آشنایی با موضوع

مالون دی آلدهید(به انگلیسی: malondialdehyde)همانگونه که از نامش پیداست ترکیبی آلدهیدی، فعال و بسیار واکنش پذیر است و در بدن انسان از پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع تولید می شود. بنابراین با اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید در نمونه های بیولوژیک مختلف می توان به میزان پراکسیداسیون چربی ها پی برد و از آن به عنوان یک نشانگر برای اندازه گیری سطح استرس اکسیداتیو در یک موجود زنده استفاده نمود. از طرفی چون مالون دی آلدهید خود ترکیبی فعال و بسیار واکنش پذیر است با حمله به مولکولهای دیگر، ضمن اتصالی کووالان و محکم، عملکرد مولکولها و نهایتا عملکرد سلول را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال اتصال مالون دی آلدهید به مولکولهای پروتئینی، محصولات نهایی لیپوکسید شده پیشرفته (ALE= Advanced Lipoxidation End-products) را بوجود می آورد. همچنین اتصال مالون دی آلدهید به بازهای پورینی در ساختمان DNA سبب خاصیت جهش زایی، آتروژنی و سرطان زایی مالون دی آلدهید می شود. کیت سنجش مالون دی آلدهید محصول شرکت ZellBio آلمان روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد رابرای اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید و آگاهی از پراکسیداسیون لیپیدی در نمونه های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، ادرار، بافت هموژنه، لیزات سلولی و مایع محیط کشت فراهم می کند. بطور خلاصه مالون دی آلدهید با تیو باربیتیوریک اسید(TBA) در دمای بالا، واکنش داده و محصول صورتی رنگی تولید می کند که با روش رنگ سنجی در طول موج nm540-530 اندازه گیری می شود. با توجه به اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک نشانگر پراکسیداسیون چربی ها و همچنین عملکرد منفی آن در برابر سلامت، نیاز به ارزیابی مالون دی آلدهید در تحقیقات تغذیه ای و پزشکی همچنان احساس می شود. مالون دی آلدهید (MDA) یکی از محصولات نهایی پراکسیداسیون لیپیدی است که یک ابزار تشخیصی برای آنالیز ناباروری است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) با موفولوژی اسپرم انسان است. تعداد 30 نمونه سمن شامل 15 بیمار تراتواسپرمیک با مورفولوژی کمتر از 14%، به عنوان گروه مورد مطالعه و 15 نمونه نرمال به عنوان گروه کنترل از مرکز ناباروری جمع آوری گردید. برای تشخیص مورفولوژی اسپرم از روش عمومی رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین استفاده شد. آنالیز سمن به مدت یک ساعت مطابق با دستورالعمل( WHO(1999 انجام شد. سطوح TAC و MDA پلاسمای سمینال به ترتیب با روش های عمومی FRAP و TBARS اندازه گیری گردید. متوسط میزان TAC در مایع سمن مردان سالم به طور معنی داری بالاتر از مردان تراتواسپرمیک بود (0. 038= p). در مقابل سطح MDA در گروه کنترل به طور معنی داری کمتر از مردان تراتواسپرمیک بود (0. 034=p). نتایج ما همچنین یک ارتباط منفی معنی‌داری بین سطح مالون دی آلدهید مایع سمینال و مورفولوژی اسپرم (0. 001›p) و یک ارتباط مثبت معنی داری بین سطح TAC و مورفولوژی اسپرم (0. 005=p) بین افراد نرمال و تراتواسپرمیک را نشان داد. پیشنهاد می‌شود که یکی از مکانیسم‌های احتمالی مرتبط با مورفولوژی پایین اسپرم، پراکسیداسیون لیپیدی و نقص آنتی اکسیدانی در افراد تراتواسپرمیک باشد. بنابراین تعیین MDA و TAC می تواند به تشخیص زود هنگام کمک کند، و درمان با آنتی اکسیدان از آسیب بیش از حد ناشی از استرس اکسیداتیو جلوگیری می‌کند. بزاق یک مایع بیولوژیک کامل مشتمل بر آنزیم ها، هورمون ها، ترکیبات ضدباکتریایی، الکترولیت ها و اجزای انتقال یافته از خون است. لذا از لحاظ عملی تقریباً با سرم برابری می کند. به دست آوردن نمونه بزاق جهت مطالعات در مقایسه با نمونه خون روش کم تهاجمی تری می باشد و می تواند برای بیماران هم آسان تر باشد. سطح MDA بزاق به وسیله روشی بر مبنای واکنش با Thiobarbituric acid (TBA) در دمای 96 تا 100 درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. در این روش MDA و TBA بر یکدیگر اثر گذاشته و حاصل آن کمپلکس صورتی رنگ است. به این منظور 100 lµ از نمونه را با 900 lµ آب مقطر رقیق کرده و به آن 500 lµ معرف TBA اضافه شد. برای تهیه معرف 100 میلی لیتر آب مقطر 5/0 گرم NaOH، 67/0 گرم تیوباربیتوریک اسید و 100 میلی لیتر اسید استیک با هم مخلوط گردید. نمونه حاوی معرف به مدت یک ساعت در دمای 90 درجه سانتی گراد حرارت داده شد و پس از سرد شدن نمونه ها به مدت 10 دقیقه در g 4000 سانتریفوژ شد. سپس مایع رویی جدا گردید و میزان جذب نوری نمونه ها، با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 535 نانومتر، خوانده شد. بر اساس مقایسه با نمودار استاندارد نتایج حاصل گردید و میزان MDA بر حسب میکرو مول بر میلی لیتر محاسبه شد
