آشنایی با موضوع

اسید آراشیدونیک یک اسید چرب اشباع نشده ۲۰ کربنی است که دارای ۴ پیوند دوگانه است. این اسید چرب، زیرمجموعه اسیدهای چرب امگا ۶ به حساب می‌آید. اسید آراشیدونیک یکی از چربی‌های مهم زیستی است که در بیشتر جانداران آلی، یافت می‌شود. اسید آراشیدونیک عمدتاً از اسید لینولنیک موجود در غذا بدست می‌آید. در بدن تنها به شکل استریفیه، به عنوان یک جزئی از فسفولیپیدهای غشا سلول هست. اسید آراشیدونیک پیش‌ساز اصلی سنتز پروستانوئیدها می‌باشد. که به نوبه خود پیش ساز هورمون‌های مهمی می‌باشد. این هورمون‌ها را می‌توان به نام هورمون‌های با اثر کوتاه دانست، که در محل فرآوری خود به گونه موضعی اثر می‌کنند و با شتاب به گونه خودبه‌خود یا با آنزیم‌ها تجزیه می‌شوند. فراورده‌هایی که از سوخت‌وساز اسید آراشیدونیک بدست می‌آیند تأثیرات متنوعی بر فرایندهای زیستی از جمله التهاب هموستاز دارند. آراشیدونیک اسید از اسیدهای چرب ضروری چند غیر اشباع می باشد که نقش مهمی در سلامت انسان ایفا می کند. گونه هایی از قارچ جنس Mortierella قادر به تولید گستره ی وسیعی از اسیدهای چرب چند غیراشباع به ویژه آراشیدونیک اسید بوده و تحقیقات نشان داده اند عوامل متعددی بر تولید آنها موثر می باشند. امروزه تولید میکروبی آراشیدونیک اسید توسط قارچM. alpina با بکارگیری تخمیر حالت جامد مورد توجه قرار گرفته است. مواد و روش ها: تولید آراشیدونیک اسید توسط کشت جدایه Mortierella alpina CBS 528. 72 بر تفاله خرما در تخمیر حالت جامد با استفاده از طرح پلاکت برمن انجام گرفت. به منظور تامین منبع نیتروژن، کنجاله سویا اضافه شد. تاثیر یازده متغیر شامل اندازه ذرات، میزان رطوبت، pH اولیه، نسبت کربن به نیتروژن سوبسترا، مکمل های روغن بزرک و سویا، سن تلقیح، دما و مدت زمان گرمخانه-گذاری، مدت زمان پیش تیمار حرارتی و مکمل نیتروژن بر میزان تولید آراشیدونیک اسید در دو سطح بررسی گردید.
در این صفحه تعداد 2458 مقاله تخصصی درباره اسید آراشیدونیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید آراشیدونیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; arachidonic acid; AL; aalpha linolenic acid; ANCOV; aanalysis of covariance; BMI; body mass index; DHA; docosahexaenoic acids; EFA; essential fatty acids; EPA; eicosapentaenoic acid; FA; fatty acid; GC; gas chromatography; GHQ; general health question
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; NSAIDs; non steroidal anti-inflammatory drugs; COX; cyclooxygenase; PGs; prostaglandins; AA; arachidonic acid; LO; lipoxygenase; TXA2; thromboxane A2; DS; diclofenac sodium; PLA; poly lactic acid; poly D,L glycolide; PLG; poly lactide-co-glycolide; PLGA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; Alpha linolenic acid; Developmental toxicity; Diacylglycerol oil; Flaxseed oil; Food ingredient; Teratology; AA; arachidonic acid; ALA; alpha-linolenic acid; DAG; diacylglycerol; EPA; eicosapentaenoic acid; FDA; Food and Drug Administration; GD; gestation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; RA; rheumatoid arthritis; RF; rheumatoid factor; ACPA; anti-citrullinated protein antibodies; AA; arachidonic acid; PG; prostaglandins; LT; leukotrienes; TX; thromboxanes; LX; lipoxins; NSAID; non steroidal anti-inflammatory drugs; COXIB; COX-2 selective
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; Quercetin; Quercetin derivatives; Quercetin glycosides; Antioxidant activity; Anti-inflammatory activity; 12-HETE; 12(S)-hydroxy-(5Z,8Z,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid; 12-HHT; 12(S)-hydroxy(5Z,8E,10E)-heptadecatrienoic acid; 12-LOX; 12-lipoxygenase; AA; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; arachidonic acid; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; DHA; cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EPA; cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid; EPR; electron paramagnetic resonance; GLY; glycerol; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; Atherosclerosis; Omega-3 fatty acids; Plant sterols; Polyphenols; Responders; ARA; arachidonic acid; CAT; catalase; CEC; cholesterol efflux capacity; CVD; cardiovascular disease; DHA; docosahexaenoic acid; EGCG; epigalocatechin gallate; EPA; eicosapentaen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; arachidonic acid; AM; acetoxymethyl; CalDAG-GEFI; calcium- and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor 1; COX; cyclooxygenase; DAG; diacylglycerol; FITC; fluorescein isothiocyanate; FSC; forward scatter; GS; stimulatory G-protein; IP3; inosit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; PUFA; polyunsaturated fatty acid; OXLAM; oxidized LA derived mediator; CFA; Complete Freund's Adjuvant; PAG; Periaqueductal grey; LA; linoleic acid; AA; Arachidonic acid; DHA; Docosahexaenoic acid; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; ALA; α-linolenic acid; AA; arachidonic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; MRM; multiple reaction