آشنایی با موضوع

زیست‌فروسایی یا زیست‌تخریب‌پذیری به تجزیه و انحلال یک مادهٔ شیمیایی به‌وسیلهٔ ارگانیسم‌ها، به‌خصوص باکتری‌ها، گفته می‌شود. از آنجا که مواد زیست‌فروسایش‌پذیر توسط میکروارگانیسم‌ها به مواد یافت‌شدنی در طبیعت تجزیه می‌شوند، گاهی با مواد «کودپذیر» (Compostable) اشتباه گرفته می‌شوند. درحالی که زیست تخریب پذیری تنها به معنای تجزیه شدن توسط میکروارگانیسم‌ها است، «کمپوست شدن» همراه تجزیه هوازی با اکسیژن یا بی هوازی بدون اکسیژن می‌باشد. زیست تخریب پذیر یا Biodegradable به معنی موادی است که به سادگی توسط فعالیت موجودات زنده به زیر واحدهای سازنده خود تجزیه شده و بنابراین در محیط باقی نمانند. مواد زیست تخریب پذیر، عموماً مواد آلی هستند که به عنوان یک مادهٔ غذایی برای میکروارگانیسم‌ها به‌کار می‌روند. از آنجا که میکروارگانیسم‌ها بسیار متعدد و متنوع هستند طیف وسیعی از ترکیبات از جمله هیدروکربن‌ها (به عنوان مثال نفت)، پلی کلریدبای فنیل‌ها (PCBها)، هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه ای (PAHها) و مواد دارویی را تجزیه می‌کنند؛ تجزیهٔ مواد زیست تخریب پذیر ممکن است شامل هر دو مرحلهٔ زیستی و غیر زیستی باشد.
در این صفحه تعداد 769 مقاله تخصصی درباره زیست تخریب پذیری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده زیست تخریب پذیری
مقالات ISI زیست تخریب پذیری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست تخریب پذیری; Chicken feather protein; Super absorbent resin; Response surface methodology; Fertilizer release; Water retention; Biodegradability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست تخریب پذیری; ANOVA; analysis of variance; CMPW; carrot minimum processing waste; EVOH; ethylene vinyl alcohol copolymer; FFF; film-forming formulation; HDPE; high-density polyethylene; HPMC; hydroxypropyl methylcellulose; LDPE; low-density polyethylene; PCL; poly(ε-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست تخریب پذیری; Cellulose; Hemicellulose; Lignin; Anaerobic digestion characteristics; Methane yield; Microbial community analysis; AD; anaerobic digestion; AG; arabinogalactan; α-CE; α-cellulose; BD; biodegradability; CMY; cumulative methane yield; DMY; daily methane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست تخریب پذیری; AD; anaerobic digestion; AT4; cumulative oxygen uptake in four days (gO2 kg−1 VS); BDaero; aerobic biodegradability (% CODtot); BDana; anaerobic biodegradability (% CODtot); BMP; biomethane potential (NLCH4 kg−1 VS); BOD; biological oxygen demand
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست تخریب پذیری; Lake Sihwa; Organic matter sources; Biodegradability; Fluorescence property; Stable isotope ratio; ANOVA; analysis of variance; COD; chemical oxygen demand; DOC; dissolved organic carbon; DOM; dissolved organic matter; DTN; dissolved total nitrogen; δ13C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست تخریب پذیری; Post-combustion; Pre-combustion; Oxy-fuel combustion; CO2 capture; Blended amines; Regeneration energy; Degradation; Amine volatility; Biodegradability; Ecotoxicity; Amine cost; Reclaiming energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیست تخریب پذیری; Green chemistry; Ionic liquids; Choline chloride; Potassium persulfate; Metathesis; Biodegradability; Organic synthesis; Heterocyclic synthesis; Surfactant ionic liquid;