آشنایی با موضوع

در ژنتیک مولکولی، یک قالب خواندن باز(ORF) یک توالی از [DNA] است که حاوی کدون خاتمه در قالب داده شده نمی‌باشد هنگام خواندن رمزها ازDNA این ابهام وجود دارد که موقعیت دقیق رمزهای آن کجاست. عبارتی که در زمینه شناسایی ژن خیلی کاربرد دارد، چارچوب قرائت باز ایست. در حقیقت چارچوب قرائت باز شامل توالی هایی از DNA است که حد اقل 100 رمز طول دارند و بین یک رمز شروع و یک رمز خاتمه قرار داشته باشند. رمز شروع در پروکاریوتها اغلب ATG خواهد بود، که اسید آمینه متیونین را رمز می کند( رمزهای ممکنه دیگرTTG،CTG ) و رمزهای پایانی شامل TGA،TAA هستند. برای هر توالی دو رشته ای DNA حداکثر شش ORF(یعنی سه تا در هر جهت )وجود دارد. باید متذکر شد که استفاده از ORF ها در جدا سازی ژنهای یوکاریوتی به دلیل وجود اینترونها و اگزونها در کنار همدیگر خطاهای فراوانی را به وجود می آورد. در حقیقت ژنهای پروکاریوتی دارای چارچوب های قرائت باز به صورت پیوسته هستند که اغلب مجاور همدیگر قرار دارند. در حالیکه ژنهای یوکاریوت به وسیله DNA بین ژنی طویل جدا شده اند و توالی های رمز کننده آنها (اگزون ها ) به وسیله اینترونهای طویل غیر رمز کننده قطع شده اند. تنظیم بیان ژن و عناصر کنترلی ژنوم های موجودات مختلف دارای ژنهای بسیار زیادی هستند که فرآورده برخی از آنها در زمانهای خاص مورد نیاز است. در حالی که فرآورده ی برخی دیگر از ژنها که به ژنهای خانه دار معروف می باشند، در همه ی دوران فعالیت سلول موجود زنده مورد نیاز هستند. برای کنترل فعالیت این ژنها عناصر کنترل کننده و عوامل رونویسی نقش دارند. عناصر کنترلی توالی های DNA در بالا دست و یا پایین دست ژن های مورد نظر هستند، که با عوامل رونویسی اثر متقابل داشته و در اتصال و هدایت RNA پلیمراز برای رونویسی از ژن های مورد نظر نقش دارند. در پروکاریوتها در پاسخ به یک سیگنال خاص، معمولا چندین ژن رمز کننده پروتئین ها به طور هماهنگ بیان می شوند. به این ساختار و عناصر کنترلی آن اپران گفته می شود و RNA که از این اپران نسخه برداری می شود ( چون دارای ژنهای کد کننده پروتئین های متفاوت است ) پلی سیسترونی می گویند. در حالی که در یوکاریوتها ساختارهای اپرانی وجود ندارد. مدلی که برای بیان این ژن ها ی یوکاریوتی توسط بترین و دیوید سون ارائه گردید، به این صورت است که عناصر کنترلی مختلف در بالا دست ژنهای متفاوت ( در نزدیک و یا داخل راه انداز ) با ترکیبی از عوامل رونویسی رمز شده، اثر متقابل داشته و این اثر متقابل منجر به بیان ژن های پایین دست می شود اهمیت یکی از کاربردهای قالب‌های خواندن باز، پیش بینی ژن است. غالباً از ORFهای طولانی، در کنار سایر شواهد استفاده می‌شود تا نواحی کدکنندهٔ پروتئین را در یک توالی DNA به طور اولیه و ابتدایی تعیین کنند. حضور یک کدون خاتمه(CRF) لزوماً به این معنی نیست که اصلاً ترجمه نمی‌شود. به عنوان مثال در یک توالی تصادفیِ DNA که درصد هر یک از نوکلئوتید‌ها در آن یکسان است، انتظار می‌رود که هر 21 کدون یکبار یک کدون خاتمه وجود داشته باشد. یک الگوریتم ساده تر پیش بینی ژن برای پروکاریوت‌ها ممکن است به دنبال کدون آغازینی بگردد که به دنبال یک قالب خواندن باز آمده باشد و این قالب به اندازهٔ کافی طولانی باشد که بتواند یک پروتئین عادی را رمز کند. یک قالب خواندن باز به تنهایی نمی‌تواند حضور ژن را نتیجه دهد. مثال اگر توالی پروتئین یک ژنوم بدست آمد (برای مثال، 5'-ATCTAAAATGGGTGCC-3')، با بررسی تمام سه حالت ممکن برای قالب‌های خواندن، قالب‌های خواندن باز شناسایی شوند. در این مثال دو تا از قالب‌های خواندن باز هستند، به این معنی که داری کدون خاتمه نیستند: . . . A TCT AAA ATG GGT GCC. . . . . . AT CTA AAA TGG GTG CC. . . . . . ATC TAA AAT GGG TGC C. . . کدون‌های خاتمهٔ ممکن "TGA"، "TAA" و "TAG" هستند. بنابراین بر خلاف دو قالب خواندن قبلی، آخرین قالب خواندن در این مثال شامل کدون خاتمهٔ (TAA) می‌باشد.

