آشنایی با موضوع

اسید ریبونوکلئیک یا آران‌ای (به انگلیسی: Ribonucleic acid) همراه با دی‌ان‌ای و پروتئینها، سه مولکول درشت اصلی می‌باشد که برای همهٔ گونه‌های شناخته شدهٔ زیستی، ضروری است. دی‌ان‌ای هم مانند آران‌ای دارای زنجیرهٔ درازی می‌باشد که شامل اجزای سازنده‌ای به نام نوکلئوتیدها می‌باشد. هر نوکلئوتید دارای یک نوکلئوباز است که گاهی به آن باز نیتروژنی هم می‌گویند، چیدمان نوکلئوتیدهای یک ژن در دی‌ان‌ای در فرایند رونویسی به آران‌ای پیام‌رسان داده می‌شود، آران‌ای پیام‌رسان به رناتنها (ریبوزوم) می‌رود و در آنجا در فرایند رمزخوانی به پیدایش فراورده‌های ژنی می‌انجامد. برخی ویروس‌ها، از آران‌ای بجای دی‌ان‌ای به عنوان ماده ژنتیکی‌شان استفاده می‌کنند. همه اندامگانها از آران‌ای پیام‌رسان برای جابجایی داده‌های ژنتیکی استفاده می‌کنند که به ساخت پروتئین‌ها می‌انجامد. ساختار شیمیایی RNA به ساختار شیمیایی DNA بسیار شبیه است، با دو تفاوت؛ یکی این که RNA دارای قند ریبوز است در حالی که DNA دارای قند کمی متفاوت تر به نام دئوکسی‌ریبوز است (گونه‌ای از ریبوز که یک اتم اکسیژن در آن کم است)، و دوم این که RNA دارای نوکلئوباز اوراسیل است در حالی که به جای آن DNA دارای تیمین است (یوراسیل و تیمین، خواص جفت شدن بازی مشابهی دارند). برخلاف DNA بیشتر مولکول‌های RNA تک‌رشته‌ای هستند. مولکول‌های تک‌رشته‌ای RNA ساختارهای سه بعدی بسیار پیچیده‌ای را دارند، زیرا آنها مانند DNA دارای زنجیرهٔ دو رشته‌ای نیستند. RNA درون یاخته‌های زنده توسط آران‌ای-پلی‌مرازها ساخته می‌شوند، این [آنزیم]‌ها در رونویسی از روی یک الگوی RNA یا DNA به یک رشته آران‌ای تازه کارایی دارند. آران‌ای از روی یکی از رشته‌های دی‌ان‌ای در هستهٔ یاخته‌های هوهستهای یا بخش نوکلئوتیدی پیش‌هسته‌ها با کمک زیمایه‌های آران‌ای-پلی‌مراز ۱ (ژن‌های آران‌ای رناتنی) و آران‌ای-پلی‌مراز ۲ (ژن‌های آران‌ای پیام‌رسان) و آران‌ای-پلی‌مراز ۳ (ژن‌های آران‌ای جابجایی) در هوهسته‌ها و گونه‌ای زیمایهٔ آران‌ای-پلی‌مراز در یاخته‌های هوهسته رونویسی می‌شود. واکنشهای فرآوری آنها را زیمایه‌ای بنام آران‌ای-پلی‌مراز، که از دی‌ان‌آ به عنوان الگوی خود بهره می‌برد، آسان می‌شود، فرایند فرآوری آنها به رونویسی مشهور است. آغاز رونویسی با پیوند یک زیمایه به چیدمان برانگیزنده، که به طور معمول در بالادست ژن جای دارد، آغاز می‌شود. زنجیرهٔ مارپیچ دوتایی دی‌ان‌آ، به کمک زیمایهٔ هلیکاز باز می‌شود. این زیمایه در درازای رشتهٔ الگو از سمت '۳ آن به '۵ آن پیش می‌رود و یک مولکول آران‌ای مکمل را می‌سازد که این آران‌ای از آنجایی