آشنایی با موضوع

cDNA یا Complementary DNA، مولکولهای DNA یی هستند که از طریق رونویسی معکوس mRNA ساخته می شوند و بنابراین فاقد اینترون هایی هستند که در DNA ژنومی وجود دارد. کتابخانه DNA مکمل، حاوی نسخه های کلون شده cDNA از همه mRNA یک سلول یا بافت خاص است. DNA های مکمل کلون شده، بر خلاف کلون DNA ژنومی فقط شامل توالی رمز گذار پروتئین هستند و فاقد اینترون ها، توالی های تنظیمی ژن وپروموتورها هستند. بنابراین زمانی که قرار است ژن کلون شده ای به منظور تولید پروتئین بیان شود، این کلون ها بسیار سودمند هستند. همانطور که گفته شد DNA ای که وارد کتابخانه cDNA می شود. DNA کروموزومی نیست بلکه DNAیی است که از روی mRNA های موجود در کشت بافت یا سلول خاصی نسخه برداری شده اند. برای تهیه کتابخانه DNA مکمل. کل mRNA از سلول استخراج می گردد و نسخه برداری DNA، از روی mRNA با استفاده از آنزیم رونوشت بردار معکوس، ساخته می شود. پس مولکولهای DNA مکمل درست عین قطعات DNA ژنومی کلون می گردد و کتابخانه DNA مکمل ایجاد می شود. با استفاده از این روش جداسازی توالی کامل ژن رمزگذار فاکتور IIIV بدون اینترون، امکان پذیر شد. ژن این فاکتور از کبد، عضوی که به طور طبیعی فاکتور IIIV را می سازد استخراج گردید
در این صفحه تعداد 696 مقاله تخصصی درباره cDNA یا مکمل DNA برای RNA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI cDNA یا مکمل DNA برای RNA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; cDNA, DNA complementary to RNA; dNTP, deoxyribonucleoside triphosphate; Ksi, potassium silicate; KTs, potassium thiosulfate; KS, potassium sulfate; ERF gene, ethylene responsive factor; PGIP gene, polygalacturonase inhibitor protein; PA gene, phosphatase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; ACT, actin; bp, base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; Ct, threshold cycle; CYP, cyclophilin; EF1, elongation factor 1 alpha; GADPH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; HIS, histone H3; Hsp70, heat shock protein 70; mRNA, messenger RNA; oligo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; AMBP, α1-microglobulin/bikunin precursor; APP, amyloid (βA4) precursor protein; CSN2, β-casein; BPTI, bovine pancreatic trypsin inhibitor; cDNA, DNA complementary to RNA; CTI, colostrum trypsin inhibitor; Da, Dalton; ELP, early lactation protein; h, hour;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; aa, amino acid(s); BEB, Bayes Empirical Bayes; bp, base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; dCTP, cytidine 5′-triphosphate; dN, number of nonsynonymous substitutions; dNTP, deoxyribonucleoside 5′-triphosphate; dS, number of synonymous substitutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; Aa, amino acid; cDNA, DNA complementary to RNA; CNS, central nervous system; DMSO, dimethylsulfoxide; dNTP, deoxyribonucleoside triphosphate; Dab2ip, disabled homolog 2 interacting protein; Bp, base pair; Kb, kilobase; mDab2ip, mouse Dab2ip; hDab2ip, huma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; °C, degrees Celcius; aa, amino acid; BLAT, BLAST-like alignment tool; BP1, basic patch 1; BP2, basic patch 2; cDNA, DNA complementary to RNA; CHPT1, choline phosphotransferase 1; cm3, centimetre cubed; COR1, meiotic chromosome core protein 1; Ct6, C-termi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; CASP6, caspase 6; CAT, catalase; cDNA, DNA complementary to RNA; CN, Red JA Cou Nu Hubbard; CORT, corticosterone; Ct, cycle threshold; GPX, glutathione peroxidase; HPA, hypothalamic–pituitary–adrenocortical axis; HSP, heat shock protein; kDa, kilodalton(s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; ATP, adenosine triphosphate; bp, base pair; kb, kilo base pair; cDNA, DNA complementary to RNA; GAPDH, Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; gDNA, genomic DNA; EGFP, enhanced green fluorescent protein; SV40, Simian virus 40; chr, chromosome; MEFs, mou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; aa, amino acid(s); ANOVA, analysis of variance; BCMO1, beta-carotene 15,15′-monooxygenase; bco, beta-carotene oxygenase; BCO2, beta-carotene 9′,10′-oxygenase; bp, base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; ef1a, elongation factor 1-alpha; EST, expresse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; aa, amino acid(s); ABCA1, ATP-binding cassette transporter 1; ACOX, acyl-CoA oxidase; ARA, arachidonic acid; bp, base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; CYP7α1, cholesterol 7alpha-hydroxylase; DHA, docosahexaenoic acid; DMEM, Dulbecco's modified eag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; bp, Base pair; cDNA, DNA complementary to RNA; dNTP, deoxyribonucleoside triphosphate; MMA, Methylmalonic Aciduria; MCM, Methylmalonyl CoA mutase; HGMD, Human gene mutation database; mRNA, Messenger RNA; GC/MS, Gas chromatography/mass spectrometry; PCR, P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; βGal, β-galactosidase; BH4, (6R)-l-erythro-5,6,7,8-tetrahydrobiopterin ((6R)-BH4); cDNA, DNA complementary to RNA; DMEM, Dulbecco's modified eagle medium; DTT, dithiothreitol; Hcl, hydrogen chloride; HPA, hyperphenylalaninemia; HPLC, high-performance liqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; ACTB, actin beta; BRH, benign reactive hyperplasia; cDNA, DNA complementary to RNA; CI, confidence interval; Ct, threshold cycle; DNA, deoxyribonucleic acid; ER, estrogen receptor; FHIT, fragile histidine triad gene; FRA3B, fragile site, aphidicolin type,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; A, adenosin; Ala, alanine; Asp, aspartic acid; BCA, bicinchoninic acid; bp, base pair(s); C,  = cytidine; cDNA, DNA complementary to RNA; DEPC, diethy pyrocarbonate; DNase, deoxyribonuclease; EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid; eIF4A, gene encoding e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; A, adenine; ATP, adenosine triphosphate; atp, gene encoding ATP synthase; bp, base pair(s); C, cytosine; cDNA, DNA complementary to RNA; COB, mitochondrial cytochrome b; cob, gene encoding COB; COX, cytochrome c oxidase; cox, gene encoding COX; DDBJ, DNA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; A, adenosine; BLASTX, Basic Local Alignment Search Tool X; C, cytidine; cDNA, DNA complementary to RNA; DCL1, Dicer-like protein 1; dNTP, deoxyribonucleoside triphosphate; ds, double stranded; DTT, dithiothreitol; EC, enzyme commission; EST, expressed seq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; bHLH, Basic helix–loop–helix; TF, Transcription factor; NCBI, National Center for Biotechnology Information; cDNA, DNA complementary to RNA; RNA, Ribonucleic acid; RACE, Rapid amplification of cDNA ends; Ma, Morus alba; gDNA, Genomic DNA; ORF, Open readin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; TAK1, transforming growth factor-β activated kinase-1; TAB1, TAK1-binding protein 1; TLR, toll-like receptor; TNF, tumor necrosis factor; IL-1, interleukin-1; cDNA, DNA complementary to RNA; AmphiTAB1, amphioxus TAK1-binding protein 1; bp, base pair(s); O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; nr, Non-redundant; GO, Gene Ontology; COG, Clusters of Orthologous Groups; KEGG, Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; rpm, Revolutions per minute; rRNA, Ribosomal RNA; cDNA, DNA complementary to RNA; ORFs, Open reading frames; NCBI, National Center fo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; A2M, alpha-2-macroglobulin; BRD, bait region domain; TED, thioester domain; RBD, receptor-binding domain; T-cell, thymus-derived cell; proPO, prophenoloxidase; H. atra, Holothuria atra; cDNA, DNA complementary to RNA; mRNA, messenger RNA; Poly (I: C), pol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; Bp, base pair; CA, carbonic anhydrase; CAc, cytoplasmic carbonic anhydrase; CAg, glycosyl-phosphatidylinositol-linked carbonic anhydrase; cDNA, DNA complementary to RNA; CDS, Coding sequence; DNase, deoxyribonuclease; GSP, gene specific primers; kDa, kilo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; aa, amino acid(s); bp, base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; OAZ, ornithine decarboxylase antizyme (s); OAZ1, ornithine decarboxylase antizyme 1; AZIN, antizyme inhibitor (s); AZIN1, antizyme inhibitor 1; AZIN2, antizyme inhibitor 2; ODC, ornithin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; NMB, neuromedin B; NMBR, neuromedin B receptor; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; CNS, central nervous system; HPG, hypothalamic–pituitary–gonadal; cDNA, DNA complementary to RNA; IPTG, isopropyl β -d-thiogalactopyranoside; RT–PCR, reverse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; RNA-Seq, RNA sequencing; Gb, gigabase(s); cDNA, DNA complementary to RNA; LRR, leucine-rich repeat; qPCR, quantitative real-time PCR; GA, gibberellin; IAA, indole-3-acetic acid; ABA, abscisic acid; ZR, zeatin riboside; ELISA, enzyme-linked immunosorbent a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; Act D, actinomycin D; ALLN, n-acetyl-l-leucyl-l-leucyl-l-norleucinal; ATCC, American Type Culture Collection; B2M, beta2-microglobulin; bp, base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; Ct, cycle threshold; DMSO, dimethylsulfoxide; DUB, deubiquitinating e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; aa, amino acid; bp, base pair; cDNA, DNA complementary to RNA; CDS, coding sequence; dph, days post hatch; DEPC, diethyl pyrocarbonate; ECD, extracellular domain; ICD, intracellular domain; WISH, whole-mount in situ hybridization; kb, kilobase(s); NKA, Na
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; ACE/ace, angiotensin-converting enzyme; AGT/agt, angiotensinogen; AGTR1/agtr1, angiotensin II receptor type I; AGTR2/agtr2, angiotensin II receptor type II; Ang I, angiotensin I; Ang II, angiotensin II; bp, base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; dp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; A, adenosine; AMFE, adjusted minimal folding free energy; BLAST, Basic Local Alignment Search Tool; bp, base pair; C, cytidine; cDNA, DNA complementary to RNA; cro-miRNA, Catharanthus roseus micro ribonucleic acid; DCL1, Dicer-like protein 1; DTT, dithiot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; aa, amino acid(s); APMV-1, avian paramyxovirus-1; cDNA, DNA complementary to RNA; F, fusion protein; F, phenylalanine; G, guanine; GE, gene end; GS, gene start; HA, hemagglutination; HN, hemagglutinin–neuraminidase; ICPI, intracerebral pathogenicity index
