آشنایی با موضوع

هدایت هیدرولیکی(به انگلیسی: Hydraulic conductivity) یکی از خصوصیات هیدرودینامیک خاک هاست که نقش تعیین کننده‌ای در حرکت و انتقال آب و املاح در خاک دارد. درواقع عبارت است از مقدار آبی که تحت شیب هیدرولیکی یک از واحد سطح مقطع خاک در واحد زمان عبور می‌کند. دستورکار آزمایش اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع به روش بار ثابت: 1- ابتدا لایه نازکی از شن در استوانه بریزید و ارتفاع این لایه را اندازه‌گیری کنید. لایه شن از خروج ذرات خاک از استوانه جلوگیری می‌کند. 2- بر روی لایه شن خاک ریخته و آن را فشرده کنید. ارتفاع ستون خاک و قطر استوانه را اندازه گرفته و یادداشت کنید. 3- در داخل استوانه به آرامی آب ریخته و مدتی صبر کنید تا خاک اشباع گردد و آب از پایین استوانه جریان پیدا کند. 4- استوانه را در زیر شیر آب قرار دهید به طوری که آب اضافی از لوله خروجی بالای استوانه بیرون ریخته و ارتفاع ستون آب بر روی خاک ثابت بماند. ارتفاع آب روی خاک را اندازه‌گیری نمائید. 5- با استفاده از یک بشر و کرنومتر در یک بازه زمانی مشخص، حجم آب خروجی از انتهای استوانه خاک را اندازه‌گیری کنید. 6- این مراحل را 5 بار تکرار کنید. 7- با استفاده از قانون دارسی مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع را بدست آورید. دستورکار آزمایش اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع به روش بار افتان: در این آزمایش از دستگاهی استفاده می‌شود که بر روی آن سه لوله شیشه‌ای با قطرهای متفاوت قرار دارد. وجود این سه لوله شیشه‌ای با قطرهای مختلف تعیین هدایت هیدرولیکی هر دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه‌ را تسهیل می‌نماید (لوله باریکتر مناسب خاکهای با هدایت هیدرولیکی کم و لوله بزرگتر مناسب خاکهای با هدایت هیدرولیکی زیاد است). این سه لوله شیشه‌ای بر روی یک تخته مدرج جاسازی شده و در پایین هر کدام از آنها یک شیر قرارداده شده است. این شیرها از یک طرف توسط لوله لاستیکی به یک منبع شیشه‌ای تأمین آب و از طرف دیگر به لوله‌ای لاستیکی که آب را به قالب نمونه خاک وارد می‌سازد وصل شده‌اند. دو رویکرد کلی برای تعیین میزان هدایت هیدرولیکی آب وجود دارد: رویکرد تجربی، در این رویکرد هدایت هیدرولیکی وابسته به ویژگی‌های خاک مانند پوکی، توزیع اندازه‌های گوناگون دانه‌های خاک در لایه‌های آن و بافت خاک است. رویکرد آزمایشگاهی، در این رویکرد هدایت هیدرولیکی را به کمک آزمایش‌های هیدرولیکی و استفاده از قانون دارسی بدست می‌آوریم. روش آزمایشگاهی خود به دو دسته بزرگ زیر تقسیم می‌شود: آزمون آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های برداشته شده از خاک محل. آزمون صحرایی (آزمون درجا) که خود شامل دو زیرگروه‌است: آزمون‌های صحرایی در اندازهٔ کوچک که به کمک مشاهدهٔ بلندی سطح آب در فضاهای خالی خاک انجام می‌شود. آزمون‌های صحرایی در اندازهٔ بزرگ مانند آزمون پمپ یا آزمون تخلیه در چاه یا به کمک مشاهدهٔ نحوهٔ عملکرد سامانهٔ افقی زهکشی محل. آزمون‌های صحرایی در اندازهٔ کوچک خود دوباره به دو زیرشاخهٔ دیگر زیر تقسیم می‌شوند: نفوذ به فضاهای خالی که در بالای سطح آب زیرزمینی قرار دارند. نفوذ به فضاهای خالی که در زیر سطح آب زیرزمینی قرار دارند.
در این صفحه تعداد 762 مقاله تخصصی درباره هدایت هیدرولیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هدایت هیدرولیکی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت هیدرولیکی; ABA; abscisic acid; ACC; 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid; AQP; aquaporin; Kr; root hydraulic conductance; Lpc; cell hydraulic conductivity; Lpr; root hydraulic conductivity; NIP; nodulin 26-like intrinsic protein; NO; nitric oxide; PIP; plasma membr
مقالات ISI هدایت هیدرولیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت هیدرولیکی; BSF; biological sand filter; CW; constructed wetland; HRT; hydraulic retention time; HC; hydraulic conductivity; OLR; organic loading rate; PSD; particle size distribution; SSFR; saturated system flow rate; SWW; synthetic winery wastewater; TW; treatment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت هیدرولیکی; Compacted sand bentonite mixture; Mechanical and hydrological evaluation; Hydraulic conductivity; Unconfined compressive strength; Shear strength; Waste disposal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت هیدرولیکی; Fractured rocks; Hydraulic conductivity; Statistical distribution; Weathering and unloading; Geologic structures; Southwest China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت هیدرولیکی; Geosynthetics; Geosynthetic clay liner; Hydraulic conductivity; Ammonium solution; Swelling; Exchange complex; Bioreactor leachate; Recirculation landfill leachate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هدایت هیدرولیکی; Rainfall infiltration; Slope stability uncertainty; Cross correlation; Spatial variability; Hydraulic conductivity; Shear strength;