آشنایی با موضوع

پیکیا پاستوریس(Pichia pastoris) گونه ای از مخمر متیلوتروف است (به انگلیسی: methylotrophic). پیکیا به طور گسترده ای برای بیان پروتئین در تکنیک دی ان ای نوترکیب (به انگلیسی: recombinant DNA) استفاده می‌شود. از این رو برای تحقیقاتِ زیست‌شیمی (به انگلیسی: biochemistry) و تحقیقاتِ ژنتیک در دانشگاه‌ها و در صنایع زیست فناوری (به انگلیسی: biotechnology) استفاده می‌شود. پیکیا پاستوریس غالباً به عنوان یک سیستم بیان ژن (به انگلیسی: expression system)برای تولید پروتئین استفاده می‌شود. تعدادی از خصوصیات پ. پاستوریس را برای این کار مناسب می‌سازد. پ. پاستوریس سرعت رشدِ بالایی دارد و قادر به رشد در محیط کشتی ساده و ارزان می‌باشد. پ. پاستوریس می‌تواند هم در فلاسک‌های تکان (به انگلیسی: shake flasks) و هم در فرمانتور (به انگلیسی: fermenter) رشد کند که این امر، آنرا برای هم کارهای تولیدی در مقیاس کوچک و هم کارهای تولیدی در مقیاس بزرگ، مناسب می‌سازد. پیکیا پاستوریس دارای دو ژن الکل اکسیداز (به انگلیسی: alcohol oxidase) است، الکل اکسیداز 1 (Aox1) و الکل اکسیداز 2 (Aox2) که دارای یک پروموتر (ژنتیک) قویا قابل القا (به انگلیسی: inducible) است. این ژن‌ها به پیکیا اجازه می‌دهند که از متانول به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده کند. پروموترهای الکل اکسیداز به وسیلهٔ متانول القا و به وسیلهٔ به عنوان مثال گلوکز مهار می‌شوند. معمولاً ژنِ پروتئینِ مورد نظر، تحت کنترل پروموتر الکل اکسیژناز ۱ نشان داده می‌شود که بدین معناست که تولید پروتئین می‌تواند با اضافه نمودن متانول القا شود. در وکتور بیان متداول، پروتئین مورد نظر به صورت یک محصول ادغامی به سیگنال ترشحی تراوش (زیست‌شناسی) فاکتور جفت گیری آلفای ساکارومایسس سرویزیه (مخمر نان) تولید می‌شود. این باعث می‌شود که پروتئین به محیط کشت، ترشح شود که این امر تا حدّ زیادی تخلیص پروتئینِ (به انگلیسی: protein purification) متعاقب آن را تسهیل می‌کند. پلاسمید تجاریِ قابل دسترسی وجود دارند که این ویژگی‌ها را به صورت ترکیب شده دارا می‌باشند (مثل وکتور pPICZα)
در این صفحه تعداد 942 مقاله تخصصی درباره پیکیا پاستوریس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیکیا پاستوریس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیکیا پاستوریس; CRISPR-Cas9; Kluyveromyces lactis; Kluyveromyces marxianus; Scheffersomyces stipitis; Yarrowia lipolytica; Hansenula polymorpha; Pichia pastoris; HR; homologous recombination; NHEJ; nonhomologous end-joining; DSB; double strand break; CRISPR; Clustered re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیکیا پاستوریس; ARS; autonomously replicating sequence; CEN; centromere; CRISPR; Clustered, Regularly Interspaced, Short Palindromic Repeats; DSB; double strand break; GFP; green fluorescent protein; GRAS; Generally Regarded As Safe; gRNA; guide RNA (for CRISPR); HR; hom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیکیا پاستوریس; aaRS; aminoacyl-tRNA synthetase; cAA; canonical amino acid; CalB; Candida antarctica lipase B; EcLeuRS/EctRNACUALeu5; orthogonal leucyl-tRNA synthetase/tRNACUALeu5 pair from E. coli; EctRNA′CUATyr; E. coli suppressor tRNACUATyr without the CCA trinucle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیکیا پاستوریس; β-Glucosidase; Saccharomycopsis fibuligera; Trichoderma reesei; Pichia pastoris; Response surface method; Biochemical property;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیکیا پاستوریس; Potential Malaria vaccines; Pichia pastoris; Recursive sequential/parallel processing; Quasi-continuous integrated production; Golden Batch monitoring; Model predictive multivariate control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیکیا پاستوریس; Extruded Phaseolus vulgaris; Saccharomyces cerevisiae; Pichia pastoris; Peptone substitution; Yeast extract substitution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیکیا پاستوریس; Endo-1,5-arabinanase; Penicillium purpurogenum; Pichia pastoris; Heterologous expression; GH family 43; pNPAra; p-nitrophenyl-α-L-arabinofuranoside; pNPXyl; p-nitrophenyl- β-D-xylopyranoside; pNPGlu; p-nitrophenyl β-D-glucopyranoside; pNPGal; p-nitroph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیکیا پاستوریس; PBRM1; BAF180; Recombinant protein expression; Pichia pastoris; BRD; Bromodomain; BAH; Bromo-adjacent homology domain; HMG; High mobility group; NHEJ; Non-homologous end-joining; PRR; Post-replication repair; AEX; Anion exchange chromatography; GAP; Glyce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیکیا پاستوریس; cDNA; complementary DNA; CRD; component-resolved diagnosis; DTT; dithiothreitol; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FDEIA; food-dependent exercise-induced anaphylaxis; GRP; gibberellin-regulated protein; Ig; immunoglobulin; LTP; lipid transfer prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیکیا پاستوریس; hLysG2; human goose-type lysozyme 2; AOX1; alcoholoxidase 1; MD; minimal dextrose; YPD; yeast extract peptone dextrose; BMGY; buffered glycerol-complex medium; BMMY; buffered methanol-complex medium; PCR; polymerase chain reaction; RT-PCR; real-time fluor