آشنایی با موضوع

درشت‌خوارها یا ماکروفاژها: سلولهایی دارای قدرت بیگانه‌خواری هستند که سلولهای فرسوده و بقایای سلولی و ریزسازواره‌ها را به درون خود کشیده و توسط آنزیم‌های لیزوزومی ازبین می‌برند. منوسیتها با پدیده ی دیاپدز از خون خارج میشوند و وارد بافت ها می شوند و ماکروفاژ ها را به وجود می اوردند. درشت‌خوارها بطور غیر مستقیم در حفظ و ترمیم و بطور مستقیم در دفاع از بدن دخیل هستند. درشت‌خوارها در مغز استخوان ساخته می‌شوند. درشت‌خوار آزاد دارای هسته‌ای لوبیایی و خارج از مرکز و سیتوپلاسمی وسیع و حاوی اجسام باقی‌مانده می‌باشد که آنها را به سادگی از فیبروبلاست‌ها قابل تشخیص می‌سازد. علاوه بر درشت‌خوارهای بافت همبند، سایر بافت‌ها و اندام‌ها نیر دارای یاخته‌هایی با ویژگی‌های درشت‌خوارها می‌باشند که نام‌های گوناگونی به آنها داده می‌شود. برای نمونه، این یاخته‌ها را در کبد به نام کوپفر، در ریه به نام درشت‌خوارهای ریوی، در بافت عصبی مرکزی به نام میکروگلیال و در ارگانهای لنفی به نام درشت‌خوارهای دیواره سینوزوئیدی می‌نامند. ماکروفاژها انتشار وسیعی در سرتاسر بدن دارند. ماکروفاژهای نابالغ موجود در جریان خون به مونوسیت موسومند. مونوسیتها بطور معمول حدود 5% از جمعیت لوکوسیتها را تشکیل می‌دهند. ماکروفاژهای بالغ موجود در بافت پیوندی هیستوسیت نام دارد و آنهایی که جدار سینوزوییدهای کبد را می‌پوشانند به سلولهای کوپفر موسومند. ماکروفاژهای موجود در مغز میکروگلیا (Microglia) و بالاخره آنهایی که در ریه‌ها وجود دارند، ماکروفاژهای آلوئولار نامیده می‌شوند. تعداد زیادی از ماکروفاژها در طحال، مغز استخوان و عقده‌های لنفاوی ساکن هستند. صرف‌نظر از نام و مکان، تمام این سلولها ماکروفاژ بوده و جزیی از سیستم فاگوسیتیک تک‌ هسته‌ای به شمار می‌روند. ماکروفاژها علاوه ‌بر دربرگیری مواد بیگانه، دارای اعمال مهم دیگری نیز در ارتباط با دفاع بدن می‌باشند. این سلولهای علاوه بر به انجام رساندن فاگوسیتوز، عهده‌دار ترشح فاکتورهایی هستند که باعث ایجاد تب شده و برروی پاسخهای التهابی نیز تاثیر می‌گذارند. آنها همچنین مسوول پردازش آنتی‌ژن برای ایجاد پاسخ ایمنی بوده و بالاخره باعث تقویت فرآیند ترمیم بافتها می‌گردند. در اثر تحریک ماکروفاژ توسط باکتریها، فرآورده‌های باکتریایی و یا تخریب بافتی، از این سلولها، پروتیینی موسوم به اینترلوکین 1 ترشح می‌شود که باعث ایجاد یک پاسخ عمومی به جراحت می‌گردد. برخی از اعمال اینترلوکین 1 عبارتند از ایجاد تب، تحریک نوتروفیلها و تاثیر بر روی راههای متابولیکی بدن از طریق بسیج کردن منابع انرژی به منظور از بین بردن عامل مهاجم. ماکروفاژها یکی از عناصر فعال موثر بر فرآیند التهاب هستند. این سلولها به سمت محل تهاجم میکروب جلب شده و علاوه بر کمک به حذف عامل مهاجم فاکتورهایی را نیز از خود ترشح می‌کنند. ماکروفاژها با داشتن شبکه آندوپلاسمی خشن، قادر به سنتز و ترشح پروتئینها می‌باشند. برخی از این پروتئینها بطور مداوم آزاد می‌شوند. مانند آنزیم لیزوزیم و بعضی از تولیدات ماکروفاژها تنها در حین فاگوسیتوز آزاد می‌شوند که این ترکیبات باعث تخریب بافتی شده و تاثیر بسزایی بر التهاب دارند. ماکروفاژها دارای گیرنده‌های سطحی مختلفی هستند بر روی سطح ماکروفاژهای انسان و موش گیرنده‌هایی برای آنتی‌بادیها وجود دارد. در نتیجه ذراتی که بوسیله آنتی‌بادی پوشیده شده‌اند می‌توانند خیلی محکم به ماکروفاژها متصل شوند و آنتی‌ژن را در درون ماکروفاژ به این ترتیب نابود می‌گردد. اگر تمام مواد بیگانه بطور کامل توسط سلولهای فاگوسیتیک بالغ و هضم و نابود می‌شدند، دیگر نه محرکی برای ایجاد پاسخ ایمنی وجود داشت و نه نیازی به آن. بنابراین مقداری از آنتی‌ژن باید به صورت دست نخورده برای تحریک سلولهای حساس به آنتی‌ژن حفظ شود. آزمایشهایی که با استفاده از آنتی‌ژن نشان‌دار شده توسط مواد رادیواکتیو انجام شده نشان‌دهنده این حقیقت است که با وجود هضم و از بین رفتن قسمت اعظم آنتی‌ژن، چند مولکول از آن در داخل تعدادی ماکروفاژ، دست نخورده باقی مانده و بر روی غشای سطحی سلول یافت می‌شوند. همه ماکروفاژها قادر به پردازش آنتی‌ژن برای پاسخ ایمنی نیستند.