که وارونهٔ رشتهٔ الگو می‌باشد از سمت '۵ آن به '۳ آن ساخته می‌شود. در ساخت آران‌ای، چیدمان دی‌ان‌آ پایان ساخت آران‌ای را هم نشان خواهد داد. آران‌ای‌ها پس از رونویسی، به کمک زیمایه‌های دیگری فرآوری می‌شوند و سرانجام آران‌ایی را پدیدمی‌آورند که در ساخت پروتئین در فرایند رمزخوانی بکار برده می‌شوند. برای نمونه، در هوهسته‌ها یک دُم چندآدنینی در فرایند چندآدنینی‌شدن و در فرایندی دیگر یک کلاهک '۵ به آنها افزوده می‌شوند. در یکی دیگر از بخشهای این فرآوری، میانه‌ها به کمک زیمایهٔ پیرایشگر در فرایند پیرایش برداشته می‌شوند. آران‌ای پیام‌رسان، آران‌ایی است که داده‌ها را از DNA به رناتن، جایگاه ساخت پروتئین و رمزخوانی در یاخته، می‌برد. چیدمان آران‌ای پیام‌رسان، چیدمان اسید آمینهٔ پروتئینی که ساخته می‌شود را تعیین می‌کند. بسیاری از آران‌ای‌ها به پروتئین فرآوری نمی‌شوند. بسیاری از آران‌ای‌ها در رمزگردانی به پروتئین فراورده نمی‌شوند. به این آران‌ای‌ها، آران‌ای‌های بی‌رمز می‌گویند که می‌توانند، برجسته‌ترین نمونهٔ آران‌ای بی‌رمز آران‌ای‌های جابجایی و آران‌ای رناتنی هستند که هر دوی آنها در فرایند رمزخوانی دارای کارکرد می‌باشند. آران‌ای‌های ویژه‌ای می‌توانند واکنشهای شیمیایی، مانند بریدن و بستن دیگر مولکول‌های آران‌ای، را انجام دهند و تشکیل پیوند پپتیدی را در رناتنها آسان کنند، این آران‌ای‌ها به آران‌ای‌های رناتنی مشهورند. RNA و DNA هر دو اسید نوکلئیک هستند، اما در سه چیز تفاوت دارند؛ نخست این که برخلاف DNA که دو رشته‌ای است، RNA یک مولکول تک‌رشته‌ای است و زنجیرهٔ بسیار کوتاه تری از نوکلئوتیدها را دارد. دوم این که در حالی که DNA دارای قند دئوکسی‌ریبوز می‌باشد، RNA دارای ریبوز است (در دئوکسی‌ریبوز هیچ گروه هیدروکسیلی به حلقه پنتوزی در جایگاه ۲ پیوند ندارد). این گروه‌های هیدروکسیلی، پایداری RNA را کمتر از پایداری DNA می‌سازند زیرا داشتن گروه هیدروکسیل ریبوز را برای واکنش آبکافت آماده‌تر می‌سازد. سوم این که برخلاف DNA در RNA، باز تکمیل‌کنندهٔ آدنین، تیمین نیست بلکه اوراسیل می‌باشد که شکل متیلی‌نشده‌ای از تیمین می‌باشد. بیشتر RNAهای کارا از دیدگاه زیستی که شامل RNA کوچک هسته‌ای، RNA رناتنی، RNA جابجایی، RNA پیام‌رسان و دیگر RNAهای بی‌رمز، گه گاه دارای چیدمان‌های خود تکمیل‌کننده‌ای هستند که به بخش‌هایی از RNA این اجازه را می‌دهند که با خودش جفت شده و تا بخورد و مارپیچ‌های دوتایی را پدیدآورند (همانند DNA). برخلاف DNA، ساختار آنها دارای مارپیچ‌های دوتایی دراز نیستند اما در جای جای آنها گروه‌هایی از مارپیچ‌های کوتاه دیده می‌شود.