monitoring; PCA; principal component analysis; PhytoFs; phytofurans; PhytoPs; phytoprostanes; PUFAs; polyunsaturated fatty acids; ROS; reactive oxygen spec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; arachidonic acid; CE; cell envelope; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FA; fatty acid; FO; fish oil; FOS; fish oil supplementation; HETE; hydroxyeicosatetraenoic acid; PGE2; prostaglandin E2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; SCOs; single cell oils; LC-PUFAs; long-chain polyunsaturated fatty acids; EFAs; essential fatty acids; ARA; arachidonic acid; FA; fatty acid; LCTs; long-chain triacylglycerols; MCTs; medium-chain triacylglycerols; MCFAs; medium-chain fatty acids; LCFAs; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; Arachidonic Acid; AAP; American Academy of Paediatrics; BF; Breastfeeding; BMI; Body Mass Index; BSID; Bayley Scales of Infant Development; DHA; Docosahexaenoic Acid; ESPGHAN; European Society of Paediatric, Gastroenterology, Hepatology and Nutrition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; ALA; Alpha linolenic acid; AA; Arachidonic acid; BDNF; Brain derived neurotrophic factor; CREB; cAMP regulatory element binding protein; DHA; Docosahexanoic acid; LA; Linoleic acid; MUFA; Monounsaturated fatty acids; NGF; Nerve growth factor; NA; Nervonic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; Arachidonic acid; Ageing; Lipids; GDF-11; Hypothalamus; Inflammation; Calorie restriction; Stem cells; Polyunsaturated fatty acids; Nitric oxide; Sulfur amino acid; Hydrogen sulfide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; DRM; detergent-resistant membrane microdomain; CaN; calcineurin; CaM; calmodulin; Cer; ceramide; GluCer; glucosulceramide; GalCer; galactosylceramide; SPC; sphingosylphosphorylcholine; CβG; cholesterol β-d-glucoside; cPA; 1-oleoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; arachidonic acid; AID; autoimmune diseases; ALAT; transaminases alanine aminotransferase; ARE; antioxidant response element; ASAT; aspartate aminotransferase; ADHD; attention deficit hyperactive disorder; BAT; brown adipose tissue; BMR; basal metaboli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; Arachidonic acid; ALX/FPR2; Lipoxin A4/formyl peptide receptor 2; AnxA1; Annexin A1; ASA; Acetylsalicylic acid; AT; Aspirin-triggered; BHR; Bronchial hyper-reactivity; COX; Cyclooxygenase; DHA; Docosahexaenoic acid; Eos; Eosinophils; EPA; Eicosapentae
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AD; Alzheimer's disease; ARA; arachidonic acid; CD; cluster of differentiation; iPLA2; calcium independent phospholipase A2; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDHA; hydroxy DHA; HETE; hydroxyeicosa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; arachidonic acid; ALA; α-linoleic acid; CNS; central nervous system; DHA; docosahexanoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; LA; linoleic acid; PND; postnatal day; PUFAs; polyunsaturated fatty acids; RGCs; retina ganglion cells; SIDS; sudden infant dea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; AA; arachidonic acid; ALA; α-Linolenic acid; Adj.; adjusted p value; BD; bipolar disorder; BDD; bipolar disorder depressed; BDE; bipolar disorder euthymic; CNS; central nervous system; COX; cyclooxygenase; DGLA; dihomo-gamma-lino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; EETs; epoxyeicosatrienoic acids; sEH; soluble epoxide hydrolase; AA; arachidonic acid; DHET; dihydroxyeicosatrienoic acid; Epxh-2; epoxide hydrolase 2; AUDA; 12- [3-adamantane-1-yl-ureido]-dodecanoic acid; MCAO/R; middle cerebral artery occlusion and repe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; Peroxisome; Cancer; Pexophagy; Plasmalogen; Mitochondrion; Metabolism; AA; arachidonic acid; ABCD; ATP-binding cassette (ABC) transporters subfamily D; ACOX; Acyl Coenzyme-A oxidase; AGPS; alkyl-glycerone phosphate synthase; AMACR; α-Methylacyl-CoA racem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; 4-HNE; 4-Hydroxynonenal; AA; Arachidonic acid; AD; Alzheimer's Disease; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic; AMPAR; α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; aNSC; Adult neural stem cells; APC; Adenomatous polyposi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; 5-LOX; 5-lipoxygenase; AA; arachidonic acid; ANOVA; analysis of variance; AP-1; activating protein-1; CGEN; Brazilian Genetic Heritage Management Council; CIOMS; Council of International Organizations of Medical Sciences; CONCEA; National Council for the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; arachidonic acid; ADP; adenosine