آشنایی با موضوع

تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک(به انگلیسی: phylogenetic analysis) مطالعه تاریخچه تکاملی موجودات زنده با استفاده از نمودارهای (دیاگرام های) درختی شکل جهت نشان دادن اجداد و شجرنامه ارگانیسم ها است. الگوی انشعاب (شاخه ای) درخت که نشان دهنده واگرایی تکاملی است فیلوژنی نامیده می شود. قبل از تکامل مولکولی، برای استنباط فیلوژنی داده ها از منابعی نظیر مورفولوژی (ریخت شنای Morphology)، رفتار، توزیع جغرافیایی و غیره استفاده می شد. فیلوژنتیک شاخه‌ای در علم زیست‌شناسی می‌باشد که به بررسی ارتباط تکاملی گروه‌های مختلف جاندران نظیر گونه‌ها یا جمعیت‌ها می‌پردازد، که از داده‌های توالی‌یابی مولکولی و ماتریس‌های داده‌های ریخت‌شناسی] به‌دست می‌آید. واژه فیلوژنتیک از ریشه یونانی فیل (φυλή/φῦλον) به معنی «تبار»، و ژنتیکوس (γενετικός) به معنی «مربوط به زایش» یا زایشی گرفته شده‌است. آرایه‌شناسی، طبقه‌بندی، شناسایی و نام‌گذاری جانداران بسیار از فیلوژنتیک کمک گرفته‌اند، ولی همچنان از نظر روش‌شناسی و منطقی از آن مجزا هستند. گستره فیلوژنتیک مولکولی را می توان به صورت مطالعه روابط تکاملی ژن ها و سایر ماکرومولکول های بیولوژیکی به واسطه بررسی و آنالیز جهش های نواحی مختلف توالی های انها و سپس ارائه فرضیه در مورد ارتباط تکاملی مولکول های زیستی تعریف کرد. ارتباط تکاملی میان موجودات را می توان بر اساس تشابه و همسانی توالی مولکول های آنها درک نمود. به کارگیری داده های مولکولی برای بازسازی تاریخچه تکاملی، نیازمند ارائه تعدادی فرضیه معقول و مستدل است. فرض اول این است که توالی های مولکولی مورد استفاده در ساختار فیلوژنتیکی هومولوگ هستند، یعنی یک جد منشاء مشترک دارند و طی زمان از فاصله گرفته اند. واگرایی فیلوژنتیکی با دوشاخه شدن (Bifurcating) نشان داده می شود، بدین معنی که شاخه والدین به دو شاخه دختر، انشعاب می یابد. فرضیه دیگر فیلوژنتیک این است که هر ناحیه ای در توالی به صورت مستقل تکامل می یابد و تفاوت توالی ها، اطلاعات کافی و مفیدی را جهت ساخت درخت های فیلوژنتیک آگاهی دهنده و بدون ابهام (Informative) فراهم می کند. در واقع فیلوژنی را می توان از طرق مختلف مورد مطالعه قرار داد. بررسی ها معمولا با استفاده از فسیل هایی که دارای اطلاعات ریخت شناسی اجداد گونه ی فعلی و فاصله زمانی واگرایی باشد، انجام می گیرد. اما فسیل ها محدودیت های زیادی دارند; آن ها شاید تنها برای گونه های خاصی در دسترس باشند. داده های فسیل های موجود می تواند ناقص باشد و جمع اوری آنها معمولا به علت فراوانی، محل زندگی، گستره جغرافیایی و فاکتورهای دیگر محدود می شود. تفاسیری که از ویژگی های ریخت شناسی آنها می شود به علت نقش عوامل ژنتیکی گوناگون معمولا با ابهام همراه است. از این رو، استفاده از فسیل ها جهت تعیین ارتباط فیلوژنتیکی، می تواند گمراه کننده و یا جهت گیری غیر صحیح گردد. از سوی دیگر برای میکرواورکانیسم ها میکروبی فسیلی وجود ندارد و در نتیجه مطالعه ی فیلوژنی آنها از این طریق امکان پذیر نیست. اهداف فیلوژنتیکی بیشتر آنالیزهای فیلوژنتیکی بر اساس توالی های جمع آوری شده توسط بسیاری از محققان است. همراه با افزایش سریع تعداد توالی های در دسترس، استناد کردن به منابع چاپ شده غیر ممکن است بنابراین دانشمندان باید اطلاعات خود را به صورت بانک های اطلاعاتی دیجیتالی (Databases) در آورند. این بانک ها بخشی اساسی در علم بیوانفورماتیک و فیلوژنی هستند و به عنوان انبار اطلاعات بوده و امکان جستجو قوی در آن ها وجود دارد و همچنین بین بانک ها اطلاعاتی ارتباط متقابل وجود دارد. از اینها می توان به EMBL (آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی اروپا)، GenBank در NCBI (مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی در مریلند امریکا) وddbj (بانک داده های DNA ژاپن) که هر روز به روز رسانی می شوند به صورت ماهانه گزارش می دهند.
در این صفحه تعداد 1479 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک; Bovine leukemia virus; Phylogenetic analysis; Genetic variation; Molecular clone; Proviral load; Viral property;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک; Ixodidae ticks; Aedes mosquitoes; Tick-borne encephalitis virus; Real-time PCR; Quantitative estimations; Complete coding sequences; Phylogenetic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک; OvoD; ovodefensin; HDP; host defense peptide; LB; luria broth; ORF; open reading frame; AMP; antimicrobial peptide; RACE; rapid amplification of cDNA ends; TSB; tryptone soya broth; RT-PCR; real-time reverse transcription polymerase chain reaction; Ovodef
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک; Diarrheagenic Escherichia coli; Multilocus sequence typing (MLST); Sequence type (ST); Clonal complex (CC); Genetic diversity; Phylogenetic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک; CTR; constitutive triple response; Cyb5; cytochrome b5; ein2; ethylene insensitive 2; ETR; ethylene receptor; GRL; green-ripe like; RAN1; response to ANtagonist 1; RTE; reversion to ethylene sensitivity; SMART; simple modular architecture research tool; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک; MDR P. aeruginosa; Nosocomial infection; Phylogenetic analysis; MDR; Multidrug resistant; ERCP; endoscopic retrograde cholangiopancreatography; GMRF; Gaussian Markov Random Field; BSP; Bayesian skyline plot; BF; Bayes Factors; ESS; Effective Sample Size;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک; Phylogenetic analysis; Gene ontology annotation; Promoter analysis; Expression profiles analysis; bHLH; basic helix-loop-helix; PEG; polyethylene glycol; ABA; abscisic acid; MeJA; methyl jasmonate; qRT-PCR; quantitative real-time PCR; Ks; number of synony
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک; Zika virus; Semen samples; Arbovirus; Sexual transmission; Phylogenetic analysis; Zika virus persistence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک; RVA; Group A rotavirus; G; Genogroup; RT-PCR; Reverse transcription-polymerase chain reaction; nt; Nucleotide; aa; Amino acid; Rotavirus; Gastroenteritis; Molecular epidemiology; Phylogenetic analysis; Adult; Shanghai;