آشنایی با موضوع

تجزیه و تحلیل مواد غذایی رشته ای است که با توسعه، کاربرد و مطالعه روش های تحلیلی برای مشخص کردن خواص مواد غذایی و ترکیبات آن در ارتباط است. این روش های تحلیلی برای ارائه اطلاعات در مورد طیف گسترده ای از ویژگی های مختلف غذاها، از جمله ترکیبات، ساختار، خواص فیزیکی و شیمیایی و ویژگی های حسی مورد استفاده قرار می گیرند. این اطلاعات برای درک عقلانی ما از عواملی که خواص غذاها را تعیین می کنند، و نیز توانایی ما برای تولید محصولات غذایی که به طور ایمن، مغذی و مطلوب هستند و برای مصرف کنندگان برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد رژیم غذایی آنها، تولید می شود، حیاتی است. مواد غذایی توسط متخصصانی که در تمام بخش های اصلی صنایع غذایی از جمله تولید کنندگان مواد غذایی، تامین کنندگان مواد تشکیل دهنده، آزمایشگاه های خدمات تحلیلی، آزمایشگاه های دولتی، و آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه کار می کنند، تجزیه و تحلیل می شود.
در این صفحه تعداد 2228 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل مواد غذایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل مواد غذایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Chondrilla juncea; Cichorium intybus; Crepis; Hypochaeris radicata; Reichardia picroides; Sonchus; Taraxacum officinale; Tragopogon pratensis; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; PLS; partial least squares; RMSEC; root mean square error of calibration; RMSECV; root mean square error of cross validation; Food composition; Food analysis; Lycopene; Lycopersicon esculentum; Non-destructive assessment; Optical sensor; Partial least squ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Tea; Herbs; Infusions; Multi-elemental analysis; TXRF; Daily elemental intake; Principal component analysis; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Furan fatty acids; Fresh herbs; Salvia officinalis; Anethum graveolens; Allium schoenoprasum; Origanum majorana; Rosmarinus officinalis; Petroselinum sp; Spinacia oleracea; GC/MS; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Dietary fibre; Fibre methods; Soluble fibre; Insoluble fibre; Food composition; Health benefits; Food analysis; Food composition database;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Monomethylarsonate; Dimethylarsinate; Nitric acid; Hydrogen peroxide; Malonic acid; Sodium arsenite; Sodium arsenate dibasic heptahydrate; Cacodylic acid; Disodium methyl arsonate hexahydrate; Ammonia solution; Food analysis; HPLC-ICP-MS; Husked rice; Pol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Metrafenone (PubChem CID: 6451057); boscalid (PubChem CID: 213013); kresoxim-methyl (PubChem CID: 6112114); fenhexamid (PubChem CID: 213031); mepanipyrim (PubChem CID: 86296); Food analysis; Food composition; Tempranillo red wines; Fungicide effects; Colo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; GJ; grape juice; PB; pre-barrelled wine; BW; barrelled wine; IN; Inlet (vineyard site name); BR; Black Rabbit (vineyard site name); LG; Long Gully (vineyard site name); PT; Pipeclay Terrace (vineyard site name); TG; Target Gully (vineyard site name); F; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Food analysis; Food composition; Food safety; Dispersive liquid-liquid microextraction; Chiral liquid chromatography-tandem mass spectrometry; Honey matrix; Solid-phase extraction; Triazole fungicides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Food analysis; Infant milk formulae; Food composition; Mineral content; Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry; Multivariate analysis; Daily intakes; Greece;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Food analysis; Conventional quality parameters; Sugars; Volatiles; Minerals; Food composition; Sweet cherries; Botanical differentiation; Geographical differentiation; Chemometrics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; MANOVA; multivariate analysis of variance; Glc; glucose; Fru; fructose; Sac; saccharose (sucrose); Tre; trehalose; Mal; maltose; Ara; arabinose; Tur; turanose; Rib; ribose; Gent; gentiobiose; Ism; isomaltose; Pan; panose; Ismt; isomaltotriose; Malt; malto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Food analysis; Food composition; Pistacia vera; Pistachio oil; Pistachio flour; Minerals; Triglycerides; Sterols; Cultivar; Origin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Trace elements; Selenium; Cadmium; Chromium; Manganese; Copper; Zinc; Dietary intake; Nutritional epidemiology; Food analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; AGE; advanced glycation end product; ARP; Amadori rearrangement product; aw; water activity; CEL; N-ε-carboxyethyllysine; CML; N-ε-carboxymethyllysine; HMF; 5-hydroxymethylfurfural; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; MG-H1; methylgly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; USDA; United States Department of Agriculture; NDL; Nutrient Data Laboratory; NDI; Nutrient Database Improvement; QC; quality control; SFA; saturated fatty acids; MUFA; monounsaturated fatty acids; PUFA; polyunsaturated fatty acids; TFA; trans fatty acids
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Food analysis; Food composition; Metal content; Crude polysaccharide; Antioxidant activity; Armillaria mellea; Boletus edulis; Cantharellus cibarius;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Garlic; Authenticity; Geographical origin; Metabolomics; High resolution mass spectrometry; Opls-Da; Classification; Food composition; Food analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; New Zealand Food Composition Database; FOODfiles; Food composition data; INFOODS; Food analysis; Analytical programme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Lutein (PubChem CID: 5281243); Acetone (PubChem CID: 180); Calcium chloride (PubChem CID: 5284359); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Sodium chloride (PubChem CID: 5234); Sodium bicarbonate (PubChem CID: 516892);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Food analysis; Food composition; Cocoa processing; Oxalates; Cocoa fermentation; Cocoa drying; Maturity stages;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Capsoneoxanthin (PubChem CID: 101078504); Neoxanthin (PubChem CID: 5281247); (9′Z)-Neoxanthin (PubChem CID: 101052392); Food analysis; Food composition; Allene carotenoids; Capsoneoxanthin; Neoxanthin; Mamey; NMR analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; 2VD; 2-vinyl-4H-1,3-dithiin; DAS; diallyl sulfide; DADS; diallyl disulfide; DATS; diallyl trisulfide; DLLME; dispersive liquid-liquid microextraction; HPLC; high performance liquid chromatography; OSCs; organosulfur compounds; Garlic; Cooked garlic; Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Iron (PubChem CID: 23925); Zinc (PubChem CID: 23994); X-ray fluorescence spectrometry; Micronutrient density; Potato; Iron; Zinc; Biofortification; Hidden hunger; Breeding; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Sodium fluoride (PubChem: CID 5235); Orthophosphoric acid (PubChem: CID 1004); Fluoride; Selective ion electrode; Refreshment drinks; Natural juices; Dietary intake; Risk assessment; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل مواد غذایی; Lentil; Sugar alcohols; Raffinose-family oligosaccharides; Fructooligosaccharides; Resistant starch; Dehulling; Cooking; Cooling; Food analysis; Food composition;