آشنایی با موضوع

سلولز ساختار اولیه دیواره سلولی گیاهان را تشکیل می‌دهد. دستگاه گوارشی انسان قادر به هضم سلولز نیست و آن را بدون تغییر دفع می‌کند اما برخی جانوران مثل نشخوارکننده‌ها و موریانه‌ها می‌توانند سلولز را به کمک میکروارگانیسمهایی که در دستگاه گوارش آنها زندگی می‌کنند، هضم کنند. این میکروارگانیسمها با آزادکردن آنزیمهایی به هضم سلولز کمک می‌کنند. همی سلولز (به انگلیسی: Hemicellulose) هرگونه بسپار ناهمگنی است که به همراه سلولز در دیواره یاخته گیاهان حضور دارد. در حالی که سلولز بلوری، قوی و مقاوم در برابر آبکافت است، همی سلولز، ساختار بی شکل و تصادفی با استحکام کمی دارد که به راحتی توسط اسید رقیق، و همچنین آنزیم‌های بی شماری آبکافت می‌شود. همچنین همی سلولز بر خلاف سلولز دارای زنجیره‌های کوتاه تری (۵۰۰ تا ۳۰۰۰ در مقایسه با ۷۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ واحد سلولوز) است که دارای شاخه هستند. در ساختار دیواره یاخته در گیاهان همی سلولوز توسط پکتین به سلولوز متصل می‌شود که سبب ایجاد الیاف‌های مرتبط متقابلی می‌شوند. همی سلولز نیز همچون سلولز از ترکیبات سازنده دیواره سلولی گیاهان است. تفاوت همی سلولز با سلولز در آنست که در ترکیب زنجیره مولکولی همی سلولز به غیر از گلوکز چند نوع قند ساده دیگر نیز شرکت دارند. همچنین زنجیره همی سلولز می تواند دارای شاخه های زیادی نیز باشد. به علت تنوع زیاد در ساختار مولکولی، در میان انواع همی سلولزها بعضی قابل حل و بعضی دیگر غیرقابل حل در آب می باشند. همچنین برخی قابل تجزیه و برخی دیگر غیر قابل تجزیه توسط باکتریهای روده بزرگ می باشند. شماری از پلی ساکاریدهای کوتاه زنجیر میباشند که بخشی از ساختار چوب را تشکیل می دهند و بر اساس DP به 2 دسته تقسیم می شوند: سلولز بتا: DP بین 15 و 90 سلولز گاما: DP کمتر از 15 بر خلاف سلولز که پلیمری از گلوکز است، همی سلولزها ؛ پلیمری از 5 قند متفاوت: هگزوزها: گلوکز – مانوز – گالاکتوز پنتوزها: زیلوز – آرابینوز در مقایسه با سلولز، به آسانی تخریب میشوند بطوریکه درصد آنها در خمیر همواره کمتر از درصد آنها در چوب اولیه است.
در این صفحه تعداد 516 مقاله تخصصی درباره همی سلولز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همی سلولز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همی سلولز; Cellulose; Hemicellulose; Lignin; Anaerobic digestion characteristics; Methane yield; Microbial community analysis; AD; anaerobic digestion; AG; arabinogalactan; α-CE; α-cellulose; BD; biodegradability; CMY; cumulative methane yield; DMY; daily methane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همی سلولز; ADF; Acid detergent fibre; ADL; Acid detergent lignin; CL; Cellulose; CV; Cross validation; HC; Hemicellulose; MLR; Multiple linear regression; NDF; Neutral detergent fibre; RES; Non-lignocellulosic biomass fraction; rMSE; square root of the mean square e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همی سلولز; Infrared spectroscopy; Plant roots; Decomposition; Lignin; Cellulose; Hemicellulose; ADF; acid detergent fiber; DRIFTS; diffuse reflectance mid-infrared fourier transform spectroscopy; NDF; neutral detergent fiber;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همی سلولز; AMEn; nitrogen corrected apparent metabolizable energy; ADF; acid detergent fiber; CP; crude protein; DDG; distillers dried grains; DDGS; distillers dried grains with solubles; DM; dry matter; EE; ether extract; GE; gross energy; HC; hemicellulose; ME; me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همی سلولز; Wilting; Storage; Ensiling; Anaerobic digestion; Methane potential; AA; acetic acid; AD; anaerobic digestion; ADF; acid detergent fiber; ADL; acid detergent lignin; BA; butyric acid; BMP; biochemical methane potential; CEL; cellulose; HEM; hemicellulose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همی سلولز; Alamo cultivar; Bioenergy feedstock; Biomass quality; Cellulose; Hemicellulose; Holocellulose; Lignin; Marginal quality water; Soil salinity; Sodicity; Southwest U.S.; Switchgrass; Treated urban wastewater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همی سلولز; BI; biodegradability index (i.e. BOD5/COD ratio); BSG; brewery spent grain; C; cellulose; FT-IR/PAS; Fourier transform infrared photoacoustic spectroscopy; HC; hemicellulose; HD; hydrodynamic cavitation; LG; lignocellulose; MPW; mechanically pre-treated w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همی سلولز; FAD; Factorial Discriminant Analysis; MIR; Mid Infrared; SEM; Scanning Electron Microscopy; CWM; Cell Wall Materials; FL; cell walls isolated from the whole flesh; PC; cell walls isolated from parenchyma cells; ST; cell walls isolated from stone cells; SK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همی سلولز; Biorefinery; Pretreatment; Lignocellulosic material; Microwave heating; Bioethanol; Biofuels; LCMs; lignocellulosic materials; MHP; microwave heating processing; MHz; megahertz; GHz; gigahertz; ε'; dielectric constant; ε″; dielectric loss; tan d; loss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همی سلولز; AcGGM; O acetyl-galactoglucomannan; IPN; interpenetrating polymer network; MA; maleic anhydride; NEt3; trimethylamine; DMSO; dimethylsulfoxide; TBA; γ-thiobutyrolactone; MBA; N-N'-methylenebisacrylamide; AAm; acrylamide; PEG-da; polyethylene glycol dia