آشنایی با موضوع

اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی (Endoplasmic reticulum) (به اختصار RE) جزو اندامکهای سلولی است که تسهیلات ارتباطات داخل سلولی را فراهم میکند. شبکه آندوپلاسمی از چین خوردگی‌های فراوانی تشکیل شده که یک غشا آنها را در برگرفته ‌است. گذشته از این، شبکه آندوپلاسمی وظیفه دارد تا پروتئین‌ها و سایر کربوهیدارت‌ها را به دستگاه گلژی، غشاء سلولی، لیزوزوم و هر جای دیگری که لازم باشد، منتقل کند. دو نوع شبکه آندوپلاسمی وجود دارد: نوع زبر یا خشن که سطح آن با ریبوزوم‌ها پوشیده شده و نوع صاف. نوع زبر محل پروتئین سازی است. پروتئین‌هایی که در شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می‌شوند به شبکه آندوپلاسمی صاف منتقل می‌شوند. شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی لومن نام دارد و در سال 1964 توسط آنشلیم نامگذاری شد. این فضا که اغلب همگن است از ماده زمینه‌ای سیتوپلاسمی، تراکم کمتری دارد و می‌تواند وسیع شده و حفره‌هایی را بوجود آورد. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی یا لومن با فضای بین دو غشایی هسته نیز ارتباط دارد. غشای خارجی هسته با شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ارتباط دارد. غشای شبکه آندوپلاسمی شباهت زیادی به غشای سیتوپلاسمی دارد. با این اختلاف که ضخامت کمتری دارد و مقدار پروتئین آن بیشتر از مقدار لیپید است. استخراج لیپیدهای غشای پلاسمایی موجب در هم ریختن ساختمان پلاسمالم می‌گردد. ولی استخراج لیپیدهای غشای شبکه آندوپلاسمی موجب درهم ریختن آن نمی‌شود. دانه‌های متصل به شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ریبوزوم‌ها هستند. این بخش در سنتز پروتئین بخصوص پروتئین‌های ترشحی و در پردازش بعدی آن شرکت دارند. سلول‌های ترشحی جانوران شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار توسعه یافته‌ای دارند ولی در سلول‌های گیاهی این شبکه گسترش کمتری دارد. در مجاورت هسته و بخش‌های خارجی سیتوپلاسم یا مجاور غشای سیتوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار بیشتر وجود دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف یا نرم فاقد ریبوزوم بوده، ادامه شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است. در نواحی میانی سیتوپلاسم شبکه آندوپلاسمی صاف و حفره‌ای بیشتر است. از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف می‌توان سنتز چربی‌ها، آبکافت گلوکز- ۶ فسفات و متابولیسم گزنوبیوتیک‌ها یا مواد آلی خارجی مانند حشرهکش‌ها را نام برد. در سلول‌هایی که متابولیسم چربی‌ها در آن روی می‌دهد و سلول‌های ماهیچه‌ای، شبکه آندوپلاسمی صاف گسترش بیشتری دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف واجد ناحیه‌ای موسوم به Transition است که از این ناحیه وزیکول‌های حاوی مواد از شبکه آندوپلاسمی جدا و به دستگاه گلژی فرستاده می‌شود. شبکه آندوپلاسمی در سلول اعمالی انجام میدهد که عبارتند از: دخالت در متابولیسم قندها، دخالت در متابولیسم لیپیدها، دخالت در متابولیسم پروتئینها، دخالت در جابجایی مواد (ترکیبات قندی و پروتئینی)، عمل سم زدایی، تجزیه هموگلوبین خون، غیر اشباع کردن اسیدهای چرب.
