آشنایی با موضوع

سوکسوکس دیسموتاز(به انگلیسی: Superoxide dismutase) گروهی از فلزوپروتئین های با وزن مولکولی کم در تمام سلول های هوازی گیاهان، حیوانات و میکرو ارگانیسم ها هستند. آنها با محافظت در برابر واکنشهای مضر با آنیون رادیکال سوپراکسید (O2-)، کاتالیزوری آن را به اکسیژن و پراکسید هیدروژن تبدیل می کنند. سن عملکردی بدن را تغییر دهید. یکی به واسطه مهمترین آنزیم های آنتیاکسیدان تو بدن Superoxide Dismutase (SOD) نامیده می شود. SOD سلول ها را به واسطه آسیب های سوپراکسید، رادیکال آزاد بسیار سمی محافظت می کند. سوپراکسید یک اکسیژن عکس العمل شگفت انگیز و جذاب پذیر اند که می تواند باعث پیری بافت های بدن، به واسطه جمله چین و چروک و تغییرات رنگ پوست شود، به همین ترتیب که قرار گرفتن تو معرض هوا باعث می شود غذا به پوسیدگی یا بی توجهی تبدیل شود. سوکسوکس دیسموتاز (SOD) به طور طبیعی توسط بدن تولید می شود منتها فعالیت آن همراه سن کاهش می یابد. SOD اغلب آنزیم ضد پیری نامیده می شود، زیرا اعتقاد بر این اند که رادیکال های آزاد را که ممکن اند باعث پیری شود را به واسطه بین ببرد. تحقیقات علمی تو زمینه تمرینات سالمندان نشان داده اند که بعد به واسطه تمرین Qig، سطح SOD به طور چشمگیری افزایش می یابد و سوپراکسید کاهش می یابد.
در این صفحه تعداد 4598 مقاله تخصصی درباره سوکسوکس دیسموتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سوکسوکس دیسموتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Catalase; Superoxide dismutase; Glutathione; Malondialdehyde; Total antioxidant capacity; Nitric oxide; Refractory status epilepticus; Outcome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Autism; Enzymatic antioxidants; Oxidative stress; Neutrophils; Monocytes; ASD; Autism spectrum disorder; NOX2; NADPH oxidase; iNOS; inducible nitric oxide synthase; ROS; reactive oxygen species; TDC; typically developing control; SOD; Superoxide dismutase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; , aspartate transaminase; CA; clofibric acid; CAT; catalase; CF; clofibrate; CF-HT; hydroxytyrosol-clofibrate 13C NMR, 13C-nuclear magnetic resonance; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; DMF; N,N-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Bax; Bcl-2-associated X protein; CHOP; C/EBP-homologous protein 10; DNA; dezoxiribonucleic acid; FITC; fluorescein isothiocyanate; GAPDH; (Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GRP78; glucose-regulated protein 78; HIF1α; hypoxia inducible factor 1α;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; ANOVA; analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BMI; body mass index; BMJ; British Medical Journal; CSF; cerebrospinal fluid; ELISA; Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay; GDNF; glial cell line-derived neurotrophic factor; GFL; glial cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; MDA; malondialdehyde; GPx; glutathione peroxidase; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; OPs; organophosphorus; Malathion; Liver; Kidney; GPx-3; GPx-4 expression; Oxidative stress; Mice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Photosynthesis; Oxidative stress; Salinity; Seedling emergence; Suaeda glauca; Waterlogging; Pn; net photosynthetic rate; Gs; stomatal conductance; Ci; intercellular CO2 concentration; Fv/Fm; maximal photochemical efficiency of PSII; MDA; malondialdehyde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; ATR; atropine; CAT; catalase; DAI; Disease Activity Index; DMSO; dimethyl sulfoxide; DSS; dextran sulfate sodium; GSH; reduced glutathione; HE; hematoxylin & eosin; IBD; inflammatory bowel disease; IEC-6; intestinal epithelial cell; LOOH; lipid hydroperox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Saliva; Obesity; Oral health; Cytokines; Biomarkers; API; approximal plaque index; AUC; area under the curve; BMI; body mass index; CAL; clinical attachment level; CRP; C-reactive protein; DMF-S; caries prevalence index (decayed, missing, and filled surfa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Streptozotocin (PubChem CID: 29327); 2,4-Dinitrophenylhydrazine (PubChem CID: 3772977); Digitonin (PubChem CID: 6474107); Streptomycin sulfate (PubChem CID: 19648); 5,5′-Dithiobis-2-nitrobenzoic acid (PubChem CID: 6254); Titanium (IV) oxysulfate-sulfuri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; SNL; spinal nerve ligation; ELISA; enzyme-linked immune sorbent; IF; immune fluorescent; PWL; paw thermal withdrawal latency; PWT; paw mechanical withdrawal threshold; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; IL-6; interleukin-6; IL-1β; interleukin-1β; IL-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; MSC; mesenchymal stromal cells; hMSC; human bone marrow-derived mesenchymal stromal cells; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; OVA; ovalbumin; HE; haematoxylin