آشنایی با موضوع

کروماتین(Chromatin): در هنگامی که سلول‌ها در حال تقسیم شدن نیستند، کروموزوم‌های آنها به صورت رشته‌های نازک و نامنظمی در هسته دیده می‌شود که به آن کروماتین گفته می‌شود. واژهٔ کروموزم به مفهوم جسم رنگی‌است. هم اکنون این واژه برای نامیدن رشته‌های رنگ ‌پذیر و قابل مشاهده با میکروسکوپ‌های نوری بکار می‌رود که از همانندسازی و نیز بهم‌ پیچیدگی و تابیدگی هر رشته کروماتین اینترفازی در سلول‌های یوکاریوتی تا رسیدن به ضخامت ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ نانومتر ایجاد می‌شود. در پروکاریوت‌ها نیز مادهٔ ژنتیکی اغلب به حالت یک کروموزوم متراکم می‌شود. در برخی باکتری‌ها علاوه بر کروموزوم اصلی که اغلب ژن‌ها را شامل می‌شود کروموزوم کوچک دیگری که بطور معمول آن را پلاسمید می‌نامند، قابل تشخیص است گر چه تعداد کمی از ژن‌ها بر روی پلاسمید قرار دارند. اما از آنجا که در بیشتر موارد ژن‌های مقاوم به آنتی بیوتیک‌ها بر روی آن جایگزین شده‌اند، از نظر پایداری و بقای نسل باکتری اهمیت زیادی دارد. کروماتین در ساختمان کروموزوم به شکل لوپ یا حلقه دیده می‌شود. لوپ‌ها توسط پروتئین‌های اتصالی به DNA که مناطق خاصی از DNA را تشخیص می‌دهند پابرجا می‌ماند. سپس مراحل پیچ خوردگی نهایتاً نوارهایی را که در کروموزوم‌های متافازی دیده می‌شود ایجاد می‌کند. هر تیپ کروموزومی یک نوع نواربندی اختصاصی را در ارتباط با نوع رنگ آمیزی نشان می‌دهد. این رنگ آمیزی‌ها منجر به مشخص شدن تعداد و خصوصیات کروموزوم‌های هر گونه از موجودات زنده می‌گردد؛ که این خصوصیات تعدادی و مورفولوژیک کروموزوم‌ها را کاریوتیپ می‌نامند. برای تبدیل یک رشته کروماتینی ۱۰ تا ۳۰ نانومتری به یک کروموزوم، علاوه بر لزوم همانندسازی رشته کروماتین سطوح سازمان یافتگی‌ای را در نظر می‌گیرند که ضمن آن با دخالت H3، H1 و پروتئین‌های غیر هیستونی پیچیدگی‌ها و تابیدگی‌های رشتهٔ کروماتین افزایش می‌یابد، طول آن کم، ضخامت و تراکمش زیاد می‌شود و به کروموزوم تبدیل می‌گردد. این سطوح سازمان یافتگی و اغلب به صورت رسیدن از رشتهٔ ۱۰ تا ۳۰ نانومتری به رشته ۹۰ تا ۱۰۰ نانومتری تشکیل رشته ۳۰ تا ۴۰۰ نانومتری و در مراحل بعد با افزایش پیچیدگی‌ها و تابیدگی‌ها، ایجاد رشته ۷۰۰ نانومتری و بالاخره تشکیل کروموزوم دارای دو کروماتید و با ضخامت تا ۱۴۰۰ نانومتر در نظر می‌گیرند. اولین مرحلهٔ پیچیدگی و تراکم رشتهٔ کروماتین برای تبدیل به کروموزوم با فسفریلاسیون شدید هیستون‌های H3، H1 همراه است. پس از رها شدن DNA از اکتامر هیستونی، با دخالت آنزیم‌های مسئول همانندسازی، پیوندهای هیدروژنی بین دو زنجیره گسسته می‌شود، هر زنجیره مکمل خود را می‌سازد و به تدریج با ادامهٔ همانندسازی، دو مولکول DNA بوجود می‌آید که در هر مولکول یک زنجیرهٔ قدیمی و زنجیرهٔ دیگر نوساخت است. بخش‌های مختلف این دو مولکول DNA که نظیر یک‌دیگر هستند به تدریج که همانندسازیشان پایان می‌پذیرد، با اکتامرهای هیستونی که نیمی از آنها اکتامرهای والدی و نیمی جدید هستند ترکیب می‌شوند. بعد از تشکیل ساختمان نوکلئوزومی، دو رشته کروماتین ۱۰ نانومتری و سپس رشته‌های ۳۰ نانومتری ایجاد می‌شوند. هر رشته کروماتین ۳۰ نانومتر سطوح سازمان یافتگی را می‌گذارند، با مجموعه‌ای از پروتئین‌های غیر هیستونی زمینه‌ای یا اسکلتی آمیخته می‌شود و به یک کروماتید تبدیل می‌شود. مجموعهٔ دو کروماتید نظیر هم که از محل سانترومر بهم متصل‌اند کروموزوم متافازی را ایجاد می‌کنند.
در این صفحه تعداد 1608 مقاله تخصصی درباره کروماتین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده کروماتین
مقالات ISI کروماتین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتین; Cannabinoid; Prenatal development; Adolescence; Multigenerational inheritance; Epigenetics; DNA methylation; Chromatin; Transcription; Synaptic plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتین; Chromatin; DNA methylation; Histone modification; Next generation sequencing; Neuronal differentiation; Photoreceptor; Retina neurodegeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتین; Developmental programming; Epigenetics; Fetal alcohol syndrome; Environmental epigenetics; Chromatin; Teratogen; Neurodevelopmental programming; Embryonic stem cells; Epigenetic inheritance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتین; Epigenetic; Chromatin; Immune regulation; AMPK; Adenosine monophosphate activated protein kinase; ART; Anti-retroviral therapies; BCG; Bacille Calmette-Guerin; BET; Bromodomain and extra terminal domain family of proteins; cagPAI; Cytotoxin-associated g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتین; Chromatin; Histones; Post-translational modification; Lysine acetylation; Lysine acetyltransferase; Epigenetic therapeuticsAA, Anacardic acid; AML, Acute myeloid leukemia; AML1-ETO, Acute Myeloid Leukemia1-Eleven Twenty One; AP-1, Activator Protein-1; AR,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتین; ChIP-seq; Chromatin; Epigenetics; Gene regulatory network; Genomics; High throughput data; Network analysis; Photoreceptor; Retina; Retinal disease; RNA-Seq; Systems biology; Transcriptome; Vision; Whole exome sequencing; Whole genome sequencing; NGS data
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتین; AR; androgen receptor; ARE(s); androgen response element(s); bp; basepair; DMS; dimethylsulphate; MMTV; mouse mammary tumor virus; NTD; N-terminal domain; polyQ; polyglutamine; SBMA; spinal and bulbar muscular atrophy; WB; Western blotting; Androgen recep