آشنایی با موضوع

میلوپراکسیداز آنزیمی است که در گرانولهای اولیه نوتروفیلها، ائوزینوفیلها و تا حدی در منوسیتها یافت می شود. لنفوسیتها فعالیت میلوپراکسیداز از خود نشان نمی دهند. این رنگ آمیزی برای افتراق AML از ALL بسیار مفید است. میلوپراکسیداز در حضور پراکسید هیدروژن، سوبسترای رنگ را اکسید می کند و رنگ سیاه تا قرمز- قهوه ای در محل فعالیت تولید می کند. میلوپراکسیداز در گرانولهای اولیه سلولهای میلوئید وجود دارد و از مرحله پرومیلوسیتها شروع می شود. میلوبلاستهای لوکمیک نیز معمولاً مثبت هستند. در لوسمی های حاد، AML-M1 (عدم بلوغ)، AML-M2 (با بلوغ) و AML-M3 (پرومیلوسیتیک) بیش از ۸۰% بلاستها فعالیت میلوپراکسیدازی از خود نشان می دهند. بدلیل اینکه این واکنش بسیار قوی است بسیاری از Auer rods که با رنگ آمیزی رایت- گیمسا دیده نمی شوند در این رنگ آمیزی قابل روئیت هستند. منوسیتها دارای واکنش منفی یا مثبت ضعیف هستند (بصورت منتشر) و لنفوبلاستها و لنفوسیتها میلوپراکسیداز منفی می باشند. در بیماران ALL کمتر از ۳% از بلاستها فعالیت میلوپراکسیدازی از خود نشان می دهند. باید توجه داشت که گرانولوسیتهای بالغ نیز دارای فعالیت این آنزیم می باشند و فاقد اهمیت تشخیصی هستند. میلوپراکسیداز (MPO)، آنزیمی آهن دار در گرانول های آزوروفیلیک نوتروفیل ها است که در عملکرد میکروب کشی نقش دارد و باعث تبدیل پراکسید هیدروژن به HOCl می شود. با این حال عفونت های شدید در کمتر از 5% مبتلایان به کمبود MPO اتفاق می افتد که غالبا در یک بیمار دیابتی است. نارسایی در این آنزیم: نقص در این آنزیم می‌تواند اولیه یا ثانویه باشد: ۱-اولیه: یک بیماری نادر مادرزادی است. بوسیله شمارشگرهای اتوماتیک که میزان این آنزیمرا چک می‌کنند قابل تشخیص است. ۲-ثانویه: موقتی است و با درمان بیماری زمینه‌ای برطرف می‌شود. علت‌های نقص ثانویه در آنزیم میلو پراکسیداز: داروها، بیماری‌های عفونی شدید، بدخیمی، دیابت، حاملگی. در نارسایی اولیه ممکن بیماری کامل یا ناقص باشد یعنی تنها بخشی از سلول‌ها درگیر باشند
در این صفحه تعداد 1528 مقاله تخصصی درباره میلوپراکسیداز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میلوپراکسیداز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; AOPPs; advanced oxidation protein products; 5-ASA; 5-aminosalicylic acid; CD; Crohn's disease; CDDS; colon drug delivery system; DAI; disease activity index; DMT-MM; 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride; DSS; dextran sulfate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Melatonin; Myeloperoxidase; Capsase-3; Heart failure; Pediatric patients; Melatonina; Mieloperoxidase; Caspase 3; Insuficiência cardíaca; Pacientes pediátricos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Melatonin; Myeloperoxidase; Capsase‐3; Heart failure; Pediatric patients; Melatonina; Mieloperoxidase; Caspase 3; Insuficiência cardíaca; Pacientes pediátricos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; ATR; atropine; CAT; catalase; DAI; Disease Activity Index; DMSO; dimethyl sulfoxide; DSS; dextran sulfate sodium; GSH; reduced glutathione; HE; hematoxylin & eosin; IBD; inflammatory bowel disease; IEC-6; intestinal epithelial cell; LOOH; lipid hydroperox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Ang II; angiotensin II; BSA; bovine serum albumin; INF; interferon; IL; interleukin; MPO; myeloperoxidase; NAG; N-acetyl-β-D-glucosaminidase; PCNA; proliferating cell nuclear antigen; RAS; renin-angiotensin System; TNF; tumor necrosis factor; Psoriasis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; SA; sinapic acid; BLM; bleomyci; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; LDH; lactate dehydrogenase; ALP; alkaline phosphatase; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; TNFα; tumor necrosis factor-alpha; IL-β; interleukin-1β; MPO; myel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; GIF; glycosylation inhibiting factor; MIF; macrophage migration inhibitory factor; MPO; myeloperoxidase; TPOR; thiol-protein oxidoreductase; OxMIF; Carbamylation; N-terminal proline; Inflammation; Cytokine; Myeloperoxidase; Tautomerase; Redox regulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Ang-1; Angiopoietin1; Ang-2; Angiopoietin-2; BDNF; Brain-Derived Neurotrophic Factor; bFGF; basic Fibroblast Growth Factor; CRP; C-Reactive Protein; DAS-II; Differential Ability Scales-II; EPO; Erythropoietin; ICAM-1; Intercellular Adhesion Molecule −