and eosin; NO; nitric oxide; GPx; glutathione peroxidase; SOD; supero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Atherosclerosis; Omega-3 fatty acids; Plant sterols; Polyphenols; Responders; ARA; arachidonic acid; CAT; catalase; CEC; cholesterol efflux capacity; CVD; cardiovascular disease; DHA; docosahexaenoic acid; EGCG; epigalocatechin gallate; EPA; eicosapentaen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; ACC1; acetylcoenzyme A carboxylase 1; ASIP; agouti signaling protein; BETA2; transcription factor Beta 2; CYP7a1; cytochrome P450, family 7, subfamily a, polypeptide 1; cFOS; transcription factor C-fos; FASN; fatty acid synthase; FOXA2; forkhead box prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; AGEs; advanced glycation end products; CEL; Nε-(carboxyethyl) lysine; CMA; Nω-(carboxymethyl) arginine; CML; Nε-(carboxymethyl) lysine; H2O2; hydrogen peroxide; HCC; hepato-cellular carcinoma-; HMGB1; high mobility group box-1; NAFLD; nonalcoholic fatt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; H2O2; Gravitropism; Amyloplasts; Ca2+; PINs; Auxin; Arabidopsis thaliana; ABP1; auxin binding protein1; APX1; ascorbate peroxidase 1; AMY3; α-amylase 1; AUX; auxin resistant 1; Ca2+; calcium ion; CAT3; catalases 3; GPX1; glutathione peroxidase 1; H2O2; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; sickle cell disease; alpha thalassemia; oxidative stress; AOPP; Plasma advanced oxidation protein products; Ben/Ben; Benin/Benin; BILI; Total bilirubin; CAR; Central Africa Republic; FRAP; Plasma ferric-reducing antioxidant power; G6PD; Glucose-6-phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Type 1 D.m.; Naringin; Oxidative stress; Bone mineral density; TRAP(+) cells; Adipocytes; D.m; Diabetes mellitus; BMD; bone mineral density; STZ; streptozotocin; OB; osteoblasts; OC; osteoclasts; NA; naringin; BMC; bone mineral content; DXA; dual energy X
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; APX; ascorbate peroxidase; Arabidopsis; Arabidopsis thaliana; ASA; reduced ascorbate; ASC; total ascorbate; CAT; catalase; CAE; chlorogenic equivalents; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; DHA; dehydroascorbate (oxidised ascorbate); DW; dry weight;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; A; CO2 assimilation rate; APX; ascorbate peroxidase; Ci; internal CO2 concentration; CAT; catalase; E; transpiration; EiC; instantaneous carboxylation efficiency; FW; fresh weight; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Gentamicin; Oxidative stress; Luteolin; Protective effect; Synergism; ATS; quercetin- 3-acetyl-7, 3′,4′-trisulphate; CAT; catalase; DMSO; dimethyl sulfoxide; GEN; gentamicin; HBSS; Hank's balanced salt solution; H2-DCFDA; 2′,7′-dichlorodihydrofluo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; LCT; Lambda-cyhalothrin; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; TSH; thyroid-stimulating hormone; MDA; malondialdehyde; AD; Alzheimer's disease; PD; Parkinson's disease; PCO; protein carbonyl; T3; triiodothyronine, T4, thyroxine; PAS; Periodic acidâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; AAP; 4-aminophenazone; ALP; alkaline phphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; CAT; catalase; CYPs; cytochrome P 450s; DHBS; 3,5-Dichloro -2-hydroxybenzene sulfonic acid; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GGT; gamma g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; AGPs; antibiotic growth promoters; AJO; ajwain oil; BMD; bacitracin methylene disalicylate; CLO; clove bud oil; CNO; cinnamon bark oil; EE; ether extract; CP; crude protein; DM; dry matter; EOs; essential oils; ME; metabolisable energy; NDF; neutral deter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Alternative oxidase; Chickpea; Cold stress; Damage indices; Gene expression; Mitochondrial responses; AOX; alternative oxidase; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; CS; cold stress; CT; cold tolerance; COX; cytochrome c oxidase; ELI; electrolyte leak
