آشنایی با موضوع

فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز (Brain-Derived Neurotrophic Factor) پروتئینی است که توسط ژنی به نام BDNF کد می‌شود. این فاکتور از خانوادهٔ نوروتروفین هاست که سبب گسترش شبکهٔ عصبی می‌شود. این پروتئین سبب رشد و توسعهٔ سیستم عصبی مرکزی و محیطی می‌شود. همچنین سبب راه اندازی سیناپس‌های عصبی و برقراری ارتباطات نورونی نیز می‌شود. بیشترین فعالیت آن در هیپوکامپوس و بخش رویی مغز می‌باشد. به طور کلی نوروترفین‌ها دسته‌ای از ترکیبات شیمیایی طبیعی بدن بنام عامل رشد هستند که توانایی تمایز سلول‌های بنیادی به نورون‌ها را دارا می‌باشند. این فعالیت نورون زایی نامیده می‌شود. فاکتور نورون زایی مشتق شده ازمغز یکی از مهمترین اعضای این خانواده بوده و با اتصال به گیرنده‌های تیروزین کینازی خاصی سبب راه اندازی آبشارهای درون سلول‌ای و در نهایت تولید و تمایز نورون‌های نو می‌شود. تولید این پروتئین درماهیچه سبب ترمیم و تولید دوبارهٔ سلول‌های ماهیچه‌ای می‌باشد. بیشترین تولید آن در مغز می‌باشد؛ اما در پروستات و کلیه و هیپوکامپوس و مخچه نیز یافت می‌شود. هر فرد روزانه تعدادی سلول مغزی را از دست می‌دهد اما بدن هر روز هم فرصت ایجاد سلول‌های تازه را دارد. فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز (BDNF) پروتئینی است که عامل اساسی در سالم نگه‌داشتن سلول‌های مغزی و تحریک تشکیل سلول‌های جدید می‌باشد. این پروتئین را می‌توان به عنوان بارور کننده مغز در نظر گرفت. BDNF می‌تواند اثرات منفی استرس را جبران کند، اما کورتیزل، تولید BDNF را متوقف می‌کند و در نتیجه سلول‌های مغزی کمتری تشکیل می‌شوند. بنابراین، سطوح پایین BDNF با وضعیت‌های روانی از جمله افسردگی، OCD، اسکیزوفرنی، زوال عقل، و آلزایمر در ارتباط است. BDNF از مهمترین گیرندهّ‌های سطح سلول‌های نورونی تیروزین کینازها می‌باشند. این گیرنده‌ها به سه دستهٔ A و B و C تقسیم می‌شوند. فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز هم به صورت مونومر و هم به صورت همودایمر به گیرنده‌های نوع B متصل شده و سبب دوتایی شدن آن‌ها می‌شود. سپس هر یک دیگری را فسفریله کرده و سبب خواندن پروتئین‌های درون سلول‌ای می‌شوند. در مرحلهٔ بعد آبشارهای درون سلول‌ای راه اندازی شده و سبب فعال شده پروتئین‌های مربوط به تمایز و رشدسلول‌های نورونی می‌شود. فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز در شبکهٔ آندوپلاسمی زبر تولید می‌شود و سپس درون وزیکول‌ها ذخیره می‌شود. در مرحلهٔ بعد کربوکسی پپتیداز E به آن متصل می‌شود. تولید این پروتئین درون سلول با افزایش فعالیت بیشتر می‌شود. تکامل این پروتئین با برش آنزیمی در مکان خاصی از این پوتئین روی می‌دهد. سپس پروتئین ۲۴۷ اسیدآمینهٔ نهایی به بیرون تراوش می‌کند. ژن تولید کنندهٔ فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز بر روی کروموزوم ۱۱ انسانی قرار دارد. Val66Met یکی از مهمرین تغییرات تک نوکلئوتیدی آن می‌باشد که در بالا دست پروتین نهایی قرار دارد و طی برش برش آنزیمی جدا می‌شود.