در این صفحه تعداد 2461 مقاله تخصصی درباره مالون دی آلدهید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مالون دی آلدهید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; APX; ascorbate peroxidase; ASA; ascorbic acid; CAR; carotenoids; CAT; catalase; GSH; reduced glutathione; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; ROS; reactive oxygen species; Acclimation; Oxidative stress; Pistacia vera; Pretreatment; Rootstock;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Fish; Zinc; Cadmium; Immunity; Post-exposure; nrf2; NF-E2-related factor 2; Cu/Zn-SOD or sod1; copper/zinc-superoxide dismutase; CAT or cat; catalase; hsf1; heat shock factor 1; hsp70; heat shock protein 70; p65; nuclear transcription factorκB; il-6; int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; , aspartate transaminase; CA; clofibric acid; CAT; catalase; CF; clofibrate; CF-HT; hydroxytyrosol-clofibrate 13C NMR, 13C-nuclear magnetic resonance; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; DMF; N,N-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; HU; hindlimb unloaded; T-SOD; total superoxide dismutase; MDA; malondialdehyde; PP; perforant pathway; Rap; rapamycin; OFT; open field test; EPM; elevated plus maze test; Bnip3; Bcl-2/E1B-19 kDa interacting protein 3; Hindlimb unloading; Synaptic plasti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Bax; Bcl-2-associated X protein; CHOP; C/EBP-homologous protein 10; DNA; dezoxiribonucleic acid; FITC; fluorescein isothiocyanate; GAPDH; (Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GRP78; glucose-regulated protein 78; HIF1α; hypoxia inducible factor 1α;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; FCR; feed conversion ratio; MDA; malondialdehyde; W; width; L; length; N; eggshell breaking strength; L*; lightness; a*; redness; b*; yellowness; C; control; Q2; 200 mg quercetin per kg feed; Q4; 400 mg quercetin per kg feed; Q8; 800 mg quercetin pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; GE; Garlic extract; PAI-1; plasminogen activator inhibitor -1; SI; stiffness index; TAS; total antioxidant status; DVP; digital volume pulse; MDA; malondialdehyde; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; NF-ĸB; nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Atorvastatin; Insulin; Diabetes mellitus type 1; Brain mitochondrial function; Brain apoptosis; Amyloid beta; T1DM; diabetes mellitus type 1; HMG-CoA; 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A; T2DM; diabetes mellitus type 2; C; control rats; DM; diabetic rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; MDA; malondialdehyde; GPx; glutathione peroxidase; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; OPs; organophosphorus; Malathion; Liver; Kidney; GPx-3; GPx-4 expression; Oxidative stress; Mice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Pc; Phycocyanin; IRI; Ischemia/Reperfusion Injury; CI; Cold Ischemia; KH; Krebs Henseleit; AST; Aspartate Aminotransferase; ALT; Alanine Aminotransferase; ALP; Alkaline Phosphatase; MDA; Malondialdehyde; GST; Glutathione-S-Transferase; GPx; Glutathione pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Photosynthesis; Oxidative stress; Salinity; Seedling emergence; Suaeda glauca; Waterlogging; Pn; net photosynthetic rate; Gs; stomatal conductance; Ci; intercellular CO2 concentration; Fv/Fm; maximal photochemical efficiency of PSII; MDA; malondialdehyde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; BIA; bioelectrical impedance analysis; DEXA; dual energy X-ray absorptiometry; BMI; Body Mass Index; HNE; 