آشنایی با موضوع

درون تنی یا درون‌جانداری (به انگلیسی: in vivo) در علوم زیست‌شناسی و در تحقیقات آن، به آزمایشاتی که در آنها جاندار زنده بکار برده می‌شود، گفته می‌شود، به این آزمایش‌ها «در جاندار» نیز می‌گویند. در برابر آزمایش‌های «در جاندار» می‌توان آزمایش‌های برون تنی یا در محیط کشت (به انگلیسی: in vitro) را یاد کرد که در آنها نیازی به بکار بردن جاندار زنده نیست. درون‌جانداری یک عبارت لاتین و به معنی “داخل بدن موجون زنده" است. این عبارت زمانی بکار می‌رود که اثرات بیولوژی عوامل مختلف به جای آن که بر روی جاندار مرده یا قسمتی از جاندار آزمایش شود، بر روی یک موجود زنده کامل آزمایش می‌شود. این موجود زنده می‌تواند انسان، حیوان یا گیاه باشد. در مقابل عبارت درون‌جانداری(In vivo)، درون شیشه‌ای (In vitro) قرار دارد که به انجام آزمایش در محیط آزمایشگاهی با استفاده از لوله آزمایش، پتری دیش و مانند آن گفته می‌شود. انجام آزمایشاتی که بر روی حیوانات انجام می‌شوند و همچنین آزمایشات بالینی که به منظور صحت عمکرد یک دارو بر روی افراد آزمایش می‌شوند، اساس مطالعات درون‌جانداری را در بر می‌گیرند. بررسی‌های درون‌جانداری عموماً پس از انجام بررسی‌های درون شیشه‌ای انجام می‌شود چرا که این به ما کمک می‌کند اثرات کلی آزمایش بر روی موجود زنده تا حدی قابل پیش بینی باشد. به طور مثال در کشف یک داروی جدید، تأیید اثربخشی درون‌جانداری اهمیت زیادی دارد. چرا که در برخی مواقع بررسی‌های درون شیشه‌ای می‌تواند نتایج گمراه کننده‌ای داشته باشد (چرا که مولکولی که کاندیدای دارو است نمی‌تواند به محل طبیعی خود جهت اثربخشی برسد)
در این صفحه تعداد 2030 مقاله تخصصی درباره درون تنی یا درون‌جانداری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درون تنی یا درون‌جانداری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون تنی یا درون‌جانداری; Basic Science Study; Kinesiology; Acromioclavicular dislocation; hook plate; scapular dyskinesis; 3-dimensional analysis; in vivo; kinematics; subacromial erosion; impingement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون تنی یا درون‌جانداری; ECF; extracytoplasmic function; OD; optical density; MCS; multiple cloning site; FRT; flippase recognition target; FU; fluorescence unit; Kmr; kanamycin resistance; Cmr; chloramphenicol resistance; Fluorescent reporter; In vivo; High throughput; F′ epis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون تنی یا درون‌جانداری; Liver; Liver Models; 3D; in vitro; in vivo; Hepatotropic; Pathogen; HBV; HCV; Malaria; Falciparum; Vivax; 2D; 2-dimensional; 3D; 3-dimensional; EBOV; Ebola virus; HBV; hepatitis B virus; HBC; hepatitis C virus; HLC; hepatocyte-like cells; iHLC; induced pl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون تنی یا درون‌جانداری; In vivo; Profilometry; Measurement method; Restorative materials; Prosthodontics; Tooth tissues; Accuracy; Precision; Scanners; Matching softwares;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون تنی یا درون‌جانداری; AA; amino acids; AA-N; amino acid nitrogen; aNDFom; neutral detergent fibre assayed with heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; MP; metabolisable protein; NH3-N; ammonia nitr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون تنی یا درون‌جانداری; 1HMRS; proton magnetic resonance spectroscopy; 5-HT; serotonin; Ach; acetylcholine; ACN; acetonitrile; Asp; aspartate; ATP; adenosine triphosphate; BEH; ethylene bridged hybrid; BMIMPF6; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate; CBQCA; 3-(4-carboxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون تنی یا درون‌جانداری; Periodontal disease; Periodontitis; Gingivitis; Herbal medicine; Phytotherapy; Antibiotic; Antimicrobial; Review; Anti-inflammatory; Herbal mouthwashes; Mouthwashes; Medicinal plants; Oral health; Herbal extracts; Clinical research; in vivo; in vitro; Tre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون تنی یا درون‌جانداری; AUC; area under the concentration-time curve; BN; benalaxyl; CE; capillary electromigration techniques; CL; clearance; CLH; hepatic clearance; CLint; intrinsic clearance; DC; diclofop; DM; diclofop-methyl; DN; diniconazole; E; hepatic extraction rate; ET;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون تنی یا درون‌جانداری; Dox; doxorubicin; Cur; curcumin; Dox-NDs; doxorubicin-loaded nanodroplets; Cur-NDs; curcumin-loaded nanodroplets; Dox-Cur-NDs; doxorubicin/curcumin-loaded nanodroplets; Dox- Cur-NDs-US; doxorubicin/curcumin-loaded nanodroplets combined with ultrasound; Do
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درون تنی یا درون‌جانداری; Randomly-methylated-beta-cyclodextrin (PubChem CID 51051622); Oxaprozin (PubChem CID 4614); L-arginine (PubChem CID 6322); Sepiolite (PubChem CID 61797); Oxaprozin; Randomly methylated-ß-cyclodextrin; Arginine; Nanoclay; Fast dissolving tablets; In vivo