آشنایی با موضوع

سلول بنیادی مادر تمام سلول‌ها است و توانایی تبدیل به تمام سلول‌های بدن را دارد. این سلول‌ها توانایی خود نوسازی (Self Renewing) و تمایز (Differentiating) به انواع سلول‌ها از جمله سلول‌های خونی، قلبی، عصبی و غضروفی را دارند. هم چنین در بازسازی و ترمیم بافت‌های مختلف بدن بدنبال آسیب و جراحت موثر بوده و می‌توانند به درون بافت‌های آسیب دیده‌ای که بخش عمده سلول‌های آنها از بین رفته است، پیوند زده‌شوند و جایگزین سلول‌های آسیب دیده شده و به ترمیم و رفع نقص در آن بافت بپردازند. به دلیل توانایی منحصر به فرد سلول‌های بنیادی، این سلول‌ها امروزه از مباحث جذاب در زیست شناسی و علوم درمانی است. هم چنین تحقیقات در این زمینه دانش ما را درباره چگونگی رشد و تکوین یک اندام از یک سلول منفرد افزایش داده و مهم تر آنکه به فهم مکانیزم جایگزینی سلول‌های سالم با سلول‌های آسیب دیده کمک کرده است. چرا سلولهای بنیادی در سلامت ما مهم هستند ؟وقتی که ما زخمی یا بیمار میشویم، سلولهایمان هم صدمه میبینند یا از بین میروند. زمانی که این اتفاق میافتد، سلولهای بنیادی فءال میشوند. سلولهای بنیادی مسوول تعمیر کردن بافتهای صدمه دیده و جایگزین کردن سلولهایی که بطورنرمال میمیرند هستند. اینگونه است که سلولهای بنیادی ما را سلامت نگاه میدارند و بائس جلوگیری از پیری زودرس ما میشوند. سلولهای بنیادی مثل ارتش پزشکان میکروسکوپی ما هستند. انواع مختلف سلولهای بنیادی کدامند؟ سلولهای بنیادی به اشکال مختلف هستند. دانشمندان معتقدند که هر عضو داخلی بدن سلولهای بنیادی خودشان را دارند. برای مثال میتوان از سلولهای خون نام برد که از سلولهای بنیادی خون (همچنین به عنوان hematopoietic شناخته شدند ) ساخته شدند. با این حال سلولهای بنیادی در ابتدایی ترین مراحل رشد انسانی نمایان هستند و هنگامیکه دانشمندان این سلولها را رشد دادند، آنها را سلولهای بنیادی جنینی نامیدند. دلیل این که دانشمندان در مورد سلولهای بنیادی جنینی حیاجانزاده هستند این است که وزیفیه سلولهای بنیادی جنینی این است که درزمان رشد جنینی این سلولها میتواند هر عضو یا بافتی را بسازند. این بدین معنی است که سلولهای بنیادی جنینی، بر عکس سلولهای جنینی بالغ میتوانند تبدیل به صدها نوع دیگر سلولهای بدان شوند. برای مثال، همانطور که سلولهای بنیادی خون تنها میتواند سلول خونی بسازد، سلولهای بنیادی جنینی میتواند خون،استخوان، پوست، مغز، و غیره را بسازد. علاوه بر این، سلولهای بنیادی اینطور برنامه ریزی شدهاند که بافت و حتی اعضا را بسازند در صورتی که سلولهای بنیادی بالغ نمیتواند این عمل را انجام دهند. این بدین معنی است که سلولهای بنیادی جنینی استعداد خیلی بیشتری برای درمان اعضا بیمار را دارند. سلولهای بنیادی جنینی از جنینها یپس مانده درظرفهای آزمایشگاه پس از درمانهای باروری ساخته شدند که تنها چند روز بیشتر عمر نداشتند.