diphosphate; CALR; calreticulin; ET; essential thrombocythemia; HRPR; high on-treatment residual platelet reactivity; JAK; janus kinase; MEA; multiple electrode aggregometry; MPL; myeloproliferative leukemia virus onco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; 15-PGDH; 15-hydoxyprostaglandin dehydrogenase; AA; arachidonic acid; AF; atrial fibrillation; AKI; acute kidney injury; Akt; alpha serine/threonine-protein kinase; ALA; alpha-linolenic acid; AMD; age-related macular degeneration; Ang II; angiotensin II; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; arachidonic acid; CAF; chronic (persistent or permanent) atrial fibrillation; CAP; community-acquired pneumonia; CHD; coronary heart disease; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CVE; cardiovascular event; HF; heart failure; HS; healthy subjec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; Type 2 diabetes mellitus; Streptozotocin; Arachidonic acid; Lipoxin A4; Insulin; Wistar rats; Anti-oxidants; Lipocaln2; Cytokines; Glucose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; NSAIDs; Non-steroidal anti-inflammatory drugs; COX; Cyclooxygenase; PGs; prostaglandins; AA; arachidonic acid; LO; lipoxygenase; Tx; thromboxanes; CNS; central nervous system; EP4R; Prostaglandin E2 receptor 4; PKA; Protein kinase A; PKC; Protein kinase C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; arachidonic acid; DHA; docosahexaenoic acid; EET; epoxide eicosatrienoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDHA; hydroxydocosahexaenoic acid; HETE; hydroxyeicosatetraenoic acid; HODE; hydroxyoctadecadienoic acid; LA; linoleic acid; LC-MS/MS; liquid ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; GBM; glioblastoma; PUFAs; polyunsaturated fatty acids; AA; arachidonic acid; PG; prostaglandin; COX1 or COX2; cyclooxygenase 1 or 2; mPGES1or mPGES2; microsomal PGE synthase 1 or 2; cPGES; cytosolic PGE synthase; PGT; prostaglandin transport protein; 15-H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACLY; ATP-citrate lyase; AGPAT; 1-acyl-glycerol-3-phosphate acyltransferase; ALA; α-linoleic acid (18:3n-3); ARA; arachidonic acid; ATP; adenosine triphosphate; BBzP; butyl-benzyl phthalate; BFR; brominated flame retardants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; β-CTF; APP beta C-terminal fragment; AA; arachidonic acid; AD; Alzheimer's Disease; APP; Amyloid Precursor Protein; BACE1; beta secretase 1; CE; esterified cholesterol; CHOL; free cholesterol; CNS; central nervous system; COX-2; cyclooxygenase-2; Cyp1b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; Arachidonic acid; CFU-GM; Colony forming unit-granulocyte-macrophage; DHA; Docosahexaenoic acid; EMH; Extramedullary hematopoiesis; EMM; Extramedullary myelopoiesis; EPA; Eicosapentaenoic acid; FA; Fatty acid; Lc; Long chain; MCV; Mean corpuscular vol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; N-3PUFA; AA/EPA ratio; Depression; CRP; Serum fatty acid; Population based study; AA; arachidonic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; PUFA; polyunsaturated fatty acids; CES-D scale; Center for Epidemiologic Studies Depression Scal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; Antiplatelet; Preclinical studies; Structure-activity relationship (SAR) studies; Pharmacokinetic parameters; Safety profile; AA; arachidonic acid; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; CNS; central nervous system; COX-1; cyclooxygenase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; AA; Arachidonic acid; AhR; Aryl hydrocarbon receptor; BBB; Blood-brain barrier; cDNA; Complementary DNA, deoxyribonucleic acid; CNS; Central nervous system; CP; Chlorpyrifos; CPO; Chlorpyrifos-oxon; CPR; Cytochrome p450 reductase; CYP; Cytochrome P450; EE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; ALA; α-linolenic acid; AA; arachidonic acid; BMI; body mass index; BAT; brown adipose tissue; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FABP; fatty acid-binding protein; FFAR; free fatty acid receptor family; FGF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; 3; D 3-dimensional; AA; arachidonic acid; ANOVA; analysis of variance; BPCA; best pharmaceuticals children's act; BRB; blood retina barrier; COX; cyclooxygenase; ECM; extracellular matrix; ELGANs; extremely low gestational age neonates; FDA; food and dr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید آراشیدونیک; Postpartum; Sleep intervention; Maternal sleep; Non-pharmacological; AA; arachidonic acid; DHA; docosahexaenoic acid; GSDS; general sleep disturbance scale; ISI; insomnia severity index; MCID; minimally clinically important difference; MOOSE; meta-analysi