آشنایی با موضوع

طراحی دارو (Drug design) طراحی نوعی مولکول است که به صورت هدفمند می تواند پروتئین یا هر نوع مسیر متابولیکی را فعال و یا غیر فعال کند. دارو هر نوع ترکیب خارجی است که وارد میشود که می تواند در مسیرهای متابولیکی تغییر ایجاد کند و همچنین می تواند باعث بهبود سلامت انسان و یا حتی باعث زیان شود. طراحی دارو مرحله اول در فرآیند طراحی و ساخت دارو است که توسط نرم افزار های دقیق تخصصی صورت گرفته و اثر گذاری دارو و میزان آن، عوارض جانبی، سمیت دارو طی این مرحله سنجیده میشود. همچنین امکان بهینه سازی دارو در این محیط وجود دارد. قبل از آنکه بتوانیم دارویی را طراحی کنیم نیاز داریم که سطوح مختلف مکانیسم سلول از جمله ژن، ژنوم، متابولیسم و. . . را بشناسیم. بعد از شناسایی مسیر متابولیکی و پیدا کردن مسیر یا مولکول هدف باید به شناسایی ساختار مولکول پرداخت. به عنوان مثال اگر آنزیمی را میخواهیم مورد هدف قرار دهیم و آن را inhibit کنیم ابتدا باید ساختار آنزیم مورد مطالعه قرار گیرد و همچنین سوبسترایی که به این آنزیم متصل می شود که برای مطالعه ساختار سه بعدی و مولکول های پروتئینی از دیتا بانک PDB استفاده می نماییم. در نتیجه باید مولکولی را طراحی کنیم که میزان affinity آن از سوبسترای آنزیم بیشتر باشد در دیتا بانک Pubchem مولکول هایی را معرفی می کند که میتوانند در جایگاه فعال آنزیم قرار گیرند که به این مولکول ها hit molecular گفته می شود. سپس در محیط PYRX شکل های مختلف لیگاندی را که طراحی نموده ایم با جایگاه فعال آنزیم بررسی می کنیم و بهترین حالت انتخاب می شود(به این عمل Docking گفته می شود) در این مرحله affinity نیز مورد بررسی قرار می گیرد. بعد از این مراحل باید میزان سمیت دارو را سنجید. در ویرایش مولکولی که طراحی می کنیم باید به این نکات توجه کرد که این مولکول بیش از اندازه آبدوست یا آبگریز نشود که اگر بیش از اندازه ابدوست باشد از غشاء سلول عبور نکرده و چنانچه بش از حد آبگریز باشد در خون جریان نمی یابد و رسوب می کند. در دیتا بانک FAF Drugs 3 فیلترهایی موجود اند که با استفاده از آنها می توان این نکته پی برد که اگر وزن یا حجم مولکول زیاد یا کم باشد چه اتفاقی می افتد(سمیت مولکول مورد بررسی قرار می گیرد). اصولا در طراحی دارو از سه محیط برای مطالعه استفاده می شود که عبارت اند از: • In silico: در این محیط مولکول در ابزار های کامپیوتری مورد مطالعه قرار می گیرد • In vitro: مطالعه مولکول در محیط کشت سلولی می باشد. • In vivo: مطالعه مولکول در بدن جانوران مانند موش آزمایشگاهی صورت می گیرد.
