آشنایی با موضوع

اینتگرین(به انگلیسی: Integrin) پروتئینهای سطح سلولی هستند که در اتصال سلول به ماتریکس خارج سلولی نقش دارند. اینتگرین‌ها همچنین به عنوان گیرنده‌هایی عمل می‌کنند که می‌توانند باعث فرستاده شدن پیام‌ها به درون سلول‌ها بشوند و موجب تنظیم ریخت سلول، مهاجرت سلول و همچنین چرخه سلول شوند. اینتگرین‌ها بصورت هترودیمرهایی از زیرواحدهای آلفا و بتا هستند که در سطح سلول‌ها بیان می‌شوند. فیبرونکتین‌ها با اینتگرین پیوند می‌یابند. یکی از گلیکو پروتئین‌های با وزن مولکولی بالای ماتریکس برون‌یاخته‌ای است که به پروتئین های سطح سلولی بنام اینتگرین متصل می‌شوند و گسترده ترین گیرنده های سطح سلولی برای اجزای بستره بیرون سلولی اینتگرین ها هستند. این گیرنده ها ارتباط بین درون سلول و بستره بیرون سلولی را برقرار می کنند. هر اینتگرین از دو زیر واحد مجزا موسوم به آلفا (α) و بتا (β) تشکیل شده است. تا کنون 18 نوع زیر واحد آلفا و 8 نوع زیر واحد بتا در مهره داران شناسایی شده است و دست کم 24 نوع گیرنده اینتگرینی شناخته شده از ترکیب آنها ایجاد می شود. هر دو زیر واحد در نوک مولکول در اتصال به لیگاندهای اینتگرین در بستره بیرون سلولی نقش دارند. در بخش سیتوپلاسمی نیز، این زیر واحدها (به ویژه بتا) به انواع پروتئین های وفق دهنده متصل می شوند. این وفق دهنده ها، اینتگرین را به اجزای مسیرهای پیام رسانی و یا اسکلت سلولی (ریز رشته ها یا رشته های حد واسط) متصل می کنند. اینتگرین‌ها همچنین به عنوان گیرنده‌هایی عمل می‌کنند که می‌توانند باعث فرستاده شدن پیام‌ها به درون سلول‌ها بشوند و موجب تنظیم ریخت سلول، مهاجرت سلول و همچنین چرخه سلول شوند. اینتگرین‌ها بصورت هترودیمرهایی از زیرواحدهای آلفا و بتا هستند که در سطح سلول‌ها بیان می‌شوند. فیبرونکتین‌ها با اینتگرین پیوند می‌یابند. در انسان اینتگرین‌های آلفا و بتا توسط چندین ژن بیان می‌شوند. اینتگرین های آلفا و بتا در مهره داران بصورت ترکیب های متنوعی با هم دیمر می شوند که هر ترکیب نقش خاصی دارد و در سلول های ویژه ای ایجاد می شود. - برخی از پروتئین های غشاء، سلول را به ماده زمینه ای متصل نکه می دارند. برای مثال اینتگرین ها به ماده زمینه ای خارج از سلول و به طور همزمان به ریز رشته های درون سلولی نیز اتصال دارند. بسیاری از سلول های جانوری بوسیله ماتریکس خارج سلولی احاطه شده اند که توسط خود آنها ترشح شده است. این ماتریکس شامل ژلی از پروتئین های رشته ای و کربوهیدرات هاست.