در این صفحه تعداد 562 مقاله تخصصی درباره قالب خواندن باز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قالب خواندن باز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; Hyphal development; LaeA; Monascus ruber; Secondary metabolism; SporulationCIT, citrinin; GMM, glucose minimal medium; HPLC, high performance liquid chromatography; MPs, Monascus pigments; MrLaeA, Monascus ruber LaeA; ORF, open reading frame; PDA, potato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; HDV, hepatitis delta virus; RNP, ribonucleoprotein; HBV, hepatitis B virus; HDAg, hepatitis delta antigen; RdRp, RNA-dependent RNA polymerase; ADAR, adenosine deaminase acting on RNA; ORF, open reading frame; S-HDAg, small-HDAg; L-HDAg, large-HDAg; DIPA,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; DOR, dinucleotide odds ratio; GC3S, frequency of G + C at the third position of synonymous codons; HI, homology-independent; HD, homology-dependent; ORF, open reading frame; RSCU, relative synonymous codon usage; NC, effective number of codons; NC′, effec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; ORF, open reading frame; XO, X-organ; SG, sinus gland; GIH, gonad-inhibiting hormone; MIH, molt-inhibiting hormone; CHH, crustacean hyperglycemic hormone; MOIH, mandibular organ-inhibiting hormone; PDH, pigment-dispersing hormone; PCH, pigment-concentrati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; CHH, Crustacean Hyperglycemic Hormone; MIH, Molt Inhibiting Hormone; ITP, Ion Transport Peptide; FPKM, Fragments Per Kilobase per Million mapped reads; ORF, Open Reading Frame; GPCR, G Protein-Coupled Receptor; SARA, Smad Anchor for Receptor ActivationPro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; Ang II, angiotensin II; AT1, angiotensin II receptor subtype 1; E, exon; I, intron; IRES, internal ribosomal entry site; Mrg, Mas-related genes; ORF, open reading frame; RACE, rapid amplification of cDNA ends; RPA, RNase-protection assay; UTR, untranslate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; BN-PAGE, blue-native polyacrylamide gel electrophoresis; 2DE, two-dimensional electrophoresis; CMS, cytoplasmic male sterility; DDM, n-dodecyl β-d-maltoside; ORF, open reading frame; ROS, reactive oxygen speciesMitochondrial proteome; Cytoplasmic male ste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; APX, ascorbate peroxidase; cAPX, cytosolic APX; CAT, catalase; CTAB, N-cetyl-N, N, N-trimethylammonium bromide; H2O2, hydrogen peroxide; IPTG, isopropyl β-D-thiogalactopyranoside; MS, Murashige and Skoog; ORF, open reading frame; pAPX, peroxisomal APX; Pn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; PGRPs, peptidoglycan recognition proteins; RACE, rapid amplification of cDNA ends; ORF, open reading frame; BmCPV, Bombyx mori cytoplasmic polyhedrosis virus; EST, expressed sequence tag; qRT-PCR, quantitative real-time polymerase chain reaction; DEPC, di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; AKR, aldo-keto reductase; ORF, open reading frame; IPTG, isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside; TCEP, Tris (2-carboxyethyl) phosphine; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresisAldo-keto reductase; Genomic mining; Toolbox; Enantiose
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; CDR, complementarity-determining region; Ig, immunoglobulin; IGLV, immunoglobulin lambda variable gene; IGLJ, immunoglobulin lambda joining gene; IGLC, immunoglobulin lambda constant chain gene; ORF, open reading frame; MLN, mesenteric lymph node; RACE, r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; IDUs, intravenous drug users; vpu, viral protein U; ORF, open reading frame; FSW, female sex workersHIV; vpu; ser52; ser56; Manipur; AIDS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; AMPs, antimicrobial peptides; BbHN6, Beauveria bassiana HN6; ORF, open reading frame; RNA, ribonucleic acid; DNA, deoxyribonucleic acid; cDNA, complementary deoxyribonucleic acid; IPTG, isopropyl β-D-thiogalactoside; OD, optical density; SDS-PAGE, sodium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; AF, activation function; BW, body weight; DBD, DNA binding domain; LBD, ligand binding domain; LXR, liver X receptor; LXRE, LXR