آشنایی با موضوع

به کلیه پروتئین هایی که در یک سلول در یک زمان مشخص بیان می‌شود، پروتئوم آن سلول گفته می‌شود و این پروتئوم است که فاصله بین ژنوم و مکانیسم مولکولی رفتار سلولی را پر می‌کند. برخلاف ژنوم، برای هر اورگانیسم نمی‌توان یک پروتئوم واحد تعریف کرد. پروتئوم سلولهای مختلف با یکدیگر متفاوت اند. یعنی سلولها علاوه بر پروتئینهای ضروری که در همه انواع سلولها بیان می‌شوند، دارای یکسری پروتئینهای اختصاصی نیز هستند. از این رو بهتر است پروتئوم را برای هریک از انواع سلولها تعریف نمود. با این حال پروتئوم یک نوع سلول نیز همیشه ثابت نیست. سلول در برابر شرایط مختلف محیطی و پیامهایی که از سلولهای اطراف دریافت می‌کند، پروتئینهای مختلفی را بیان می‌کند. بعبارت دیگر هر سلول تحت شرایط مختلف پروتئومهای متفاوتی دارد. بنابر این برای شناسایی مکانیسمهای مولکولی رفتار سلولی و واکنشهای زیستی، لازم است پروتئینهایی که در یک سلول بیان می‌شود، تغییرات آنها در شرایط مختلف، عملکرد آنها و همچنین برهمکنشهای بین پروتئینهای مختلف در یک سلول، بررسی شود. به مجموعه این بررسیها، نقشه برداری پروتئوم یا پروتئومیک، گفته می‌شود. نقشه برداری پروتئـــوم مطالعه پروتئوم به سادگی مطالعه ژنوم نیست. زیرا پروتئینها را نمیتوان(همانند DNA) به روشی مشابه PCR، تکثیر کرد. همچنین توالیهای پلیپپتیدی نمیتوانند به توالیهای اسید آمینه ای مکمل خود متصل شوند. بنابر این برای مطالعه پروتئوم باید از ابزار و روشهای ویژه ای استفاده کرد. در پروتئومیک نه تنها کلیه پروتئینهایی که در یک سلول دریک شرایط مشخص بیان میشوند، مورد بررسی قرار میگیرند، بلکه عملکرد و رفتار پروتئینها، برهمکنشهای بین پروتئینهای مختلف، آرایشهایی که پس از ترجمه بر روی پروتئینها ایجاد میشود و نیمه عمر آنها در سلول نیز مورد بررسی قرار میگیرد. در واقع پروتئومیک از سه بخش تشکیل شده است: 1- مشخص کردن کلیه پروتئینهایی که در سلول بیان میشود: در این بخش، کلیه پروتئینهایی که در سلول تحت یک شرایط معین (مانند، حالت استراحت، رشد، تمایز، بیماری، تاثیر دارو و. . . ) مشخص میشود. به این ترتیب میتوان پروتئینهایی که در شرایط مختلف بیان میشوند یا میزان بیان آنها تغییر میکند را شناسایی کرد و به عملکرد آنها پی برد. شناسایی این پروتئینها در تشخیص بیماری و بررسی روند پیشرفت یا بهبودی آنها و همچنین شناسایی داروهای جدید، مفید می باشد. 2- نقشه برداری برهمکنشهای بین پروتئینی: پروتئینها در سلول بصورت منفرد عمل نمیکنند واغلب تاثیر خود را با همکاری پروتئینهای دیگر و برهمکنش با آنها اعمال میکنند. نمونه بارز برهمکنشهای پروتئینی، در مسیرهای انقال پیام و مسیرهای بیوسنتزی مشاهده میشود. با شناسایی این برهمکنشها، بطور کارآمدتری میتوان عملکرد و رفتار پروتئینها را مشخص کرد. 3- نقشه برداری آرایشهای پروتئینی: اغلب پروتئینها پس از ترجمه متحمل آرایشهای مختلفی مانند، گلیکوزیله شدن، متیله شدن،استیله شدن، فسفریله شدن و. . . میشوند. این آریشها بر فعالیت و عملکرد پروتئینها، همچنین ساختار فضایی، پایداری و نیمه عمر آنها تاثیر می گذارد. بسیاری از داروها گروههای الکتروفیلی دارند که از طریق آنها به پروتئین هدف متصل شده و اثر خود را اعمال میکنند. شناسایی این آرایشها، تاثیر آنها بر عمکرد پروتئینها و شرایطی که منجر به این آرایشها میشود، به شناسایی رفتار و عملکرد پروتئینها کمک میکند.
در این صفحه تعداد 933 مقاله تخصصی درباره پروتئوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پروتئوم
مقالات ISI پروتئوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوم; Allantoic fluid; Amniotic fluid; Mare; Placentitis; Proteome; Mass spectrometry; CTUP; combined thickness of uterus and placenta; LC-MS/MS; liquid chromatography tandem mass spectrometry; Px; placentitis; PSM; peptide spectral match; SAA; serum amyloid A;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوم; DAMPs; danger associated molecular patterns; ER; endoplasmic reticulum; HMGB1; high mobility group box 1; IL-1Ra; IL-1 receptor antagonist; LPS; lipopolysaccharide; MS; mass spectrometry; PAMPs; pathogen associated molecular patterns; SDC; sodium deoxycho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوم; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide; HLCS; holocarboxylase synthetase; MCD; multiple carboxylase deficiency; CPT1; carnitine palmitoyltransferase 1; ACC2; acetyl-CoA carboxylase 2; PC; pyruvate carboxylase; CPT1R123Cmut; C36
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوم; Ionic liquids; Protein; Proteome; Membrane protein; Protein complex; 1-(2′-hydroxylethyl)- 3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide (C2OHmim-Tf2N); 1-butyl-3-methylimidazolium chloride (BMIM-Cl); 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوم; ATP; adenosine triphosphate; BCAA; branched-chain amino acid; BIA; bioelectrical impedance analysis; BMI; body mass index; CSIU; Clinical Studies Infusion Unit; DAVID; Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery; DEP; differentially ex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئوم; LC-MS/MS; liquid chromatography tandem mass spectrometry; MS; mass spectrometry; RNA-seq; next generation RNA sequencing; PHRED; a measure of the quality of the identification of the nucleobases generated by automated DNA sequencing; CHAPS; 3-[(3-Cholamid