود به عنوان الگویی برای همانندسازی استفاده می شود. PCR می تواند به شکل گسترده ای برای انجام مراحل مختلف در دستکاری های ژنتیکی استفاده شود. PCR جهت تقویت ناحیه و یا قطعه خاصی از DNA (DNAهدف) بکار گرفته می شود. که می تواند یک ژن واحد، قسمتی از ژن یا توالی غیر کد کننده باشد. اکثر روشهای PCR بطور تیپیک قطعاتی با اندازه حدود 10Kbp را تقویت می کنند ولی در برخی روشها تا Kbp40 نیز قابل انجام است، با توجه به اینکه افزایش طول DNA خطر شکستن آن را در حین حملو نقل یا انجام آزمایش افزایش می دهد، افزایش طول قطعه DNA نیاز به رعایت و انجام اعمال اضافی دارد. یک سیستم PCR بطور اولیه شامل چندین ترکیب و مواد دارد که عبارتند از: ۱-DNA الگو که قصد تقویت آن است. ۲-دوقطعه پرایمر که به دوسر 3’ یا 5’ متصل می گردد که این اتصال وابسته به نوع پرایمر و پلیمراز است که به سر 3’ متصل شود یا 5’ ۳-Taq پلیمراز یا هر پلیمراز دیگری که درجه حرارت اپتیمم فعالیت آن در حدود 70 درجه باشد. ۴-دزوکسی نوکلئوتیدهای سه فسفاته (dNTP) که اجزاء سازنده DNA هستند. ۵-محلول بافر که محیط مناسبی را جهت فعالیت و پایداری پلیمراز و خود DNA فراهم می آورد. ۶-کاتیونهای دو ظرفیتی مانند Mg++، Mn++، بطور معمول از Mg++ استفاده می شود زیرا افزایش میزان Mn++ با افزایش میزان موتاسیون در نتیجه ایجاد خطا در قرار دادن نوکلئوتیدها توسط پلیمراز، همراه بوده است.
در این صفحه تعداد 4997 مقاله تخصصی درباره واکنش زنجیرهٔ پلیمراز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش زنجیرهٔ پلیمراز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; AD, atopic dermatitis; CNV, copy number variations; FLG, filaggrin; NMF, natural moisturizing factor; TLR, toll-like receptor; RFLP, restriction fragment length polymorphism; PCR, polymerase chain reaction; OR, odds ratio; 95% CI, confidence intervalAtopi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; bLf, Bovine lactoferrin; HAI, Hospital-acquired infection; NEC, Necrotizing enterocolitis; NICU, Neonatal intensive care unit; OTU, Operational taxonomy unit; PCR, Polymerase chain reaction; TLf, Talactoferrin; VLBW, Very low birth weight
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HHP, high hydrostatic pressure; IFN, interferon; IG, intragastric; IL, interleukin; PBS, phosphate-buffered saline; PCR, polymerase chain reaction; SD, standard deviation; SPT, skin prick test; PN, Ara h 2 in pean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; ILT, infectious laryngotracheitis; ILTV, infectious laryngotracheitis virus; PCR, polymerase chain reaction; RFLP, restriction fragment length polymorphismInfectious laryngotracheitis; Herpesvirus; Epidemiology; Animal vaccines; Emergence of virulent viru
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Bt, Bacillus thuringiensis; ELISA, Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay; EPSPS, 5-EnolPyruvyl Shikimate-3-Phosphate Synthase; GM, Genetically Modified; IPM, Integrated Pest Management; PAT, Phosphinothricin Acetyl Transferase; PCR, Polymerase Chain Reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; urinary bladder neoplasms; hematuria; epigenomics; diagnosis; riskBCa, bladder cancer; MSP, methylation specific PCR; NPV, negative predictive value; PCR, polymerase chain reaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; CT, computed tomography; CODIS, combined DNA index system; ICH, intracerebral hemorrhage; MRI, magnetic resonance imaging; PCR, polymerase chain reaction; STR, short tandem repeat; T1WI, T1 weighted imaging in magnetic resonance imaging; T2WI, T2 weighted
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Maltose-binding protein; Tobacco etch virus protease; Rhinovirus 3C protease; His-tag; Affinity chromatographyMBP, maltose-binding protein; IMAC, immobilized metal ion affinity chromatography; TEV, tobacco etch virus; PCR, polymerase chain reaction; ORF,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; DNA, deoxyribonucleic acid; HMM, hidden Markov model; LTR, long terminal repeat; PCR, polymerase chain reaction; PHD, plant homeodomain; poly(A), polyadenilation; RNA, ribonucleic acid; RT, reverse transcription; SMC, structural maintenance of chromosome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; ITS, Internal transcribed spacer; PCR, Polymerase chain reaction; DOM, Dissolved organic matterSnow; Supraglacial; Microbial communities; Dissolved organic matter; Antarctica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Animal welfare; Depression; Emotional stress; Mice; Rats; UltrasoundBDNF, brain-derived nerve factor; cDNA, complementary deoxyribonucleic acid; HT, hydroxytryptamine; PCR, polymerase chain reaction; RNA, ribonucleic acid; SERT, serotonin transporter; US,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; BGP, biogas plant; HPLC, high-performance liquid chromatography; PCR, polymerase chain reaction; qPCR, real-time quantitative PCR; SAPD-PCR, specifically amplified polymorphic DNA-PCR; VFA, volatile fatty acidsAnaerobic digestion; Specific primer; qPCR; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; HEF, hemagglutinin-esterase-fusion protein; HFMD, hand, foot and mouth disease; PCR, polymerase chain reaction; RSV, respiratory syncytial virus; Ts or ts, temperature-sensitive; vARI or vARIs, viral acute respiratory tract infection or infections