در این صفحه تعداد 1482 مقاله تخصصی درباره اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; IL1β, interleukin 1β; TXNIP, thioredoxin-interacting protein; ER, endoplasmic reticulum; NLRP, NOD-like receptor; PERK, protein kinase RNA-like ER kinase; IRE, inositol requiring enzyme; Atg7, autophagy-related gene; LC3, light chain 3; eIF2a, eukaryotic
مقالات ISI اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Atg, Autophagy-related gene; PD, Parkinson׳s disease; Aβ, Amyloid-β peptide; AD, Alzheimer׳s disease; HD, Huntington׳s disease; HFD, High-fat diet; ER, Endoplasmic reticulum; LC3, Microtubule-associated protein light chain 3; CNS, Central nervous system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Cer, ceramides; Cer, Sceramide synthases; 1-deoxydhSo, 1-deoxydihydrosphingosine; dhCer, dihydroceramide; dhSo, dihydrosphingosine; dhSo1P, dihydrosphigosine-1-phosphate; ER, endoplasmic reticulum; FB1, Fumonisin B1; SLs, sphingolipids; So, sphingosine; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; CFP, cyan fluorescent protein; ER, endoplasmic reticulum; FLIM, fluorescence lifetime imaging; FRET, Förster resonance energy transfer; HEE, human epidermal equivalent; SC, stratum corneum; SG, stratum granulosum; SS, stratum spinosum; TG, thapsigargin; Y
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Sonodynamic therapy; Sonosensitizers; Natural products; Ultrasound; CancerB. cereus, Bacillus cereus; Ce6, chlorin e6; CFU, colony-forming unit; Chl–M, chlorophyllin–metal; Cur, curcumin; ER, endoplasmic reticulum; E. coli, Escherichia coli; GSH, glutathi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ER, endoplasmic reticulum; Prx, peroxiredoxin; AMP, antimicrobial peptide; UPR, unfolded protein response; Act, actin; Da, daughterless; AttD, attacin D; Dipt, diptericin; Drs, drosomycin; TotA, Turandot A; ROS, reactive oxygen speciesPeroxiredoxin; Immun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ALLN, acetyl-leucyl-leucyl-norleucinal; ATF6, activating transcription factor 6; BCS, bathocuproine disulfonate; ER, endoplasmic reticulum; GO, glucose oxidase; HCC, hepatocellular carcinoma; H2DCFDA, 2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate; IRE1α, ino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, endoplasmic-reticulum-associated protein degradation; UPR, unfolded protein response; HSR, Heat Shock Response; IRE1, inositol requiring enzyme 1; PERK, double-stranded RNA-activated protein kinase (PKR)-like ER kinase; AT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AAV, adeno-associated virus; DRG, dorsal root ganglion; ER, endoplasmic reticulum; IR, immunoreactive; NF200, neurofilament 200; NSE, Neuron-Specific Enolase; PB, phosphate buffer; PFA, paraformaldehyde; qRT-PCR, quantitative RT-PCR; RIPA, radioimmunoassa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; T2DM, type 2 diabetes mellitus; CVD, cardiovascular disease; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; NASH, nonalcoholic steatohepatitis; HSCs, hepatic stellate cells; ER, endoplasmic reticulum; UPR, unfolded protein response; MCD, methionine- and choline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Akt, v-akt murine thymoma viral oncogene homologue 1; Acox1, Acyl-CoA oxidase; ATF6, Activating transcription factor 6; CHOP, CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP) homologous protein; eIF2α, Eukaryotic initiation factor 2α; ER, Endoplasmic reticulum; ETO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ADP, adenosine diphosphate; ATP, adenosine triphosphate; CPT1a, carnitine palmitoyltransferase 1; DIO, diet induced obesity; ER, endoplasmic reticulum; ETC, electron transport chain; ETF-DH, electron transfer flavoprotein dehydrogenase; FAO, Food and Agri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AAL, Aleuria aurantia lectin; ATF6, activating transcription factor 6; Apaf-1, apoptotic peptidase activating factor 1; BSA, bovine serum albumin; Con A, concanavalin A; CGN, cis Golgi network; CRC, colorectal cancer; ER, endoplasmic reticulum; ERS, endop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Apo, Apolipoprotein; CHRD, cysteine– and histidine–rich domain; CE, cholesteryl esters; CETP, Cholesterol ester transfer protein; ER, Endoplasmic reticulum; EL, Endothelial lipase; EGF-A, Epidermal growth factor–like repeat homology domain A; HNF-1, Hepat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; CDG, congenital disorders of glycosylation; COG, conserved oligomeric Golgi; ER, endoplasmic reticulum; GAG, glycosaminoglycan; GlcNAc, β-N-acetylglucosamine; LLO, lipid-linked oligosaccharide; RNAi, RNA interference; TGN, trans-Golgi networkprotein glyco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; TBI, traumatic brain injury; sTBI, single blast-induced traumatic brain injury; rTBI, repeated blast-induced traumatic brain injury; ER, endoplasmic reticulum; SAL, salubrinal; GFAP, Glial fibrillary acidic protein; FJB, Fluorojade B; JNK, c-jun N-termina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Alcoholic