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; CAT; Catalase; DAI; Disease activity index; DSS; Dextran sulfate sodium; ELISA; Enzyme linked immunoassay; IBD; Inflammatory bowel disease; IL; Interleukin; α-LA; Alpha-lipoic acid; MDA; Malondialdehyde; NF-κB; Nuclear factor-kappa-B; PBS-BSA; Phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; ACE-Is; angiotensin-converting enzyme inhibitors; AH; arterial hypertension; ARBs; angiotensin II receptor antagonists; BMI; body mass index; BP; blood pressure; CA; carbonic anhydrase; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CAT; catalase; CRP; C-reactive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Whey protein; In vitro digestion; Bioactive peptide; Glucagon-like peptide-1; Dipeptidyl peptidase IV inhibitor; Antioxidant activity; α-LA; α-lactalbumin; β-LG; β-lactoglobulin; ABAP; 2,2′-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride; AMC; H-Gly-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; AC; activated carbon; BAF; bioaccumulation factor; BSAF; biota-sediment accumulation factor; DO; dissolved oxygen; EPA; environmental protection agency; GSH; glutathione; HOC; hydrophobic organic compound; LDH; lactate dehydrogenase; LPO; lipid peroxidati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; ALI; acute lung injury; BLM; bleomycin; TNF-α; tumor necrosis factor α; LPS; lipopolysaccharide; MCP-1; monocyte chemotactic protein 1; IL-1β; interleukin 1β; NF-κB; nuclear factor-κB; ROS; reactive oxygen species; Ad-omentin-1; adenovirus omentin-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Dio2; type II iodothyronine deiodinase; Dio3; type III iodothyronine deiodinase; TRα and TRβ; thyroid hormone receptor α and β; SOD; superoxide dismutase; HSP; heat shock protein; PHGPx; phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase; CPT; carnitin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Erythrocytes; Elements; Interactions; Lipid peroxidation; Magnesium; Vanadium; A; antagonistic; AMV; ammonium metavanadate; CAT; catalase; CCS; copper metallocharperone; CRMs; certified reference materials; DL (LOD); limit of detection; DMT-1; divalent me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; ACLY; ATP-citrate lyase; ACS; acetyl-CoA synthetase; AMPK; phosphorylated AMP-activated protein kinase; ARE; antioxidant response element; CAPs; capsaicinoids; FAS; fatty acid synthase; GSH-Px; glutathione peroxidase; HO-1; heme-oxygenase 1; IL-10; interl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; WGP; wine grape pomace; LD; longissimus dorsi; WBSF; Warner Bratzler shear force; ROS; reactive oxygen species; MDA; malondialdehyde; T-AOC; total antioxidant capacity; GPx4; glutathione peroxidase 4; Nrf2; Nuclear factor-like-2 factor; SOD; superoxide di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; AA; Antimycin A; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; AMPK; AMP-activated protein kinase; ATP; adenosine triphosphate; CAT; catalase; CR; caloric restriction; CS; citrate synthase; cyt b; cytochrome b; ESRRA; estrogen-related receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; SHR; spontaneously hypertensive rats; DCE; dried chokeberry fruit extract; ROS; reactive oxygen species; SAP; systolic arterial pressure; DAP; diastolic arterial pressure; MAP; mean arterial pressure; PP; pulse pressure; CI; cardiac index; HR; heart rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; As; arsenic; CAT; catalase; CK; control experiment; GSH; glutathione; HA20; 20-nm hydroxyapatite; HA40; 40-nm hydroxyapatite; HGO; high-quality graphene oxide; MDA; malondialdehyde; MGO; multilayer graphene oxide; nFe; nano-zerovalent iron; nFe3O4; nano-F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; APX; aseorbateperoxidase; CAT; catalase; CuO NPs; Copper Oxide nanoparticles; Cys; cysteine; DES1; l-Cysteine desulfhydrase 1; GSH; glutathione; H2S; hydrogen sulfide; LCD; l-Cysteine desulfhydrase; MTs; metallothioneins; OASA1; O-acetylserine(thiol)lyase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; AGO; Argonaute; AMY3; alpha-amylase-like 3; APX; ascorbate peroxidase; ARF5/MP; Auxin response factor 5; BAM1; beta-amylase 1; CAT; catalase; CK; control check; COG; Clusters of Orthologous Groups of proteins; DEG; differential expression gene; ERF1; Ethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; CAT; catalase; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylene diamine tetra acetic acid; EDS; energy dispersive spectroscopy; GAE; gallic acid equivalent(s); GPX; guaiacol peroxidase; NP; nanoparticle; NADP+; oxidized nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate); N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Metabolic syndrome; Algae; Mesenchymal stem cells; Diabetes; Insulin resistance; Obesity; Nutrition; AGEs; advanced glycosylation end products; ALA; alpha-linolenic acid; CHO-FR; rapidly fermentable groups; CHO-FS; slowly fermentable groups; CHO-H; hydrol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; HMCMXNWMTQCSQG-UHFFFAOYSA-N; VSQAGUSTXKBFFV-UHFFFAOYSA-N; JJVWQUNIWVDZQB-UHFFFAOYSA-N; XYOFJTJVEXIFIW-UHFFFAOYSA-N; LAPDWIWFRGDAON-UHFFFAOYSA-N; LYNNMWNIMDTDQR-UHFFFAOYSA-N; FMZMCPIZMFICIO-UHFFFAOYSA-N; WFQLRRGFIGLXEK-UHFFFAOYSA-N; ZQENIVMHPQAGOL-UHFFFAOY