آشنایی با موضوع

ژنوتیپ(به انگلیسی: Genotype) اطلاعاتی است که در ژنوم هر یک از سلول‌های موجودات زنده به صورت دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید DNAوجود دارد. این اطلاعات بر روی کروموزوم‌های داخل هسته در یوکاریوت‌ها یا داخل سیتوپلاسم در پروکاریوت‌ها قرار گرفته اند. به طور کلی به چینش همه ژنهای یک فرد بر روی همه کروموزوم‌های آن فرد، ژنوتیپ می‌گویند. ژنوتیپ یک فرد مجموعه آلل‌هایی است که ساختار ژنتیکی او را مجموعا در تمام جایگاههای ژنی بطور معمولتر در یک جایگاه ژنی تشکیل می‌دهند. هر انسان حدود ۲۵٬۰۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ ژن دارد. معمولاً، هر کدام از این ژن‌ها چندین آلل در میان افراد مختلف دارند. همین موجب متفاوت بودن ژنوتیپ آن‌ها، و در نهایت گوناگونی می‌شود، چرا که احتمال این که دو فرد برای همهٔ ژن‌های خود یک آلل را به ارث برده باشند تقریباً صفر است! مگر دوقلو‌های همسان که حاصل تقسیم میوز سلول تخم می‌باشند، و بنابراین اطلاعات ژنتیکی آن‌ها کاملاً مشابه است. تشکیلات ژنتیکی یک شخص اعم از تمام لکوسهایش یا بطور شاخص در یک لکوس تک ژنوتیپ گفته می باشد ژنوتیپ ویروس یکی از مهمترین معیارهای پاسخ به درمان هپاتیت مزمنC محسوب می‌شود و چون توزیع فراوانی انواع ژنوتیپ ویروس در جوامع مختلف متفاوت می‌باشد تعیین ژنوتیپ غالب این ویروس در هر منطقه لازم است.
در این صفحه تعداد 1915 مقاله تخصصی درباره ژنوتیپ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ژنوتیپ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنوتیپ; Abbreviation; Annotation; nsSNVs; Non-Synonymous Single-Nucleotide Variants; MLTs; Machine Learning Techniques; SVM; Support Vector Machine; RF; Random Forest; ANN; Artificial Neural Network; SDM; Site-Directed Mutate; APOGEE; The pathogenicity Prediction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنوتیپ; Prepulse inhibition; Startle; Sensorimotor gating; Polymorphism; SNP; Genotype; Gene; Mutation; Schizophrenia; Psychosis; Endophenotype; Intermediate phenotype; Meta-analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنوتیپ; RV; rubella virus; CRS; congenital rubella syndrome; HI; hemagglutination inhibition; NA; neutralization antibody; TCID; tissue culture infectious dose; GMT; geometric mean titer; CPE; cytopathic effect; Rubella; Circulating strains; Genotype; Neutralizat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنوتیپ; Familial hypercholesterolemia; FH; Universal screening; Cascade screening; Children; Cholesterol; Hypercholesterolemia; Next-generation sequencing; Genotype; LDLR; APOB; PCSK9;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنوتیپ; AEC; average environment coordinate; ANOVA; analysis of variance; BLUP; best linear unbiased predictor; BR; Pusa Bihar; DOS; date of sowing; D01; first DOS (Oct 15 in the year 2012, 2013 and 2014); D02; second DOS (DOS1 + 7 days); D03; third DOS (DO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنوتیپ; anti-infectives; bioavailability; clinical pharmacokinetics; formulation; oral absorption; pharmacokinetics; HCV; hepatitis C virus; GT; genotype; DAA; direct-acting antiviral; RBV; ribavirin; GLE; glecaprevir; PIB; pibrentasvir; Cmax; maximum plasma conc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنوتیپ; SaV; Sapovirus; NSs; nonstructural proteins; GIII; genogroup III; RdRp; RNA-dependent RNA polymerase; ORF; open reading frame; UTR; untranslated region; nt; nucleotides; aa; amino acid; Sapovirus; Viral metagenomics; Genotype; Phylogenetic tree; Complete
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژنوتیپ; CFTR-related disorder; cystic fibrosis; genotype; mutation; penetrance; variant; atypical CF; adult diagnosis of CF; CF; Cystic fibrosis; CFTR; CF transmembrane conductance regulator; CFTR2; Clinical and functional translation of CFTR; CT; Computed tomogr