Hepatitis; Alcoholic Liver Disease; Hepatic Stellate CellALD, alcoholic liver disease; CYP2E1, cytochrome P450 family 2, subfamily E, polypeptide 1; DAMP, danger-associated molecular pattern; ER, endoplasmic reticulum; HIF, hypoxia inducible fac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; NPC, nuclear pore complex; ER, endoplasmic reticulum; MDa, Mega Dalton; ALPS, ArfGAP1 lipid packing sensorNuclear pore complex; Nuclear assembly; Cell cycle; Nucleoporin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ATF, activation transcription factor; CHOP, CCAAT/-enhancer-binding protein homologous protein; EIF, eukaryotic initiation factor; EM, electron microscopy; ER, endoplasmic reticulum; GADD, growth arrest and DNA damage-inducible protein; GRP78, 78 kd gluco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ABCA1, ATP-binding cassette transporter A1; ABCG1, ATP-binding cassette transporter G1; CRAC, cholesterol recognition/interaction amino acid consensus; ER, endoplasmic reticulum; GABA, γ-amino butyric acid; GPCR, G protein-coupled receptors; HDL, high-den
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; BiP, immunoglobulin heavy-chain binding protein; BIX, BiP inducer X; CACI, chemotherapy-associated cognitive impairments; CHOP, C/EBP homologous protein; CYP, cytochrome P450; ER, endoplasmic reticulum; Flv, fluvoxamine; JNK, c-Jun NH2-terminal kinase; Px
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; DAG, diacylglycerol; DGDG, digalactosyldiacylglycerol; ER, endoplasmic reticulum; MGDG, monogalactosyldiacylglycerol; PA, phosphatic acid; PC, phosphatidylcholine; PE, phosphatidylethanolamine; PLAM, plastid associated membranes; TGD, trigalactosyl diacyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ROS, reactive oxygen species; mtDNA, mitochondrial DNA; ETC, electron transport chain; ER, endoplasmic reticulum; MCU, mitochondrial calcium uniporter; mPTP, mitochondrial permeability transition pore; VDAC, voltage dependent anion-selective channel; GA,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ER, endoplasmic reticulum; ERO1, endoplasmic reticulum oxidoreductin 1; GCSF, granulocyte colony-stimulating factor; PDI, protein disulfide isomerase; PRDXs, peroxiredoxins; PTP, phosphotyrosine phosphatases; ROS, reactive oxygen species; GPX, glutathione
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AGEs, advanced glycation endproducts; AR, aldose reductase; ARI, aldose reductase inhibitor; BGG, beta-glucogallin; DR, diabetic retinopathy; ER, endoplasmic reticulum; ERK, extracellular signal-regulated kinase; HG, high glucose; MAPK, mitogen-activated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ER, endoplasmic reticulum; UPR, Unfolded Protein Response; AO, acridine orange; LC3, microtubule-associated protein 1 light chain 3; ERAD, ER associated degradation; XBP1, X-box binding protein 1; IRE1, inositol-requiring enzyme-1; PERK, pancreatic eIF2 k
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AD, Alzheimer's disease; ARSG, arylsulfatase G; AV, autophagic vacuole; CNS, central nervous system; CMA, chaperone-mediated autophagy; CS, chondroitin sulfate; DS, dermatan sulfate; EE, early endosome; ER, endoplasmic reticulum; ERT, enzyme replacement t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; BiP, binding immunoglobulin protein; CNX, calnexin; CRT, calreticulin; EDEM1, ER-degradation enhancing α-mannosidase-like protein 1; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, ER-associated degradation; Ero1, endoplasmic reticulum oxidoreductin 1; GPx, glutathione
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; CP, peroxidatic cysteine; CR, resolving cysteine; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, ER-associated degradation; Ero1, ER oxidoreductin 1; GAPDH, glyceraldehyde phosphate dehydrogenase; GPx, glutathione peroxidase; MTP, microsomal triglyceride transfer prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; DAG, diacylglycerol; DGK, diacylglycerol kinase; DGKϵ, the epsilon isoform of diacylglycerol kinase; DOG, 1,2-dioleoyl-glycerol; DOPC, 1,2-dioleoyl-phosphatidylcholine; ECS, electroconvulsive shock; ER, endoplasmic reticulum; HD, Huntington disease; Htt,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ER, endoplasmic reticulum; SERCA, sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase; E–C, excitation–contraction; VGCCs, voltage-gated calcium channels; CMs, cardiac myocytes; UPR, unfolded protein response; MDC, monodansylcadaverine; LR, lysotracker red; GADD153/C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Stx, Shiga toxin; STEC, Shiga toxin-producing Escherichia coli; ER, endoplasmic reticulum; FLIP, FLICE (FADD-like IL-1β-converting enzyme)-inhibitory protein; c-IAP1, cellular inhibitor of apoptosis protein 1; Mcl-1, myeloid cell leukemia 1; PARP, Poly(AD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; 5F, 5-fluorouracil; 6-PSA, 6-pentadecyl salicylic anacardic acid; AGS, human gastric adenocarcinoma cell line; CFSE, carboxyfluorescein