4-hydroxy-2-nonenal; MDA; malondialdehyde; CVD; cardiovascular disease; LBM; lean body mass; ASM; appendicular skeletal muscle mass; RSMI; relative s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; DHA; Docosahexaenoic acid; MDA; Malondialdehyde; DLA; Dalton's Lymphoma Ascites; EAC; Ehrlich's Ascites Carcinoma; Docosahexaenoic acid; Non-enzymatic conversion; Spectroscopy; Cytotoxicity; Lipid peroxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Δψ; transmembrane electric potential difference; BLM; bilayer planar phospholipid membrane; C12R1; dodecyl rhodamine 19; C12TPP; dodecyltriphenylphosphonium; DMMQ; 3′-demethoxyMitoQ; MDA; malondialdehyde; MDR; multidrug resistance; MitoQ; 10-(6′-ubi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; SNL; spinal nerve ligation; ELISA; enzyme-linked immune sorbent; IF; immune fluorescent; PWL; paw thermal withdrawal latency; PWT; paw mechanical withdrawal threshold; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; IL-6; interleukin-6; IL-1β; interleukin-1β; IL-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; SA; sinapic acid; BLM; bleomyci; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; LDH; lactate dehydrogenase; ALP; alkaline phosphatase; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; TNFα; tumor necrosis factor-alpha; IL-β; interleukin-1β; MPO; myel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; 1TC; 1st trimester control group; 1T non-PE; 1st trimester of non-preeclamptic women; 1T-PE; 1st trimester of preeclamptic women; 2TC; 2nd trimester control group; 3TC; 3rd trimester control group; Ca; calcium; E-PE; early-onset preeclampsia; GH; gestatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Atherosclerosis; Omega-3 fatty acids; Plant sterols; Polyphenols; Responders; ARA; arachidonic acid; CAT; catalase; CEC; cholesterol efflux capacity; CVD; cardiovascular disease; DHA; docosahexaenoic acid; EGCG; epigalocatechin gallate; EPA; eicosapentaen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; sickle cell disease; alpha thalassemia; oxidative stress; AOPP; Plasma advanced oxidation protein products; Ben/Ben; Benin/Benin; BILI; Total bilirubin; CAR; Central Africa Republic; FRAP; Plasma ferric-reducing antioxidant power; G6PD; Glucose-6-phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AsA; ascorbic acid; ROS; reactive oxygen species; GMP; GDP-D -mannose pyrophosphorylase; GME; GDP-D-mannose 3′,5′-epimerase; GGP; GDP-L-galactose phosphorylase; GPP; L-galactose-1-phosphate phosphatase; GalDH; L-galactose dehydrogenase; GLDH; L-galact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; A; CO2 assimilation rate; APX; ascorbate peroxidase; Ci; internal CO2 concentration; CAT; catalase; E; transpiration; EiC; instantaneous carboxylation efficiency; FW; fresh weight; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AST; aspartate aminotransferase; ALT; alanine aminotransferase; CBS; cystathionine β-synthase; DNMT; DNA methyltransferase; GCLC; glutamate-cysteine ligase catalytic subunit; GCLM; glutamate-cysteine ligase modifier subunit; GSH; glutathione; LPO; lipid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AD; Alzheimer disease; AChE; acetylcholinesterase; EO; Essential oil; IAEC; Institutional Animals Ethics Committee; EPM; Elevated plus Maze; TL; Transfer latency; HWM; Hebbs William Maze; TRC; Time taken by the animal to reach reward chamber; MDA; Malondi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ABA; abscisic acid; BR; brassinolide; Chl; chlorophyll; CAT; catalase; DW; dry weight; FC; field capacity; FW; fresh weight; Gs; stomatal conductance; MDA; malondialdehyde; RWC; relative water content; Pn; net photosynthetic rate; POD; peroxidase; RC; rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; CAT; Catalase; DAI; Disease activity index; DSS; Dextran sulfate