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; CT, computed tomography; PCR, polymerase chain reaction; RIPE, rifampin, isoniazid, pyrazinamid and ethambutol; ESBL, extended spectrum beta-lactamase; ICU, intensive care unit; AIDS, acquired immune deficienced syndrome; CRP, C-reactive proteinAbdominal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Herpes simplex virus reactivation; Trigeminal neuralgia surgeryCNS, Central nervous system; HSV, Herpes simplex virus; MS, Multiple sclerosis; PCR, Polymerase chain reaction; TN, Trigeminal neuralgia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Darier disease; erosion; genodermatoses; herpes simplex virus; Kaposi varicelliform eruption; vesicleHSV, herpes simplex virus; KVE, Kaposi varicelliform eruption; PCR, polymerase chain reaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; SVs, sequence variants; BMTs, body measurement traits; SNPs, single nucleotide polymorphisms; PCR, polymerase chain reaction; RFLP, restriction fragment length polymorphisms; MAS, marker-assisted selection; LD, linkage disequilibrium; He, gene heterozygos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; urinary bladder; carcinoma; galectin 1; gene amplification; prognosisDSS, disease specific survival; FBS, fetal bovine serum; GAL-1, galectin-1; LCM, laser capture microdissection; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse transcriptase-PCR; UBUC, b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; BYE, Buffered Yeast Extract; BCYE, Buffered Charcoal Yeast Extract; CFU, colony forming unit; BLAST, Basic Local Alignment Search Tool; PCR, polymerase chain reaction; PE, polyethylene; DI, deionizedLegionella pneumophila; Washer fluid; Automobile; Exposu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; 34CAD, coronary artery disease; CAV, cardiac allograft vasculopathy; cDNA, complementary DNA; eNOS, endothelial nitric oxide synthases; EPC, endothelial progenitor cell; PCR, polymerase chain reaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; G-protein-coupled receptor; Receptor tyrosine kinase; Endocytosis; Internalization; NanoLucGPCR, G-protein-coupled receptor; RTK, receptor tyrosine kinase; Nluc, NanoLuc; EGFR, epidermal growth factor receptor; PCR, polymerase chain reaction; ISO, isoprot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; AGB, actively growing bacteria; PCR, polymerase chain reaction; DGGE, denaturing gradient gel electrophoresis; BrdU, bromodeoxyuridine; BUMP-DGGE, BrdU magnetic-beads immunocapture and PCR-DGGE; SW, seawater; MuS, seawater supplemented with coral mucus; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; TS, trypticase soybean; BSTFA, N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; PBS, phosphate-buffered saline at pH 7.4; PCR, polymerase chain reaction; GC–MS, gas chromatography–mass spectroscopy; HPLC, high performance liquid chromatographyStaphylococcus epi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; DNA, deoxyribonucleic acid; ER, electron recovery; FA, fulvic acid; HA, humic acid; LPI, labile pool I; LPII, labile pool II; OTUs, operational taxonomic units; PCoA, principal coordinates analysis; PCR, polymerase chain reaction; RNA, ribonucleic acid; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; PDL, periodontal ligament; ECM, extracellular matrix; CSU, cell strain unit; DMEM, Dulbecco's modification of Eagle's medium; FBS, fetal bovine serum; PC, personal computer; PBS, phosphate buffered saline; PCR, polymerase chain reaction; ANOVA, analysis o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; IMS, immunomagnetic separation; PCR, polymerase chain reaction; VBNC, viable-but-non-culturableEpidemiology; Infectious diseases; Climate change; Water crisis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; BALF, BAL fluid; CFU, colony-forming unit; DPPC, dipalmitoylphosphatidylcholine; EBCF, exhaled breath condensate fluid; HCH/HME, hygroscopic condenser humidifier/heat and moisture exchanger; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, real-time polymerase cha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; TSD, target site duplication; TST, target site triplication; PCR, polymerase chain reaction; INDEL, insertion/deletion; ARMD, Alu recombination-mediated deletion; TPRT, Target-primed reverse transcriptionTarget site; Alu; Mobile element; Retrotransposon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; ECS, electroconvulsive seizure; GFP, Green Fluorescent Protein; RNA, Ribonucleic Acid; PCR, Polymerase chain reaction; PFA, paraformaldehyd; PB, phosphate buffer; GFAP, glial fibrillary acidic protein; QNP, quiescent neural precursor; SGZ, subgranular zon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; CPCB, Central Pollution Control Board; COD, chemical oxygen demand; BOD, biological oxygen demand; BES, 2-bromoethanesulfonate; AMC, acidogenic mixed consortium; VFA, volatile fatty acid; PCR, polymerase chain reaction; EDTA, ethylenediaminetetraacetic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; ml, Milliliter; PCR, Polymerase Chain Reaction; CRP, C-reactive