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; A, adenosine; BMP, bone morphogenetic protein; bp, base pair; BSA, bovine serum albumin; C, cytidine; cDNA, DNA complementary to RNA; cpm, counts per minute; DMEM, Dulbecco's modified eagle medium; dNTP, deoxyribonucleoside triphosphate; G, guanosine; IP,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; bp, base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; RNA, ribonucleic acid; mRNA, messenger RNA; DNase, deoxyribonuclease; dNTP, deoxyribonucleoside triphosphate; kb, kilobase(s) or 1000 bp; kDa, kilodalton(s); Oligo, oligodeoxyribonucleotide; Vg, vitellogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; AP3, APETALA3; AP3/DEF, APETALA3/DEFICIENS; BLAST, Basic Local Alignment Search Tool; bp, base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; dCAPS, derived cleaved amplified polymorphic sequence; Dnase, deoxyribonuclease; LSD, least-significant difference; ORF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; AvBD, avian β-defensin; RT-PCR, reverse transcription polymerase chain reaction; cDNA, DNA complementary to RNA; BLAST, basic local alignment search tool; ORFs, open reading frames; bp, base pair; Ct, threshold cycle; CFU, colony-forming unit; SPSS, stati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; bp, base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; kDa, kilodalton(s); ORF, open reading frame; p, plasmid; PAGE, PA-gel electrophoresis; SDS, sodium dodecyl sulfate; UTR, untranslated region(s)Apical cell; Tip growth; Cytokinesis; Guanine nucleotide excha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; WSSV, white spot syndrome virus; bp, base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; H&E, Mayer's hematoxylin and eosin; IRE, Iron Response Element; LPS, Lipopolysaccharides; ORF, open reading frame; qRT-PCR, quantitative real time PCR; RACE-PCR, rapid ampl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; A, adenosine; bp, base pair(s); C, cytidine; cDNA, DNA complementary to RNA; DBD, DNA binding domain; DeoR, deoxyribose regulator; DNase, deoxyribonuclease; dNTP, deoxyribonucleoside triphosphate; egfp, enhanced green fluorescent protein; EMSA, electropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; ABRE, abscisic acid response element; ACE, ACGT-containing element; Ans, Gene encoding anthocyanidin synthase; BAC, Bacterial artificial chromosome; bp, Base pair(s); cDNA, DNA complementary to RNA; CDS, Protein coding sequences; CHI, Chalcone–flavanone i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; Akt, protein kinase B; Bp, base pair; cDNA, DNA complementary to RNA; CT, threshold cycle number; ERK, extracellular signal-regulated kinase; FSGD, fish specific genome duplication; GH, growth hormone; GHR, growth hormone receptor; JAK, janus kinase; mRNA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; AFLP, amplified fragment length polymorphism; bp, base pair; BLAST, Basic Local Alignment Search Tool; CALM, calmodulin; CDD, Conserved Domain Database; cDNA, DNA complementary to RNA; COG, clusters of orthologous groups; dNTP, deoxy-ribonucleotide tripho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; CSN2, β-casein-encoding gene; SNP, single nucleotide polymorphism; CN, casein; cDNA, DNA complementary to RNA; EDTA, ethylene diamine tetra acetic acid; SDS, sodium dodecyl sulfate; PCR, polymerase chain reaction; MgCl2, magnesium chloride; dNTP, deoxyrib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; cDNA, DNA complementary to RNA; HSP70, heat shock protein 70 gene; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse transcriptase PCR; qRT-PCR, quantitative RT-PCR; RACE, rapid amplification of cDNA ends; UTR, untranslated region; ORF, open reading frame;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; A, adenosine; ATP, adenosine triphosphate; b, brain; BAC, bacterial artificial chromosome; BCIP, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate; bp, base pair(s); C, cytidine; CB, chromatoid bodies; cDNA, DNA complementary to RNA; cNeoblast, clonogenic neoblast; d,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; cDNA, DNA complementary to RNA; bp, base pairs; OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse transcription PCR; BLAST, basic local alignment search tool; DNA, deoxyribonucleic acid; GenBank, genetic sequence d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: cDNA یا مکمل DNA برای RNA; NDP, nucleoside diphosphate; EST, expressed sequence tags; cDNA, DNA complementary to RNA; DIG, digoxigenin; ISH, in situ hybridization; PBS, phosphate-buffered saline; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse transcription PCR; UTR, untranslated r