آشنایی با موضوع

ارزیابی چرخه حیات یا ارزیابی چرخه عمر یک رویکرد «گهواره تا گور» (Cradle to Grave) برای ارزیابی سیستم های صنعتی است. «گهواره تا گور» با جمع آوری مواد خام از زمین برای تولید محصول شروع می شود و با برگشت محصول مصرف شده به زمین به پایان می رسد. ارزیابی چرخه حیات یا ارزیابی چرخه عمر (LCA) امکان تخمین اثرات زیست محیطی تجمعی ناشی از همه مراحل چرخه حیات محصول را فراهم می آورد. ارزیابی چرخه حیات یا ارزیابی چرخه عمر (LCA) یک تکنیک برای ارزیابی جنبه های زیست محیطی و اثرات بالقوه همراه با محصول، فرآیند یا خدمات است از طریق: - گردآوری یک فهرست موجودی از ورودی های انرژی و مواد و انتشار به محیط زیست - ارزیابی اثرات بالقوه زیست محیطی همراه با ورودی های تعریف شده و انتشار به محیط زیست - تفسیر نتایج برای کمک به تصمیم گیری ارزیابی چرخه عمر (LCA) یک تکنیک برای ارزیابی همه ورودی ها و خروجی های محصول (داده ها و ستانده ها)، فرآیند یا خدمات (فهرست موجودی چرخه حیات)، ارزیابی زائدات، اثرات بر بهداشت انسان و اثرات اکولوژیکی (ارزیابی اثر) و تفسیر نتایج ارزیابی (تفسیر چرخه حیات) در کل چرخه حیات محصول یا فرآیند مورد بررسی می باشد. دو سازمان بین المللی ISO (International Standards Organization) و SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) ارزیابی چرخه حیات را به عنوان یک ابزار مدیریت زیست محیطی توسعه داده اند. در ISO 14040 تعریف زیر در مورد LCA یا ارزیابی چرخه حیات ارائه شده است: "مجموعه ای از روش های سیستماتیک برای گردآوری و ارزیابی مواد و انرژی ورودی و خروجی و اثرات زیست محیطی همراه یک سیستم محصول در طول چرخه حیات آن" بر اساس نظر SETAC تعریف LCA به صورت زیر می باشد: "ارزیابی چرخه حیات یک فرآیند برای ارزیابی اثرات زیست محیطی همراه با یک محصول، فرآیند یا فعالیت است که با شناسایی و کمی کردن انرژی و مواد مصرفی و زائدات منتشره به محیط زیست انجام می شود، ارزیابی اثرات انرژی و مواد مصرفی و مواد منتشره به محیط زیست و شناسایی و ارزیابی فرصت ها برای بهبود وضعیت محیط زیست شامل کل چرخه حیات محصول، فرآیند یا فعالیت، از استخراج و فرآوری مواد خام، ساخت، حمل و نقل و توزیع، استفاده، استفاده مجدد، نگهداری، بازیافت و دفع نهایی می شود. " بنابراین، ارزیابی چرخه حیات (LCA) ابزاری برای تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی محصولات در همه مراحل چرخه حیات آن ها – از استخراج منابع تا تولید مواد، تولید قطعات و تولید نهایی محصول و استفاده از محصول تا مدیریت پس از دورانداختن آن شامل بازیافت، استفاده مجدد و دفع نهایی- (به عبارت دیگر از گهواره تا گور) می باشد. کل سیستم فرایندهای واحد شامل چرخه حیات محصول "سیستم محصول"نامیده می شود. سابقه ارزیابی چرخه حیات در ایران بسیار کوتاه بوده و کمتر از یک دهه می باشد. کارشناسان شرکت ابنیه پایدار سبز افتخار دارند که اولین پروژه ارزیابی چرخه حیات را در ایران برای نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1388 انجام داده و نتایج آنرا در مقالات مختلف بین المللی ارائه نموده اند. از دیگر پروژه های شرکت در زمینه ارزیابی چرخه عمر، تهیه گزارش ارایه خدمات در زمینه ارزیابی چرخه حیات (LCA) جهت شرکت پتروشیمی پارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) در منطقه عسلویه، بوشهر می باشد.
