آشنایی با موضوع

چارچوب یاخته یا سیتواسکلتون ساختاری است که به مانند داربست یا استخوانبندی برای یاخته می‌باشد و در درون‌یاخته است و از پروتئین‌های گوناگونی از جمله توبولار و فیلامنتی ساخته شده است. عناصر تشکیل‌دهنده‌ی اسکلت سلولی آن چنان کوچک هستند که کشف آن‌ها تنها به واسطه‌ی قدرت وضوح بسیار بالای میکروسکوپ الکترونی امکان‌پذیر می‌باشد. نیکلای کولتسو، یک زیست‌شناس روسی در سال 1930، برای اولین بار وجود یک شبکه از ساختارهای لوله‌ای داخل سلول که به آن شکل و فرم می‌دهد، را پیشنهاد داد. بعد از آن، این نظریه توسط ردولف پیترز در سال 1929 بهبود یافت، که این ایده را که بیوشیمی سیتوپلاسمی توسط یک موزاییک پروتئینی پویا هماهنگ و تنظیم شده است را مطرح کرد. این اصطلاح به منظور توصیف این سیستم بعدا توسط جنین شناس فرانسوی، پائول وینترپرت در سال 1931 معرفی شد. او عبارت فرانسوی "" cytosquelette" که بعدا در زبان انگلیسی به عنوان "اسکلت سلولی" ترجمه شد را ابداع کرد. هر سلول همه‌ی موجودات زنده دارای یک اسکلت سلولی می‌باشد، که از سه اجزای اولیه به نام‌های ریز رشته‌ها، رشته‌های متوسط و میکروتوبول‌ها تشکیل شده است. عناصر اضافی ممکن است حضور داشته و یا نداشته باشد و این امر وابسته به پیچیدگی و ماهیت سلول دارد. این عناصر نه تنها با سیتوپلاسم و اندامک‌ها و مولکول‌های موجود در آن ارتباط دارند، بلکه همچنین با غشای سلولی نیز در تعامل می‌باشند. آن‌ها با مولکول‌های خارج سلولی که تغییرات پویا را در زیرساخت‌های سلولی ایجاد می‌کنند، نیز در تعامل می‌باشند. اسکلت‌های پروکارتی و یوکاریوتی با توجه به آرایش اسکلت سلولی، تغییرات کمی را نشان دادند. عملکرد اسکلت سلولی: تعیین، ایجاد و حفظ شکل سلول، ارائه‌ی مقاومت مکانیکی به تغییر شکل، تعامل با محیط خارج سلولی و ارائه‌ی ثبات کلی، انتقال پیام‌ها و مولکول‌های داخل سلولی، جداسازی کروموزوم‌ها در طول تقسیم سلولی و بعد از آن جداسازی سلول‌های دختری در طول تقسیم درونیاخته. ارائه‌ی یک چارچوب برای سازماندهی اجزای سلولی، تشکیل ساختارهای تخصصی مانند تاژک، مژه و غیره، اجازه به سلول‌ها به منظور چسپیدن به محیط‌های اطراف، ارائه‌ی یک پشتیبانی از سنتز دیواره‌ی سلولی
در این صفحه تعداد 2558 مقاله تخصصی درباره چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Kinesin; Dynein; Myosin; Molecular motor; Motor protein; Microtubule; Actin; Cytoskeleton; ATPase; Synthetic biology; Constructive approach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; NE; nuclear envelope; RGP; radial glia progenitor; INM; interkinetic nuclear migration; oRGC; outer radial glia cell; MST; mitotic somal translocation; Nucleus; Migration; Nuclear envelope; Cytoskeleton; Microtubules; Centrosome; Molecular motors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Testis; Cell polarity; Spermatids; Sertoli cells; Actin nucleation; Actin; Microtubules; Cytoskeleton; Spermatogenesis; Seminiferous epithelial cycle; Ectoplasmic specialization; Blood-testis barrier;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Single alpha-helix; FPGA; Protein structure prediction; Cytoskeleton; RNA processing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Actin; Photoluminescence; Absorbance; Cytoskeleton; Label-free determination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Cell mechanical properties; Cytoskeleton; Endothelial stiffening; HUVECs; Micropipette aspiration; Radiotherapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; BCA; Bicinchoninic acid; CK; Creatine kinase; CP; Creatine phosphate; DEAE; Diethylaminoethanol; DEA/NO; 2,2-Diethyl-1-nitroso-oxyhydrazine; DTPA; Diethylenetriaminepentaacetic acid; DTT; Dithiothreitol; FPLC; Fast protein liquid chromatography; GSNO; S-n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; CTmin; Critical thermal minimum; hsp60; Gene encoding heat shock protein 60; NKA; Na+-K+ ATPase; RH; Relative humidity; Insect; Phenotypic plasticity; Actin; Gut; Cold shock; Cytoskeleton;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Testis; Spermatogenesis; Blood-testis barrier; Blood-tissue barriers; Seminiferous epithelial cycle; Sertoli cell; Germ cell; mTOR; mTORC1; mTORC2; Microtubules; F-actin; Cytoskeleton; Motor proteins; Nucleation proteins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; TNF; Cytoskeleton; IBD; Immune Response; AIEC; adherent-invasive E coli; CD; Crohn's disease; DAMP; damage-associated molecular patterns; DKO; double knock out; DNML1; dynamin1 like; DTT; dithiothreitol; EGFP; enhanced green fluorescent protein; EIF2A;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Cell nanoscopy; Cell motility; Cytoskeleton; Correlative microscopy; Defenestration; Elasticity; Endothelial pores; Fenestrae; Fibroblasts; High-resolution imaging; Kupffer cells; Liver sieve; Macrophages; Natural killer cells; Probing cells; Scanning ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Cytoskeleton; FIB-SEM; Environmental scanning electron microscopy; Helium ion microscopy; High resolution scanning electron microscopy; Parasitic protozoa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Electron microscopy; Platinum replica; Cytoskeleton; Actin filaments; Tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Cryopreservation; Spermatozoa; Acrosome; DNA fragmentation; Cytoskeleton; Morphology; Cryodamage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Electron cryo-tomography; Cellular architecture; Sub-volume averaging; Microtubules; Cytoskeleton; Dynein; Adenovirus; Electron cryo-microscopy; Virus trafficking; Viral entry; Retrograde transport; Endocytosis; in situ structure determination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; Heme degradation; Bilirubin oxidation end products (BOXes); Bilirubin toxicity; Rev-erb; Glutathione; Cholestasis; Hemodynamics; Pharmacokinetics; Cytoskeleton; Reactive oxygen species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب یاخته، سیتواسکلتون، اسکلت سلولی; cytoskeleton; focal segmental glomerulosclerosis; nephrotic syndrome; pediatric nephrology; podocyte; proteinuria;