آشنایی با موضوع

واژه Research در لغت به‌معنای پژوهش، تحقیق، کندوکاو، تجسس و کاوش است و Qualitative به‌معنای کیفی و چونی است. این دو واژه مجموعاً به‌معنای تحقیق و پژوهش کیفی است. تحقیق کیفی عبارت از مجموعه فعالیت‌هایی (چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) است، که هرکدام به‌نحوی محقّق را در کسب اطلاعات دست اول، دربارهٔ موضوع مورد تحقیق یاری می‌دهند. بدین‌ترتیب، از اطلاعات جمع‌آوری شده، توصیف‌های تحلیلی، ادراکی و طبقه‌بندی‌شده حاصل می‌شود. در روش مورد بحث دسترسی به اطلاعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش، یادگیری فرهنگ آن‌ها، از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری، زبان و تلاش برای درک احساس، انگیزش و هیجان‌های آن‌ها است. محقق کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درک می‌کند که خود را به‌جای دیگران قرار می‌دهد. تحقیق کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و. . . استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می شود. در این روش برای دیدگاههای افراد مورد تحقیق ارزش قایل می‌شوند، محقق و تحقیق شونده با یکدیگر در رابطه متقابل در نظر گرفته می‌شوند، هم به توصیف می‌پردازد و هم تبیین و برای گردآوری داده به گفته‌ها و رفتارهای قابل مشاهده افراد تکیه می‌کند. ویژگیهای تحقیق کیفی • استفاده از داده‌های کیفی نظیرداده‌های حاصل از مشاهده، مصاحبه مشارکتی، اسناد و. . . • توجه عمده به پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی • تاکید بر وجود انسان و معنا و مفهومی که انسان در نظر دارد • تاکید بر رابطه متقابل میان محقق و مورد تحقیق ویژگیها و رویکرد تحقیق کیفی • فرض این است که دنیای اجتماعی همیشه ساخته بشر است نه کشف بشر، بنابراین عمل تفسیری سعی دارد تا واقعیت را همان گونه که به وسیله پاسخگویان دیده شده و تجربه شده است، به دست آورد. • سعی دارد تا رفتارهای معنی‌دار بشر و تفسیرهایی که مردم از خود و دیگران ارائه می‌دهند را تعبیر نماید • گروه کوچکی از پاسخگویان را مطالعه می‌کند • هدفش مطالعه واقعیت از درون است نه از بیرون • عموما از متغیرها و اندازه‌های کمی استفاده نمی‌کند • تکنیکهای نمونه‌گیری تصادفی را به کار نمی‌گیرد • سعی دارد تا بدون هیچ گونه پیش‌فرضی با واقعیت رو به رو شود • محقق و مطالعه شونده را به عنوان دو عنصر مهم و برابر از یک وضعیت در نظر می‌گیرد • تلاش می‌‌کندواقعیت از طریق کنش متقابل به دست آید • روشهایی را به کار می‌گیرد تا داده‌های توصیفی را آن گونه که پاسخگویان با بیان خودشان ارائه می‌کنند، تولید نماید. • سعی می‌کند تا مردم را درک کند و بفهمد نه اینکه آنها را اندازه‌گیری نماید • سعی دارد تا اطلاعات جمع‌آوری شده را به صورت کامل ارائه نماید نه از طریق کمی و تحلیل آماری • جستجوی تفسیری نهایتا جستجویی اخلاقی خواهد بود • تلاش می‌کند تا معانی و قوانین عمل اجتماعی را کشف کند.
در این صفحه تعداد 2250 مقاله تخصصی درباره تحقیق کیفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تحقیق کیفی
مقالات ISI تحقیق کیفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحقیق کیفی; AVSD; Atrioventricular Septal Defect; ANZFAC; Australian and New Zealand Fontan Advisory Committee; ccTGA; Congenitally Corrected Transposition of the Great Arteries; DILV; Double Inlet Left Ventricle; DORV; Double Outlet Right Ventricle; HLHS; Hypoplasti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحقیق کیفی; Home Parenteral Nutrition; Intestinal Failure; Need fulfilment; Parenteral Nutrition Impact Questionnaire (PNIQ); Qualitative research; IF; Intestinal Failure; HPN; Home Parenteral Nutrition; HRQL; Health-Related Quality of Life; QoL; Quality of Life; PNI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحقیق کیفی; Cardiac arrest; Emergency medical services; Cardiopulmonary resuscitation; Clinical decision-making; Paramedics; Prehospital care; Qualitative research; Intepretative phenomenological analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحقیق کیفی; Critical care; Focus groups; Intensive care units; Monitoring physiologic; Patient-centred care; Patient safety; Qualitative research; Smart glasses; Surveillance;