آشنایی با موضوع

هموگلوبین(به انگلیسی: Hemoglobin) به طور فراوان در گلبول های قرمز خون یافت می شود. هموگلوبین پروتئینی است که در گلبول های قرمزخون قرار دارد. گلبول های قرمزخون کار انتقال اکسیژن از ریه به بافت های بدن را انجام می دهند. آهن موجود در هموگلوبین خون را قرمز می کند. و اندازه طبیعی هموگلوبین بستگی به سن و جنس بیمار دارد. هموگلوبین اکسیژن را از ریه دریافت می‌کند تا اُکسی‌هموگلوبین (Oxyhemoglobin) را شکل دهد و آن را به بافت‌ها و اعضای بدن برساند، جایی‌که اکسیژن را آزاد نموده و دی‌اکسید‌کربن را جذب می‌کند. به ترکیب دی‌اکسید‌کربن و هموگلوبین، کربامینو‌هموگلوبین (Carbaminohemoglobin) گفته می‌شود و CO2 را به ریه‌ها حمل می‌کند هموگلوبین همچنین یک فعالیت بافرینگ هم انجام می‌دهد؛ به دلیل این‌که می‌تواند با یون‌های هیدروژن ترکیب شود، در نگه‌داشتن pH خون در یک مقدار ثابت، یک نقش اساسی ایفا می‌کند. غلظت کل هموگلوبین (Total Hemoglobin concentration) یک معیار از کمیت این پروتئین بر حجم خون است و در واحد گرم بر ۱۰۰ میلی‌لیتر (g/dl) از خون وریدی گزارش می‌شود. در یک انسان بالغ نرمال، مقادیر میانگین 15g/dl برای آقایان و 13g/dl برای خانم‌ها است. در هنگام تولد، غلظت میانگین هموگلوبین حدود 20g/dl است اما به سرعت به مقدار 12g/dl کاهش پیدا می‌کند و تا سنین ۱۰-۱۲ سال ثابت باقی می‌ماند، سپس به آرامی به مقادیر فرد بالغ افزایش پیدا می‌کند. هموگلوبین از ۲ زنجیره آلفا و ۲ زنجیره بتا متشکل شده اند. هر زنجیره از یک مولکول تشکیل شده و درون هر مولکول، عنصر آهن جا دارد که اکسیژن و دی اکسید کربن را در بدن متحرک هستند. هموگلوبین، شکل گلبول های قرمز خون را نگه می دارند. اگر شکل گلبول قرمز تغییر کند، درعملکردش خلل وارد می شود و جریان خون دچار مشکل می شود. کاهش هموگلوبین خون نشانه کم خونی در بدن است تشکیل مولکول هموگلوبین سنتز مولکول هموگلوبین در گلبولهای قرمز اولیه شروع می‌شود و تا زمانی که گلبول قرمز، مغز استخوان را ترک می‌کند و وارد خون می‌شود، برای حدود یک روز به تشکیل مقادیر ناچیزی هموگلوبین ادامه می‌دهند. هر مولکول هم پس از تشکیل شدن با یک زنجیره پلی پپتیدی بسیار دراز موسوم به گلوبین که در ریبوزومها ساخته می‌شود، ترکیب شده و یکی از اجزا هموگلوبین موسوم به یک زنجیره هموگلوبین را تشکیل می‌دهد. هر یک از این زنجیره‌ها دارای وزن مولکولی 16000 بوده و چهار عدد از آنها به نوبه خود بطور سست به یکدیگر متصل شده و مولکول کامل را می‌سازند. چون هر زنجیره یک گروه هم دارد، چهار اتم آهن در هر مولکول هموگلوبین وجود دارد که هر یک از آنها می‌تواند یک مولکول اکسیژن را حمل کند. هموگلوبین دارای وزن مولکولی 64458 دالتون است. تخریب هموگلوبین عمر گویچه‌های قرمز خون حدود 120 روز می‌باشد و پس از پایان این مدت بوسیله ماکروفاژها در طحال، کبد و مغز استخوان فاگوسیته می‌شوند. پس از فاگوسیته شدن گویچه قرمز، بخش پروتئینی هموگلوبین به اسیدهای آمینه تجزیه می‌شود و آهن آزاد شده به پروتئینها متصل شده و به صورت هموسیدرین یا فریتین در داخل آنها ذخیره می‌شود و در مواقع لازم پس از حمل به مغز استخوان، برای سنتز هموگلوبین جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. پورفیرین به بیلی‌روبین تبدیل و پس از حمل به کبد به صورت محلول در آمده و همراه صفرا دفع می‌گردد. تحت شرایط ویژه‌ای نظیر قرار گیری در محلولهای هیپوتونیک و یا تحت تاثیر موادی مانند سم مار، هموگلوبین از درون گویچه‌های قرمز خارج می‌گردد که این حالت را همولیز (hemolysis) می‌نامند. هموگلوبین، پس از همولیز، سرنوشتی مانند هموگلوبین گویچه‌های قرمز فاگوسیته شده پیدا می‌کند. به همین دلیل، درصورتی که همولیز به حدی باشد که کبد قادر به دفع همه بیلی‌روبین تشکیل شده نباشد، یرقان پدید می‌آید که با توجه به علت پیدایش آن، یرقان همولیتیک نامیده می‌شود. مزیت فیزیولوژیک حضور هموگلوبین در گلبول قرمز، بهبود در رساندن اکسیژن به بافت‌ها و اعضای بدن است. قابلیت حل اکسیژن در آب بسیار پایین است، بنابراین مقادیر کمی اکسیژن از طریق diffusion منتقل می‌شود. هموگلوبین، امکان انتقال اکسیژن از یک راهِ سریع‌تر و کارآمدتری را نسبت به diffusion، فراهم می‌آورد. وجود هموگلوبین، میزان اکسیژن قابل انتقال در یک لیتر خون را تا ۵۰ برابر افزایش می‌دهد. هموگلوبین (Hb) یک پروتئین است که در گلبول‌های قرمز یافت می‌شود و نقشی اساسی در حمل اکسیژن (O2) و دی‌اکسید‌کربن (CO2) ایفا می‌کند.