sodium; ELISA; Enzyme linked immunoassay; IBD; Inflammatory bowel disease; IL; Interleukin; α-LA; Alpha-lipoic acid; MDA; Malondialdehyde; NF-κB; Nuclear factor-kappa-B; PBS-BSA; Phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AAP; 4-aminophenazone; ALP; alkaline phphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; CAT; catalase; CYPs; cytochrome P 450s; DHBS; 3,5-Dichloro -2-hydroxybenzene sulfonic acid; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GGT; gamma g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; anti Ox-LDL antibodies; insulin resistance; malondialdehyde; obesity; oxidative stress; type 2 diabetes; anticorps anti-LDL oxydées; insulinorésistance; malondialdéhyde; obésité; stress oxydatif; diabète de type 2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; COX-2; cyclooxygenase-2; DOCA; deoxycorticosterone acetate; FOX1; ferrous ion oxidation by xylenol orange reagent; FRAP; ferric reducing antioxidant power; H & E; hematoxylin and eosin; H2O2; hydrogen peroxide; IL; interleukin; MDA; malondialdehyde; NADPH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; LCT; Lambda-cyhalothrin; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; TSH; thyroid-stimulating hormone; MDA; malondialdehyde; AD; Alzheimer's disease; PD; Parkinson's disease; PCO; protein carbonyl; T3; triiodothyronine, T4, thyroxine; PAS; Periodic acidâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Gentamicin; Oxidative stress; Luteolin; Protective effect; Synergism; ATS; quercetin- 3-acetyl-7, 3′,4′-trisulphate; CAT; catalase; DMSO; dimethyl sulfoxide; GEN; gentamicin; HBSS; Hank's balanced salt solution; H2-DCFDA; 2′,7′-dichlorodihydrofluo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; CVD; cardiovascular diseases; ROS; reactive oxygen species; MI; myocardial infarction; ECM; extracellular matrix; HIF; hypoxia-inducible factor; VEGF; vascular endothelial growth factor; NF-кB; nuclear factor-кB; DOX; doxorubicin; MDA; malondialdehyde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; ACLY; ATP-citrate lyase; ACS; acetyl-CoA synthetase; AMPK; phosphorylated AMP-activated protein kinase; ARE; antioxidant response element; CAPs; capsaicinoids; FAS; fatty acid synthase; GSH-Px; glutathione peroxidase; HO-1; heme-oxygenase 1; IL-10; interl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; AI; Augmentation index; dBP; Diastolic blood pressure; FeNO; Fractional exhaled nitric oxide; FEV1; Forced expiratory volume during the first second; Fres; Resonant frequency; FVC; Forced vital capacity; HEPA filter; High efficiency particulate air filter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; WGP; wine grape pomace; LD; longissimus dorsi; WBSF; Warner Bratzler shear force; ROS; reactive oxygen species; MDA; malondialdehyde; T-AOC; total antioxidant capacity; GPx4; glutathione peroxidase 4; Nrf2; Nuclear factor-like-2 factor; SOD; superoxide di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; NPs; nanoparticles; IONPs; iron oxide NPs; IONPZ; iron oxide NPs incorporated into zeolite; NRRT; neutral red retention time; ROS; reactive oxygen species; DCFH2-DA; 2′,7′-dichlorodihydrofluorescin diacetate; DCFH; 2′,7′-dichlorofluorescin; DCF; 2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; MDA; malondialdehyde; 1-D SDS-PAGE; one-dimensional sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; nano-LC-MS/MS; nano-liquid chromatography-tandem mass spectrometry; HC; healthy control; Ig; immunoglobulin; RF; rheumatoid factor; anti-CCP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالون دی آلدهید; Erythrocytes; Elements; Interactions; Lipid peroxidation; Magnesium; Vanadium; A; antagonistic; AMV; ammonium metavanadate; CAT; catalase; CCS; copper metallocharperone; CRMs; certified reference materials; DL (LOD); limit of detection; DMT-1; divalent me