آشنایی با موضوع

این نوع RNA در سالهای اخیر کشف شده و RNA تداخل کننده نام گرفته و یک مکانیسم طبیعی برای خاموش کردن انتخابی ژنهاست که در هر دو زمینه‌ی اکتشاف داروهای جدید و حتی به عنوان پتانسیل بالقوه درمانی، رواج پیدا کرده است. ژنها، ترغیب کننده سلولها برای تولید پروتئین هستند. نتیجه ی خاموش کردن ژن، توقف یا کاهش معنی دار تولید پروتئین اختصاصی آن ژن است. دانشمندان بر این باورند که می تواند علت و سبب بعضی از بیماری ها باشد. به طور کلی برای شروع فرایند تولید پروتئین، سلول یک نسخه از کپی ژن مورد نظر را تولید می کند(مخصوص پروتئین خاص). این کپی، از DNA ساخته نشده است بلکه در ساختار آن اسید ریبونوکلئیک RNA بکار رفته که معروف به mRNA یا RNA پیامبر(Messenger RNA) می باشد. mRNA در هسته سلول تولید شده و برای سنتز پروتئین به سیتوپلاسم مهاجرت می کند، جایی که پروتئین بوسیله ریبوزومها بر اساس سکانسها و توالیهای mRNA تولید می شود. این فرایند را بیان ژن یا (Gene expression) می گویند. RNAi یا RNA تداخل کننده بصورت طبیعی بوسیله فرایندی که RNA دو رشته ای (ds RNA) شکسته شده و به قطعات کوچکتر 21 تا 25 نوکلئوتیدی تبدیل می شود، آغاز می گردد. این قطعات کوچک که به siRNA یا (Small interfering RNA) معروف می باشند، با چند پروتئین دیگر و همینطور RNAs تجمع کرده و تشکیل کمپلکس خاموش کننده RNA = (RISC) یا (RNA-Induced silencing complex) را می دهد. RISC،mRNA هدف را شناسائی کرده و آنرا می شکند و توانائی آنرا برای تولید پروتئین از بین می برد.
در این صفحه تعداد 1860 مقاله تخصصی درباره RNA تداخل کننده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده RNA تداخل کننده
مقالات ISI RNA تداخل کننده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; WSSV; Vaccine type; Immune program; Virus gene; Protection rate; Meta-analysis; WSSV; white spot syndrome virus; RNAi; RNA interference; E. coli; Esherichia coli; B. subtili; Bacillus subtili; D. salina; Dunaliella salina;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; MDHA(R); monodehydroascorbate (reductase); DHA(R); dehydroascorbate (reductase); WT; wild type; RNAi; RNA interference; Carbon limitation; Ascorbate redox; Solanum lycopersicum; Genetic background; Yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; Pathogen-associated molecular pattern-triggered immunity (PTI); Effector-triggered susceptibility (ETS); Effector-triggered immunity (ETI); RNA interference; Genetically modified (GM) crop; Disease resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; DOX; doxorubicin; GNRs; gold nanorods; PEI; polyethylenimine; DSPEI; disulfide cross-linked short polyethylenimines; DG; DSPEI-GNR; RDG; RGD-PEG-DSPEI-GNR; RPG; RGD-PEG-PEI-25 kDa-GNR; RDG@DOX; DOX-tethered RDG; LA; α-lipoic acid; NF-κB; nuclear facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; ALP; alkaline phosphatase; BMPs; bone morphogenetic proteins; C/EBPß; CCAAT/enhancer binding protein beta; CIA; collagen II induced arthritis; CTD; C-terminal domain; Cx43; connexin43; Cxs; connexins; DMOADs; disease-modifying osteoarthritis drugs; ECM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; Therapeutic genome editing; Non-viral delivery; Nuclease-mediated genome editing; Oligonucleotide-mediated genome editing; CRISPR/Cas9; Peptide nucleic acid; BBB; blood brain barrier; CMV; cell-derived membrane vesicle; CRISPR; Clustered Regularly Intersp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; Niche construction; Self-reference; Holobiont; Cognition-based evolution; Biological information management; Cellular engineering; CBE; cognition based evolution; PIF; pervasive information field; HGT; horizontal gene transfer; ERV; endogenous retrovirus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; RNA Interference; Hepatic Carcinogenesis; Cell Cycle; Tumorigenesis; CCl4; carbon tetrachloride; DEN; diethylnitrosamine; dox; doxycycline; GalNAc; N-acetylgalactosamine; HCC; hepatocellular carcinoma; LNP; lipid nanoparticle; mRNA; messenger RNA; NTBC; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; Col1a1; procollagen α1(I) gene (alpha-1 type I collagen); Dox; doxycycline; ECM; extracellular matrix; ES cells; embryonic stem cells; EGFP; enhanced green fluorescent protein; miR30; microRNA precursor; RMI; recombinase-mediated integration; RNAi; RNA i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; Hematophagy; Lipid metabolism; Lipid transport; Vector insects; 20HE; 20-hydroxyecdysone; ACBP; acyl-CoA-binding protein; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACS; acyl-CoA synthetase; ACSF5; ACS family 5; ACSL; long-chain ACS; ACSVL; very long-chain ACS; AGPAT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; TAG; Triacylglycerol; HTS; high throughput screening; G3P; glycerol-3-phosphate; GPAT; acyl-CoA:glycerol-3-phosphate acyltransferase; LPA; lysophosphatidic acid; LPAAT; acyl-CoA:lysophosphatidic acid acyltransferase; PA; phosphatidic acid; PAP; Phosphatid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; Polymeric nanomedicines; Peptide; Cancer therapy; Therapeutic delivery; AF; aminoflavone; ANG; angiopep-2; BBB; blood brain barrier; BCECs; brain capillary endothelial cells; BP; bortezomib-pinanediol; bPEISS; bioreducible branched polyethylenimine; BPLP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; 5-HT; serotonin (5-hydroxytryptamine); A83-01; TGF-β kinase/activin receptor-like kinase inhibitor; ACTB; actin beta/beta-actin; ASCL1; achaete-scute homolog 1 (MASH1); ASOs; anti-sense oligonucleotides; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BDNF; brain