در این صفحه تعداد 2803 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سلول های بنیادی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; Stem cells; Cell therapy; Gene therapy; Tissue engineering; Advanced therapies; Regenerative medicine; Célula madre; Terapia celular; Terapia génica; Ingeniería tisular; Terapias avanzadas; Medicina regenerativa;
مقالات ISI سلول های بنیادی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; Immune privilege; CD47; CD274; Cytokine levels; Bone marrow; Stem cells; allo-HSCT; allogeneic hematopoietic stem cell transplantation; G-CSF; granulocyte - colony stimulating factor; PBSCs; peripheral blood stem cells; GVHD; graft-versus-host disease; cG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; Periodontal regeneration; Cytotherapy; Cell sheet; Clinical study; Multipotent mesenchymal stromal cells (MSCs); Periodontal ligament; Cone-beam computed tomography (CBCT); Stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; Infarto agudo de miocardio; Células madre; Reserva coronaria; Acute myocardial infarction; Stem cells; Coronary reserve; CMNMO; células mononucleares derivadas de médula ósea autóloga; G-CSF; factor estimulante de colonias granulocíticas; RFC; reser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; Stroke; Hemodynamics; Neurosonology; Stem cells; Endothelial Progenitor Cells; Cerebral flow; ACA; Anterior Cerebral Artery; CAC; Circulating Angiogenic Cells; CBF; Cerebral Blood Flow; CFU-EC; Collony Forminf Unit-Endothelial Cells; EGM-2; Endothelial Gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; ADSCs; adipose derived stem cells; Ad-MSCs-SF; silk fibroin patches cellularized with human adipose-derived MSCs; BMSCs; bone marrow mesenchymal stem cells; CXCR-4; C-X-C chemokine receptor type-4; D-Ad-MSCs-SF; silk fibroin patches decellularized with hu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; Trajectory; Pseudotime; Single-Cell Analysis; Differentiation; Cell State Transition; Stem Cells; MST; minimum spanning tree; PCA; principal component analysis; scRNA-seq; single-cell RNA-sequencing; t-SNE; t-distributed stochastic neighbor embedding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; BMI; body mass index; DSST; donor site skin tissue; IRB; Institutional Review Board; LR; Ringer's lactate; STSG; split-thickness skin grafts; TBSA; total body surface area; Burns; Keratinocytes; Skin; Stem cells; Cell-spray auto-grafting; Wound healing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; CP; cerebral Palsy; CSF; cerebrospinal fluid; HI; hypoxia-ischemia; HIE; hypoxic-ischemic encephalopathy; hAECs; human amnion epithelial cells; MCAO; middle cerebral artery occlusion; MSCs; mesenchymal stem cells; MRI; magnetic resonance imaging; NSCs; ne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; Arachidonic acid; Ageing; Lipids; GDF-11; Hypothalamus; Inflammation; Calorie restriction; Stem cells; Polyunsaturated fatty acids; Nitric oxide; Sulfur amino acid; Hydrogen sulfide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; WHO; World Health Organisation; TBSA; Total body surface area; NIKS; Near-diploid Immortalised Keratinocyte S; NPWT; Negative pressure wound therapy; NPWTi; Negative pressure wound therapy instillation; NPWTci; Negative pressure wound therapy continuous i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; CIS; cerebral ischemic stroke; MSCs; mesenchymal stem cells; GVHD; graft-versus host reaction; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; NGF; nerve growth factor; FGF; fibroblast growth factor; VEGF; vascular endothelial growth factor; Evs; extracellular v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; CVD; cardiovascular diseases; CCT; cardiac cell therapy; AMI; acute myocardial infarction; RA; refractory angina; CHF; chronic heart failure; BM-MNC; bone marrow mononuclear cells; SKM; skeletal myoblasts; EPC; endothelial progenitor cells; MSC; mesenchym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; Label-free cells; Capture and concentration; Stem cells; Cancer stem cells (CSCs); Circulating tumor cells (CTCs); ABC transporter; adenosine triphosphate-binding cassette transporter; BCRP; breast cancer resistance protein; CKs; cytokeratins; CSCs; cance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; Design and fabrication of a 3D printed mechanical bioreactor system and small-scale tensile load frame; 3DP; 3-dimensional printing; ABS; acrylonitrile butadiene styrene; CAD; computer-aided design; DAPI; 4',6-diamidino-2-phenylindole; DAQ; data acquisi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی; lung disease; regenerative medicine; stem cells; AECII; type II alveolar epithelial cell; ALI; air-liquid interface; BASC; bronchioalveolar stem cell; BC; basal cell; CC; club cell; EGFR; epidermal growth factor receptor; FZD4; Frizzled; IPF; idiopathic p