آشنایی با موضوع

سیلاب (Flooding): در خلال یا پس از یک بارندگی شدید و ممتد یاآب شدن بر فها و تکه یخ های بزرگ و یا طغیان رودخانه ها مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته ویا مقدار،آب جاری در حوزه از ظرفیت نگهداری آب در یک آبخیز تجاوز می نماید و در نتیجه آب از بستر عادی خود به صورت رواناب سرریز کرده و به مناطق پایاب انتقال می یابد و در زمین های پست و مناطق اطراف را در بر می گیرد که به این جریان عظیم سیلاباب گفته می شود. عوامل متعددی در بروز سیلاب دخالت دارند که مواردی از آنها بدین شرح است: 1- تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها 2- گاهی بارندگی های خارج از فصل بارندگی (مانند بارندگی تابستانی ) باعث سیلاب می شوند. در تابستان رودخانه ها به علت های گوناگون مانند ذوب برفها وغیره پر آب هستند و دیگر اینکه به علت گرم بودن خاک واختفای هوای گرم مرطوب در حفره های خاک، باران شدید تابستانی که به صورت رگبار می باشد نمی تواند در روزنه خاک نفوذ کند و ناچارا جاری می شود و سیلاب و طغیان را به وجود می آورد. 3- نبود یا کمبود پوشش گیاهی: از بین بردن پوشش گیاهی منطقه در اثر عدم تعادل بین داشت و برداشت مراتع و تخریب جنگل ها که باعث کم شدن فرصت کا فی برای نفوذ آب به اعماق خاک می شود ودر نتیجه باعث از هم پاشیدن خاک به ویژه در مناطق پر شیب شده و موجب شسته شدن سریع خاک های منطقه و ایجاد رواناب های شدید و گل آلود و در نهایت سیلاب می شو ند. 4- بالا آمدن سطح آب های زیر زمینی ناشی از نفوذ مقادیر زیادی آب به آبخوانها به ویژه آبخوانهای نسبتا کم عمق و یا با قابلیت کم. 5- جنس خاک: هر چقدر کود حیوانی،مواد گیاهی و هو موس بیشتر باشد آب بیشتری در آن نفوذ می کند و هر چقدر رس بیشتر، آب کمتر نفوذ میکند، بنابر این در اراضی با خاک رسی و چسپنده و فقیر از لحاظ کود،پوشش گیاهی و هو موس به خصوص در مناطق شیبدار سیلاب ایجاد میگردد. دانه های باران بر اثر ضربه به خاک با عث به هم فشرده شدن و چسپندگی لایه سطح رویی خاک شده و از قدرت جذب خاک و نفوذ آب در عمق می کاهد و به همین علت آب بارندگی در خاک نفوذ نکرده و جاری می شود و در همین حال شدت ضربات باران باعث حرکت دانه‎های خاک شده و این دانه‎ها را همراه خود به حرکت در می‎آورد و معلق شدن این ذرات خاک باعث زیاد شدن حجم آب جاری شده می‎گرد 6- ذوب سریع برف هاو یخ ها: برفها در کو هها در فصل بهار به تدریج ذوب شده و گاهی با بارندگی های شدید این فصل توأم شده و طغیان رودخانه ها را سبب شده و سیلاب را به وجود می آورد. 7- شکسته شدن سدهای یخی: وقتی رودخانه ها مقدار زیادی یخ از مناطق کوهستانی می آورد پس از کاهش سرعت جریان یخ ها به هم پیوسته،اولین شبکه یخی را تشکیل می دهند و با پیوستن دیگر یخ ها به صورت دیوارهای در شکاف دره ها گیر کرده و سد یخی را به وجود می آورد. شکسته شدن این دیواره بر اثر گر ما و یا فشار با عث سرریز شدن آب جمع شده در پشت آن به مناطق زیر دست آن خواهد شد. 8- رانش زمین در حاشیه رود خانه ها، استخر ها و مخازنی که نسبت به زمینهای اطراف در ارتفاع بالاتری قرار دارند باعث جاری شدن آب آنها به سمت منا طق زیر دست شده و آنها را در بر میگیرد. 9- تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی، شخم زدن اراضی کشاورزی در جهت شیب که باعث عدم نفوذ آب به داخل خاک شده و سیلاب جاری می شود. 10- بالا آمدن سطح آب در یا ها و در یاچه ها: در یک موج مدی توده عظیمی از آب دریا که گاها 6تا 9 متر ارتفاع دارد. ناحیه گسترده ای از زمین سا حلی راکه ممکن است حد آن به 80تا 100 متر برسد را فرا می گیرد اغلب این امواج مد دریا در اثر زلزله های زیر دریایی اتفاق می افتدو ولی گاهی به دنبال طو فان نیز حادث می شوند.
در این صفحه تعداد 803 مقاله تخصصی درباره سیلاب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سیلاب
مقالات ISI سیلاب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلاب; Extreme risk; National Risk Register; Government Office for Science; Fukushima; Flooding; Foresight; Cassandra; Machine learning; Governance; Innovation; Civil emergencies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلاب; ER; endoplasmic reticulum; HSP; heat shock protein; PDI; protein disulfide isomerase; ROS; reactive oxygen species; SAM; S-adenosylmethionine; Organ specificity; Time dependency; Flooding; Drought; Soybean; Proteomics;