در این صفحه تعداد 3163 مقاله تخصصی درباره BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; PTSD; Metabolomics; Glycomics; Clinical data; Animal models; Theranostic biomarkers; Patients; ACTH; adenocorticotropic hormone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BDNF; brain derived neurotropic factor; CE; capillary electrophoresis; CE-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; Kasai-procedure; Long term outcome; Liver cirrhosis; LTx; Inflammatory milieu; BA; biliary atresia; BARD; Biliary Atresie and Related Diseases; Beta-NGF; beta-nerve growth factor; Beta-FGF; beta Fibroblast growth factor; BDNF; brain-derived neurotrophic f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; TSH; thyrotropin; hCG; human chorionic gonadotropin; aTPO; anti-thyroid peroxidise; T4; thyroxine; ATA; American Thyroid Association; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; LPA; lysophosphatidic acid; GDNF; growth-derived neurotrophic factor; Thyrotropi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; BDNF; brain derived neurotrophic factor; BMI; body mass index; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CI; confidence interval; NHANES; National Health and Nutrition Examination Survey; MEC; mobile examination center; NCHS; National Centers for H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; ANOVA; analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BMI; body mass index; BMJ; British Medical Journal; CSF; cerebrospinal fluid; ELISA; Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay; GDNF; glial cell line-derived neurotrophic factor; GFL; glial cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; 3D genome; Chromosome; Chromatin loop; Nucleus; Cohesin; 3C; chromosome conformation capture; CTCF; CCCTC-binding factor; SMC; structural maintenance of chromosomes; CdLS; Cornelia de Lange syndrome; FISH; fluorescent in situ hybridization; Hi-C; high-thr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; AAT; alpha 1 antitrypsin; APP; acute-phase proteins; BDNF; brain derived neurotrophic factor; BioEff; biomarkers of tobacco effect; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CRP; C-reactive protein; DUSMK; dual users of moist snuff and cigarettes; FRTN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; Ang-1; Angiopoietin1; Ang-2; Angiopoietin-2; BDNF; Brain-Derived Neurotrophic Factor; bFGF; basic Fibroblast Growth Factor; CRP; C-Reactive Protein; DAS-II; Differential Ability Scales-II; EPO; Erythropoietin; ICAM-1; Intercellular Adhesion Molecule −
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; 3 V; third ventricle; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BT3; BetaTubulin-III; CA1; cornu ammonis area 1; CAq; cerebral aqueduct; CNS; central nervous system; CPE; choroid plexus epithelium; CSF; cerebrospinal fluid; DAPI; 4,6-diamidino-2-phenylin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; PGA; polyglycolic acid; PHB; polyhydroxybutyrate; PLA; polylactide; PLL; Apoly-l-lactide; PDLLA; poly-dl-lactide; PCL; polycaprolactone; PLCL; polylactide-caprolactone; PLGA; poly(lactic-co-glycolic acid); PU; polyurethane; PVA; poly(vinyl alcohol); SIS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; CVD; cardiovascular diseases; ROS; reactive oxygen species; MI; myocardial infarction; ECM; extracellular matrix; HIF; hypoxia-inducible factor; VEGF; vascular endothelial growth factor; NF-кB; nuclear factor-кB; DOX; doxorubicin; MDA; malondialdehyde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; Aβ; amyloid beta; AMPAR; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; Arc; activity-regulated cytoskeleton-associated protein; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; AFM; ato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; Motoneuron; Axotomy; Functional recovery; Vibrissae whisking; Motor endplates; Polyinnervation; NGF; BDNF; IGF; FGF2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; Anticoagulants; Cytokine; Luminex; Validation; Serum; Plasma; IL; interleukin; CC; CC-chemokine (beta chemokine); CXC; CXC-chemokine (alpha chemokine); XC; C-chemokine (gamma chemokine); TNF; tumor necrosis factor; IFN; interferon; LIGHT; homologous to ly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; ANOVA; analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BrdU; 5-bromo-2′-deoxyuridine; CA1; cornu ammonis-1; DCX; doublecortin; DG; dentate gyrus; EPMT; elevated plus maze test; FST; forced swim test; GFAP; glial fibrillary acidic protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; LTP; Dorsal hippocampus; Dopamine 5 receptor; RT-qPCR; LTD; Corticosterone; AMPA; alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic; AMPK; adenosine monophosphate-activated protein kinase; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; ENS; exercise no stress