succinimidyl ester; ER, endoplasmic reticulum; K562, human myelogenous leukaemia cells; MN, micronuclei; MTT, 3-(4,5-di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Apoptosis; Caspase Inhibitor; Cell Death; Death Receptors; Exosomes; Extracellular Vesicles; Fibrosis; Inflammation; Inflammasome; Microvesicles; Necroptosis; PyroptosiscFLIP, cellular FLICE/caspase 8-like inhibitory protein; ER, endoplasmic reticulum; FF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Apoptosis; Endoplasmic reticulum (ER) stress; Lipotoxicity; INS-1 beta cell; Iron; PalmitateATF6, activating transcription factor-6; CHOP, C/EBP homologous protein; DFO, deferoxamine; DS, deferasirox; ER, endoplasmic reticulum; FFA, free fatty acid; FTH,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Hexapeptide-11; Human fibroblasts; Proteasome; Proteostasis; Senescence; Chaperone; Antioxidant responsesALS, autophagy lysosome system; becn1, beclin-1; ctsl, cathepsin-L; ctsd, cathepsin-D; CLU, apolipoprotein J/Clusterin; ER, endoplasmic reticulum; hda
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Carnosic acid; Colon cancer; Foodomics; Rosemary; Transcriptomics; Unfolded protein responseCA, carnosic acid; DCF-DA, 2′,7′-dichlorofluorescin diacetate acetyl ester; DEGs, differentially expressed genes; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, ER-associated de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; sHsp, small heat shock protein; NTS, N-terminal sequence; ACD, α-crystallin domain; CTS, C-terminal sequence; ER, endoplasmic reticulum; RNAT, RNA thermometerprotein aggregation; molecular chaperones; stress response; protein folding; α-crystallin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AOB, artificial oil body; CPT, cis-prenyltransferase; CsPAT, Cucumis sativus patatin-like protein; DGAT, diacylglycerol acyltransferase; ER, endoplasmic reticulum; HLL, Hevea brasiliensis latex lectin; HSD, hydroxysteroid hydrogenase; LDAP, lipid droplet-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Bcl-2, B cell CLL/lymphoma-2; Cer, ceramide; CerS, ceramide synthase; DES, dihydroceramide desaturase; DHCer, dihydroceramide; ER, endoplasmic reticulum; IMS, intermembrane space; KSR, 3-ketosphinganine reductase; MOMP, mitochondrial outer membrane permea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; T2DM, type 2 diabetes mellitus; NASH, non-alcoholic steatohepatitis; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, ER-associated degradation; UPR, unfolded protein response; PERK, protein kinase RNA-activated (PKR)-like ER kin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; CAT, catalase; CUR, curcumin; ER, endoplasmic reticulum; GPx, glutathione peroxidase; G6PD, glutathione-6-phosphate dehydrogenase; GR, glutathione reductase; GSH, glutathione; GSSG, glutathione disulfide; GST, glutathione S-transferase; 3β-HSD, 3β-hydroxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ATF4, activating transcription factor 4; ATF6, activating transcription factor 6; CHOP, C/EBP homologous protein; CRT, calreticulin; EAE, experimental autoimmune encephalomyelitis; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, endoplasmic reticulum-associated degradat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ROS, reactive oxygen species; ER, endoplasmic reticulum; CUR, curcumin; NF-κB, nuclear factor kappa B; iNOS, inducible nitric oxide synthase; HO-1, heme oxygenase-1; Nrf-2, nuclear factor erythroid-2 related factor; STZ, streptozotocin; MMP, mitochondrial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Glycemia; Glycogen synthesis; Insulin signaling; Leptin; Liver; SH-phosphotyrosine phosphatase 1α-MSH, α-melanocyte stimulating hormone; Akt, protein kinase B; AQP9, aquaglyceroporin-9; DU, densitometry units; ER, endoplasmic reticulum; GSK3β, glycogen sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ABC, ATP-binding cassette; BHV-1, bovine herpes virus 1; CPXV, cowpox virus; CTL, cytotoxic T lymphocyte; EBV, Epstein-Barr virus; EHV, equine herpes virus; ER, endoplasmic reticulum; ERAD, ER-associated degradation; FRET, Förster resonance energy transfe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ACL, ATP-citrate lyase; AD, Alzheimer's disease; APP, amyloid-β precursor protein; BACE, β-site APP-cleaving enzyme; C/EBP, CCAAT-enhancer binding protein; DNMT, DNA methyltransferase; Drp, dynamin-related protein; ER, endoplasmic reticulum; FH, fumarate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ER, endoplasmic reticulum; Hop, Hsp70/Hsp90 organizing protein; RNC, ribosome-nascent chain; SPP, stromal processing peptidase; TPR, tetratricopeptide repeat; UPS, ubiquitin–proteasome systemTOC complex; TIC complex; chaperones; plastid biogenesis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; TM, transmembrane; TMH, transmembrane helix; AP, arrest peptide; bR, bacteriorhodopsin; MP, membrane protein; ER, endoplasmic reticulum; MD, molecular dynamics; AFM, atomic force microscopy; PTC, polypeptide transferase center; SRP, signal recognition par