responsive elements; ORF, open reading frame; SEM, standard error of means; UTR, untranslated regionsPelteobagrus fulvidraco; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; TT12, Transparent Testa 12; PAs, proanthocyanidins; MATE, the multidrug and toxin efflux; EBGs, the early biosynthetic genes; LBGs, the late biosynthetic genes; ORF, open reading frame; UTR, untranslated region; qRT-PCR, quantitative real-time polymerase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; HSP, heat shock protein; NO, nitric oxide; ORF, open reading frame; PCR, polymerase chain reaction; RACE, Rapid amplification cDNA ends; ROS, reactive oxygen species; RT, reverse transcription; and UTR, untranslated regionHeat shock protein 90; cDNA; Boti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; Pycnonotus xanthorrhous; Pycnonotidae; Mitochondrial genome; Phylogenetic analysis; Gene orderMitogenome, mitochondrial genome; PCGs, protein-coding genes; tRNA, transfer RNA; rRNA, ribosomal RNA; CR, control region; ORF, open reading frame; AIC, Akaike i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; bp, base pair; CDS, coding sequence; DNA, Deoxyribonucleic Acid; HGT, horizontal gene transfer; IF, initiation factor; mRNA, messenger Ribonucleic Acid; nt, nucleotide; ORF, open reading frame; RNA, Ribonucleic Acid; SD, Shine Dalgarno; TIS, translation i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; RACE, rapid amplification of cDNA ends; PCR, polymerase chain reaction; NCBI, National Center of Biotechnology Information; ORF, open reading frame; pI, isoelectric point; MW, molecular weight; BLAST, Basic Local Alignment Search Tool; NJ, neighborjoining
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; SSH, suppression subtractive hybridization; cDNA, complementary DNA; mRNA, messenger RNA; EST, expressed sequence tags; HSP, heat shock protein; PCR, polymerase chain reaction; RACE, rapid-amplification of cDNA ends; ORF, open reading frame; UTR, untransl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; dah, days after hatching; ORF, open reading frame; RACE, rapid amplification of cDNA ends; DIG, digoxigenin; PFA, paraformaldehyde solution; ISH, in situ hybridization; TSS, transcription start site; RT, reverse transcription; qPCR, quantitative real-time
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; HRP, horseradish peroxidase; PCR, polymerase chain reaction; ORF, open reading frame; LB, Luria–Bertani; OD600, optical density at 600 nm; IPTG, isopropyl β-D-thiogalactopyranoside; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; PVDF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; IIS, Insulin and insulin-like growth factor signaling; IGF, Insulin-like growth factor; IR, Insulin receptor; IGFR, Insulin-like growth factor receptor; IRR, Insulin receptor-related receptor; RNAi, RNA interference; ORF, Open reading frame; RTK, Receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; ECM, extracellular matrix; TSRs, thrombospondin repeats; APP, amyloid precursor protein; AD, Alzheimer disease; ISH, in situ hybridization; DIG, digoxigenin; SEM, standard error of the mean; ORF, open reading frame; TSR1, thrombospondin type 1 repeatJapan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; WT, wild type; ycf, hypothetical chloroplast open reading frame; CPRENDO, chloroplast proteins of endosymbiotic origin; ORF, open reading frame; PpBQ, phenyl-p-benzoquinone; β-DM, n-dodecyl-β-maltoside; PS I, photosystem I; PS II, photosystem II; PQ, plas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; RBBP4, retinoblastoma binding protein 4; As-RBBP4, retinoblastoma binding protein 4 from Artemia sinica; ORF, open reading frame; PCR, polymerase chain reaction; UTR, untranslated region; ISH, in situ hybridization; DIG, digoxigeninArtemia sinica; RBBP4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; NoV, norovirus; VLP, virus like particles; ORF, open reading frame; G, genogroup; P, protruding; S, shell; HBGA, histo-blood group antigens; NO, New Orleans; SYD, Sydney; Farm, Farmington Hill’s; PBS, phosphate buffered saline; ELISA, enzyme-linked immuno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; IL-1β, interleukin 1 beta; IL-8, interleukin 8; Rf, Rockfish; cDNA,, complementary Deoxyribonucleic Acid; bp, base pair; ORF, open reading frame; Aa, amino acid; IL-1α, interleukin 1 alpha; ICE, interleukin-1-converting enzyme; ELR, glutamic acid-leucine–
