آشنایی با موضوع

سبب‌شناسی یا اتیولوژی (به انگلیسی: Etiology) به معنای شناخت علت یا علل پدیده‌ها است. این واژه در علوم مختلف به خصوص فلسفه و پزشکی بکار می‌رود. سبب‌شناسی در پزشکی به معنی شناخت علل بیماری‌ها است. مدل وابستگی داروئی مطابق با معیارهای ICD-10، DSM-IV-TR مفاهیم وابستگی را به عنوان یک جنبه از فرآیندی می داند که از تعامل چندین فاکتور موثر بر رفتار مصرف دارو ترکیب شده اند. البته این امر ممکن است به عدم انعطاف پذیری نسبت به تصمیم گیری راجع به مصرف داروی دریافتی منجر شود، اگرچه عمل تهیه دارو در این فرآیند برجسته است اما تصور نمی شود همه افرادی که به یک دارو وابستگی پیدا می کنند، اثرات آن را به یک گونه تجربه نمایند یا توسط همان سری از عوامل برانگیخته شوند. بنابراین بدیهی است که در طول مراحل گوناگون فرآیند، امکان دارد عوامل متنوعی کم و بیش اهمیت داشته باشند. لذا قابلیت دسترسی به دارو، پذیرش اجتماعی و فشارهای یکسان، این احتمال را ایجاد می کند که تعیین کننده عمده آغاز تجربه مصرف دارو باشند، با اینحال عواملی نظیر شخصیت و جنبه های زیست شناسی در نحوه اثرگذاری کسب دارو از اهمیت بیشتری برخوردارند. (Kapian،Sadock;1995) عناصر مرکزی نشاندهنده رفتار مصرف دارو است، تصمیم به جهت مصرف یک دارو تحت تاثیر موقعیتهای روان شناختی و اجتماعی به علاوه سوابق فردی قرار می گیرد. مصرف دارو می تواند زنجیره پیامدهای پاداش دهنده و یا تنفرانگیز را تحریک کرده و قادر است از طریق فرآیند یادگیری به کاهش یا افزایش احتمال رفتار مصرف دارو (که تکرار خواهد شد) منجر گردد. در مورد برخی از داروها، وقتی مصرف صورت گیرد، فرآیندهای زیست شناسی مرتبط با تحمل و وابستگی فیزیکی آغاز می شوند. در جدیدترین مدل سبب شناسی برای سوء مصرف و وابستگی به مواد از همه نظریه ها از جمله روان پویائی، رفتاری، ژنتیک، عصب شناختی و. . بهره گرفته شده است این طرح که مدل روان شناختی نام دارد، وابستگی به مواد را بصورت رفتاری مواد خواهانه دانسته که تحت کنترل چهار فرآیند عمده قرار دارند. بدین لحاظ، تقویت مثبت و اثرات افتراقی مواد و محرکهایی که در ارتباط با انها هستند، مواد خواهی را تسهیل می بخشند و اثرات بیزاری کننده مواد منجر به تضعیف رفتار خواهد شد.
در این صفحه تعداد 1233 مقاله تخصصی درباره سبب‌شناسی یا اتیولوژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سبب‌شناسی یا اتیولوژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; Risk factors; Adhesive capsulitis; Race or ethnic group distribution; Comparative study; Shoulder; Etiology; Fatores de risco; Capsulite adesiva; Distribuição por raça ou etnia; Estudo comparativo; Ombro; Etiologia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; Fatores de risco; Capsulite adesiva; Distribuição por raça ou etnia; Estudo comparativo; Ombro; Etiologia; Risk factors; Adhesive capsulitis; Race or ethnic group distribution; Comparative study; Shoulder; Etiology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; Bacterial infection; Etiology; Lower respiratory tract infection; Radiological study; Serological tests; Infecção bacteriana; Etiologia; Infecção do trato respiratório inferior; Estudo radiológico; Testes sorológicos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; Pancreas; Etiology; Epidemiology; Risk Factor; aHR; adjusted hazard ratio; CCI; Charlson Comorbidity Index; CI; confidence interval; DNPR; Danish National Patient Registry; ERCP; endoscopic retrograde cholangiopancreatography; HR; hazard ratio; ICD; Inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; Bacterial infection; Etiology; Lower respiratory tract infection; Radiological study; Serological tests; Infecção bacteriana; Etiologia; Infecção do trato respiratório inferior; Estudo radiológico; Testes sorológicos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; Disease classification; Multifactorial; Etiology; Monocausal model; Philosophy of medicine; NCD; noncommunicable disease; TB; tuberculosis; CAD; coronary artery disease; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; MTBC; Mycobacterium tuberculosis complex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; BD; bis in die/(two times a day); (RC)CAP; radiologically conformed community acquired pneumonia; HiB; Haemophilus influenza type B; HIV; human immunodeficiency virus; HRV; human rhinovirus; ICU; Intensive Care Unit; IV; intravenous; LMIC; low- and middle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; Pelviureteric; Neuronal; Immunohistochemistry; Etiology; PUJO; pelviureteric junction obstruction; PUJ; pelviureteric junction; PGP9.5; protein gene product 9.5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; kidney calculi; calcium phosphate; dibasic; dihydrate; tomography; x-ray computed; etiology; kidney tubules; collecting; 3D; 3-dimensional; CaOx; calcium oxalate; COD; CaOx dihydrate; COM; CaOx monohydrate; CT; computerized tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; Acute coronary syndrome; Posttraumatic stress disorder; Emergency department; Etiology; Trauma; Cardiovascular disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; PSD; post stroke depression; DSM; diagnostic and statistical manual of mental disorders; HPA; hypothalamo-pituitary-adrenal axis; DEPRESS; depression predictors after ischemic stroke; MRI; magnetic resonance imaging; CES-D; center for epidemiological stud
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سبب‌شناسی یا اتیولوژی; CNS; central nervous system; IL; interleukin; mRS; modified Rankin Scale; SIRS; systemic inflammatory response syndrome; SE; status epilepticus; Etiology; Diabetes; SIRS; Tumor; EEG; Modified Rankin scale;