آشنایی با موضوع

زندگی در روی کره زمین به انرژی حاصل از خورشید وابسته است. فتوسنتز تنها فرایند مهم بیولوژیکی است که می‌تواند از این انرژی استفاده کند. علاوه بر این بخش عمده‌ای از منابع انرژی در این سیاره ناشی از فعالیتهای فتوسنتزی انجام شده در این زمان یا در زمانهای گذشته می‌باشد. فعال‌ترین بافت فتوسنتزی گیاهان عالی مزوفیل برگ است. سلولهای مزوفیل دارای تعداد زیادی کلروپلاست هستند که حاوی رنگدانه‌های سبز ویژه‌ای به نام کلروفیل برای جذب نور می‌باشند. در فتوسنتز انرژی خورشیدی برای اکسیداسیون آب، آزاد کردن اکسیژن و نیز احیا کردن دی‌اکسید کربن به ترکیبات آلی و در نهایت قند بکار می‌رود. این مجموعه از کارها را واکنشهای نوری فتوسنتز می‌نامند. محصولات نهایی واکنشهای نوری برای ساخت مواد قندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به مرحله ساخت قندها واکنشهای تاریکی فتوسنتز گفته می‌شود. محل انجام واکنشهای نوری و تاریکی در داخل کلروپلاست متفاوت است. فتوسنتز چگونه انجام می شود؟ برگ های گیاه انرژی نور خورشید را جذب، و گاز کربن دی اکسید و آب را به غذایی سرشار از انرژی به نام گلوکز تبدیل می کنند. گلوکز، هم انرژی مورد نیاز گیاه را فراهم می کند و هم برای تولید سلولز که دیواره ی سلول ها را می سازند مورد استفاده قرار می گیرد. گلوکز چگونه ساخته می شود؟ سلول های برگ، نور خورشید را طی فرآیند فتوسنتز جذب می کنند. سپس از نور خورشید برای تبدیل کربن دی اکسید هوا و آب جذب شده به وسیله ریشه ها به مولکول های گلوکز استفاده می کنند و اکسیژن به عنوان ماده ی اضافی در هوا آزاد می شود. کلروپلاست چیست؟ ساختارهای سبز رنگ میکروسکوپی سلول های برگ کلروپلاست نام دارند که سبز رنگ هستند و نور را جذب می کنند. واکنشهای نوری فتوسنتز موجودات فتوسنتز کننده از طریق اکسید کردن آب به مولکول اکسیژن و احیای نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات،‌ الکترون را به صورت غیر چرخه‌ای منتقل می‌کنند. بخشی از انرژی فوتون از طریق اختلاف PH و اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو طرف غشای فتوسنتزی به صورت انرژی پتانسیل شیمیایی (آدنوزین تری فسفات) ذخیره می‌شود. این ترکیبات پر انرژی انرژی لازم برای احیای کربن در واکنشهای تاریکی فتوسنتز را تامین می‌کنند. واکنشهای تاریکی فتوسنتز واکنشهایی که باعث احیای دی‌اکسید کربن به کربوهیدرات می‌شوند موجب مصرف نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات و آدنوزین تری فسفات می‌گردند. این واکنشها به واکنشهای تاریکی فتوسنتز معروف هستند زیرا مستقیما به نور نیاز ندارند. مکانیزم انجام این واکنشها در گروههای مختلف گیاهی متفاوت است و میزان بازده حاصل هم متفاوت خواهد بود. چشم انداز اخیرا در مجامع بین‌المللی بحثهایی راجع به اعتبار پیشگوییهای مربوط به اثر جنگ هسته‌ای بر بیوسفر به میان آمده است. برخی مطالعات پیشگویی می‌کنند که جنگهای هسته‌ای ابرهای عظیمی از گردو غبار را بوجود می‌آورند که قادرند ماهها جلوی تابش خورشید را بگیرند که به این پدیده زمستان هسته‌ای گفته می‌شود. آنچه مسلم است در غیاب خورشید پوششهای طبیعی و گیاهان زراعی از بین خواهند رفت و از هم پاشیدگی زنجیره غذایی نتایج مصیبت باری را به دنبال خواهد داشت. این موارد بر این واقعیت تاکید دارند که فتوسنتز بدون وجود نور ممکن نیست و فرایند فتوسنتز رمز وجود حیات بر روی کره زمین است.
