آشنایی با موضوع

مواد هیومیکی (Humic substances) از ترکیبات بسیار مهم خاک هستند که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و حاصلخیزی خاک را تحت تأثیر قرار می دهند و همچنین اثرات مستقیم بر روی گیاهان و محصولات کشاورزی دارند. هنگامی که اسید هیومیک به خاک سنگین اضافه می شود باعث تشکیل خاکدانه و شکستن سله می شود و اجازه می دهد تا نفوذ آب و هوا به درون خاک افزایش یافته و رشد و نمو ریشه بهتر صورت پذیرد. اسید هیومیک با داشتن مواد آلی ضروری برای حفظ آب و جلوگیری از شسته شدن مواد غذایی، باعث بهبود ساختار و قابلیتهای کشاورزی خاکهای شنی نیز می گردد. هیومیک ها همچنین فعالیت های میکروبی مفید خاک را تحریک می کنند. میکروب های خاک مسئول محلول سازی مواد غذایی حیاتی مثل فسفر و عناصر غذایی کم مصرف هستند. مواد هیومیکی نام خود را از هوموس گرفته‌اند. از آنجا که این ماده ph اسیدی ضعیف (3/8 تا 5) دارد و مشتق از هوموس می‌باشد به نام هیویمک اسید هم شناخته میشود. اما حقیقتاً هیچ شباهتی به اسیدهای شناخته شده چه معدنی و چه آلی ندارد. موادهیومیکی در واقع طیف وسیعی از ترکیبات آلی- معدنی گوناگون نظیر اسیدهای آمینه، پتیدها، فنول‌ها، آلدئیدها و اسیدهای نوکلئیک در پیوند با انواع کاتیون‌ها می‌باشند که مجموعاً ترکیب بسیار پیچیده‌ و شگفت‌انگیزی را ساخته‌اند که می‌توانند میلیو‌ن‌ها سال در طبیعت دوام بیاورد و اعمال بسیار شگرفی انجام دهد که قابل قیاس با هیچ ترکیب دیگری نیست. در همه خاک‌های کشاورزی هیومیک اسید بطور طبیعی وجود دارد و در واقع 80 درصد مواد ارگانیک خاک را تشکیل می‌دهد. میزان ایده‌آل مواد آلی در خاک‌های کشاورزی بین 4 تا 6 درصد است. مواد هیومیکی محصول نهایی تجزیه هر ماده آلی در شرایط ویژه و توسط میکروارگانیسم‌های خاص می‌باشند. از آنجا که ماده اولیه آن از موجود زنده گرفته شده و توسط موجودات زنده دیگری شکل گرفته است، برای رشد دادن به هر موجود زنده دیگری کارایی و مناسبت دارند و باز به دلیل اینکه موجودات مولد مواد هیومیکی باکتریها و مخصوصاً قارچ‌های خاکزی غیر بیماریزا هستند به رشد اینگونه موجودات نیز بیشتر کمک می‌کنند. باکتری‌ها و قارچ‌های پاتوژن (بیماریزا) که در تشکیل مواد هیومیکی هیچ نقشی ندارند و موجوداتی که انگل هستند از مواد هیومیکی هیچ سهمی نمی‌برند. بالعکس با رشد سریع موجودات ذره‌بینی غیربیماریزا، در تنگنا و محدودیت شدید نیز قرار خواهند گرفت. مواد هیومیک عبارتند از برخی ترکیبات موجود در ساختار بعضی از خاک ها که به آن خاک غنا و برکت می دهند، این مواد در اثر یکسری واکنش های مینرالینزه شدن تدریجی به وجود می آیند و مواد هـومیک در اصل به عنوان 90% – 85% ساختار آلی خاک های با قدرت زراعی بالا را تشکیل می دهند. این مواد در اثر فعل و انفعالات صورت گرفته بر روی باقی مانده بدن حیوانات و یا گیاهان متلاشی شده در خاک تشکیل می شوند.
در این صفحه تعداد 766 مقاله تخصصی درباره مواد هیومیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد هیومیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد هیومیکی; BC; biochar; SOC; soil organic carbon; C; carbon; N; nitrogen; H; hydrogen; O; oxygen; DOC; dissolved organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; HS; humic substances; HA; humic acid; FA; fulvic acid; Hu; humin; LHS; humic-like substances; LHA; humic-l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد هیومیکی; Pyrogenic organic carbon; FTIR; NMR; Humic substances; Amazonian Dark Earth; Sewages sludge char; EEM; Electron exchange capacity; Farmyard manure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد هیومیکی; ACO; aconitase; ADA2; adenosine deaminase 2; AGO1; Argonaute1; ANR1; Arabidopsis nitrate regulated 1; AP2; apetala 2; ARR9; type A response regulator 9; ASN; asparagine synthetase; BST1; bristled1; C2H2; Cysteine 2 Histidine 2; C4 and C8; transcriptomic p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد هیومیکی; BMC; benthic microbial community; SEC; size exclusion chromatography; PARAFAC; parallel factor analysis; HMWS; high molecular weight substances; HS; humic substances; SUVA; specific ultraviolet absorption; PLFA; PARAFAC; Size exclusion chromatography (SEC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد هیومیکی; Biofilm; Biofiltration; Chlorination; Coagulation; Seawater reverse osmosis; Microbial community structure; AOC; Assimilable organic carbon; ATP; Adenosine tri-phosphate; BB; Building blocks; BER; Biofilm enrichment reactor; BP; Biopolymers; DMF; Dual med
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد هیومیکی; AdCSV; Adsorptive Cathodic Stripping Voltammetry; AFS; Atomic Fluorescence Spectroscopy; AGNES; Absence of Gradients and Nernstian Equilibrium Stripping; APDC; Ammonium 1-pyrrolidinedithiocarbamate; ASV; Anodic Stripping Voltammetry; BiFE; Bismuth Film El
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد هیومیکی; Compost teas functionality; Hormone-like activity; Humic substances; Organic agriculture; Plant biostimulation; Plant disease management
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد هیومیکی; BBs; building blocks; BPs; biopolymers; BW; backwash; CEB; chemically enhanced backwash; CIP; cleaning in place; CMF; ceramic microfiltration; DOC; dissolved organic carbon; HMW; high molecular weight; HSs; humic substances; IEX; ion exchange; ILCA; inlin