آشنایی با موضوع

بیوراکتور غشایی (Membrane bioreactor) یا به طور اختصار MBR ترکیبی از تصفیه بیولوژیکی رشد معلق لجن فعال و تأسیسات صاف سازی غشایی است، که وظیفه مهم آن جداسازی ذرات جامد/ مایعی است که معمولاً از زلال سازهای تصفیه ثانویه فاضلاب عبور کرده اند. غشاهای کم فشار (نظیر میکروفیلتراسیون ویا اولترافیلتراسیون) به طور معمول در MBRها مورد استفاده قرار می گیرند. سیستم های تصفیه متداول دارای یک واحد هوادهی فاضلاب، زلال ساز ثانویه و احتمالاً صافی های ثالثیه می باشند. هنگامی که تصفیه پساب با استفاده از فرایندهای بیولوژیکی هوازی یا بی هوازی باشد، پایداری سیستم و کیفیت آب تصفیه شده معمولا وابسته به جداسازی لجن باقیمانده در انتهای فرایند است. در واقع در فرایندهای لجن فعال جهت این جداسازی اجزای معلق محیط کشت باید به صورت لخته در آیند. علاوه بر این، دفع مقدار زیاد لجن تولید شده در این فرایند موجب افزایش هزینه ها می گردد. با استفاده از بیوراکتور غشائی (MBR) برای تصفیه فاضلاب می توان بر مشکلات جاری فرایندهای لجن فعال که اکثرا مربوط به جداسازی توده میکروبی از آب تصفیه شده است، فائق آمد. در این نوع بیوراکتورها میکرو یا الترافیلتراسیون جایگزین فرایند ته نشین سازی شده است. در این روش به دلیل حبس کامل باکتری ها و ویروس ها کیفیت آب تصفیه شده افزایش می یابد. همچنین امکان افزایش غلظت توده میکروبی به میزان قابل توجهی وجود دارد که موجب کاهش حجم راکتور و همچنین کاهش نرخ تولید لجن می شود. افزون بر آن فضای مورد نیاز واحد تصفیه پساب به دلیل حذف تانک های ته نشینی و کاهش سایز بیوراکتور، به دلیل افزایش غلظت توده میکروبی، کاهش می یابد. دو نوع سیستم غشایی قابل استفاده در MBRها وجود دارند: سیستم های کارتریجی درون لوله ای با نیروی محرکه خلأ که برای نصب در داخل بیوراکتور غشایی طراحی شده اند. فناوری های غشایی مستغرق از غشاهای فیبری توخالی یا صفحه تخت استفاده می کنند که به واسطه نیاز به فشار اندک (نیروی خلأ) برای بهره برداری و تطبیق آسان تر با تغییرات انواع مواد جامد موجود در بیوراکتورهای لجن فعال و هزینه نهایی کمتر به خصوص در تأسیساتی در ابعاد تأسیسات شهری از متداول ترین کاربردهای بیوراکتور غشایی محسوب می شوند. در سیستم های با نیروی محرکه فشار در تأسیسات صنعتی که پسماندهای آنها دارای ویژگی هایی همچون دمای بالا می باشد، استفاده از غشاهای سرامیکی متداول تر هستند. یک سیستم راکتور بیولوژیکی غشایی مستغرق، در ساده ترین شکل خود قادر به انجام کلیه کارهایی است که به وسیله یک سیستم هوادهی لجن فعال، زلال سازهای ثانویه و صاف سازی ثالثیه در یک مخزن مجزا صورت می گیرد. امروزه از بیوراکتورهای غشائی به منظور تصفیه انواع مختلف پساب نظیر فاضلاب شهری، فاضلاب با بار آلی بالا و پساب های سنگین استفاده می شود. از مزایای بیوراکتورهای غشائی در مقایسه با روش های مرسوم لجن فعال به موارد زیر می توان اشاره کرد. - حذف کامل جامدات - ضد عفونی کردن پساب تصفیه شده - جداسازی زمان ماند هیدرولیکی hrt و زمان ماند لجن SRT - قابلیت بارگزاری بیشتر و زمان ماند لجن طولانی تر - تولید لجن به مقدار کمتر و یا حتی صفر - فعال شدن سریع سیستم - سایز کوچکتر - مصرف کمتر انرژی
در این صفحه تعداد 1001 مقاله تخصصی درباره بیوراکتور غشایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیوراکتور غشایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی; A2O; anaerobic-anoxic-oxic; ACTM; Acetamiprid; ARB; antibiotic resistant bacteria; ARGs; antibiotic resistance genes; AZM; Azithromycin; BDL; below detection limit; BHT; 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol; BOD; biochemical oxygen demand; BTA; benzotriazo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی; AnMBR; Anaerobic dynamic membrane bioreactor; AnRBC; Anaerobic rotating biological contactor; AnSBR; Anaerobic sequencing batch reactor; BOD; Biochemical oxygen demand; CFV; Cross-flow velocity; COD; Chemical oxygen demand; CST; Capillary suction time; CS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی; Suspended solids; Particle size distribution; Power law; Variable-β model; Log-normal distribution; PSD; Particle size distribution; PDF; Probability density function; CDF; Cumulative distribution functions; ESS or SSE; The error sum of squares; TSS or S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; CL; cluster; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuously stirred tank reactor; DAMO; denitrifying anaerobic methane oxidation; DO; dissolved oxygen; DOC; dissolved organic carbon; GHG; greenhouse gas; GWP; global
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی; AEM; anion exchange membrane; ATP; adenosine triphosphate; BEMR; bioelectrochemical membrane reactor; BPM; bipolar membrane; CEM; cation exchange membrane; EMBR; electrochemical membrane bioreactor; ETC; electron transport chain; FAD; flavin adenine dinuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی; 9‑FCA; fluorene‑9‑carboxylic acid; AEO; acid extractable organics; AGS; aerobic granular sludge; BSTFA; N,O‑bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; COD; chemical oxygen demand; DCM; dichloromethane; EPS; extracellular polymeric substances; FBBR; fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی; Bioflocculant; Mixed culture; Resource recovery; Industrial wastewater; Natural polyelectrolyte; Extracellular polymeric substances; B-EPS; Bound extracellular polymeric substance; CD; Charge density; CER; Cation exchange resin; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی; AL-FS; active layer feed side; bEPS; bound extracellular polymeric substances; COD; chemical oxygen demand; CTA; cellulose triacetate; DO; dissolved oxygen; DS; draw solution; FO; forward osmosis; FOG; fat, oil and grease; HRT; hydraulic retention time; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی; MDC; microbial desalination cell; CEM; cation exchange membranes; AEM; anion exchange membranes; IER; ion exchange resin; HFM; hollow fiber microfiltration membrane; AD; aeration diffuser; ACG; activated carbon granules; RO; reverse osmosis; MBR; membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوراکتور غشایی; Membrane bioreactor; Hollow fibers; Collagen-coated membranes; Hepatogenic differentiation; Bioartificial organs; Tissue engineering; Membrane platform;