در این صفحه تعداد 1554 مقاله تخصصی درباره ارزیابی چرخه حیات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی چرخه حیات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Citizenship education; Democracy; Person-centered analysis; Political participation; Social studies; Teachers' beliefs; AIC; Akaike information criterion; AIC3; AIC with 3 as penalizing factor; BIC; Bayesian information criterion; CAIC; consistent AIC; CC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; LCA; life cycle assessment; GWP; global warming potential; FAST; fourier amplitude sensitivity testing; MLR; multiple linear regression; SVR; support vector machine; ANN; artificial neural network; GA; genetic algorithm; GP; Gaussian process; SA; sensitiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; A2O; anaerobic-anoxic-oxic; ACTM; Acetamiprid; ARB; antibiotic resistant bacteria; ARGs; antibiotic resistance genes; AZM; Azithromycin; BDL; below detection limit; BHT; 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol; BOD; biochemical oxygen demand; BTA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Literature review; Scheduling; Waste; Multicriteria optimization; Manufacturing operations; 1DCSP; 1-Dimensional Cutting Stock Problem; B&B; Branch and Bound; CSP; Cutting Stock Problem; ICSP; Integrated Cutting Stock Problem; ILP; Integer Linear Programm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Intrahepatic cholestasis of pregnancy; Serum bile acid; Pseudo-targeted method; Metabolomics; UPLC-triple TOF-MS/MS; Diagnostic and therapeutic profiles; ICP; Intrahepatic cholestasis of pregnancy; TBA; total bile acids; UDCA; ursodeoxycholic acid; LCA; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Atopic dermatitis; Eczema; Adult onset; Asthma; Hay fever; Atopic history; Severity; AD; Atopic dermatitis; aOR; Adjusted odds ratio; BSA; Body surface area; EASI; Eczema Area and Severity Index; IQR; Interquartile range; LCA; Latent class analysis; NRS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Bridge; Chloride ingress; Climate impact; Corrosion; Durability; LCA; Service life; Supplementary cementitious materials (SCM); Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Corn stover collection; GHG emissions; Renewable energy directive; LCA; Biogas; BB; Big bales; DM; Dry matter; EONR; Economically Optimum Nitrogen Rate; GHG; Greenhouse gases; ILUC; Indirect Land Use Change; IPCC; Intergovernmental panel for climate chang
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; AA; Aquatic Acidification; AE; Aquatic Ecotoxicity; AEU; Aquatic Eutrophication; C; Carcinogen; CdTe; Cadmium-Telluride; CIS; Copper-Indium-Selenide; CUT; cut-off value; EPBT; Energy Payback Time; GA; Genetic Algorithms; GW; Global Warming; IR; Ionizing R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; preterm; development; cognition; language; comorbidity; AIC; Akaike Information Criterion; BIC; Bayesian Information Criterion; BIC*; Bayesian Information Criterion using an adjusted sample size calculation; BITSEA; Brief Infant and Toddler Social Emotion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Anomalous aortic origin of the coronary artery; Sinus of Valsalva; Interarterial course; Cardiac surgery; Origem aórtica anómala da artéria coronária; Seio de Valsalva; Trajeto interarterial; Cirurgia cardíaca; ACS; acute coronary syndrome; ACAOS; an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; 1 G biofuel; First-generation biofuel; 1.5 G biofuel; 1.5-generation biofuel; 2 G biofuel; Second-generation biofuel; 3 G biofuel; Third-generation biofuel; BP; British Petroleum; CAAM; China Association of Automotive Manufacturers; CARB; California A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Pepper; Plastic-greenhouse; Environmental impact gap; Yield gap; LCA; life cycle assessment; N; nitrogen; P; phosphorus; K; potassium; FU; functional units; PE; polyethylene; MS; agricultural materials stage; F; arable farming stage; CI; confidence