آشنایی با موضوع

هستی‌شناسی یا انتالوژی (فرانسوی: Ontologie) مطالعه فلسفی طبیعت هستی، شدن، وجود یا حقیقت است؛ همچنین به عنوان پایه مقولات وجود و روابطشان. هستی شناسی که به طور سنتی به عنوان بخشی از شاخه‌های عمده از فلسفه، یعنی متافیزیک شناخته می‌شود، اغلب با سوالاتی از قبیل اینکه چه چیزهایی وجود دارند یا ممکن است گفته شود وجود دارند و اینکه چگونه چنین اشیایی ممکن است در یک سلسله مراتب گروه‌بندی شوند و طبق شباهت‌ها و تفاوتهایشان تقسیم‌بندی شوند. اگرچه هستی شناسی بعنوان یک امر فلسفی به شدت فرضی است، همچنین در علم اطلاعات و تکنولوژی کاربردهایی مانند مهندسی هستی شناختی دارد. یک تعریف بسیار ساده از هستی شناسی این است که ببینیم کلمه «چیز» در بافت (به انگلیسی: context) چه معنایی دارد. برخی از فیلسوفان، به ویژه از مکتب افلاطونی، ادعا می‌کنند که که همه اسم‌ها (از جمله اسمهای انتزاعی) به اشیای موجود اشاره می‌کنند. دیگر فیلسوفان ادعا می‌کنند که اسم‌ها همیشه اشیا را نامگذاری نمی‌کنند، بلکه برخی از آنها نوعی خلاصه نویسی برای ارجاع به گردایه ای از اشیاء یا رخدادها را فراهم می‌کنند. در دیدگاه دوم، ذهن، به جای ارجاع به یک شئ، به مجموعه ای از رخدادهای ذهنی اشاره می‌کند که توسط یک فرد تجربه می‌شود؛ جامعه به گردایه ای از اشیای دارای برخی ویژگیهای مشترک اشاره می‌کند، و هندسه، به مجموعه ای از نوعی خاص از فعالیت‌های فکری اشاره می‌کند. بین این قطب‌ها از واقع‌گرایی و نام‌گرایی، انواعی از دیگر مواضع قرار دارد. یک هستی شناسی ممکن است شرحی ارائه دهد که چه واژگانی به موجودات اشاره می‌کنند، و چه واژگانی نمی‌کنند، چرا و اینکه چه دسته‌بندی‌هایی نتیجه می‌شود. برخی از پرسش‌های بنیادین پرسش اصلی هستی شناسی شامل موراد زیر هستند: ٓ «چه چیز را می‌توان گفت که وجود دارد؟» «چیز(شی) چیست؟»" «در چه دسته‌هایی، در صورت وجود، اشیای موجود را می‌توانیم مرتب کنیم؟» «معنای وجود چه چیزهایی هستند؟» «چه حالات مختلفی از بودن اشیاء وجود دارد؟» فلاسفه متعددی پاسخهایی برای این سوالات ارائه کرده‌اند. ارائه پاسخ‌های مختلف به این پرسش است. یکی از روش‌های رایج شامل تقسیم نهاد و گزاره‌های موجود به دو گروه‌هایی تحت عنوان نام مقولات یا دسته هاست. البته چنین فهرست‌هایی از مقولات با یکدیگر تفاوت‌های گسترده‌ای دارند و از طریق چارچوب بندی طرح‌های مقولاتی مختلف است که هستی شناسی به شاخه‌هایی مانند علوم کتابداری و هوش مصنوعی مرتبط می‌گردند. چنین درکی از مقولات وجودی، اگرچه، صرفاً آرایه شناختی و طبقه‌بندی هستند. مفاهیم دوگانه های اساسی هستی شناختی عبارتند از: عامها و خاصها جوهر و عرض اشیای انتزاعی و محسوس ذات و وجود جبرگرایی و اختیارگرایی یگانه‌انگاری و دوگانه‌گرایی ایدئالیسم و ماتریالیسم انواع فلاسفه می‌توانند هستی شناختی‌ها را به روش‌های مختلف با استفاده از معیارهایی مانند درجه انتزاع و زمینه کاربرد آن مشخص کنند: هستی شناسی بالایی: مفاهیم حامی توسعه یک آنتولوژی‌های، متا-آنتولوژی (فراهستی شناسی). هستی شناسی دامنه: مفاهیم مربوط به یک موضوع یا حوزه خاص، مورد علاقه برای مثال، فناوری اطلاعات یا زبانهای رایانه ای، یا شاخه‌هایی خاص از علم هستی شناسی رابط: مفاهیم مربوط به ارتباط دو رشته هستی شناسی فرایند: ورودی، خروجی، محدودیت‌ها، توالی اطلاعات، مشمول در کسب و کار یا فرآیندهای مهندسی.
در این صفحه تعداد 1286 مقاله تخصصی درباره هستی‌شناسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هستی‌شناسی
مقالات ISI هستی‌شناسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هستی‌شناسی; Interoperability; Information architecture; Information model; Planetary science; Heliophysics; Semantic; Digital repository; Ontology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هستی‌شناسی; Image classification; Zero-shot classification; Ontology; Reinforcement learning; Adaptive; CORL; Combining Ontology and Reinforcement Learning for Zero-Shot Classification; ZSC; Zero-Shot Classification; HCR; Hierarchical Classification Rule; MC; Monte C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هستی‌شناسی; Semantic interoperability; Service-oriented architectures; Clinical decision support systems; Ontology; Electronic health systems; Hypertensive disorders in pregnancy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هستی‌شناسی; Circular economy; Industrial metabolism; Sustainable manufacturing; Ontology; Multi-Agent system; Ecological network analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هستی‌شناسی; Model-based systems engineering; System modeling language; Engineering change management; Change propagation analysis; Ontology; Semantic Web technology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هستی‌شناسی; 8D; Eight Disciplines; AML; Aras Markup Language; CBR; Case-Based Reasoning; CIP; Continuous Improvement Process; ECR; Engineering Change Request; GUI; Graphical User Interface; ID; IDdentification number; KM; Knowledge Management; LLS; Lessons Learned Sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هستی‌شناسی; Activity recognition; Smart environments; Ambient assisted living (AAL); Activities of Daily Living (ADL); Ontology; Data-Driven approaches; Knowledge-Driven approaches;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هستی‌شناسی; Industry 4.0; Pi-Mind; Decision-making; Cyber-physical system; Cognitive models; Collective intelligence; Value system; Preference; Clone; Patented intelligence; Smart decision; Ontology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هستی‌شناسی; BCW; behaviour change wheel; COM-B; capability, opportunity, motivation, behaviour; CPG; clinical practice guideline; Mobile health; Ontology; Hypertension; Chronic disease self-management; Behaviour change;