در این صفحه تعداد 3689 مقاله تخصصی درباره ماکروفاژها،درشت خوارها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ماکروفاژها،درشت خوارها
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژها،درشت خوارها; Amphibian; Macrophages; Myelopoiesis; Monopoiesis; Ranavirus; Colony-stimulating factor-1; Interleukin-34Arg-1, arginase-1; CSF-1, colony stimulating factor-1; CSF-1R, colony stimulating factor-1 receptor; CFU, colony forming units; FV3, Frog Virus 3; HSC
مقالات ISI ماکروفاژها،درشت خوارها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژها،درشت خوارها; CCL5; RANTES; EGF; Burn; Chemokine; Angiogenesis; Aging; Elderly; Burn response; Inflammation; Immune mediators; Macrophages; MAC 387; M1/M2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژها،درشت خوارها; Atmospheric pressure argon plasma jet; Kinpen MED; Macrophages; Neutrophils; Reactive oxygen and nitrogen species; T cells; Plasma medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژها،درشت خوارها; APC; antigen presenting cells; MΦ; macrophages; DC; dendritic cells; ER; endoplasmic reticulum; PMN; polymorphonuclear neutrophil; PV; parasitophorous vacuole; CR; complement receptor; LACK; Leishmania homoloque of receptors for activated C kinase; MINCL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژها،درشت خوارها; Traumatic brain injury; Alzheimer's disease; Neuroinflammation; Neurodegeneration; Blood-brain barrier; Microglia; Macrophages; Astrocytes; TREM2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژها،درشت خوارها; ARG-1; arginase 1; CCL-; CC motif chemokine ligand-; CXCL-; CX-C motif chemokine ligand-; CAF; cancer associated fibroblast; CO; carbon monoxide; CVB3; coxsackievirus B3; COX-2; cyclooxygenase-2; DC; dendritic cell; EAU; experimental autoimmune uveitis; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژها،درشت خوارها; Explants; Trophoblast; Exosomes; Extracellular vesicles; Immunology; Reproductive immunology; Macrophages; Cytokines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژها،درشت خوارها; acute kidney injury; chronic kidney disease; endothelial cells; epithelial cells; fibrosis; inflammation; macrophages; nephrogenesis; regeneration progenitors; repair; SOX9;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژها،درشت خوارها; ad-virDRP1K38A; dominant-negative DRP1; AICAR; 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide; ATP5; ATP synthase subunit 5; DAG; diacylglycerol; DRP1; dynamin related protein 1; ER; endoplasmic reticulum; FAO; fatty acid beta-oxidation; JC-1; 5,5′,6,6â€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماکروفاژها،درشت خوارها; CCL; chemokine (CC-motif) ligand; CD; cluster of differentiation; CXCL; chemokine (CXC-motif) ligand; IL; interleukin; KD; knock-down; KO; knock-out; LPS; lipopolysaccharide; NT; non-target; PC; proprotein convertase; STAT; signal transducer and activator