آشنایی با موضوع

اسید آمینه یا آمینو اسید (Amino acids) مهمترین ساختار تشکیل می دهند که تفاوت عمده آنها با دسته کربو هیدرات ها و چربی ها در وجود عنصرنیتروژن در ساختار سلولی آمینو اسید ها علاوه برسه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن می باشد. اسید آمینه به وسیله پیوندهای پپتیدی به هم متصل میشوند و چندین اسید آمینه به هم می پیوندند تا یک پلی پبتید را تشکیل بدهند. زنجیره های پلی پپتیدی با هم پیوند یافته و به تشکیل پروتئین های مختلف در می آیند. آمینو اسید ها مانند ویتامین ها و مواد معدنی در سلامت بدن نقش دارند و همچنین در بهبود میکرونوترینت ها و تامین سوخت برای رشد، سلامتی، عملکرد خوب و موارد ژنتیکی نقش مهمی دارند. دانشمندان طی سال های مختلف حدوداً 20 اسید آمینه اصلی را کشف ونام گذاری کرده اند واین اسید های آمینه را به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم بندی کرده اند. اسید های آمینه ضروری: بدن قادر به ساختن آنها نیست و باید از طریق رژیم غذائی تامین شوند که تعداد آنها 8 عدد است. آرژنین، لیزین، تره اونین، لوسین، میونین، والین، فنیل آلین،ایزو لوسین و. . . از اسید های آمینه ضروری هستند. اسید های آمینه غیر ضروری: بدن توانایی ساخت و سنتز آمینو های غیر ضروری را دارد و تعداد آنها 12 آمینو اسید است. گلیسین، آلین، گلوتامین، لیستین و. . . . از اسید های آمینه غیرضروری هستند. این دسته عملکرد هایی مانند: سم زدایی در بدن، افزایش عملکرد مغزی، سنتز سلول های خون، افزایش ایمنی بدن و فراهم کردن انرژی را در بدن بر عهده دارند. به عبارت دیگر آمینو اسید ها آجر های سازنده پروتئین هستند. از طرف دیگر آمینو اسید ها نقش اساسی در کارکرد درست مغز، فرایند ریکاوری و انرژی در بدن را ایفا می کنند. همچنین آمینو اسید ها در چربی سوزی نیز نقش بازی می کنند. بیست نوع اسید آمینه در تشکیل پروتئین‌ها شرکت دارند. بر اساس گروه R متصل به آنها و در نتیجه خواص شیمیایی آنها، این بیست اسید به سه گروه تقسیم می‌شوند. این سه گروه عبارتند از: هیدروفوبیک، قطبی، بار دار (مثبت و منفی). در هریک از این دسته‌ها می‌توان زیر دسته‌هایی با جزئیات بیشتر تعریف نمود. مانند آروماتیک یا الیفاتیک، کوچک یا بزرگ، و غیره. اگرچه مکمل‌های آمینو اسید اغلب توسط ورزشکاران مصرف می‌شود، اما هر کسی می‌تواند از آنها بهره ببرد. چرا که آمینو اسیدها آنزیم‌هایی تولید می‌کنند، و در بهبود خلق و خو، تمرکز، خواب، و تعداد دیگری از اتفاقات فیزیولوژیکی بدن شما دخالت دارند. با وجود اینکه آمینو اسید دارای فوایدی است،
در این صفحه تعداد 4210 مقاله تخصصی درباره اسید آمینه یا آمینو اسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید آمینه یا آمینو اسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; AA; amino acids; APX; ascorbate peroxidase; ATP; adenosine triphosphate; ADP; adenosine diphosphate; AMP; adenosine monophosphate; CCO; cytochrome c oxidase; CAT; catalase; CI; chilling injury; CS; cysteine synthase; DCD; d-cysteine desulfhydrase; EL; ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; Cysteine; Carbon monosulfide molecule; Sum of absorption molecular lines; Pharmaceutical formulations; Amino acids; High-resolution continuum source graphite furnace molecular absorption spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; Organic synthesis; Laboratory instruction; Hands-on learning; Mass spectrometry; Reaction acceleration; Amino acids; Boc deprotection; Easy ambient sonic-spray ionization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; Leucine; Muscle protein synthesis; Whey protein; Ageing; Amino acids; BCAA; branched chain amino acid; EAA; essential amino acid; MPB; muscle protein breakdown; MPS; muscle protein synthesis; NEAA; non-essential amino acid; TA; tibialis anterior muscle; W
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; AA; amino acids; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; CGI; compensatory growth index; CP; crude protein; DM; dry matter; FCR; feed conversion ratio; FM; fish meal; H-SM; high level starfish meal; L-SM; low level starfish meal; M-SM; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; ASD; Asparagine Synthetase Deficiency; ASNase; Asparaginase; ASNS; asparagine synthetase; CARE; C/EBP-ATF response element; CSF; cerebral spinal fluid; EEG; electroencephalogram; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; PDB; protein data base; SD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; Taurine; Amino acids; Raman spectra; Infrared spectroscopy; Dispersion analysis; Monoclinic crystals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; OA; osteoarthritis; AA; amino acid(s); UPLC-TQ-MS; ultra high performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry; ESI; electrospray ionization; ROC; receiver operating characteristic; AUC; areas under the curve; PCA; principal component
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; Composting; Exogenous precursors; Humic substance; Structural equation model; BA; benzoic acid; SR; soybean residue after extracted oil; MS; maize straw; CM; chicken manure; HS; humic substance; HA; humic acid; FA; fulvicacid; RDA; redundancy analysis; NM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; AA; amino acids; ADF; acid detergent fibre; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; BW; body weight; CATTD; coefficient of apparent total tract digestibility; CP; crude protein; DE; digestible energy; DM; dry matter; GE; gross energy; G:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; AA; amino acids; AAI; amino acid intake; BW; body weight; BWG; body weight gain; E; efficiency; EO; egg output; Ile; Isoleucine; RL; rate of lay; Trp; Triptofano; Val; valine; amino acid; broiler breeder hen; efficiency of utilization; egg output; mathema
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; Acid dissociation constant; pKa; Group contribution method; Artificial neural network; Amino acids; Organic compounds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آمینه یا آمینو اسید; AID; apparent ileal digestibility; Ca; calcium; NDF; neutral detergent fibre; P; phosphorus; NRC; National Research Council; R2; coefficient of determination RMSE root mean square error; RMSEP; root mean square error of prediction; Amino acids; Digestibil