در این صفحه تعداد 2562 مقاله تخصصی درباره هموگلوبین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هموگلوبین
مقالات ISI هموگلوبین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; CI; confidence interval; CPR; cardiopulmonary resuscitation; FNR; full neurological recovery; Hb; hemoglobin; HD; hypoperfusion duration; LFD; low-flow duration; NFD; no-flow duration; OD; odds ratio; OHCA; out-of-hospital cardiac arrest; ROC; receiver op
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Iron deficiency; Pulmonary hypertension; Connective tissue disease; High sensitive C reactive protein; PH; Pulmonary hypertension; PVR; pulmonary vascular resistance; PAH; pulmonary arterial hypertension; CTEPH; chronic thromboembolic pulmonary hypertensi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Hemoglobin; Oxygen binding; Oxygen transport; X-ray crystallography; Protein crystallization; Oxygen channels; HbA; human hemoglobin; O2; molecular oxygen; HisE7 or E7; referring to Histidine 58 and 63 on the α and β-subunits of human hemoglobin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Neonicotinoids; Aldehyde Oxidase; DNA damage; Oxidative stress; Telomerase; IMI; imidacloprid; IMI + NH; desnitro-imidacloprid; CBMN; cytokinesis block micronucleus assay; BNMN; binucleated cells with micronucleus; CBPI; cytokinesis block proliferatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; TBI; traumatic brain injury; HS; hemorrhage; PTSD; post-traumatic stress disorder; ACTH; adrenocorticotropic hormone; EBV; Estimated Blood Volume; MAP; mean arterial pressure; MC2R; ACTH receptor melanocortin-2; Hsp; heat shock protein; MANOVA; multiple a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; BMI; body mass index; FBG; fasting blood glucose; HDL-c; high-density lipoprotein cholesterol; LDL-c; low-density lipoprotein cholesterol; TG; triglyceride; TB; total bilirubin; ALT; alanine aminotransferase; TP; total protein; ALB; Albumin; BUN; urea nit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Ara-C; cytarabine; LA; lauric acid; LA-Ara; conjugation of cytarabine with lauric acid; LA-Ara NFs; LA-Ara nanofibers; AML; acute myeloid leukaemia; ALL; acute lymphoblastic leukaemia; lg P; oil/water partition coefficient; Ara-CTP; cytarbine triphosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Honokiol microemulsion; Acute toxicity; Subchronic toxicity; Genotoxicity; Beagle dog; 2-AF; 2-aminofluorene; 4-NQO; 4-Nitroquinoline-N-oxide; A/G; albumin/globulin; ALB; albumin; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analysis o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; iron deficiency anemia; behavior problems; adolescence; Chile; ADHD; Attention-deficit/hyperactivity disorder; CBCL; Child Behavior Checklist; Hb; Hemoglobin; PTSD; Post-traumatic stress disorder; SES; Socioeconomic status; YSR; Youth Self Report;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Tracheostomy; Weaning; Mechanical ventilation; Cardiac surgery; APTT; Activated partial thromboplatin time; ARDS; Acute respiratory distress syndrome; CABG; Coronary Artery Bypass Grafting; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary disease; CRRT; Continuous Ren
