آشنایی با موضوع

سمیت حاد (به انگلیسی Acute toxicity ) ماده سمی درمدت زمان کوتاه وبه مقدار نسبتاً زیاد بافرد تماس پیدا می‌کند. علائم و عوارض مسمومیت حاد اغلب شدید بوده و درصورت عدم درمان ممکن است منجر به مرگ شود. مطالعات نشان دادند که مصرف بیش از حد غده های سیب زمینی جوانه زده مسمومیت حاد، کما و مرگ در انسان را بدنبال خواهد داشت. این اثرات به گلیکوآلکالوئیدهای نظیر سولانین نسبت داده می شوند که به طور طبیعی در تمام سیب زمینی وجود دارند و میزان آن در نتیجه نقل و انتقال و ذخیره سازی نادرست پس از برداشت افزایش می یابد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمیت حاد و مزمن آلفا - سولانین در موش نژاد بالب سی انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی 90 سر موش نر نژاد بالب سی که بطور مساوی در دو گروه حاد و مزمن (45 سر در هر گروه) تقسیم شدند، انجام گرفت که هر یک به زیرگروه های کنترل، 5، 10، 20 و 40 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از سولانین (9 سر در هر زیرگروه) تقسیم شدند. حیوانات در گروه حاد (24 ساعت) و مزمن (یک هفته تزریق روزانه) پس از تزریق سولانین (داخل پریتوئن) اتانازی شده و نمونه خون جهت انجام آزمون های شیمیایی و سلول های خونی جمع آوری گردید. با صنعتی شدن نانو تکنولوژی، در معرض قرار گیری عموم با نانو ذرات در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت؛ لذا بررسی اثرات دوزهای مختلف این نانوذرات و اثرات آن ها بر سلامتی حائز اهمیت است. این پژوهشی با هدف ارزیابی اثر سمیت حاد نانو ذرات اکسید روی بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی کبد در سرم خون موش انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 18 سر موش ماده Balb/c به صورت تصادفی در سه گروه، یک گروه شاهد و دو گروه تیمار قرار گرفتند. گروه شاهد در روز اول یک میلی لیتر آب مقطر، ولی گروه های تیمار فقط در روز اول نانوذرات اکسید روی را در غلظت های حاد g/ml 05/0 و g/ml 1/0 دریافت کردند. بعد از 14 روز خونگیری از موش ها انجام شد. غلظت سرمی آنزیم های لاکتات دهیدروژناز (LDH)، آلکالاین فسفاتاز (ALP)، آلانین آمینوتراسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوتراسفراز (AST)با استفاده از اتوآنالایزر تعیین شد. یافته ها: افزایش قابل توجهی در آنزیم های ALP، ALT و AST در گروه دریافت کننده از هر دو غلظت نانو ذرات اکسید روی نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (01/0=P). همچنین غلظت سرمی آنزیم LDH فقط با دوز g/ml 1/0 از نانوذرات اکسید روی افزایش معنی داری نشان داد (01/0=P). نتیجه گیری: بررسی حاضر نشان داد که سطوح حاد نانوذرات اکسید روی سمی هستند و اثرات مضرشان را بر کبد از طریق افزایش پارامترهای سرمی بیوشیمیایی کبد نشان می دهند؛ لذا در استفاده از این نانوذرات باید احتیاط لازم صورت پذیرد.
در این صفحه تعداد 895 مقاله تخصصی درباره سمیت حاد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سمیت حاد
مقالات ISI سمیت حاد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت حاد; Honokiol microemulsion; Acute toxicity; Subchronic toxicity; Genotoxicity; Beagle dog; 2-AF; 2-aminofluorene; 4-NQO; 4-Nitroquinoline-N-oxide; A/G; albumin/globulin; ALB; albumin; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analysis o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت حاد; Benzylpenicilloic acid; Acute toxicity; Cytotoxicity; Apoptosis; Cell cycle; BPNLA; Benzylpenicilloic acid; BP; Benzylpenicillin G; RPIM 1640 medium; Roswell Park Memorial Institute 1640 medium; MEM; Eagle's Minimum Essential Medium; FBS; Fetal Bovine Ser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت حاد; Medicinal plants; North Eastern region; Morocco; Toxic plants; Alkaloids; AT; acute toxicity; ATR; atractyloside; C; cultivated; CA; cutaneous application; CATR; carboxyatractyloside; CBCH; cannabichromene; CBD; cannabidiol; CBN; cannabinol; CT; chronic t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سمیت حاد; Cycloheptaamylose; Beta-cyclodextrin (PubChem CID: 101136808); Citric acid monohydrate (PubChem CID: 22230); β-Cyclodextrin polymer; Multifunctional excipient; Direct compression; Tablets; Acute toxicity;