d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; dH2O; distilled water; PEG; polyethylene glycol; PEI; polyethylenimine; RNAi; RNA interference; siRNA; small interfering RNA; Tissue slices; Polymeric nanoparticles; Polyethylenimine; PEI complexes; Lipopolyplexes; PEI/siRNA gene knockdown; Tumor xenograf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; Dough rheological properties; Kafirin; Sorghum; Transgenic; ABS; Africa Biofortified Sorghum; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DSC; differential scanning calorimetry; N; null control sorghum; RNAi; RNA interference; TG-HD; transgenic sorghum with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; RNAi; RNA interference; Crz; corazonin; CrzR; corazonin receptor; dsRNA; double-stranded RNA; CPRP; a precursor-related peptide; RACE; rapid amplification of cDNA ends; WT; wild type; alb; albino; bp; base pair; aa; amino acid; semi-qRT-PCR; semi-quantita
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; CCCP; Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone; COX IV; Cytochrome c oxidase subunit IV; DAPI; 4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; DMSO; Dimethyl sulfoxide; Drp-1; Dynamin-related protein 1; DNPH; 2,4-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; RNA interference; CRISPR/Cas; Short interfering RNA; Head and neck squamous cell carcinoma; Human papillomavirus; Nanoparticles and lipoplex;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; DH; diapause hormone; DHR; diapause hormone receptor; Ar-DHR; Artemia diapause hormone receptor-like; PBAN; pheromone biosynthesis activating neuropeptide; PBANR; pheromone biosynthesis activating neuropeptide receptor; RNAi; RNA interference; Diapause; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; MSC; Mesenchymal Stem Cell; hMSC; human Mesenchymal Stem Cell; WJ; Wharton's Jelly; ASC; Adipose Stem Cell; CPDs; Cumulative Population Doublings; CT-L; Chymotrypsin-Like; T-L; Trypsin Like; PGPH; Peptidylglutamyl-peptide hydrolyzing; ROS; Reactive Oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; BBB; blood-brain barrier; CNS; central nervous system; HAT; human African trypanosomiasis; NTDs; neglected tropical diseases; PDB; Protein Data Bank; PPPs; public-private partnerships; R&D; research and development; RNAi; RNA interference; SBDD; structure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; 2-APB; 2-aminoethoxydiphenyl borate;; ATP; adenosine triphosphate; CT; C-terminal tail; Cx(s); connexin(s); dsRNA; double-stranded RNA; EL(s); extracellular loop(s); GA; glycyrrhetinic acid; GABA; γ-amino butyric acid; GJ(s); gap junction(s); GJIC; gap j
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; DOTAP; 1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium; DOPE; 1,2-dioleoyl-snglycero-3-phosphoethanolamine; PEG-PE; polyethylene glycol-polyethylene; EPR; enhanced permeability and retention; RNAi; RNA interference; Aurora A; Aurora kinase A; Aurora B; Aurora kinase B;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; DarT; diversity arrays technology; DH; doubled haploid; GBS; genotyping-by-sequencing; Mx; mutant generation x; NIR; near infrared spectroscopy; QTL; quantitative trait locus; RNAi; RNA interference; SNP; single nucleotide polymorphism; SEM; scanning elec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; ARS; autonomously replicating sequence; CEN; centromere; CRISPR; Clustered, Regularly Interspaced, Short Palindromic Repeats; DSB; double strand break; GFP; green fluorescent protein; GRAS; Generally Regarded As Safe; gRNA; guide RNA (for CRISPR); HR; hom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; Ago2; argonaute 2; CDE; clathrin-dependent endocytosis; CIE; clathrin-independent endocytosis; CPP; cell penetrating peptides; CTLA4; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; ECM; extracellular matrix; EPR; enhanced permeability and retention; ERC; en
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; HCC; hepatocellular carcinoma; RNAi; RNA interference; GSN; Gelsolin; IHC; immunohistochemistry; qRT-PCR; quantitative real-time reverse-transcription; GSN; HCC; Cell proliferation; Cell invasion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; β-hex; β-hexosaminidase; RNAi; RNA interference; siRNA; short interfering RNA; SNARE; SNAP (Soluble NSF Attachment Protein) Receptor; TBHP; tert-Butyl hydroperoxide; Lysosomes; Exocytosis; Copper; Calcium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; HD; Huntington's disease; htt gene; huntingtin gene; HDACi; histone deacetylase inhibitors; RNAi; RNA interference; ASO; antisense oligonucleotide; Tgasei; transglutaminase inhibitors; Huntington's disease (HD); htt gene; Histone deacetylase inhibitors (H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; PP; paralytic peptide; AMP; anti-microbial peptide; p38 MAPK; p38 mitogen-activated protein kinase; EGFR; epidermal growth factor receptor; RNAi; RNA interference; MAPKs; mitogen-activated protein kinases; GBP; Growth-blocking peptide; qRT-PCR; quantitati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: RNA تداخل کننده; BR-HL; malathion- and DDT-resistant strain from Bristol, UK; DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane; Duox; dual oxidase; EC-HL; insecticide-susceptible head louse strain from Ecuador; HLCbE3; head louse malathion carboxylesterase; Imd; immune deficiency pat