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; IBD; inflammatory bowel disease; DSS; dextran sulfate sodium; DML; donkey milk lysozyme; HEL; hen egg lysozyme; ZO-1; zonula occludens-1; MPO; myeloperoxidase; TJ; tight junction; TNF-α; tumour necrosis factor-α; IL; interleukin; PCoA; principal co-ordi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; 5-HT; serotonin; DA; dopamine; MPO; myeloperoxidase; NO; nitric oxide; CAT; catalase; H2O2; hydrogenperoxide; ROS; reactive oxygen species; Waterpipe smoke; Amiodarone; Carob aqueous extract; Brain; Lung; Rat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; CO; carbonmonoxide; -CN; cyanide; CF; cystic fibrosis; CFTR; cystic fibrosis transmembrane regulator; C; one-letter abbreviation for cysteine; Cys; cysteine; -SCys; cysteinate; Cys-SOH; cysteine sulfenic acid; Cys-SO2-; cysteine sulfinic acid; Cys-S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; HA; hexadecan-1-oic (palmitic) acid; HyA; hexadec-15-yn-1-oic acid; 2-ClHDA; 2-chlorohexadecan-1-al; 2-ClHDyA; 2-chlorohexadec-15-yn-1-al; 2-ClHA; 2-chlorohexadecan-1-oic acid; 2-ClHyA; 2-chlorohexadec-15-yn-1-oic acid; Apoptosis; Blood-brain barrier; Lip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Neutrophils; phagocytosis; chronic obstructive pulmonary disease; Haemophilus species; exacerbations; CAT; COPD Assessment Test; cfDNA; Cell-free DNA; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; EN-RAGE; Ligand for the receptor for advanced glycation end
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Atherosclerosis; Sterile inflammation; Damage-associated molecular patterns; NLRP3 inflammasome; Immune cells; AAASP; age-associated arterial secretory phenotype; AIM; Absent in Melanoma; ALRs; AIM 2-like receptors; AGER/RAGE; advanced glycation endproduc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; AMPK; AMP-activated protein kinase; BLM; bleomycin; COX 2; cycloxigenase-2; EMT; epithelial mesenchymal transition; GPx; glutathione peroxidase; GST; gluthatione S transferase; HYP; hydroxyproline; IFN-α; interferon alpha; IL; interleukin; JAK-STAT; the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; ALA; alpha-linolenic acid; LA; linoleic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; PUFAs; polyunsaturated fatty acids; Cd; cadmium; SGR; specific growth rate; FCR; feed conversion ratio; ACH50; alternative complement pathway; RBA; respir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; 3-ClTyr; 3-chlorotyrosine; 3,5-Cl2Tyr; 3,5-dichlorotyrosine; ECM; extracellular matrix; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FN; human plasma fibronectin; HCASMC; human coronary artery smooth muscle cells; HOCl; the physiological mixture of hypochlor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Early Life Adversity; Inflammatory Bowel Disease; Epinephrine; Histone Acetylation; NF-κB; AI; adult inflammation; ChIP; chromatin immunoprecipitation; Ctl; control; H4K12ac; acetylated HRK12; HDAC; histone deacetylase; IBD; inflammatory bowel disease; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AIC; Akaike Information Criterion; α-2-M; alpha-2-macroglobulin; Apo-AI; apolipoprotein A-I; Apo-AII; apolipoprotein A-II; CRP; C-reactive protein; CNF; carbon nanofibers; CNT; carbon nanotubes; CNT/F; carbon nanotu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Alcohol; High-Fat Diet; Fatty Liver; Reactive Oxygen Species; Inflammation; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; cDNA; complementary DNA; Csf; colony-stimulating factor gene; CXCL1; chemokine (C-X-C motif) ligand 1; FBS; fetal b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Pancreas; Inflammatory Response; Acinar Cell; Lamellar Bodies; ADP; adenosine diphosphate; AP; acute pancreatitis; Arg; L-arginine; Arg-AP; L-arginine-induced acute pancreatitis; ATP; adenosine triphosphate; CatB; cathepsin B; CCK; cholecystokinin-8; CDE-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; High-resolution atomic force microscopy; Myeloperoxidase; Ceruloplasmin; Lactoferrin; Metalloprotein complexes; Oxidation stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Intestine; Hedgehog; Stroma; Inflammation; CXCL12; α-SMA; α smooth muscle actin; CXCL; C-X-C motif chemokine ligand; CXCR; C-X-C motif chemokine receptor; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; DSS; dextran sodium sulfate; FCS; fetal calf