protein; WURSS, Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey; AUC, area under the curve; RCT, randomized controlled trial; GP, General Practitioner; RBC, red blood cells; SBP, systolic blood pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; MCPyV, Merkel cell polyomavirus; MCC, Merkel cell carcinoma; SCLC, Small cell lung cancer; PCR, Polymerase chain reaction; FFPE, Formalin-fixed and paraffin-embedded; NSCLC, Non small cell lung cancer; IHC, Immunohistochemistry; H&E, Hematoxylin and eosin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; AML, angiomyolipoma; LAM, lymphangioleiomyomatosis; LOH, loss of heterozygosity; mTOR, mammalian target of rapamycin; NIH, National Institutes of Health; PCR, polymerase chain reaction; TSC, tuberous sclerosis complex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; CVD, cardiovascular disease; MBL, mannose-binding lectin; HT, hormone therapy; BMI, body mass index; WC, waist circumference; TC, total cholesterol; TG, triglycerides; CRP, C-reactive protein; PCR, polymerase chain reaction; IR, insulin resistance; HOMA-I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; CHO, Chinese hamster ovary; DEAE, diethylamino ethanol; FVIIa, activated factor VII; FVIII, factor VIII; FIX, factor IX; FXI, factor XI; HEK, human embryonic kidney; HS, heat sterilized; NHP, natural human plasma; PCR, polymerase chain reaction; QAE, quat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; LCT, lactase; LPH, lactase-phlorizin hydrolase; SNP, single-nucleotide polymorphism; LP, lactase persistent; LNP, lactase non-persistent; PCR, polymerase chain reaction; DMEM, Dulbecco's Modified Eagle's MediumPig; Lactase; SNP; Luciferase reporter gene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Turner syndrome; Genetic testing; Gonadoblastoma; Cardiac MRI; Infertility; Aortic dissectionFISH, fluorescent in situ hybridization; SRY, sex-determining region of Y; PCR, polymerase chain reaction; TSPY, testes-specific protein Y-linked; MRI, magnetic r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; FFPE, formalin-fixed, paraffin-embedded; PCR, polymerase chain reaction; T-Bil, total bilirubin; T/S ratio, the relative ratio of telomere repeat signals (T) to single-copy gene signals (S)To
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; PCR, polymerase chain reaction; GFP, green fluorescent protein; RNAi, RNA interference; MosSCI, Mos mediated single copy insertion; NGM, nematode growth medium; NeoR, neomycin resistance gene; CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; CLCuD, Cotton leaf curl disease; CLCuV, Cotton leaf curl virus; PCR, polymerase chain reaction; SCR, satellite conserved regionCotton leaf curl virus; Betasatellites; Genetic variability; Northern India
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; collagen; elastin; hypospadias; skin transplantation; urethraCC, corpus cavernosum; ECM, extracellular matrix; PCR, polymerase chain reaction; TIP, tubularized incised plate urethroplasty; TIPG, tubularized incised plate urethroplasty with inlay preputial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; prostate; prostatic neoplasms; biological markers; exosomes; gene expressionBDL, below analytical detection limit; DNase, deoxyribonuclease; DRE, digital rectal examination; PCa, prostate cancer; PCA3, PCa antigen 3; PCR, polymerase chain reaction; PSA, p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Rubella; Outbreak; Mild rash; Encephalitis; CRS; GenotypesRV, Rubella virus; CRS, Congenital rubella syndrome; CSF, Cerebrospinal fluid; PCR, Polymerase chain reaction; WHO, World Health Organization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; NACT, neo-adjuvant chemotherapy; ACT, adjuvant chemotherapy; NCI, National Cancer Institute; CTCAE, Common Toxicity Criteria for Adverse Events; PCR, polymerase chain reaction; RFLP, restriction fragment length polymorphism; OR, odds ratios; CI, confidenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; cDNA, complementary DNA; CK, cytokeratin; EGFR-TKI, epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor; IHC, immunohistochemistry; NSCLC, non-small cell lung cancer; OS, overall survival; PCR, polymerase chain reaction; RFS, relapse-free survival;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Hp, haptoglobin; CAD, coronary artery disease; DM, diabetes mellitus; CRP, serum C-reactive protein; PCR, polymerase chain reaction; ECG, electro-cardiograph; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; FBS, fasting blood sugar; 2hsBS, 2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; MPP3, membrane palmitoylated protein 3; MAGUK, membrane associated guanylate kinase; MMP1, matrix metalloproteinase 1; HCC, hepatocellular carcinoma; PVTT, portal vein tumor thromb; mRNA, messenger RNA; PCR, polymerase chain reaction; SD, standard deviati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; BNACAP, Beijing Network for Adult Community-Acquired Pneumonia; CAP, community-acquired pneumonia; CPE, cytopathic effect; HAdV, human adenovirus; PCR, polymerase chain reaction; PSI, pneumonia severity index