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; Diabetes; Exercise training; BDNF; IGF-1/IGFBP-3 ratio; Neuroregeneration; T1DM; type 1 diabetes mellitus; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; IGF-1; insulin-like growth factor-1; ExC; continuous exercise; ExInt; intermittent exercise; CG; control gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CNO; clozapine-n-oxide; CNS; central nervous system; DG; dentate gyrus; DH; dorsal hippocampus; DMSO; dimethyl sulfoxide; FGF2; Fibroblast growth factor-2; FGFR; Fibroblast Gro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; Early life stress; HPA axis; Depressive-like behaviors; Multimodal stress; TrkB expression; BDNF; Neurogenesis; Anxiety-like behaviors; Neonate corticosterone response; Hippocampus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; ALA; Alpha linolenic acid; AA; Arachidonic acid; BDNF; Brain derived neurotrophic factor; CREB; cAMP regulatory element binding protein; DHA; Docosahexanoic acid; LA; Linoleic acid; MUFA; Monounsaturated fatty acids; NGF; Nerve growth factor; NA; Nervonic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; DTI; diffusion tensor imaging; fMRI; functional magnetic resonance imaging; GDNF; glial cell line-derived neurotrophic factor; MRI; magnetic resonance imaging; MPTP; 1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; extreme prematurity; early life risks and protectors of later cognition; inflammation and neurotrophins; ANG; Angiopoietin; BDNF; Brain-derived neurotrophic factor; CRP; C-reactive protein; EF; Executive function; ELGAN; Extremely Low Gestational Age Newb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; MD; Mediterranean diet; HT; hydroxytyrosol; IUPAC; International Union of Pure and Applied Chemistry; ADME; absorption, distribution, metabolism and excretion processes; EVOO; extra virgin olive oil; HTA; HT acetate; Tyr; tyrosol; EFSA; European Food Safe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; ADL; Activities of Daily Living; BDNF; Brain-Derived Neurotrophic Factor; CBF; Cerebral Blood Flow; CI; Confidence Interval; CNS; Central Nervous System; COX; Cyclooxygenase; CSF; Cerebro-Spinal Fluid; DES; Depression-Executive Dysfunction Syndrome; DST c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; Aβ; amyloid beta; AβO; Aβ oligomer; ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; AGEs; advanced glycation end products; AND; age-related neurological disorder; Bax; Bcl-2-associated X protein; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; BDNF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; AGT; angiotensinogen gene; AMD; age-related macular degeneration; ANG; angiopoietin; BDNF; brain-derived neutrotrophic factor; BW; birth weight; DR; diabetic retinopathy; eNOS; endothelial nitric oxide synthase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; 3-NTp; 3-nitrotyrosine; 8-oxodG; (8-oxo-2′-deoxyguanosine); AHH; aryl hydrocarbon hydroxylase; BC; black carbon; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CI; confidence interval; CYP1A1; cytochrome P450 1A1; ECOD; 7-ethoxycoumarin O-deethylase; GST; glu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; AgRP; agouti-related protein; AMPK; adenosin monophosphate activated protein kinase; AN; arcuate nucleus; As; arsenic; AraC; cytosine β-D-arabinofuranoside; BDNF; brain derived neurotrophic factor; BPA; bisphenol A; Ca; calcium; cDNA; complementary deoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; CIS; cerebral ischemic stroke; MSCs; mesenchymal stem cells; GVHD; graft-versus host reaction; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; NGF; nerve growth factor; FGF; fibroblast growth factor; VEGF; vascular endothelial growth factor; Evs; extracellular v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; 1-MT; 1-methyltryptophan; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 5-HT; serotonin; 5-HTP; 5-hydroxy-l-tryptophan; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleatic acid; ACTH; adrenocorticotrophic hormone; AADC; aromatic l-amino acid descarboxylase; AA-NAT; aralkylamine N-acetyltransferase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; AIS; acute immobilization stress; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BSA; bovine serum albumin; CIS; chronic immobilization stress; CRF; corticotropin-releasing factor; CRFR1; corticotropin-releasing factor receptor 1; DG; dentate gyrus; DOR; delta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CON; control diet; EPM; elevated plus maze; FST; forced swim test; GR; glucocorticoid receptor; HFD; high-fat diet; HPA; hypothalamic-pituitaryadrenal; IGF; insulin-like growth factor; IL; interleukin; KAT; kynur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; Chronic pain; Motivated behavior; Reward; Limbic system; Addiction; VTA; ventral tegmental area; SN; substantia nigra; PFC; prefrontal cortex; mPFC; medial prefrontal cortex; NAc; nucleus accumbens; BLA; basolateral amygdala; CeA; central amygdala; PBn; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: BDNF یا فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز ; AD; Alzheimer's disease; PPs; polyphenols; EGCG; epigallocatechin gallate; NFTs; neurofibrillary tangles; ACh; acetylcholine; Aβ; amyloid-beta; APP; amyloid precursor protein; PS-1; presenilin-1; PS-2; presenilin-2; AChE; acetylcholine esterase; Cdk5;