آشنایی با موضوع

تجزیه و تحلیل یا آنالیز فرایند شکستن یک موضوع پیچیده یا ماده به بخش های کوچکتر برای درک بهتر آن است. این روش در مطالعه ریاضیات و منطق از قبل از ارسطو استفاده شده است، هرچند تحلیل به عنوان یک مفهوم رسمی یک توسعه نسبتا جدید است. آنالیز به عنوان یک مفهوم رسمی، به الحزن، رنه دکارت (گفتمان در مورد روش) و گالیله گالیله اختصاص داده شده است. همچنین آنالیز به شکل یک روش عملی کشف فیزیکی به نیوتون نسبت داده شده است. تجزیه و تحلیل یک شاخه از ریاضیات است که مطالعات تغییرات مداوم را شامل می شود و شامل نظریه های ادغام، تمایز، اندازه گیری، محدودیت، توابع تحلیلی و مجموعه های نامحدود است.
در این صفحه تعداد 1972 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل یا آنالیز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تجزیه و تحلیل یا آنالیز
مقالات ISI تجزیه و تحلیل یا آنالیز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل یا آنالیز; kidney calculi; recurrence; urine; cystinuria; analysis; CBTD; cystine-binding thiol drug; CT; computerized tomography; NPV; negative predictive value; PPV; positive predictive value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل یا آنالیز; Analysis; Clinical stabilometry; Instrumentation; International standards; Japanese standards; Recording conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل یا آنالیز; Compound muscle action potential recordings via reconstructed or regenerated facial nerves; Facial nerve; Reconstruction; Regeneration; Compound muscle action potential; Retrograde tracer; Rat; Mouse; Analysis; Igor Pro; MATLAB; Version control system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل یا آنالیز; Graphitizing carbon material; Electrical resistivity; Temperature dependence; Heat treatment temperature; Analysis; Numerical calculation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل یا آنالیز; Short-chain chlorinated paraffins (SCCPs); Short polychlorinated n-alkanes (sPCAs); Interlaboratory studies; Analysis; Laboratory agreement; ∑SCCPs; Sum of SCCPs; ILS; Interlaboratory Study; AV; Assigned value; CV; Coefficient of variation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل یا آنالیز; Nanoparticle formulation strategies; Corona formation; Digestive tract; Respiratory tract; Luminal content; Methodologies; Analysis;