interv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Life cycle assessment; Waste management; Material recycling; Anaerobic digestion; Scenario comparison; EFA; energy flow analysis; EP; Eutrophication Potential; GWP; Global Warming Potential; LCA; Life Cycle Assessment; LCI; Life Cycle Inventory; LCIA; Lif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Biosorption; Cadmium; Sargassum filipendula; Dealginated residue; LCA; D-R; Dubunin-Radushkevich; MTEF; mass transfer in external film; ARE; average relative error; LCA; life cycle assessment; LCIA; life cycle impact assessment; FU; functional unit; AC; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; ES; Biomass; Environmental impact assessment; EIA; Renewable Energy Directive; Sustainability assessment; CICES; Common International Classification of Ecosystem Services; ESS; ecosystem services; EA; environmental assessment; EIs; environmental impacts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; AC; acidification; AD; abiotic depletion; AE; annual equivalent; CML2; database that contains characterization factors for life cycle impact assessment; CO; crude oil; CSI; composite sustainability index; DP; desalination plant; ELCD; European Reference L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; BET; Brunauer, Emmett and Teller; BJH; Barrett, Joyner and Halenda; CDW; Construction and Demolition Waste; CEM; Cement; CL; Crushed Limestone; ES; Engineered Soil; FA; Fly Ash; GHG; Greenhouse Gas; LCA; Life Cycle Assessment; LL; Liquid Limit; MBV; Moist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; WEEE; Waste Electrical and Electronic Equipment; LWHAs; large waste household appliances; SWHAs; small waste household appliances; LCA; Life Cycle Assessment; MFA; Material Flow Analysis; MCA; Multi Criteria Analysis; EPR; Extended Producer Responsibility
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; AEP; aquatic ecotoxity potential; ALCA; Agricultural Life Cycle Assessment; AP; acidification potential; EC; energy consumption; EP; eutrophication potential; FU; functional unit; GWP; global warming potential; HTP; human toxicity potential; HW; hazardous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Consumption-based emissions; Embodied emissions; Low-carbon technologies; Technology transfer; Technology diffusion; Multi-regional input-output analysis; CO2; carbon dioxide; FD; final demand; LCA; Life cycle analysis; MRIO; multi-regional input-output;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; Bath ICE; Bath Inventory of Carbon and Energy; BRE; Building Research Establishment; EC; embodied CO2; EOL; end of life; EPD; Environmental Product Declaration; EPSRC; Engineering and Physical Sciences Research Council; ISO; International Organisation for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; BOD; Biochemical Oxygen Demand; CCS; Carbon Capture and Sequestration; CCY; China Communication Yearbook; CESY; China Energy Statistical Yearbook; CEY; China Environment Yearbook; CFB; Circulating Fluidized Bed; CH4; Methane; C2H4; Ethylene; CHP; Combined
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; ADP; Abiotic Depletion Potential; AP; acidification potential; CDW; construction and demolition waste; EI; environmental impacts; EP; eutrophication potential; EPD; Environmental Product Declaration; FA; fly ash; GWP; global warming potential; LCA; Life C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; ADPe.; abiotic depletion potential of elements; ADPf.; abiotic depletion potential of fossil resources; AP; acidification potential; BAT; best available technology; DCB; dichlorobenzene; EP; eutrophication potential; EU; European Union; FAETP; freshwater
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی چرخه حیات; LCA; Life Cycle Analysis; GHG; Greenhouse Gases; LCI; Life Cycle Inventory; POBD; Palm Oil Biodiesel; FU; Functional Unit; CPO; Crude Palm Oil; FFB; Fresh Fruit Bunches; EFB; Empty Fruit Bunches; POME; Palm Oil Mill Effluent; Life cycle inventory; Palm oi