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Erythrocytes; Elements; Interactions; Lipid peroxidation; Magnesium; Vanadium; A; antagonistic; AMV; ammonium metavanadate; CAT; catalase; CCS; copper metallocharperone; CRMs; certified reference materials; DL (LOD); limit of detection; DMT-1; divalent me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; iron deficiency; risk factors; psychosocial; sex; BMI; Body mass index; Δ-ZnPP/H; Delta zinc protoporphyrin/heme; Hb; Hemoglobin; LGA; Large for gestational age; RE; Reticulocyte-enriched; SES; Socioeconomic status; ZnPP/H; Zinc protoporphyrin/heme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Hospital dentistry; cancer; gingiva; Abx; Antibiotics; AL; Acute leukemia; ALL; B- and T-lymphoblastic leukemia or lymphoma; AL NOS; Acute leukemia (not otherwise specified); AML; Acute myeloid leukemia; GE; Gingival enlargement; GH; Gingival and periodon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; A; alveolar gas; BHT; breath-holding time (sec); CF; cystic fibrosis; d; diffusivity of the gas (cm2/s); Dapp; overall apparent diffusing capacity for the gas neglecting the effects of functional inhomogeneities (mL/min/mmHg); DB; blood component of diffu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; BE; base excess; BS; blood sugar; BS 0; blood sugar on admission; BS 3; blood sugar 3 h after admission; ΔBS; BS 3 h after admission - BS on admission; DBP; diastolic blood pressure; HR; heart rate; Hb; hemoglobin; HCT; hematocrit; INR; international
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; PO2; partial pressure of oxygen; Hb; hemoglobin; SO2; oxygen saturation; DM2; Diabetes mellitus type 2; FDM; finite difference method; IBM; immersed boundary method; VEGF; vascular endothelial growth factor; VCCC; vanished cross-connecting capillaries; RB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Hb; hemoglobin; HbG; glutaraldehyde-polymerized bovine hemoglobin; GFB; glomerular filtration barrier; HBOC; hemoglobin-based oxygen carrier; RBC; red blood cell; GBM; glomerular basement membrane; ROS; reactive oxygen species; WT1; Wilms Tumor 1 protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Non-immune hydrops fetalis; fetal hydrops; fetal therapy; fetal metabolism; AF; amniotic fluid; CBC; complete blood count; CMV; cytomegalovirus; DNA; deoxyribonucleic acid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FISH; fluorescent in situ hybridization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; ACS; acute coronary syndrome; Hgb; hemoglobin; IPW; inverse propensity weighting; MACE; major adverse cardiac events; MI; myocardial infarction; NSTEMI; non-ST-elevation MI; OR; odds ratio; PCI; percutaneous coronary intervention; RCT; randomized contro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Myasthenia gravis; Systemic lupus erythematosus; Acetylcholine receptor antibody; Antinuclear antibody; Antiphospholipid antibody; Thymectomy; AChR; Acetylcholine receptor; anti-AChR antibody; Anti-acetylcholine receptor antibody; ANA; Antinuclear antibod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هموگلوبین; Sample pretreatment; enrichment; nanomaterial; low-abundance proteins/peptides; phosphoproteins/phosphopetides; glycoproteins/glycopeptides; AAPBA; poly 3-acrylaminophenylboronic acid; AEX; anion-exchange chromatography; AFP; α-fetoprotein; AgNPs; silver