serum; Gli; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; DMF; dimethylformamide; ds-DNA; double-stranded DNA; ER; endoplasmic reticulum; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; fla; flavonolate; GO; galactose oxidase; NHE; normal hydrogen electrode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; ANCA; anti-neutrophil cytoplasmic antibody; IFAT; indirect fluorescent antibody test; pANCA; perinuclear ANCA; MPO; myeloperoxidase; cANCA; cytoplasmic ANCA; PR3; proteinase 3; IBD; inflammatory bowel disease; IMHA; immune-mediated hemolytic anemia; IMID;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; 5-LOX; 5-lipoxygenase; AA; arachidonic acid; ANOVA; analysis of variance; AP-1; activating protein-1; CGEN; Brazilian Genetic Heritage Management Council; CIOMS; Council of International Organizations of Medical Sciences; CONCEA; National Council for the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; TNF-α; tumor necrosis factor-alpha; IL-1β; interleukin-1 beta; MDA; malondialdehyde; GSH; glutathione; MPO; myeloperoxidase; Bcl-2; b-cell lymphoma 2; Bax; bcl-2-associated X protein; Casp-3; caspase-3; Casp-9; caspase-9; SF; silk fibroin; PMSF; phenylm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Gliadin proteins; Inflammation; Oxidative stress; Pro-inflammatory cytokines; MPO; Myeloperoxidase; AOPP; Advance Oxygen Protein Product; CD; Celiac Disease; NCGS; Non-Celiac Gluten Sensitivity; MTT; 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazoliu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Neutrophil; Myeloperoxidase; HOCl; Inflammation,; Map kinase; Oxidation; Colon; Inflammatory bowel disease (IBD); CD; Crohn's disease; HOCl; hypochlorous acid; IBD; inflammatory bowel disease; MMP; matrix metalloproteinase; MPO; myeloperoxidase; MAPK; Mit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Early inflammatory infiltrate; Digital morphometry; M1/M2 macrophages; COX-2; FXIII; Cerebral ischemia; MMPs; matrix metalloproteinases; PMNs; polymorphonuclear neutrophils; tMCAO; transient middle cerebral artery occlusion; S; sham group; I; ischemic gro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Redox nanoparticle; Intestinal ischemia reperfusion injury; Reactive oxygen species; Nanomedicine; Anti-oxidative nanotherapeutics; ischemia-reperfusion; (I-R); redox nanoparticle; (RNPO); thiobarbituric acid; (TBA); myeloperoxidase; (MPO); keratinocyte c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; BAL; British Anti-Lewisite (dimercaprol); COX-2; cyclooxygenase-2; CWAs; Chemical warfare agents; CX; phosgene oxime (dichloroformoxime); DMPS; 2,3-dimercapto-1-propane- sulphonic acid; IL; Interleukins; LEW; Lewisite, [dichloro(2-chlorovinyl) arsine]; MA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; CCL2/MCP-1; monocyte chemoattractant protein 1; CCL3/MIP1α; macrophage inflammatory protein 1α; CSF3/GCSF; granulocyte-colony stimulating factor; CXCL1/GROα; growth-regulated oncogene α; CXCL10/IP10; IFN-γ-inducible protein 10; MEVM; mouse ear vesica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Inflammation; Neutrophils; Hypochlorous acid; Hypothiocyanite; Oxidative stress; MPO; myeloperoxidase; TNB; 5-thio-2-nitrobenzoic acid; TX1; 3-isobutyl-2-thioxo-7H-purin-6-one; HX1; 2-(3,5-bistrifluoromethylbenzylamino)-6-oxo-1H-pyrimidine-5-carbohydroxam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; RA; rheumatoid arthritis; SLE; systemic lupus erythematosus; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; Ο2⋅−; superoxide radical; H2O2; hydrogen peroxide; •OH; hydroxyl radical; HOCl; hypochlorous acid; NO; nitric oxide; ONOO-; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; Sciatic nerve crush; Curcumin; Oxidative stress; Myelin; ARE; Antioxidant responsive element; APL; Area per lipid; BW; Beam walking; CMAP; Compound muscle action potential; GST-P; Glutathione S-transferase P; HES; Haematoxylin-eosin-safran; HO-1; Heme-oxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میلوپراکسیداز ; C difficile; Toxins; Cysteine Protease; Autoprocessing; Inflammation; ACPD; CPD domain of TcdA; aTcdA; GTD deficient TcdA; Bgt; GTD of TcdB; Br; RBD of TcdB; CPD; cysteine protease domain; CDI; Clostridium difficile infection; GT; glucosyltransferase; GTD