در این صفحه تعداد 1373 مقاله تخصصی درباره اینتگرین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اینتگرین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; Integrin; Vedolizumab; FOXP3; Helios; Stat; Crohn's disease; Treg; Th1; Th2; cTFH; IL-2, IL-6, IL-7, IL-21; IBD; inflammatory bowel disease; CD; Crohn's disease; MS; multiple sclerosis; Treg; regulatory T cell; tTreg; thymically-derived Treg; pTreg; perip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; ASO; antisense oligonucleotide; ECM; extracellular matrix; DDR; discoidin domain receptor; FAP; fibroblast activation protein; HSC; hepatic stellate cell(s); MF; myofibroblast(s); Lox; lysyl oxidase; Loxl; lysyl oxidase-like; MMP; matrix metalloproteinase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; AP-1; activating protein 1; APC; antigen presenting cell; CAR; chimeric antigen receptors; Cbl-b; casitas B-lineage lymphoma; DAG; diacylglycerol; cSMAC; central supramolecular activation cluster; CTLA4; cytotoxic T lymphocyte antigen 4; dSMAC; distal sup
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; Ovarian cancer; Metastasis; Selectin; Tumor cell adhesion; Integrin; Laminin; OvCa; ovarian cancer; c-Fos; a transcription factor of the activating protein-1 (AP-1) family; OVCAR8-c-Fos; OVCAR8 cells overexpressing c-Fos; SKOV3-c-Fos; SKOV3 cells overexpr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; ECM; extracellular matrices; FAs; focal adhesions; NAs; nascent adhesions; AJs; adherens junctions; PPIs; protein-protein interactions; EM; electron microscopy; Cryo-ET; cryoelectron tomography; AFM; atomic force microscopy; STED; stimulated emission depl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; Lea; Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ; Leb; Fucα1-2Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ; Lex; Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ; Ley; Fucα1-2Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ; Cadherin; Integrin; Immunoglobulin-like superfamily; Cancer; Glycosylation; Biomarker; Protein-carbohydrate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; Ceramide; C6-ceramide; Colorectal cancer; Integrin; Sphingolipids; Cell migrationCRC, colorectal cancer; C6-ceramide, N-hexanoyl-d-erythro-sphingosine; DH-C6-ceramide, dihydro-C6-ceramide; ATCC, American Type Culture Collection; FBS, fetal bovine serum; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; ECM; extracellular matrix; FAs; focal adhesions; FCS; fluorescence correlation spectroscopy; FRAP; fluorescent recovery after photobleaching; FRET; fluorescence resonance energy transfer; iPALM; interferometric photoactivated localization microscopy; PALM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; MOA; Marasmius oreades agglutinin; MDCKII; Madin-Darby canine kidney strain II; FAK; Focal adhesion kinase; BAX; BCL-2-associated X protein; HUS; Hemolytic uremic syndrome; CME; Clathrin-mediated endocytosis; GSLs; Glycosphingolipids; DMEM; Dulbecco's M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; CER; ceramide; C9-4HMT-DANA; 9-[4-hydroxymethyl-[1,2,3]triazol-1-yl]-2,3-didehydro-N-acetyl-neuraminic acid; DANA; 2,3-didehydro-N-acetyl-neuraminic acid; ECM; extracellular matrix; FN; fibronectin; hNeu; human neuraminidase enzyme; HPTLC; high performanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; Milk fat globule-epidermal growth factor-factor 8; EGF-like domain; Lectin-type C domain; Phosphatidylserine; Integrin; Soluble protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; AUC; area under the curve; dAUC; incremental integrated area under the curve; FCH; familial combined hyperlipidemia; OGTT; oral glucose tolerance test; T2DM; type 2 diabetes mellitus; Inflammation; Integrin; Diabetic complications; Atherosclerosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; Cell adhesion; Crosstalk; Integrin; Peptide; Polysaccharide; ECM (extracellular matrix); ECM; extracellular matrix; Fmoc; 9-fluorenylmethoxycarbonyl; MBS; N-(m-maleimidobenzoyloxy) succinimide; DMF; N,N′-dimethylformamide; DMEM; dulbecco's modified esse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; IPC; intraperitoneal chemotherapy; NRP-1; neuropilin-1; NRP-2; neuropilin-2; A; Ala; C; Cys; D; Asp; E; Glu; F; Phe; G; Gly; H; His; I; Ile; K; Lys; L; Leu; M; Met; N; Asn; P; Pro; Q; Gln; R; Arg; S; Ser; T; Thr; V; Val; W; Trp; Y; Tyr; X; any amino acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; BM; basement membrane; ECM; extracellular matrix; neonatal CMs; neonatal cardiomyocytes; CMs; cardiomyocytes; GBM; glomerular BM; SD; Sprague-Dawley; DPBS; phosphate buffered saline; KRB; Kreb׳s Ringer Bicarbonate Buffer; DMEM; Dulbecco׳s Modified Eag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; Keratinocyte; Liquid crystals; Cell adhesion; Cell surface morphology; AFM; FTIR; Integrin; Cell surface roughness; Cholesteryl ester; Extracellular matrix proteins
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینتگرین; Cell adhesion; Homeostatic synaptic plasticity; Synaptic scaling; Cadherin; Catenin; Integrin; Eph receptor; MHC; Neurexin; CDK5; Rap; Release probability; AMPAR; GluA2ADAM, a disintegrin and metalloprotease; AMPAR, 2-amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-