آشنایی با موضوع

اکسیداز NADPH یک مجموعه آنزیمی غشایی است که با فضای خارج سلولی مواجه است. اکسیداز NADPH را می توان در غشای پلاسما و همچنین در غشاهای فوگاسوم های مورد استفاده توسط سلول های سفید خون نوتروفیل یافت تا میکروارگانیسم ها را جذب کند. اکسیداز NADPH شامل شش واحد است. این زیرمجموعه ها عبارتند از: یک تری فسفاتاز گوانوزین Rho (GTPase)، پنج واحد فاکس (Phox مخفف اگزازاز فاگوسیتیک است) ـ gp91-PHOX (شامل heme) (Nox2) ـ p22phox ـ p40phox ـ p47phox ـ p67phox اکسیداز NADPH سوپر اکسید را با انتقال الکترون از NADPH داخل سلول در سراسر غشاء و اتصال آن به اکسیژن مولکولی برای تولید آنیون سوپراکسید، رادیکال آزاد واکنش تولید می کند. سوپراکسید را می توان در فوگوسوم تولید کرد که حاوی باکتری ها و قارچ های خوراکی است یا می تواند خارج از سلول تولید شود.
در این صفحه تعداد 1129 مقاله تخصصی درباره اکسیداز NADPH که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسیداز NADPH (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; Autism; Enzymatic antioxidants; Oxidative stress; Neutrophils; Monocytes; ASD; Autism spectrum disorder; NOX2; NADPH oxidase; iNOS; inducible nitric oxide synthase; ROS; reactive oxygen species; TDC; typically developing control; SOD; Superoxide dismutase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; FST; follistatin; TGF-β; transforming growth factor β; BMP; bone morphogenetic protein; FSH; follicle stimulating hormone; FD; FST domain; ROS; reactive oxygenated species; NOX; NADPH oxidase; Nrf2; nuclear factor erythroid 2-related factor 2; EoE; eosi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; CO; carbonmonoxide; -CN; cyanide; CF; cystic fibrosis; CFTR; cystic fibrosis transmembrane regulator; C; one-letter abbreviation for cysteine; Cys; cysteine; -SCys; cysteinate; Cys-SOH; cysteine sulfenic acid; Cys-SO2-; cysteine sulfinic acid; Cys-S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; CVD; cardiovascular diseases; ROS; reactive oxygen species; MI; myocardial infarction; ECM; extracellular matrix; HIF; hypoxia-inducible factor; VEGF; vascular endothelial growth factor; NF-кB; nuclear factor-кB; DOX; doxorubicin; MDA; malondialdehyde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; NOS; nitric oxide synthase; NO; Nitric Oxide; NOX; NADPH oxidase; LC3; Microtubule associated protein light chain 3; ROS; reactive oxygen species; NRF2; nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2; KEAP1; kelch-like ECH-associated protein 1; PPP; pentose
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; Rice; Root; Salinity; Reactive oxygen species; NADPH oxidase; Proline; DAB; 3,3-Diaminobenzidine; NBT; Nitro blue tetrazolium; H2DCFDA; 2′ 7′-Dichlorodihydrofluorescein diacetate; DHAR; Dehydroascorbate reductase; MDHAR; Monodehydroascorbate reductase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; 2-OH-E+; 2-hydroxyethidium; •NO; nitric oxide radical; •NO2; nitrogen dioxide radical; 1O2; singlet oxygen; 3O2; triplet oxygen; Al; aluminium; Ala; alanine; APX; ascorbate peroxidase; ASC; ascorbate; CAT; catalase; Ca2+; calcium; Cd; cadmium; CFP; cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; ARE; Antioxidant Response Elements; BDNF; Brain-Derived Neurotrophic Factor; Eph; Ephrine; EphR; Ephrine Receptor; GADD45α; Growth Arrest and DNA Damage Inducible 45α; GS; Glutamine Synthetase; HE; Hepatic Encephalopathy; HO1; Heme Oxygenase 1; LOLA; l-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; Garlic; Alcoholic liver disease; Reactive oxygen species; Nrf-2; Kupffer cells; Adiponectin; AC; alcoholic cirrhosis; ACC; acetyl-CoA carboxylase; AF; alcoholic fibrosis; AFL; alcoholic fatty liver; AGE; aged garlic extract; AH; alcoholic hepatitis; ALD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; AC; anthocyanidins; GIP; gastric inhibitory polypeptide; GLP-1; glucagon-like peptide-1; GTT; glucose tolerance test; HFD; high fat diet; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; IKK; IκB kinase; IRS1; insulin receptor substrate-1; ITT; insulin tolerance test; JNK; c-ju
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; bFGF; basic fibroblast growth factor; CMH; 1-hydroxy-3methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethylpyrolidin; EC; endothelial cell; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGM-2; endothelial cell growth medium; EPR; electron paramagnetic resonance; ERα; estrogen re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; As(III); arsenite; As(V); arsenate; MMA; monomethylarsonic acid; Nox 2; NADPH oxidase; NOS; nitric oxide synthases; ETC; electron transport chain; WAT; white adipose tissue; BAT; brown adipose Tissue; UCP; uncoupling protein; α-KDGH; α-ketoglutarate deh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; RA; rheumatoid arthritis; SLE; systemic lupus erythematosus; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; Ο2⋅−; superoxide radical; H2O2; hydrogen peroxide; •OH; hydroxyl radical; HOCl; hypochlorous acid; NO; nitric oxide; ONOO-; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ASTX; astaxanthin; BAMBI; BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog; BDL; bile duct ligation; CCL4; chemokine (C-C motif) ligand 4; CCR; chemokine receptor C-C motif; ChREBP; carbohydrate response element binding protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; Sciatic nerve crush; Curcumin; Oxidative stress; Myelin; ARE; Antioxidant responsive element; APL; Area per lipid; BW; Beam walking; CMAP; Compound muscle action potential; GST-P; Glutathione S-transferase P; HES; Haematoxylin-eosin-safran; HO-1; Heme-oxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; ASC; apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD; ATF6; activating transcription factor 6; CHOP; C/EBP homologous protein; DAMPs; damage-associated molecular patterns; gAcrp; globular adiponectin; HBSS; Hank's balanced salt solution; HO-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; Flavonoids; Quercetin; Plant-derived polyphenol; Cardiovascular action; Bioassay; CVD; Cardiovascular disease; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; BcL2; B-cell lymphoma 2; MDA; malonaldehyde; TNFα; tumor necrosis factor α; IL-6; Interleukin 6; PPAR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; ACSL4; acyl-CoA synthetase long-chain family member 4; AD; Alzheimer's disease; ARE; antioxidant-responsive element; ANT; adenine nucleotide translocase; AP-1; activator protein-1; ATP; adenosine triphosphate; Bak; Bcl-2 antagonist/killer; BCEC; brain c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; DCF; 2,7-dichlorodihydrofluorescein; DPI; diphenyleneiodonium; hROS; highly ROS; mROS; mitochondrial ROS; NBT; nitro-blue tetrazolium chloride; NOX; NADPH oxidase; ROS; reactive oxygen species; Cadmium; Cell death; Copper; Lead; Mercury; Reactive oxygen s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; NET; neutrophil extracellular traps; MPO; myeloperoxidase; ROS; reactive oxygen species; ELISA; Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay; PMA; phorbol myristate acetate; DPI; diphenyleneiodonium; NADPH oxidase; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; 20-HETE; 20-hydroxyeicosatetraenoic acid; ACE; angiotensin converting enzyme; ACEI; angiotensin converting enzyme inhibitor; Agt; angiotensinogen; Agt −/−;  Agt whole body knock-out mouse model; AMPK; AMP-activated protein kinase; Ang II; angiotensin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; APX; ascorbate peroxidase; AsA; ascorbic acid; CAT; catalase; HR; hypersensitive response; ROS; reactive oxygen species; NADPH oxidase; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-oxidase; NBT; nitro blue tetrazolium; PM; plasma membrane; POD; guaiacol-de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; Human neutrophils; Oxidative burst; NADPH oxidase; Degranulation; Reactive oxygen species; Mitochondria-targeted antioxidant SkQ1; CD; cytochalasin D; C12TPP; dodecyltriphenylphosphonium; DCFH-DA; 2′,7′-dichlorofluorescein-diacetate; DPI; diphenylenei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; Takotsubo cardiomyopathy; Hydrogen sulfide; Cardiac function; NADPH oxidase; Reactive oxygen species; Oxidative stress; TCM; takotsubo cardiomyopathy; H2S; hydrogen sulfide; ISO; isoprenaline; LVSP; left ventricular systolic pressure; +dp/dtmax; maximum c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; •OH; hydroxyl radical; 2,2-BP; 2,2-bipyridyl; ABC; ATP-binding cassette; AIF; apoptosis-inducing factor; AMPK; AMP-activated protein kinase; AMPKK; AMPK kinase; ANT; adenine nucleotide translocase; AP-1; activator protein 1; Apaf-1; protease activating
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; CGD; chronic granulomatous disease; CYBB; cytochrome b beta chain; fMLP; formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine; NMD; Nonsense-mediated decay; NOX; NADPH oxidase; PAF; platelet-activating factor; PMA; phorbol-myristate acetate; (P)ESE; (putative) exonic sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; HS; hemorrhagic shock; AKI; acute kidney injury; TBSA; total body surface area; GFR; glomerular filtration rate; BUN; blood urea nitrogen; RIFLE; Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function, End-stage kidney disease; ADQI; Acute Dialysis Quality Initia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; FBE; Actin free barbed ends; ASC; Apoptosis-associated Speck protein with CARD domain; CT; citrate transporter; ME; cytosolic NADP-dependent malic enzyme; DCF-DA; 2;7-dihydrodichloro-fluorescein diacetate; FAK; focal adhesion kinase; ER; endoplasmic retic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; CNS; central nervous system; DM; diabetes mellitus; EAAC1; excitatory amino acid carrier 1; GLUT; glucose transporters; GS; glutamine synthetase; GSH; glutathione; IL-1β; interleukin 1β; IL-6; interleukin 6; IL-10; interleukin 10; NADPH; nicotinamide ad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; AA; Angelica Archangelica; AGNHW; AnGongNiuHuang Wan; AM; Astragalus membranaceus; AMP; adenosine monophosphate; AMPK; adenosine 5′-monophosphate activated protein kinase; Ang II; angiotensin II; AP; Astragalus polysaccharide; ASIV; astragaloside IV; AS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیداز NADPH ; Arg1; arginase 1; Bregs; regulatory B cells; COX2; cyclooxygenase 2; Gr-MDSC; granulocytic MDSC; HMGB1; high mobility group box protein 1; iNOS or NOS2; inducible nitric oxide synthase; l-arg; l-arginine; MDSCs; myeloid-derived suppressor cells; MO-MDSC;