آشنایی با موضوع

لجن، (به انگلیسی: Activated sludge) به توده بیولوژیکی جمع شده در سیستم‌های تصفیه فاضلاب، که در نتیجه گندروی و رشد باکتری‌ها و سایر موجودات زنده ذره‌بینی، در حضور اکسیژن محلول تشکیل شده‌اند، اطلاق می‌گردد. به فرایند تصفیه بیولوژیکی پساب که در آن مخلوطی از لجن فعال و فاضلاب، بهم خورده و هوادهی می‌شود، تصفیه با لجن فعال گفته می‌شود. قسمتی از لجن فعال متعاقباً از طریق ته‌نشینی جدا شده و خارج می‌گردد، یا در صورت لزوم به فرایند بازگردانده می‌شودروش لجن فعال یک روش بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب است. در واقع تمامی این تغییرات برای سازگار کردن این روش با نیازمندیهای مختلف از سیستم تصفیه بود. بطوریکه امروزه از این روش حتی برای تصفیه انواع فاضلابهای صنعتی که قابلیت تصفیه بیولوژیکی دارند، استفاده می شود. تثبیت تماسی، هوادهی گسترده، اکسیژن خالص، تغذیه مرحله ای و نهراکسیداسیون همگی انواع مختلفی از روش لجن فعال هستند. فرآیند لجن فعال شامل سه بخش اصلی می باشد که این بخشها عبارتند از: 1- مخزن هوادهی که در آن میکروارگانیسمهای موثر در تصفیه بصورت معلق در آن نگهداری شده و برای ادامه فعالیت آنها اکسیژن به مخزن تزریق می گردد. 2- مخزن ته نشینی که در آن لجن بیولوژیکی از پساب جدا شده و مخلوط فاضلاب در دو فاز جدا سازی می شود. 3- یک سیستم برگشت لجن که بخشی از لجن ته نشینی شده در مخزن ته نشینی را دوباره به مخزن هوادهی بازمی گرداند. شرح فرآیند لجن فعال در این فرآیند ابتدا فاضلاب وارد مخزن ته نشینی اولیه شده و ذرات خارجی و درشت طی فرآیندی ته نشینی در کف مخزن ته نشینی شده و از جریان فاضلاب جدا می گردد. بطور معمول در این مرحله 30-25 درصد از بارآلودگی که ناشی از مواد آلی معلق و ذرات درشت است حذف می شود. سپس پساب وارد مخزن هوادهی شده و با توده میکروارگانیسم های موجود در آن تماس می یابد. میکروارگانیسم ها به کمک اکسیژن تزریقی به مخزن هوادهی موادآلی (آلاینده) موجود در فاضلاب را جذب و در نهایت تجزیه می نمایند. از مجموع مواد آلی که جذب میکروارگانیسم ها می شود بخشی بصورت انرژی، بخشی بصورت گاز و بخشی بصورت سلولهای جدید درمی آیند. بنابراین در مخزن هوادهی همواره مخلوطی از میکروارگانیسمها، مواد آلی (آلاینده)، مواد معدنی بی اثر و آب وجود دارد که به آن مایع مخلوط یا MLSS می گویند. پس از گذشت زمان ماندی در حدود 12-6 ساعت این مایع مخلوط وارد مخزن ته نشینی ثانویه می شود. در این مخزن لجن یا همان توده بیولوژیکی به سبب وزن بیشتر در کف مخزن ته نشین شده و پساب عاری از مواد آلی (آلاینده) از مخزن خارج می شود. البته تمام لجن ته نشین شده از سیستم دفع نمی گردد چراکه این کار باعث کاهش تعداد میکروارگانیسمهای مخزن هوادهی شده و باعث می شود که بخشی از مواد آلی به سبب جمعیت کم میکروارگانیسم ها جذب آنها نشوند. بنابراین بخشی از لجن ته نشین شده دوباره به مخزن هوادهی بازگردانده می شود که به آن لجن فعال (Activated Sludge) می گویند. در واقع علت نامگذاری این روش نیز همین برگشت لجن (توده میکروارگانیسم ها) از مخزن ته نشینی به مخزن هوادهی است. ویژگی های کلی این روش عبارتند از: - راندمان 95-85% در حذف BOD و COD - توان پذیرش فاضلابهای با BOD کمتر از حدود 2000 میلیگرم در لیتر - نیاز به انجام هوادهی مصنوعی به صورت عمقی یا سطحی - حساسیت کمتر نسبت به تغییرات دما و pH در مقایسه با روشهای بی هوازی - نیاز به تأسیسات هضم لجن - صرفه اقتصادی این روش برای کاربرد برای تصفیه فاضلابهای با دبی بالا
در این صفحه تعداد 1763 مقاله تخصصی درباره لجن فعال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لجن فعال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال; activated sludge; anaerobic treatment; whey wastewater; BOD5; 5-d biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; HRT; hydraulic retention time; MLVSS; mixed liquor volatile suspended solids; TOC; total organic carbon; TSS; total suspended solids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال; AD; anaerobic digestion; AS; Activated Sludge; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuous stirred tank reactor; D1 and D2; digestate samples 1 and 2; GAE; gallic acid equivalent; GI; germination index; HRT; hydraulic retention time; OLR; organic loadin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال; anammox (AMX); anaerobic ammonium oxidation; AOB; ammonium-oxidizing bacteria; AS; activated sludge; ASM; AS model; BOD5; 5-d biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuous stirred-tank reactor; DO; dissolved oxygen; EUB; eubacte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لجن فعال; AAO; anaerobic-anoxic-oxic; AO; anoxic-oxic; AS; activated sludge; BPBT; booster pump and break tank; COD; chemical oxygen demand; COP; coefficient of performance; CHP; combined heat and power plant; EPB; entirely pressurised booster; GDP; gross domestic