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; Abiotic stress; NAC transcription factor; Transgenic plant; Drought resistance; MaizeTF, transcription factor; NAC, NAM, ATAF1/2 and CUC2; ABA, abscisic acid; ORF, open reading frame; GFP, green fluorescent protein; CaMV, cauliflower mosaic virus; qRT-PCR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; ORF, open reading frame; DNA, deoxyribonucleic acid; MOI, optimal multiplicity of infection; LB, Luria-Bertani; APEC, avian pathogenic Escherichia coli; SDS, sodium dodecyl sulfate; PTA, phosphotungstic acid; TEM, transmission electron microscope; PEG, po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; HCV, hepatitis C virus; HTA, host targeting agents; DAA, direct acting antivirals; ORF, open reading frame; UTR, untranslated region; NS, non-structural; E, envelope; IFN, interferon; GBV-B, GB virus B; miR-122, microRNA-122; HBV, hepatitis B virusHCV; Ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; HFMD, Hand, foot, and mouth disease; FITC, Fluorescein isothiocyanate; ORF, Open reading frame; RD, Rhabdomyosarcoma cell; TCID50, 50% tissue culture infectious doses; TEM, Transmission electron microscopy; UTR, Untranslated regionHFMD; Enterovirus; Coxsa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; GC–MS, gas chromatography–mass spectrometry; GFP, green fluorescence protein; ORF, open reading frame; UTR, untranslated regionCitrus; δ-Elemene; Essential oil; Sesquiterpene; Terpene synthase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; PX, peroxinectin; UTR, untranslated region; bp, base pairs; mRNA, messenger RNA; RNA-seq, RNA sequencing; ORF, open reading frame; RACE, rapid amplification of cDNA ends; GO, Gene OntologyPeroxinectin; Caligus rogercresseyi; Deltamethrin; Azamethiphos; RN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; 5AZ, 5-aza-2′-deoxycytidine; ACT1, β-actin; CpG, cytosine–phosphate–guanine; DNMT, DNA methyltransferase; OD600, optical density at 600 nm; ORF, open reading frame; PCR, polymerase chain reaction; RT-PCR, reverse-transcription polymerase chain reactionDNA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; ACSL, long-chain fatty acid-CoA ligase; FA, fatty acid; FACS, fatty acyl-CoA synthetase; LD, linkage disequilibrium; ORF, open reading frame; QTL, quantitative trait locus; RACE, rapid amplification of cDNA ends; SNP, single nucleotide polymorphisms; TAG,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; Phb2, prohibitin-2; ORF, open reading frame; bp, base pairs; SNPs, single nucleotide polymorphisms; Phb1, prohibitin-1; CrPhb2, Caligus rogercresseyi Phb2; NJ, neighbor-joining; BI, Bayesian inference; HRMA, high resolution melting analysis; HKG, housekee
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; igf, insulin-like growth factor; ORF, open reading frame; UTR, untranslated region; Gh, growth hormone; hCG, human chorionic gonadotropin; O1, the primary-growth stage oocyte; O2E, the early ovarian stage with the appearance of O2; O2, cortical-alveolus s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; Tha p 2, Tha p 2 protein; ORF, Open Reading Frame; SNPs, single nucleotide polymorphisms; BT, nonparametric bootstrap; mat-Tha p 2, final mature Tha p 2 proteinAllergenic protein Tha p 2; Processionary moths; Secondary structure prediction; Molecular evol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; E. coli, Escherichia coli; M. tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis; M. smegmatis, Mycobacterium smegmatis; ORF, open reading frame; PCR, polymerase chain reaction; CFU, colony forming units; BLAST, basic local alignment search tool; DUF, domain of unk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قالب خواندن باز; RBM3, RNA binding motif protein 3; RBP, RNA binding protein; CIRBP, cold induced RNA binding protein; qRT-PCR, quantitative real-time PCR; ORF, open reading frame; RNP, ribonucleoprotein; cDNA, complementary DNA; RMSD, root mean square deviation; CDD, Con