در این صفحه تعداد 2658 مقاله تخصصی درباره اسید ریبونوکلئیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید ریبونوکلئیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; Atherosclerosis; Intestinal microbiome; Renal impairment; TMAO; Resistant atherosclerosis; ADMA; asymmetric dimethylarginine; CKD; chronic kidney disease; DNA; deoxyribonucleic acid; FFQ; food frequency questionnaire; GDUT; gut-derived uremic toxins; RES;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; Capillary gel electrophoresis; Design of experiments; Sieving media; Polyvinylpyrrolidone (PVP); Multi-objective optimization; RNA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; Airway inflammation; Airway remodeling; Anti-muscarinic drug; Cholinergic regulation; Non-neuronal ACh; ACh; acetylcholine; ASM; airway smooth muscle; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; ChAT; choline acetyltransferase; CHT1; high-affinity choline trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; urinary bladder neoplasms; hematuria; pathology; molecular; RNA; messenger; early detection of cancer; ABL1; ABL proto-oncogene 1; ANXA10; annexin 10; BCa; bladder cancer; BCG; bacillus Calmette-Guérin; CIS; carcinoma in situ; CRH; corticotropin releasin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; IBs; intermuscular bones; BMPs; bone morphogenetic proteins; TGF-β; transforming growth factor-beta; ORFs; Open reading frames; PCR; Polymerase chain reaction; RNA; Ribonucleic acid; qRT-PCR; Quantitative real-time PCR; RT; Reverse transcriptase; NCBI; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; MW; molecular weight; MDR1; multiple drug resistance 1; P-gp; P-glycoprotein; ABC-transporter; ATP-binding cassette transporter; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood brain barrier; SLC transporter; solute carrier transporter; logP; partition coefficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; A group; aflatoxin group without Nutritox®; AFB1; aflatoxin B1; ALT; alanine aminotransferase; AN group; aflatoxin group with Nutritox®; AST; aspartate aminotransferase; CAT; catalase enzyme; C group; control group without aflatoxin or Nutritox®; DM; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; ANOVA; Analysis of variance; ASM; Airway smooth muscle; BALF; Bronchoalveolar lavage fluid; cDNA; Complementary DNA; COL1α1; Collagen, type I, alpha 1; CON; Conventional chronic model/protocol; H&E; Hematoxylin and eosin; IL; Interleukin; MMP-9; Matrix m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; ALT; Alanine Aminotransferase; AST; Aspartate Aminotransferase; BMT; Bone Marrow Transplantation; DAA; Direct-Acting Antiviral; DILI; Drug Induced Liver Injury; GVHD; Graft Versus Host Disease; HAI; Hepatic Activity Index; HCV; Hepatitis C Virus; MRI; Mag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; AAFCO; Association of American Feed Control Officials; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; CFU; colony forming units; DDGS; distillers dried grains with solubles; DFM; direct fed microbial; DNA; deoxyribonucleic acid; EPA; Environmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; STY; Salmonella Typhi; STM; Salmonella Typhimurium; M cells; Microfold cells; CFU; colony forming units; LB; Luria Burtoni broth; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; PBS; phosphate buffered saline; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; Offshore wind energy; Foundation design; Controller design; Site-specific conditions; Fatigue load reduction; AAD; Active aerodynamic damping; AGT; Active generator torque control; AIC; Active idling control; DEL; Damage equivalent load; DLC; Design load
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; AIV; Avian Influenza Virus; AECB; Animal Ethics Committee Burwood; EEC; Animal Experimentation Ethics Committee; c-ELISA; Complement Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay; Df; degree of freedom; HPAI; high pathogenic avian influenza; LBM; live bird markets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; Arg-Gly-Asp; Arginylglycylaspartic acid; FDA; Food and Drug Administration; DNA; Deoxyribonucleic acid; NCI; National Cancer Institute; SCLC; Small cell lung cancers; NSCLC; Non-small cell lung cancers; 5-FU; 5-Fluorouracil; OTCs; Organic cationic transpo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; AgNP; silver nanoparticle; AIE; aggregation-induced emission; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNP; gold nanoparticle; CAC; critical aggregation concentration; CEVE; 2-chloroethyl vinyl ether; CFU; colony forming units; CLSI; Clinical and Labo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; ARSIs; androgen receptor signaling inhibitors; AA; abiraterone acetate; AR; androgen receptor; BPH; benign prostatic hyperplasia; CNV; copy number variation; CRPC; castration resistant prostate cancer; CTC; circulating tumor cells; ctDNA; cell-free circul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; DNA; deoxyribonucleic acid; ω3 LC; PUFA omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids; TNT; trinitrotoluene; DBTL; design/build/test/learn; TAG; triacylglycerol; ZFN; zinc finger nuclease; TALEN; transcription activator-like effector nucleases; RNA; rib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; HAPE; high altitude pulmonary edema; mPAP; mean pulmonary arterial pressure; ET-1; including endothelin-1; TPH-1; tryptophan hydroxylase-1; REN; renin; SOD; superoxide dismutase; NOS3; nitric oxide synthase 3; ARDS; acute respiratory distress syndrome; BP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; AER; Albumin excretion rate; BMI; Body mass index; bp; Base pair; BUN; Blood Urea Nitrogen; CKD; Chronic kidney disease; Ct; Cross threshold; DBP; Diastolic blood pressure; DN; Diabetic nephropathy; DNA; Deoxyribonucleic acid; DNase; Deoxyribonuclease; EC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; BSA; bovine serum albumin; CGRP; calcitonin gene-related peptide; DPA; dynamic plantar aesthesiometer; FPKM; fragments per kilobase of exon per million reads mapped; GFAP; glial fibrillary acidic protein; GO; gene ontology; i.p.; intraperitoneal; Iba1; io
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; Obsessive-compulsive disorder; Serotonin transporter (SLC6A4); DNA methylation; rs25531; rs25332; rs16965628; 5-HTTLPR; Biomarker; RNA; Gene expression; Cortisol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; cDNA; complementary deoxyribonucleic acid; CGRP; calcitonin gene-related peptide; CNR; cannabinoid receptor; CREB; cAMP response element-binding protein; DNA; deoxyribonucleic acid; DRG; dorsal root ganglia; GAP; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; ASO; antisense oligonucleotides; BANCR; BRAF-activated non-coding RNA; CCAT1-L; colorectal cancer associated transcript 1-long isoform; cET; constrained EThyl; EMT; epithelial to mesenchymal transition; ERV; endogenous retroviral sequence; FDA; food and d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; AG; agarose; AIs; active ingredients; AP; aminopyrene; AGET; activators generated by electron transfer; AgNPs; silver nanoparticles; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNPs; gold nanoparticles; B. subtilis; Bacillus subtilis; BD; bismaleimide; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; Transmission; Pharmacogenomics; Incipient tuberculosis; HIV; Diabetes; Biomarkers; DAIDS; Division of AIDS; NIAID; National Institute of Allergy and Infectious Diseases; NIH; National Institutes of Health; TB; tuberculosis; RePORT; Regional Prospective Ob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; %; Percentage; μL; Microlitre; 2D; Two dimensional; 3D; Three dimensional; ASOS; Acellular splenic whole-organ scaffolds; DAPI; 2-(4-amidinophenyl)-1H -indole-6-carboxamidine; DNA; De-oxy ribonucleic acid; ECM; Extracellular matrix; EDTA; Ethylene di-ami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; Ac; acetyl; AD-mix; asymmetric dihydroxylation mix; ATP; adenosine triphosphate; Bn; benzyl; Boc; tert-butyloxycarbonyl; Bu; butyl (n-Bu, n-butyl; I; isobutyl; sec-Bu; sec-butyl; t-Bu; tert-butyl); Bz; benzoyl; CAL-B; Candida antartcia lipase-B; CAN; ceri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; Adenosine; 7-deazaadenine; 7-deaza-8-azaadenine; 3-deazaadenine; 3,7-dideaza-8-azaadenine; ESF; Environmentally sensitive fluorescence; Solvatochromism; Base stacking; Base pairing; Oligonucleotide probe; Polarity; Mismatch; Intramolecular charge transfer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; GLRLM; Gray Level Run Length Matrix; HoG; Histogram of Gradient; HSV; Hue Saturation Value; IEEE; Institute of Electrical and Electronics Engineers; LBP; Linear Binary Pattern; LED; Light Emitting Diode; NIH; National Institute of Health; NLM; National Li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; AP-1; activator protein-1; ATP; adenosine triphosphate; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CCI; chronic constriction injury; CCL2; chemokine C-C motif ligand 2; CCL21; chemokine C-C motif ligand 21; CD11b; cluster of differentiation 11b; CD14; clust
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; AgNO3; silver nitrate; AgSD; silver sulfadiazine; ATP; adenosine triphosphate; B. subtilis; Bacillus subtilis; C. albicans; Candida albicans; C. freundii; Citrobacter freundii; CFC; colony forming count; CuO; copper oxide; DAPI; 4',6-diamidino-2-phenylind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; 5-HT; serotonin (5-hydroxytryptamine); A83-01; TGF-β kinase/activin receptor-like kinase inhibitor; ACTB; actin beta/beta-actin; ASCL1; achaete-scute homolog 1 (MASH1); ASOs; anti-sense oligonucleotides; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BDNF; brain d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید ریبونوکلئیک; BPA; bisphenol A; CB; deoxyribonucleic acid; Ct; threshold cycle; DCP1a; decapping mRNA 1A; Dmr; doublesex and mab-3 related transcription factor; DNA; Deoxyribonucleic acid; DND; dead end protein; ICSI; intracytoplasmatic sperm injection; Insrβ; insulin