در این صفحه تعداد 3479 مقاله تخصصی درباره فتوسنتز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فتوسنتز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; Chl; chlorophyll; CMP; cell membrane permeability; C; control plants; Fv/Fm; maximum quantum yield of photosystem II; Fo; minimum fluorescence; Fm; maximum fluorescence; Fs; steady-state fluorescence of light adapted samples; Fm′; maximum fluorescence o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; AN; net assimilation rate; Cc; chloroplastic CO2 concentration; Ci; sub-stomatal CO2 concentration; gm; mesophyll conductance; gs; stomatal conductance; Jmax; maximum rate of RuBP regeneration calculated from gas exchange on a Ci basis; lb; biochemical li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; Photosynthesis; Oxidative stress; Salinity; Seedling emergence; Suaeda glauca; Waterlogging; Pn; net photosynthetic rate; Gs; stomatal conductance; Ci; intercellular CO2 concentration; Fv/Fm; maximal photochemical efficiency of PSII; MDA; malondialdehyde;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; BRC; Bacterial Reaction Center; P; Primary electron donor of bacterial photosynthesis; P680; Primary electron donor of oxygenic photosynthesis; OEC; Oxygen Evolving Complex; QB; terminal electron acceptor; WT; Wild type; R-26; carotenoid-less strain; Rba;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; RpaB; regulation of phycobilisome associated B; CscB; sucrose permease; G3P; glyceraldehyde 3-phosphate; PBS; phycobilisome; PC; plastocyanin; PQ; plastoquinone; SPS; sucrose phosphate synthase; ΦII; quantum yield of PSII; qP; photochemical quenching; IP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; A; photosynthesis; gs; stomatal conductance; Ci; intercellular concentration of CO2; ISPS; isoprene synthase; PaISPS; isoprene synthase from Populus alba; PEP; phosphoenolpyruvate; PEPC; phosphoenolpyruvate carboxylase; DOXP; 1,deoxy-d-xylulose-5 phosphat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; Anti-herbivore defenses; Herbivory-induce resource sequestration; Leaf mass per area; Photosynthesis; Photosynthetic nitrogen use efficiency; Prunus avium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; TRIA; 1-triacontanol; SRC; short rotation coppice; ETR; electron transport rate; PSI; photosystem I; PSII; photosystem II; PPFD; photosynthetic photon flux density; Y(II); carbon assimilation parameter; B1; thiamine; NA; nicotinamide; Phenotyping; Organ s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; HIS; heat sensitivity index; HAI; heat acclimation index; WUE; water used efficiency; NA; non-acclimated; HA; heat-acclimated; SWC%; soil water content; PS II; Photosystem II; Abiotic stress; Heat acclimation; Heat sensitivity; Photosynthesis; Triticum ae
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; Carboxylates; Chlorophyll a fluorescence; Genotypic variation; Glycine max; Photosynthetic response curves; Photosystem II; Φ; apparent quantum efficiency; NPQ; alternative non-photochemical quenching; Cc; chloroplastic CO2 concentration; Rd; dark respir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; 4-HHE; 4-hydroxy-hexenal; 4-HNE; 4-hydroxy-nonenal; AOX; alternative oxidases of electron transport chains; bZIP; basic leucine zipper (transcription factor); EGSSG/2GSH; glutathione half-cell reduction potential (in mV); Fv/Fm; maimum quantum yield of PS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; DAP; days after planting; SPAR; Soil-Plant-Atmosphere-Research; VL; vine length; NOD; node number; LA; leaf area; LW; leaf weight; SW; stem weight; RW; root weight; TD; total dry weight; SR; storage root; LRL; longest root length; RCL; cumulative root len
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتوسنتز; AEM; anion exchange membrane; ATP; adenosine triphosphate; BEMR; bioelectrochemical membrane reactor; BPM; bipolar membrane; CEM; cation exchange membrane; EMBR; electrochemical membrane bioreactor; ETC; electron transport chain; FAD; flavin adenine dinuc