آشنایی با موضوع

در فلسفهٔ ذهن، آگاهی (به انگلیسی: awareness) با خودآگاهی (consciousness) برابر نیست بلکه هر یک تعریف جداگانه‌ای دارد. برای نمونه، دیوید چالمرز تفاوت میان آگاهی و خودآگاهی را اینگونه بیان می‌کند: آگاهی، قرین روانشناختی خودآگاهی است. گاهی یکی از مهم ترین و دشوارترین مسائل فلسفه ذهن معاصر است. هم درباره مفهوم آگاهی و نسبت آن با سایر حالات ذهنی بحث های فراوانی وجود داردو هم درباره تبیین جایگاه آگاهی در طبیعت. مسئله تبیینی آگاهی این است که آیا آگاهی یک نوع بنیادین در عرض سایر انواع طبیعی است یا به وسیله اموری که خود ناآگاه اندبه وجود می آید. بیشتر فیلسوفان متمایل اند تاشق دوم را ثابت کنند؛دراینجاست که مسئله دشوار آگاهی که از آن به "شکاف بینی"تعبیر می شود،به وجود می آید. برخی از فیلسوفان مسئله تحقق پذیری چندگانه را به عنوان مسئله تبیینی آگاهی مطرح کرده اند که باید بررسی کرد که آیا بامسئله دشوار آگاهی تفاوت مهمی دارد یا نه. آگاهی یک موج الکترومغناطیس هوشمند است و مانند امواج سطوح فرکانسی متغیری دارد. شخص ممکن است ارتعاشات هاله یا کالبد های خود را بالا یا پایین ببرد ولی تغییر سطوح آگاهی دست خودش نیست. ما برای مشاهدۀ هر چه بهتر و روشن تر شرایطمان و دست یابی به راه حل های مناسب برای حل مشکلات باید از محدودۀ ذهن خود خارج شویم. تعادل روانی با ذهن نگران هیچ گونه سنخیتی ندارد و تنها با افزایش آگاهی است که این امر مهم و پر ارزش بدست می آید. ما با داشتن آگاهی کافی، دیگر قربانی گرایش ها و محدودیت های ذهنمان نخواهیم شد و در عین حال می توانیم به تعادل روانی و ذهنی نیز دست یابیم. ذهن انسان در هنگام استرس و تشویش، تولید شک و تردیدهای منفی می کند و از افکار مثبت می گریزد. اگر ما در چنین شرایطی به این شک و تردیدهای منفی توجه کنیم، در دام افسردگی و نگرانی های عمیقی خواهیم افتاد. بنابراین دو راه برای ما باقی می ماند؛ یا به ورطه فشار و ناراحتی های بیشتر سقوط کنیم و یا برای فرار از ناراحتی و مشکل و دست یابی به راه حل مناسب با انعطاف پذیری از توانایی دیگر خودمان برای تبدیل شک و تردیدهای منفی به افکار مثبت و در نتیجه یافتن راه حلی مناسب استفاده کنیم. برای اجرای این امر و گسترش تعادل روانی، ما به بخش ویژه ای از ذهنمان نیاز داریم، بخشی که با تفکر متفاوت است و آن بخش آگاهی است. حال پرسش این است که تفاوت بین تفکر و آگاهی چیست؟ تفکر به مفهوم فکر کردن متمرکز بر روی یک موضوع است، در حالی که آگاهی حضور و توجه به موضوع و درک شرایط در زمان حال حاضر است. تفکر؛ زمانی اتفاق می افتد که ذهن ما افکار را در شرایط و وضعیتی که در آن بسر می بریم تولید می کند. آگاهی؛ یعنی توجه و مشاهدۀ شرایط در همین وضعیت با استفاده از احساسات است. آگاهی انسان از طریق حواس پنجگانۀ او مانند دیدن، شنیدن، لمس کردن، بوییدن و چشیدن، بدست می آید. فراموش نکنیم که تفکر، ما را از وضعیت زمان حالمان مستقیماً جدا می سازد در حالی که آگاهی اجازۀ درک مستقیم، دقیق و صحیح از وضعیت موجود را به ما می دهد.
در این صفحه تعداد 1059 مقاله تخصصی درباره آگاهی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آگاهی
مقالات ISI آگاهی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی; BPD; borderline personality disorder; MDD; major depressive disorder; ELS; early life stress; SCID; Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR; IRB; Institutional Review Board; BDI; Beck Depression Inventory; PAI-BOR; the personality assessment inventory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی; AC; auditory cortex; ACC; anterior cingulate cortex; ANOVA; analysis of variance; GABA; γ-aminobutyric acid; MRS; magnetic resonance spectroscopy; MT; motion-sensitive area; PFC; prefrontal cortex; perceptual organization; age; attention; awareness; scen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی; AIC; Akaike information criterion; AVE; Average Variance Extracted; C&D; construction and demolition waste; CAB; cognitive, affective and behavioural; CFI; comparative fit index; CR; Composite Reliability; MaxR(H); Max Reliability; PCB; perceived behaviou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی; Auditory cortex; Awareness; Superior temporal sulcus; Ventral attention system; Dorsal attention system; AC; auditory cortex; IPS; intra-parietal sulcus; iPCS; inferior precentral sulcus; sPCS; superior precentral sulcus; STS; superior temporal sulcus; TP