در این صفحه تعداد 772 مقاله تخصصی درباره طراحی دارو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طراحی دارو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; 9c; 9-cis retinoic acid; AF1 (or 2); activation function 1(or 2); AR; androgen receptor; CAR; constitutive androstane receptor; ChIP; chromatin immunoprecipitation; DBD; DNA binding domain; ER; estrogen receptor; ERE; estrogen response elements; GR; gluco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; Ligustrazine derivatives; Pharmacological activities; Drug design; Antioxidation; Anticardiovascular disease; Anticancer; Neuroprotective; Antibacterial; Anti-inflammatory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; Metronidazole; Imidazole derivatives; Structure-toxicity relationship; Liposomes; Monolayers; Molecular dynamics simulations; Drug design; DPPC; dipalmitoylphosphatidylcholine; Log Do/w; distribution coefficient using an octanol/water system; Log DDS; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; UKJDZGMKCIFXFI-FVALVINRSA-N; BGEKALKTMWNTQD-RFIQQHCTSA-N; CQIMLMYPHBOQSL-RFIQQHCTSA-N; IRAOESAINDQEIG-UUOLGLRASA-N; VAKQHCQRJMYBJV-YAZVLAJYSA-N; FNRQKKGAOVAEOI-ABUSLMHJSA-N; DAVUQBKACMLZJU-IGXOHMADSA-N; GGLYYGLRTMUIDR-YMIIJLGTSA-N; OPIFYJPCQJSGJM-KFQSXEOQ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; Naphthalene diimides; Drug design; DNA; G-quadruplex; Telomeric DNA; Topoisomerase; Antiproliferative; BASASA; Boltzmann Accessible Solvent Accessible Surface Area; BCL-2; B-cell lymphoma 2; dsDNA; double-stranded DNA; hTel; human telomeric; HSP90; heat s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; 5-FC; 5-fluorocytosine; 5-FU; 5-fluorouracil; 6-MeP; 6-methylpruine; 6-MeP-dR; 6-methylpurine-2-deoxyriboside; 9-AC; 9-aminocamptothecin; 9-ACG; 9-aminocamptothecin glucuronide; ACV; acyclovir; ADEPT; antibody-directed enzyme prodrug therapy; API; active
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; Ligand conformations; Protein-ligand docking; Drug design; Octree-based clustering; N-dimensional clustering; In situ analytics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; Drug design; Microtubules; Microtubule-binding agents; Thiocolchicine; Tubulin structure; MT; Microtubules; MTBCs; MT-targeting bivalent compounds; MDA; microtubule depolymerizing agent; MSA; microtubule stabilizing agent; TH; thiocolchicine; THdim-S; sho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; transdermal; drug transport; metabolism; protein binding; drug design; stability; AUC; area under the curve; CA; cortienic acid; CBG; corticosteroid-binding globulin (a.k.a. transcortin); GR; glucocorticoid receptor; HC; hydrocortisone; LE; loteprednol et
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; HIV/AIDS; pharmacokinetics; computational biology; Monte Carlo; drug design; mathematical model; mucosal delivery; dynamic simulation; in silico modeling; biophysical models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; Drug design; Protein-protein interaction; Structure; Small molecule; Antibody; Peptide; Peptidomimetic; Design de médicaments; Interaction protéine-protéine; Structure; Petite molécule; Anticorps; Peptide; Peptidomimétiques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; Fragment molecular orbital method; Influenza virus neuraminidase; Hydration of ligands; Solvation energy; Oseltamivir; Zanamivir; N-acetylneuraminic acid; Drug design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; Intrinsic thermodynamics of protein-ligand binding; Carbonic anhydrase; Benzenesulfonamide inhibitors; Fluorescent thermal shift assay; Isothermal titration calorimetry; Drug design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; 2,4-Diaminopyrimidine; Plasmodium falciparum; Antimalarials; Drug design; Tyrosine kinase inhibitors; K1 strain; JAK2 kinase; DCCVVSLWVBTRLY-UHFFFAOYSA-N;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; DHLA; dihydrolipoic acid; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; FBS; foetal bovine serum; GPx; glutathione peroxidase; GSH; glutathione; GSSG; glutathione disulphide; HPLC; high performance liquid chromatogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی دارو ; drug-like properties; operating models in discovery; physicochemical properties; Drug Design; ADMET properties; insilico modeling; in-vitro models;target therapeutic profile (TPP); developability risk assessment; MAD; rule of five;